Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

W obiektywie Wojciecha Stana