Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Św. Benedykt i jego czasy

Pośród zamętu i chaosu rozpadającego się dotychczasowego porządku społecznego św. Benedykt rozpoczął samotną drogę poszukiwania sensu życia jako mnich. Poszukiwania Absolutu. Poszukiwania Boga.     Epokę, w której żył św. Benedykt dzieli od naszych czasów piętnaście wieków. Mimo to, świat, w którym się urodził, miał wiele wspólnego z tym, w którym my żyjemy. Był to świat pogrążający się coraz bardziej [.....]
Czytaj więcej »

Mnich i życie monastyczne

Mnich, z gr. monachos, pochodzącego od monos – jeden, jedyny, ujednolicony, co można także rozumieć jako ‚scalony wewnętrznie’ – jest obecny w każdej niemal religii świata i w każdej epoce dziejów.   To człowiek, który pozostawia utarte drogi życia społecznego i zewnętrznie odchodzi od świata, aby poprzez kontemplację – łac. contemplatio oznacza czynność związaną z dokładnym oglądaniem i poznawaniem, szuka [.....]
Czytaj więcej »

Reguła św. Benedykta

Powstanie Reguły Kilka wieków tradycji monastycznej, zarówno eremickiej – pustelniczej, jak i cenobitycznej – wspólnotowej, niosło ze sobą niemałą już spuściznę w dziedzinie przepisów odnoszących się do zasad i zwyczajów regulujących życie mnisze. Reguła św. Benedykta nie była zatem czymś nowym, uporządkował on istniejący dotąd dorobek w harmonijną i spójną całość. Dzieło św. Benedykta jest więc również podsumowaniem myśli i [.....]
Czytaj więcej »

Mnisze Śluby

W życiu zakonnym wyodrębnia się okres początkowej formacji w klasztorze, która ma przygotować kandydata do zadań i wymagań czekającego go życia. Za czasów św. Benedykta nowicjat był roczny, a po roku następowała profesja, od razu wieczysta, nieodwołalna. Dzisiaj Kościół, mając wiekowe doświadczenie, chce przedłużyć okres próby w życiu zakonnym w imię podjęcia decyzji świadomej i dojrzałej.   Św. Benedykt w [.....]
Czytaj więcej »