Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Z żalem żegnamy

Ś. † P.
o. Kazimierza Janickiego OSB

mnicha i emerytowanego opata

Wspólnoty Benedyktynów w Tyńcu

zmarłego

21 października 2016r. w Opactwie Benedyktynek
w Krzeszowie

 

 

Był zawsze aktywnym uczestnikiem życia polskiej Rodziny Benedyktyńskiej, któremu zawdzięcza ona wiele cennych inicjatyw
(np. tłumaczenie z łaciny na język polski i wydanie drukiem brewiarza
i antyfonarza monastycznego). W latach 1977-1985 pełnił funkcję opata Wspólnoty Tynieckiej. Przez 26 lat służył polskim siostrom benedyktynkom jako wizytator z ramienia Stolicy Świętej. Swoją posługą obejmował też benedyktynki na Litwie i Ukrainie.
W ostatnich latach życia przebywał w naszym opactwie  w Krzeszowie., gdzie pozostawił także swój dobry ślad.

 

 

Uroczystość Pogrzebowa rozpocznie się 25. 10. 2016 r. o godz. 12.00
w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie.
Wystawienie zwłok Zmarłego  – w tejże Bazylice od godz. 11.00.

 

o. Kazimierz OSB (autor: Wojciech Stan)