Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Dom Gości

Wszystkich przychodzących do klasztoru gości należy przyjmować jak Chrystusa, gdyż on sam powie: „Gościem byłem i przyjęliście mnie” (Mt 25, 35).

/Reguła św. Benedykta 53 /

 

Gościnność w wielowiekowej tradycji klasztorów benedyktyńskich stała się przysłowiowa. Święty Benedykt pozostawił swoim naśladowcom wskazania, które w praktyczny sposób uczą ewangelicznej otwartości na drugiego człowieka i wzajemnego obdarowywania się dobrem.

 

W duchu benedyktyńskiej gościnności nasza wspólnota udostępniła część zabytkowych pomieszczeń klasztornych na miejsca noclegowe dla gości przybywających do naszego Opactwa. Szukający miejsca na modlitwę, skupienie i refleksję znajdą możliwość uczestniczenia w liturgii sióstr benedyktynek, adoracji w klasztornej kaplicy lub w Bazylice Matki Bożej Łaskawej.

 

Nasz Dom Gości jest otwarty dla pielgrzymów indywidualnych jak i grup zorganizowanych.