Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

VI. Mapy i projekty VI. Pläne und Projekte

VI. Mapy i projekty
VI. Pläne und Projekte

Maßangaben (Höhe x Breite) in cm
dane dotyczące wymiarów w cm

1. Mapy katastralne
1. Katasterkarten

VI/1 Besitzverhältnisse bei Warmbrunn, Schweidnitz, den 14. Jan. Ao. 1701, 51,5×43,5
VI/1 Stosunki własnościowe w Cieplicach, Świdnica, 14.01. 1701, 51,5×43,5

VI/2 Waldparzellenkarte am Zackenfluß, Schweidnitz, den 17. January Anno 1701, 97,3×83,7
VI/2 Mapa parceli leśnych nad Kamienną, Świdnica, 17.01.1701, 97,3×83,7

VI/3 Katasterkarte der Gemeinde Klein Hennersdorf, Landeshut, den 2.7.1929, 44,6×68,5
VI/3 Mapa katastralna gminy Jawiszów, Kamienna Góra, 2.07.1929, 44,6×68,5

VI/4 Katasterkarte Gemarkungen Schönwiese und Nieder Zieder (Ausschnitt), 1. H. 20. Jh., 34,3×49,2
VI/4 Mapa katastralna nieruchomości w Łące i Nieder Zieder (dzielnica Kamiennej Góry /fragment/), I. poł. XX w., 34,3×49,2

2. Pomiary stawów
2. Teichvermessungen

VI/5 Adresse für Teichvermessungen: Sr: Hochwürden in Gott Andächtigen Hochgebiethenden / und Gnädigsten Herren Herren Prälaten / Ildephonsus Abte: / in / Grüssau, 18. Jh., ca. 23×20
VI/5 Adresat w sprawach pomiarów stawów: Jego Świątobliwość w Bogu Najłaskawszy Pan Prałat /opat Ildephons/ w Krzeszowie, XVIII w., ok. 23×20

VI/6 Görtelsdorfer Nieder Mühl Teich, 18. Jh., 38×47,4
VI/6 Staw przy dolnym młynie w Gorzeszowie, XVIII w., 38×47,4

VI/7 Hockschaarteich, 18. Jh., 35×44
VI/7 Staw Hockschaar, XVIII w., 35×44

VI/26 P. C. H., Geometrischer Grundriss des Joannis= und Dachsen=Teiches, 1804, 43,6×51,2
VI/26 P. C. H. Geometryczny obrys stawów Jana i Rysia, 1804, 43,6×51,2

VI/8 Kerker Teich, 18. Jh. 16,2×21,2
VI/8 Staw Więzienny, XVIII w., 16,2×21,2

VI/9 Kerker Teich, 18. Jh., 18×22,8
VI/9 Staw Więzienny, XVIII w. 18×22,8

VI/10 Der Groß Teich beym Scholzen in Klein Hennersdorf, 18. Jh., 34,8×44
VI/10 Duży staw koło sołtysa, w Gorzeszowie, XVIII w., 34,8×44

VI/11 Klingelbrunnenteich, 18. Jh., 19×23,7
VI/11 Staw zwany Klingelbrunnenteich, XVIIIw., 19×23,7

VI/12 P. C. H., S: Laurenti Teich, 1806, 29×42,8
VI/12 P. C. H., staw Św. Wawrzyńca, 1806, 29×42,8

VI/13 Lorenzteich, 18. Jh., 38×47
VI/13 Staw Św. Wawrzyńca, XVIII w., 38×47

VI/14 Der Lorenz Teich, 18. Jh., 23,7×37,2
VI/14 Staw Św. Wawrzyńca, XVIII w. 23,7×37,2

VI/15 Bauer Weyrichs Mittung zwischen dem Lorenz und Mittel Teiche, 18. Jh., ca. 24,5×23
VI/15 Dzierżawa rolnika Weyricha pomiędzy stawami Św. Wawrzyńca i Środkowym, XVIII w., ok. 24,5×23

VI/16 Mälzteich, 18. Jh., 38×47,3
VI/16 Staw Słodowy, XVIIIw., ok. 38×47,3

VI/17 Mittelteich, 18. Jh., 23,2×68,5
VI/17 Staw Środkowy, XVIII w. 23,2×68,5

VI/18 Petersteich, 18. Jh., 36,5×46,5
VI/18 Staw Piotrowy, XVIII w., 36,5×46,5

VI/19 Sandteich, 18. Jh., 35×44
VI/19 Staw Piaskowy, XVIII w.35×44

VI/20 Steuer Teich, 18. Jh., 35×44
VI/20 Staw Podatkowy, XVIII w., 35×44

VI/21 Großteich in Würben, 18. Jh., 39,7×51
VI/21 Duży Staw w Wierzbnie, XVIII w., 39,7×51

VI/22 Vermessungsskizze eines nicht genannten Fischteiches, 18. Jh., 39,4×49,2
VI/22 Szkice pomiarowe nieznanego stawu rybnego, XVIII w., 39,4×49,2

VI/23 Das Sandgruben stücke Acker, 18. Jh., 35×43,5
VI/23 Fragment ziemi ornej przy piaskowni, XVIII w., 35×43,5

VI/25 Das Fleckel Feld unter dem Waagenschmier Teiche, 18. Jh., 32,2×29,5
VI/25 Kawałek pola przy stawie zwanym Waagenschmierteich, XVIII w., 32,2×29,5

VI/24 Vermessungsskizze eines nicht bezeichneten Geländestückes, 18. Jh. 14×26,2
VI/24 Szkice pomiarowe nieokreślonego bliżej wycinka terenu, XVIII w., 14×26,2

VI/89 Vermessungsskizze eines nicht bezeichneten Geländestückes, 18. Jh. 35,2×43
VI/89 Szkice pomiarowe nieokreślonego bliżej wycinka terenu, XVIII w., 35,2×43

VI/90 Vermessungsskizze eines nicht bezeichneten Geländestückes 24,3×39
VI/90 Szkice pomiarowe nieokreślonego bliżej wycinka terenu, XVIII w., 24,3×39

VI/90a Erläuterungen zu teichwirtschaftlichen Fragen, Anfang 19. Jh.
VI/90a Objaśnienia na temat gospodarki stawowej, pocżątek XIX w.

3. Architektura
3. Architektur

Okrzeszyn
Albendorf

VI/57 Projekt für Wohnhaus in Albendorf, Außenansicht, Grundriß, 39×42 cm
VI/57 Projekt domu mieszkalnego w Okrzeszynie, widok zewnętrzny, plan, 39×42

Krzeszów
Grüssau

Bazylika
Basilika

VI/106 Schlumpp, Zeichnerische Inventarisierung der Klosterkirche St. Maria in Grüssau, 40 S.
VI/106 Schlumpp, Zeichnerische Inventarisierung der Klosterkirche St. Maria in Grüssau, 40 S.

VI/27 Detail der Innenansicht der Basilika in Grüssau, 47,5×37,3, 30-er Jahre 20. Jh.
VI/27 Detal wnętrza bazyliki w Krzeszowie, 47,5×37,3, l. 30. XX w.

Klasztor
Kloster

VI/28 Grundriß durch 1. und 2. Stock eines Klosterflügels in Grüssau, 30,5×41,3 19. Jh.
VI/28 Plan 1. i 2. Piętra skrzydła klasztoru w Krzeszowie, 30,5×41,3, XIXw.

VI/29 Bernstein, Grüssau: ehem. Klostergebäude, 1. Stockwerk (Grundriß), Landeshut, den 25.9.1917, 39,2×49
VI/29 Bernstein, Krzeszów: ówczesny budynek klasztoru, 1. piętro /plan/, Kamienna Góra, 25.09.1917, 39,2×49

VI/30 Bernstein, Grüssau: ehem. Klostergebäude, 2. Stockwerk (Grundriß), Landeshut, den 25.9.1917, 39,2×49
VI/30 Bernstein, Krzeszów: ówczesny budynek klasztoru, 2. piętro /plan/, Kamienna Góra, 25.09.1917, 39,2×49

VI/31 Grundriß eines Klosterflügels, 13×40 19. Jh.
VI/31 Plan skrzydła klasztoru, 13×40, XIX w.

VI/32 2 Stockwerke des Klosterquerflügels, 27,8×35
VI/32 Dwa piętra poprzecznego skrzydła klasztoru, 27,8×35

VI/33a, b Paul Israel Ehrlich, Kloster Grüssau, 1. Stockwerk, Dezember 1941, 46×67,4
VI/33a, b Paul Israel Ehrlich, klasztor Krzeszów, 1. Piętro, grudzień 1941, 46×67,4

VI/34a, b Paul Israel Ehrlich, Kloster Grüssau, 2. Stockwerk, Dezember 1941, 46×67,4
VI/34a, b Paul Israel Ehrlich, klasztor Krzeszów, 2. piętro, grudzień 1941, 46×67,4

VI/35 Skizze von Fragmenten des Nonnenflügels, nach 1945, 21,3×29,6
VI/35 Szkice fragmentów skrzydła mieszkalnego dla zakonnic, po 1945, 21,3×29,6

VI/36 Skizze von Fragmenten des Nonnenflügels, nach 1945, 21,3×29,6
VI/36 Szkice fragmentów skrzydła mieszkalnego dla zakonnic, po 1945, 21,3×29,6

VI/37 Delitsch, Tischlermeister, Situationsplan am abgerissenen „alten Konvent“, 1934, 21,6×32
VI/37 Delitsch, mistrz stolarski, plan sytuacyjny zburzonego „starego konwentu”, 1934, 21,6×32

VI/38 Projekt für Dachstuhl (Aufsicht, Querschnitt), 19. Jh., 30×30,8
VI/38 Projekt więźby dachowej (widok z góry, przekrój poprzeczny), XIX w., 30×30,8

VI/39a-e Originalzeichnung und 4 Kopien für Einbau von sanitären Anlagen in Klosterflügel, Maßstab 1:100, nach 1945, 28,3×41,7
VI/39 a-e Rysunek i cztery kopie ad. budowy sanitariatów w skrzydle klasztoru, skala 1: 100, po 1945, 28,3×41,7

VI/40 Plan zur Verbesserung der Abortanlage, 32,5×24,2
VI/40 Plan modernizacji toalet, 32,5×24,2

VI/91 a, b Entwurf zu einem Abortgebäude im Klosterhof der Abtei Grüssau, Hirschberg, 22.6.1932, Maßst. 1:50 (Vorderansicht, Seitenansicht, Grundriß, Querschnitt), 28,5×53,4
VI/91 a, b Projekt budowy toalet na podwórzu klasztornym opactwa Krzeszów, Jelenia Góra, 22.06.1932, skala 1:50, (widok od przodu, z boku, plan, przekroj poprzeczny), 28,5×53,4

IV/93 Wumag, Görlitz, Projekt eines Kühlraumes für das Kloster Grüssau, 25.08.1934, 65×42,5
VI/93 Wumag, Görlitz, Projekt chłodni dla klasztoru Krzeszów, 25.08.1934, 65×42,5

Kaplica św. Anny
St. Annakapelle

VI/41 Zeichnung zum Wiederaufbau der abgebrannten Sanct:Anna-Kirche zu Hermsdorf grüssau, Kreis Landeshut (nördl. Seitenfront, südl. Giebelansicht, Querschnitt, Gewölbeaufriß, Dachconstruction, Längenschnitt, Grundriß) , 2. H. 19. Jh., 72,3 x ca. 58, im Unterteil beschädigt
VI/41 Rysunek odbudowy spalonego kościoła św. Anny w Krzeszowie, powiat Kamienna Góra (północna fasada boczna, południowa ściana szczytowa, przekrój poprzeczny, rysunek sklepienia, konstrukcja dachu, przekrój podłużny, plan), 72,3 x ok. 58, 2. połowa XIX w., w dolnej części uszkodzone

Kaplica narodzenia Chrystusa w Bethlehem
Christi-Geburt Kapelle in Bethlehem

VI/42 G. Rührdich, Zeichnung der Christi-Geburt Kapelle in Bethlehem bei Grüssau i/Schls. Mstb. 1:200, Lageplan Mst. 1.1000, Grüssau, den 5.8.1947, 23,2×44,3
VI/42 G. Rührdich, rysunek Kaplicy Narodzenia Chrystusa w Bethlehem koło Krzeszowa na Śląsku, skala 1: 200, plan założenia w skali 1:1000, Krzeszów, 5.08. 1947, 23,2×44,3

Pałac opata
Abtsresidenz

VI/43 Veränderungs=Plan im Schlosse in der Mittel Etage (n Grüssau), 20,2×32,8
VI/43 Plan zmian w zamku na środkowej kondygnacji (w Krzeszowie), 20,2×32,8

VI/103 Querschnitte durch die 3 Etagen des Abtspalastes, 19. Jh. 33,5×42
VI/103 Przekrój poprzeczny przez 3 piętra pałacu opata, XIX w., 33,5×42

VI/44 Grundriß von Parterre, 1. und 2. Stock des Abtsgebäudes, nach 1945, 67,4×25,6
VI/44 Plan parteru, 1. i 2. piętro budynku opata, po 1945, 67,4×25,6

Podwórze klasztorne
Klosterhof

VI/45 Br. Gabriel Merkel O.S.B., Abtei Grüssau, Zimmereinbau in der Scheune am Klosterhof, M. = 1:100, Grüssau, Schles., 31. Mai 1935, 42,8×43,2
VI/45 Brat Gabriel Merkel O.S.B., opactwo Krzeszów, budowa pomieszczenia w stajni w podwórzu klasztornym, skala 1:100, Krzeszów, Śląsk, 31.05. 1935, 42,8×43,2

Łącznik handlowy
Verkaufshallentrakt

VI/46 a-e 5 Entwurfsskizzen für Anbau des Verkaufshallentraktes an Klosterkirche St. Maria in Grüssau, 2. Viert. 20. Jh. 24,2×36,5
VI/46 a-e Cztery projekty budowy łącznika handlowego przy kościele NMP w Krzeszowie, 2 ćw. XX w., 24,2×36,5

VI/94 [Alfred Trumpke], Projektzeichnung Verkaufshalle Grüssau, hintere Eingangstür, 2. Viert. 20. Jh, 52×71,
VI/94 [Alfred Trumpke], rysunek projektowy łącznika handlowego Krzeszów, tylne drzwi wejściowe, 2 ćw. XX w., 52×71

VI/95 [Alfred Trumpke], Projektzeichnung Verkaufshalle Grüssau, Eingangstür, Horizontalschnitt, 2. Viert. 20. Jh., 65,5×31
VI/95 [Alfred Trumpke], rysunek projektowy łącznika handlowego Krzeszów, drzwi wejściowe, przekrój horyzontalny, 2 ćw. XX w., 65,5×31

VI/96 [Alfred Trumpke], Projektzeichnung Verkaufshalle Grüssau, Eingangstür, Vertikalschnitt, 2. Viert. 20. Jh., 101,5×26,5
VI/96 [Alfred Trumpke], rysunek projektowy łącznika handlowego Krzeszów, drzwi wejściowe, przekrój wertykalny, 2 ćw. XX w., 101,5×26,5

VI/97 [Alfred Trumpke], Projektzeichnung Verkaufshalle Grüssau, Dreifüllungszimmertür, 2. Viert. 20. Jh., 52,5×66
VI/97 [Alfred Trumpke], rysunek projektowy łącznika handlowego Krzeszów, drzwi, 2 ćw. XX w., 52,5×66

VI/98 [Alfred Trumpke], Projektzeichnung Verkaufshalle Grüssau, Schaufenster, 2. Viert. 20. Jh., 52,1×65,8
VI/98 [Alfred Trumpke], rysunek projektowy łącznika handlowego Krzeszów, okno wystawowe, 2 ćw. XX w., 52,1×65,8

VI/99 [Alfred Trumpke], Projektzeichnung Verkaufshalle Grüssau, Schaufenster, Horizontalschnitt, 2. Viert. 20. Jh., 50,4×65,1
VI/99 [Alfred Trumpke], rysunek projektowy łącznika handlowego Krzeszów, okno wystawowe, przekrój horyzontalny, 2 ćw. XX w., 50,4×65,1

VI/100 [Alfred Trumpke], Projektzeichnung Verkaufshalle Grüssau, Schaufenster, Vertikalschnitt, 2. Viert. 20. Jh., 90,7×52,5
VI/100 [Alfred Trumpke], rysunek projektowy łącznika handlowego Krzeszów, okno wystawowe, przekrój wertykalny, 2 ćw. XX w., 90,7×52,5

VI/107 [Alfred Trumpke], Schaufenster der Verkaufshalle in Grüssau, Maßstab 1:10, 2. Viert. 20. Jh., 65,8×53,8
VI/107 [Alfred Trumpke], rysunek projektowy łącznika handlowego Krzeszów, okno wystawowe, skala 1:10, 2 ćw. XX w., 65,8×53,8

VI/101 [Alfred Trumpke], Projektzeichnung Verkaufshalle Grüssau, Naturdetails des Kämpfers, 2. Viert. 20. Jh., 41,1×31,2
VI/101 [Alfred Trumpke], rysunek projektowy łącznika handlowego Krzeszów, detale wspornika, 2 ćw. XX w., 41,1×31,2

Leśniczówka
Försterhaus

VI/48 Kloster Grüssau, Pläne, Nr. 14: Georg Rührdich, Zeichnung zum Bau eines Försterhauses Mst: 1:100, Grüssau, 1.11.1945, 48×41,8
VI/48 Klasztor Krzeszów, plany, Nr 14: Georg Rührdich, rysunek ad budowy leśniczówki, skala 1:100, Krzeszów, 1.11. 1945, 48×41,8

Restauracja leśna
Waldrestaurant
VI/47 G. Rührdich, Zeichnung des Waldres. Bethlehem bei Grüssau i/Schls. Mst. 1:100, Grüssau, den 10.8.1946, 48×41,8
VI/47 G. Rührdich, rysunek restauracji leśnej Bethlehem koło Krzeszowa na Śląsku, skala 1:100, Krzeszów, 10.08.1946, 48×41,8

Varia
Varia

VI/49 Aratowerk Breslau, Kloster… Grüssau, 21×21,7
VI/49 Aratowerk Wrocław, klasztor… Krzeszów, 21×21,7

Jawiszów
Klein Hennersdorf

Dwór Benedykta
Benedictushof

VI/50 Br. Gabriel Merkel O.S.B., Lageplan des Maschinenschuppens, des neuen Zaunes, des Hühnerhauses u. Veranden-Anbaues und Hinterfront des Hauptgebäudes „St. Benediktudhof“ Klein-Hennersdorf No 25, M. = 1:200, Benediktinerabtei Grüssau, den 5. Aug. 1931, 63×100,2
VI/50 Brat Gabriel Merkel O.S.B., plan szopy na maszyny, nowego płotu, kurnika i werandy-przybudówki oraz tylnej ściany budynku głównego dworu św. Benedykta, Jawiszów nr 25, skala 1:200, opactwo benedyktyńskie Krzeszów, 5.08.1931, 63×100,2

VI/51 Bruder Gabriel, Küche St. Benediktushof, Maßst. 1:20, Januar 1933, 43,2×61,3
VI/51 Brat Gabriel, kuchnia dworu św. Benedykta, skala 1:20, styczeń 1933, 43,2×61,3

VI/52 Erweiterungsausbau des Dachgeschosses auf d. St. Benediktshof, M= 1:100, 28×49,7
VI/52 Rozbudowa strychu na dworze św. Benedykta, skala 1:100, 28×49,7

VI/53 Einbau eines Kamines im Grundst. N. 24 in Klein=Hennersdorf, Maßst. 1:50, 45,5×33,8
VI/53 Budowa kominka na posesji nr 24 w Jawiszowie, skala 1:50, 45,5×33,8

Krzeszówek
Neuen

VI/108a Paul Strecker, Leppersdorf, Kath. Kirche i. Neuen. Kreis Landeshut, Maßstab 1:200, 31.3.1917, 33,7×22
VI/108a Paul Strecker, Daleszów, kościół katolicki w Krzeszówku powiat Kamienna Góra, skala 1:200, 31.03.1917, 33,7×22

VI/108b Paul Strecker, Leppersdorf, Kath. Schulgehöft in Neuen Kreis Landeshut, 31.3.1917, 34×36
VI/108b Paul Strecker, Daleszów, obejście szkoły katolickiej w Krzeszówku, pow. Kamienna Góra, 31.03.1917, 34×36

Opawa
Oppau

VI/54 Projekt für einstöckiges Haus in Oppau (Vorderansicht, Grundriß des Parterres und des 1. Stocks), 41×63 1. H. 19. Jh.
VI/54 Projekt jednopiętrowego domu w Opawie (widok fasady przedniej, plan parteru i 1.piętra), I poł. XIX w., 41×63

Ulanowice
Ullersdorf

VI/55 Bauaufnahme von Kirche und anliegendem Gebäude in Ullersdorf, 19. Jh. 33,4×45,5
VI/55 Inwentaryzacja budowy kościoła i przyległych budynków w Ulanowicach, XIX w., 33,4×45,5

VI/56 Bauaufnahme von Kirche und anliegendem Gebäude in Ullersdorf, 19. Jh. 42,4×62
VI/56 Inwentaryzacja budowy kościoła i przyległych budynków w Ulanowicach, XIX w., 42,4×62

Varia
Varia

VI/58 Skizze einer Parkanlage („Groß Garten“) an einem Schloß, 18 Jh., 20×33
VI/58 Szkic założenia parkowego („Duży ogród”) przy zamku, XVIIIw., 20×33

VI/59 Hummel, Projekt für Wohnhaus (Vorder- und Seitenansicht, Grundriß, Dachstuhlquerschnitt und Aufsicht), 19. Jh. 29,5×46
VI/59 Hummel, projekt domu mieszkalnego (widok od frontu i z boku, plan, przekrój poprzeczny więźby dachowej i widok z góry), XIX w., 29,5×46

VI/110 Projektskizze für Dachstuhl (Aufsicht und Längsschnitt), 19. Jh., 33×24
VI/110 Szkic projektu więźby dachowej (widok z góry i przekrój podłużny), XIX w., 33×24

VI/60 Projekt für Pfarrhaus (Vorderansicht Grundrißschema), 19. Jh. 20,8×32
VI/60 Projekt domu parafialnego (widok od frontu, schemat), XIX w., 20,8×32

VI/61 Projekt für Wohnhaus mit Nebengebäude, 19. Jh., 61×37,3
VI/61 Projekt domu mieszkalnego z sąsiednim budynkiem, XIX w., 61×37,3

VI/62 Projekt für einstöckiges Haus mit Stall/Scheune, 19. Jh. 65,6×42
VI/62 Projekt jednopiętrowego domu ze stajnią/stodołą, XIX w., 65,6×42

VI/108 Projekt für einstöckiges Wohnhaus (Grundriß, Vorderansicht), 19. Jh., 26,5×36,3
VI/108 Projekt jednopiętrowego domu mieszkalnego (plan, widok od frontu), XIX w., 26,5×36,3

VI/63 Projekt für großes Wohnhaus mit Nebengebäude, 19. Jh. 50,3×67
VI/63 Projekt dużego domu mieszkalnego z budynkiem sąsiednim, XIX w., 50,3×67

VI/64 Grundriß für Wohnhaus, 19. Jh., 32,5×40,5
VI/64 Plan domu mieszkalnego, XIX w., 32,5×40,5

VI/65 Grundriß eines nicht identifizierten Gebäudes, 18./19. Jh., 29,5×39,5
VI/65 Plan niezidentyfikowanego budynku, XVIII/XIX w., 29,5×39,5

VI/104 Querschnitt eines nicht identifizierten Gebäudes 19. Jh., 28×19,5
VI/104 Przekrój poprzeczny niezidentyfikowanego budynku, XIX w., 28×19,5

VI/66 Grundrißfragment eines Hauses, 11,8×19,7 cm
VI/66 Fragment planu domu, 11,8×19,7

VI/67 Projekt für Scheuer, 31,5×42 cm 19. Jh.
VI/67 Projekt stodoły, XIX w., 31,5×42

VI/102 Bruder Gabriel, Aufnahme/Projektskizze eines nicht identifizierten sakralen Innenraumes, Juli 1933, 45×54,5
VI/102 Brat Gabriel, szkic projektowy niezidentyfikowanego wnętrza sakralnego, lipiec 1933, 45×54,5

VI/68 Aratowerk, Breslau, Schematische Darstellung einer Rinderbox, 1. H. 20. Jh., 29×58,3
VI/68 Aratowerk, Wrocław, schematyczne przedstawienie boksu dla bydła, I poł. XX w. 29×58,3

VI/69 Aratowerk, Breslau-Tschansch, Jungviehgitter, Maßst. 1:25, 34×51
VI/69 Aratowerk, Wrocław-Tschansch, zagroda dla młodego bydła, skala 1:25, 34×51

VI/70 Erwin Knobloch, Bautechnische Zeichnungen im Wintersemester 1916/1917 an der kgl. Baugewerbeschule in Breslau (u. a. Stichkappen, Tischlerarbeiten, Eisenkonstruktionen), 34×43 76 Bl.
VI/70 Erwin Knobloch, techniczne rysunki budowlane, semestr zimowy 1916/1917 w królewskiej rzemieślniczej szkole budowlanej we Wrocławiu (m.in. rysunki sklepień, stolarskie, konstrukcji żelaznych), 76 arkuszy, 34×43

VI/71a-l Geometrische Übungszeichnungen aus den Gymnasien in Königshütte (Adalbert Richter) und Waldenburg (Otto Boese), 1910/1911, 12 Bl., 40,5×50,5 bzw. 44,5×48,6
VI/71a-l Geometryczne rysunki ćwiczeniowe z gimnazjów w Chorzowie (Adalbert Richter) i Wałbrzychu (Otto Boese), 1910/1911, 40,5×50,5 wzgl. 44,5×48,6

VI/72 Projekt z. Einrichtung einer Küche, 1. H. 20. Jh., 32×34
VI/72 Projekt wystroju kościoła, I poł. XX w., 32×34

VI/73 Projekte für Möbel und Türen, 1. H. 20. Jh., 38,5×63
VI/73 Projekty mebli i drzwi, I poł. XX w., 38,5×63

Ołtarze
Altäre

VI/103 Altarprojekt, 2. Viert. 20. Jh., 49×44
VI/103 Projekt ołtarza 2 ćw. XX w., 49×44

Ławki
Bänke

VI/109 B. M., Projektzeichnung für Bank, 2. Viert. 20. Jh., 18,5×24
VI/109 B. M., projekt ławki, 2. ćw. XX w., 18,5×24

Okna
Fenster

VI/74 F. Wiosna, Projekt für dreiflügliches Fenster, 20. Jh. 48,4×36,4
VI/74 F. Wiosna, projekt trzyskrzydłowego okna, XX w., 48,4×36,4

VI/75 Projekt für Fenster, 20. Jh. 43×58
VI/75 Projekt okna, XX w., 43×58

Szafy
Schränke

VI/77 Bruder Edmund, Projekt für Schrank, 1. H. 20. Jh., 24,3×31,2
VI/77 Brat Edmund, projekt szafy, I poł XX w., 24,3×31,2

VI/78 F. Wiosna, Zeichnung zu dem als Gesellenstück von mir gearbeiteten Schrank. Blatt 1. 1. H. 20. Jh. 48,2×36,3
VI/78 F. Wiosna, rysunek opracowany przeze mnie w czasach czeladniczych, I poł. XX w., 48,2×36,3

VI/79 Küchenschrank, Massstab 1:10, 11.1.1930, 45×32
VI/79 Szafa kuchenna, skala 1: 10, 11.01.1930, 45×32

VI/80 Küchen-Wandschrank, 16. Dez. 29., 36,5×48,4
VI/80 Kuchenna szafa ścienna, 16.12.1929, 36,5×48,4

VI/81 Küchen-Wandschrank, M. 1:10, 10.1.1930, 32×32,4
VI/81 Kuchenna szafa ścienna, skala 1:10, 10.01.1930, 32×32,4

VI/82 Schrank im Treppenhaus, 2. Viert. 20. Jh. 36,5×48,3
VI/82 Szafa na klatce schodowej, II ćw. XX w., 36,5×48,3

Krzesła
Stühle

VI/83 M. Kunert, Abt-Stalle M. 1. 1 für Kloster Grüssau, H.B.W. Dez. 1932, 215,5×94,8
VI/83 M. Kunert, stalle opata, skala 1:1, dla klasztoru Krzeszów, H.B.M., grudzień 1932, 215,5×94,8

VI/84 Bruder Edmund, Projektzeichnung für Stuhl, 2 Viert. 20. Jh. 32,6×34
VI/84 Brat Edmund, rysunek projektowy krzesła, II ćw. XX w., 32,6×34

VI/85 Projekt für Stuhl, 2. Viert. 20. Jh., 24,3×32,4
VI/85 Projekt krzesła, II ćw. XX w., 24,3×32,4

Stoły
Tische

VI/86 Tisch mit Aufsatz, Grüssau, den 17. Aug. 1929, Maßst. 1:10, 25,8×36,4
VI/86 Stół z nadstawą, Krzeszów, 17.08.1929, skala 1:10, 25,8×36,4

VI/87 Ein Tisch für die Gastzelle, Grüssau, 30.10.1932, 54×44
VI/87 Stół do izby dla gości, Krzeszów, 30.10.1932, 54×44

Płoty
Zäune

VI/88 Projekt für Zaun, 27,2×44,2
VI/88 Projekt płotu, 27,2×44,2