Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Bł. M. Kolumba Gabriel

Matka Kolumba Gabriel

Błogosławiona Ksieni naszego klasztoru Matka Kolumba Gabriel, wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II w 1993r.

 

Zarządzała naszym klasztorem we Lwowie krótko na przełomie XIX i XX wieku. Przeżywszy w tym czasie dramat (posądzenie o romans, nagonka prasy lwowskiej) zmuszona była wyjechać do Rzymu, gdzie – po różnych perypetiach – założyła nowe zgromadzenie: Benedyktynki od Miłości. Działały one czynnie wśród dziewcząt z najniższych klas społecznych, potrzebujących pomocy w wielkim mieście, jakim był Rzym.

 
W Rzymie i poza nim dała się poznać jako osoba wielkiego miłosierdzia i równocześnie energii działania np. podczas tragedii trzęsienia ziemi w Abruzzach zorganizowała na szeroką skalę skuteczną pomoc poszkodowanym. Świętość jej życia, dobroć i miłosierdzie sprawiły, że jedna z diecezji rzymskich rozpoczęła starania o wyniesienie jej na ołtarze, uwieńczone uroczystą beatyfikacją .