Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Jezus Nazareński Wykupiony

Łaskami słynąca figura jest czczona w naszej wspólnocie od końca XVIII w., jednak jej powstanie i sława związane były z zakonem oo. trynitarzy we Lwowie już sto lat wczśniej.   Charyzmatem trynitarzy jako zakonu był wykup niewolników z niewoli saraceńskiej i opieka nad nimi. Działalność swą opierali głównie na kweście, czyli na dobrowolnych datkach za które wykupywali nie tylko ludzi, [.....]
Czytaj więcej »

Bł. M. Kolumba Gabriel

Błogosławiona Ksieni naszego klasztoru Matka Kolumba Gabriel, wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II w 1993r.   Zarządzała naszym klasztorem we Lwowie krótko na przełomie XIX i XX wieku. Przeżywszy w tym czasie dramat (posądzenie o romans, nagonka prasy lwowskiej) zmuszona była wyjechać do Rzymu, gdzie – po różnych perypetiach – założyła nowe zgromadzenie: Benedyktynki od Miłości. Działały one czynnie [.....]
Czytaj więcej »

Służebnica Boża Magdalena Mortęska

Służebnica Boża Magdalena Mortęska ksieni benedyktynek w Chełmnie na Pomorzu (1554-1631) i reformatorka klasztorów żeńskich w Polsce.   Wybitną benedyktynką w historii zakonu była Sł. Boża Matka Magdalena Mortęska urodzona w Pokrzywnie na Pomorzu. Pochodziła z magnackiego rodu, spokrewniona przez matkę z Kostkami. Późniejszy święty Stanisław Kostka był jej dalszym kuzynem. Po wiekach milczenia (a zmarła w 1631r.) z różnych [.....]
Czytaj więcej »