Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

W Domu Łaski Maryi

Krzeszów jest znanym Sanktuarium Maryjnym. Znajduje się tu Cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej. Sam Wizerunek, dzieło malarza bizantyjskiego powstał w XIII wieku. Związany był z krzeszowską fundacją niemal od jej początków i otaczany wielką czcią. Ogromny wzrost kultu Maryi Łaskawej miał miejsce w początkach XVII wieku, kiedy to – po 196 latach – odnaleziono ukryty przed husytami Obraz Pani Krzeszowskiej. Malowany na drewnie, mimo niesprzyjających warunków (pod podłogą zakrystii), przetrwał nienaruszony. Od tego wydarzenia Domus Gratiae Sanctae Mariae (Dom Laski Matki Bożej) jednoczył pielgrzymów wielu narodów, modlitwy owocowały cudami i łaskami.
2 czerwca 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II koronował obraz koronami papieskimi podczas Mszy Św.
na Legnickim Polu.

 

Matka Boska Łaskawa z Krzeszowa

 

Nasza Wspólnota od przyjazdu do Krzeszowa w 1946r funkcjonuje jako opiekunki Cudownego Obrazu. Siostry włączyły się w kult jakby tradycyjnie, bo wyszły z pod opieki Matki Bożej Łaskawej z Katedry Lwowskiej a przybyły pod skrzydła Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

 

 

Matko Boska Łaskawa od wieków czczona w Krzeszowski ni Sanktuarium prosimy Cię. wyjednaj nam wierność Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi katolickiemu. Miej w opiece Ojca Świętego, naszego Biskupa. Kapłanów i wszystkich, którzy podejmują działalność apostolską w Naszej Diecezji i Ojczyźnie.
Maryjo jesteś najlepszą Matką rodzin i Opiekunką wszystkich, którzy się do Ciebie uciekają. Umacniaj wiarę i miłość w naszych rodzinach, chroń każdego poczętego życia, bądź Przewodniczką dla młodzieży, wspieraj łudzi chorych, biednych i samotnych. Bądź wzorem ufności dobremu Bogu a zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych. Wyjednaj łaskę…, o jaką Cię serdecznie prosimy.
Prowadź nas drogą Bożych przykazań do szczęścia wiecznego.
Amen.

 

“Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…”

 

 

Bazylika Krzeszowska jest głównym Sanktuarium Maryjnym Diecezji legnickiej – więcej TUTAJ