Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Apostolstwo Trzeźwości

Apostolstwo Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej

Apostolat Trzeźwości działa w okolicy od wielu lat. Wcześniej spotkania odbywały się w różnych miejscowościach, od kilku lat spotykają się również w naszym klasztorze pod opieką charyzmatycznego kapłana – księdza Bronisława Piśnickiego. Kilka razy w roku jego podopieczni gromadzą się w sąsiedztwie krzeszowskiej bazyliki – Domu Matki Bożej Łaskawej, dla nabrania sił. Jest Ona szczególną Patronką wszystkich chcących wrócić do zdrowia moralnego i duchowego.

 

Właśnie z inicjatywy ks. Piśnickiego zaczął działać punkt informacyjno-konsultacyjny, któremu nasze Opactwo użyczyło specjalne pomieszczenie. Tu, od maja do września, w każdą sobotę i niedzielę dyżurują wolontariusze, gotowi pomóc potrzebującym i chcącym wrócić do normalnego życia alkoholikom i ich rodzinom.
Nasza wspólnota benedyktyńska otacza to dobre i Boże dzieło stałą modlitwą.

 

Odpowiedzialny:

 

SONY DSC

ks. Bronisław Piśnicki,
Diecezjalny Duszpasterz ds. Trzeźwości

 

parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
ul. Karola Miarki 24, 58-400 Kamienna Góra,
tel. 75/ 645 55 54, kom. 693 514 217,
e-mail: pisnicki@gmail.com

 

Więcej informacji na ten temat:

 

strona
Apostolstwa Trzeźwości i Pomocy Rodzinie Diecezji Legnickiej