Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie
Krzeszowska biblioteka klasztorna

Krzeszowska biblioteka klasztorna

siostra Scholastyka

Zakon cystersów należy do rodziny zakonów benedyktyńskich, tzn. żyjących według monastycznej Reguły św. Benedykta. Reguła ta powstała w VI wieku i już wtedy podkreślała jak ważna jest dla mnicha lektura tak wspólna jak i indywidualna, wyznaczając na czytanie wiele czasu w ciągu dnia.

…bracia powinni w pewnych godzinach zajmować się pracą ręczną, a w innych Bożym czytaniem…
Czytaj więcej »

Graduał

O lwowskim księgozbiorze benedyktynek

GraduałBiblioteka nasza posiada dość zasobny zbiór starych druków – ponad 300 egzemplarzy. Gromadzony był przez wieki pod kątem potrzeb mniszek lwowskiego klasztoru. Służyły więc modlitwie, medytacji, liturgii, kształceniu, zajęciom w nowicjacie etc. Ich proweniencja jest różna: wchodziły w skład posagów zakonnych, darowizn, zakupów, czy wręcz zamówień konkretnych tytułów w wydawnictwach ówczesnych.
Czytaj więcej »

Otwarcie archiwum

Archiwalia z okresu niemieckiego w naszym klasztorze

Przechowywany obecnie przez benedyktynki w Krzeszowie zespół archiwalny z okresu niemieckiego jest tylko częścią znajdujących się w tym opactwie skarbów sztuki i kultury. Zespół archiwalny z okresu niemieckiego, znajdujący się obecnie w opactwie krzeszowskim, ma charakter heterogeniczny. Tylko w nielicznych wyjątkach sięga on czasów opactwa cysterskiego w Krzeszowie.

Czytaj więcej »