Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Opactwo w Krzeszowie

Opactwo w Krzeszowie dzisiaj Krzeszów jest niewielką miejscowością na Dolnym Śląsku, malowniczo położoną pośród pól i zalesionych wzgórz Kotliny Krzeszowskiej, będącej częścią Kotliny Kamiennogórskiej w Sudetach Środkowych nad rzeką Zadrną. W centrum Krzeszowa usytuowany jest monumentalny kompleks zabytkowego opactwa, które jest zabytkiem klasy 0 i zostało nazwane przez znawców kultury i sztuki europejską perłą baroku. Wpisane zostało na trwałe w [.....]
Czytaj więcej »

Benedyktyni w Krzeszowie

Krzeszów jest kojarzony przede wszystkim z opactwem cysterskim, istniejącym w latach 1292-1810. Po sekularyzacji obiektem zarządzali księża diecezjalni i taki stan utrzymał się do zakończenia I wojny światowej. W 1919 roku przybyli do Krzeszowa benedyktyni z praskiego opactwa Emaus, ponieważ rząd czeski nieprzychylnie patrzył na mnichów z obywatelstwem niemieckim.   2 lipca 1919 roku benedyktyni odprawili pierwsze nieszpory w krzeszowskim [.....]
Czytaj więcej »

Benedyktynki w Krzeszowie

Opactwo Wszystkich Świętych ze Lwowa w Krzeszowie   Konwent Mniszek Benedyktynek z Krzeszowa powstał we Lwowie. W 1593 roku młodziutka Katarzyna Szaporowska wraz z dwiema swoimi siostrami rozpoczęła starania o założenie klasztoru benedyktynek, przy poparciu ówczesnego arcybiskupa lwowskiego Dymitra Solikowskiego oraz za zgodą swego ojca, który na ten cel zapisał własne dobra dziedziczne. Panny założyły mały klasztor na ówczesnych przedmieściach [.....]
Czytaj więcej »