Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Jezus Nazareński Wykupiony

Jezus Nazareński Wykupiony

Łaskami słynąca figura jest czczona w naszej wspólnocie od końca XVIII w., jednak jej powstanie i sława związane były z zakonem oo. trynitarzy we Lwowie już sto lat wczśniej.

 

Charyzmatem trynitarzy jako zakonu był wykup niewolników z niewoli saraceńskiej
i opieka nad nimi. Działalność swą opierali głównie na kweście, czyli na dobrowolnych datkach za które wykupywali nie tylko ludzi, ale również zrabowane przedmioty kultu – otaczane czcią święte figury i obrazy. Tak wykupiono figurę Jezusa Nazareńskiego, która stała się symbolem ich charyzmatu stąd nazwa: Jezus Nazareński Wykupiony.
Każdy klasztor trynitarzy miał u siebie jego kopię. Odtąd kult Pana Jezusa w tym wizerunku szybko się rozpowszechniał w świecie chrześcijańskim.

 

Figura Pana Jezusa Nazareńskiego Wykupionego w naszej kaplicy jest jedną z takich wiernych kopii – pierwszą w Polsce, a do tego wysokiej wartości artystycznej.

 

Młody zakonnik Antoni , syn kasztelana wołyńskiego , będąc na studiach w Hiszpanii , zachwycił się Jezusem Nazarejskim i zapragnął by Jego figura była też w Polsce.

 

Po skończeniu studiów O. Antoni wrócił do ojczyzny i został przełożonym domu trynitarzy we Lwowie. Wówczas to zlecił wykonanie wiernej kopii Pana Jezusa Nazareńskiego (1696r.) Kopię posłano najpierw do Rzymu, gdzie poświęcił i pobłogosławił Ją Ojciec św. Inocenty XII. Następnie przywieziono Ją do Lwowa do kościoła oo. trynitarzy.

 

 

Kiedy blisko 100 lat później, z rozkazu cesarza Józefa II, kasowano liczne klasztory, a los ten spotkał również oo. trynitarzy, ksieni benedyktynek we Lwowie M. Alojza Potocka przejęta gorącym nabożeństwem do Pana Jezusa Nazareńskiego poczyniła wiele starań, by 05.07 1785 roku umieszczono figurę w chórze zakonnym.

 

Ze względu na liczne cuda, którymi obdarzał Pan Jezus pielgrzymów, Ojciec św. Grzegorz XVI w 1841 roku udzielił po wieczne czasy odpustu tym, którzy przyjąwszy godnie Komunie św. w którykolwiek piątek Wielkiego Postu, pomodlą się przed figurą Pana Jezusa Nazareńskiego.
Po II wojnie światowej benedyktynki po wysiedleniu ze Lwowa przybyły wraz z figurą Pana Jezusa Nazareńskiego do Krzeszowa

Pan Jezus znajdujący się w kaplicy klasztornej benedyktynek wielu osobom potrzebującym udziela swoich łask.

W modlitewnej prośbie, potrzebująch pielgrzymów wspomagają siostry benedyktynki, które codziennie modlą się przed Obliczem Pana Jezusa Nazareńskiego.

 

Dziś charyzmat oo. trynitarzy uzyskał inny wymiar: pomoc przy wychodzeniu ze współczesnych zniewoleń, np. narkomania, alkoholizm, wybujały erotyzm itp. Jest to groźniejsza niewola: tamta zabijała ciało, współczesna – ciało i duszę.
oo. trynitarze w Polsce – TUTAJ

autor: Wojciech Stan - Jezus Nazareński Wykupiony