Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Kurs i szkoła pisania Ikon

…w pochyleniu nad tajemnicą ikony…

 

Podstawowym założeniem warsztatów i powstającej szkoły jest praca nad
ikoną i własnym sercem, które na drodze modlitwy zbliża się do poznania Bożego Oblicza. Uczestnicy tworzą wspólnotę pracy i modlitwy. Wykłady zawierają treści dotyczące ściśle pracy z ikoną w kontekście teologiczno-filizoficzno-praktycznym jak również z zakresu farmacji do życia wewnętrznego.

 

W programie nauka:
– gruntowanie desek tradycyjną metodą klejowo-kredową
– nakładanie pozłoty
– wytwarzanie tempery żółtkowej i malowanie nią
– rysowanie
– teoria

 

Terminy warsztatów w 2018r:  

 

Latem w naszym Opactwie w Krzeszowie:
5 – 17 lipca

31 – 12 sierpnia
formację do modlitwy – Wędrówka ku centrum na spotkanie  Boga Żywego, poprowadzi: O. Mateusz Filipowski OCD (karmelita)

Termin warsztatów letnich w 2019r:
15 – 28 lipca 2019
Formację do modlitwy poprowadzi O. Innocenty Kiełbasiewicz OFM, Przełożony Pustelni franciszkańskiej w Jaworzynce.
Zjazd będzie poświęcony medytacyjnej analizie ikony Krzyża San Damiano

 

Zimą 2019r :
3- 15 luty –  Ząbkowice Śląskie u Pallotynów
Prowadzenie duchowe:O. Mateusz Filipowski OCD

 

Warsztaty pisania ikony poprowadzi Honorata Wojczyńska, koszt, program, zdjęcia, informacje na stronie patrz:   www.lespace.pl       następnie należy wejść w: menu i warsztaty

 

Kontakt:    tel: 508 422 320       lub:  pracownia@lespace.pl


Zapraszamy również na cykliczną Szkołę Pisania Ikon w ciągu roku

Cykliczne spotkania zapewniają absolwentom większą samodzielność w twórczo – modlitewnym wykonaniu ikony. Nauka zakłada w początkowych fazach rozwój, samodzielnego, poprawnego widzenia proporcji, ruchu, gradientu, koloru, nasycenia, odcieni. Cykliczne spotkania umożliwiają lepsze przyswojenie materiału poprzez wykonywanie zadań domowych. Zadania będą tworzone w oparciu o przeprowadzone zajęcia podczas pobytu w Opactwie.

 

Opiekunami duchowymi odpowiedzialnymi za formację do zażyłego życia modlitwy poprowadzą ojcowie Karmelici z Wrocławia. Gościnnie wykłady z kompozycji ikony poprowadzi P. Anna Larina były wykładowca rysunku w Policealnym Studium Ikonopisania w Bielsku Podlaskim.

(więcej informacji poniżej)

 

Krzeszowska
Szkoła Pisania Ikon

pod wezwaniem Wszystkich Świętych
w Opactwie mniszek benedyktynek

 

„Tworzenie nowych wzorów ikonograficznych nie jest zadaniem dla każdego ikonografa. Jedynie najwięksi artyści, którzy głęboko wniknęli w język ikony oraz osiągnęli wysoki poziom duchowości w osobistej pobożności, mogą myśleć jak teolodzy i tę teologię wcielać w barwy. Tworzenie nowych wzorów ikonograficznych wymaga od ikonografa głębokiej wiedzy nie tylko w dziedzinie sztuki, ale także w teologii, historii kościoła, hagiografii, liturgice i innych dziedzinach. W tej pracy artysta powinien być śmiały, a nawet zuchwały, żeby iść dalej od poprzedników, żeby samodzielnie myśleć. Zarazem jednak w tym przypadku nie na miejscu jest twórczość amatorska i indywidualizm”. (Irina Jazykowa, Oto czynię wszystko nowe, Warszawa 2011, s.217)

 

Celem Szkoły jest zdobycie wiedzy o ikonie w kontekście praktycznym i teoretyczny wraz z pogłębioną formacją do życia wewnętrznego, życia modlitwy. Wymiar praktyczny będzie obejmował: pracę nad rysunkiem początkowo poprzez martwą naturę do postaci ludzkiej w obszarze akademickim, następnie poprzez sprawne operowanie linią – (ubogim narzędziem obecnym w ikonie na każdym etapie pracy ), i uchwyceniem za pomocą wyłącznie linii charakteru, ciężaru, ruchu danego obiektu. Przestrzeń praktyczna będzie również zawierała pracę z kolorem, następnie poznanie tradycyjnych technik związanych ściśle z pisaniem ikony a mianowicie, wykonaniem zaprawy klejowo – kredowej, przygotowaniem podobrazia, skonstruowaniem tempery żółtkowej, nakładaniem prawdziwej pozłoty, werniksowaniem Część teoretyczna ma na celu wniknięcie w kanon, historię, funkcję i miejsce ikony w życiu współczesnego człowieka , poza tym będzie poruszała tematy z zakresu technologii malarstwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Strona formacyjna ma na uwadze poszerzenie wiedzy z zakresu teologii życia wewnętrznego w wymiarze teoretycznym i praktycznym co jak ufamy pomoże uwierzyć, że jesteśmy wszyscy razem powołani do zażyłej przyjaźni z Bogiem na drodze modlitwy kontemplacyjnej i w każdym powołaniu i miejscu możemy znaleźć takie obszary sprzyjające wejściu w przestrzeń Boga jak samotność, milczenie, modlitwa.

 

Zajęcia mają miejsce raz w miesiącu i  obejmują cały weekend, zjazd piątek godz. 16.30, zakończenie niedziela godz. 16.00.
Szkoła przewiduje około 30 godzin zajęć teoretycznych i 110 godzin zajęć praktycznych.

 

Planowane terminy kolejnego pierwszego roku szkoły 2018/19:

5 – 7 październik 2018 r.
9 – 11 listopad
30 listopad – 2 grudzień
4 – 6 styczeń 2019 r.

1 -3 marzec
12- 14 kwiecień
10 – 12 maj
7 – 9 czerwiec

 

Kontakt:
Tel: 508 422 320
hon.rata@gmail.com

http://www.lespace.pl/