Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

V. Varia V. Varia

V. Varia
V. Varia

1. Generalia
1. Generalia

V/1 Anweisung zur Behandlung Scheintoter 1829, 8 S.
V/1 Wskazówki dotyczące postępowania w przypadkach pozornych zgonów, 1829, 8 str.

2. Sprawy administracyjne
2. Verwaltungssachen

V/3 Abschrift über die Grenzziehung in Pommern aus der Stralsunder Zeitung Nr. 83, 1794, 1 S.
V/3 Odpis dotyczące wytyczenia granicy na Pomorzu, Stralsunder Zeitung nr 83, 1794, 1 str.

V/4 Nachbetreuung von Straffälligen, 1846–1871, 51 S.
V/4 Opieka nad byłymi więźniami, 1846–1871, 51 str.

V/64 Luftschutzplakat, Berlin 1.01.1941, 42,7×58, 1 S.
V/64 Plakat ochrony przeciwlotniczej, Berlin, 1.01.1941, 42,7×58, 1 str.

3. Sprawy finansowe
3. Finanzwesen

V/6 Fragment eines Kaufbriefs aus der Umgebung von Meran, 1436, 1 S.
V/6 Fragment dokumentu nabycia nieruchomości z okolic Meranu, 1436, 1 str.

V/7 Erklärung von Jörg Krällinger, Küster der Frauenkirche in Regensburg, daß die Bauherren der Frauenkirche in Regensburg seinen Lohn von 10 Floren ausgezahlt haben, Freitag nach Pfingsten 1527, 2 S.
V/7 Oświadczenie Jörga Krällingera, kościelnego kościoła NMP w Ratyzbonie, że kierownicy budowy kościoła NMP w Ratyzbonie wypłacili mu pensję wysokości 10 florenów, piątek po Zielonych Świątkach, 1527, 2 str.

V/8 Zession über 2.500 Gulden für die Stadt Rokitzau durch Leopold Obtitzky Freiherr v. Obtitz, Prag, 24.10.1781, 2 S.
V/8 Cesja 2500 guldenów dla miasta Rokitzau przez Leopolda Obtitzky´ego barona von Obtitz, Praga, 24.10.1781, 2 str.

V/9 3 französische Tresorscheine, 1894, 5 S.
V/9 3 francuskie zaświadczenia skarbowe,1894, 5 str.

V/10 Pfandbrief auf das Gut Tillowitz, Kr. Oppeln, 24.12.1798, 1 S.
V/10 List zastawny na posiadłość Tułowice, powiat Opole, 24.12.1798, 1 str.

V/11 Kassierter Staatsschuldschein Nr. 4176 über 660 Floren zu 5% pro Jahr, Wien, 1.11.1821, 1 S.
V/11 Skasowany list dłużny nr 4176 o zadłużeniu miasta na 660 florenów na 5%, Wiedeń, 1.11.1821, 1 str.

V/12 Jahresrechnung 1932 [der Gemeinde Grüssau], 74 S.
V/12 Rachunek roczny 1932 [gminy Krzeszów], 74 str.

V/14 Hebeliste für Gemeinde Steuern, Grüssau, Kreis Landeshut, 1933, 26 S.
V/14 Lista poboru podatków gminnych, Krzeszów, powiat Kamienna Góra, 1933, 26 str.

V/15 Ausgabe Buch Gemeinde Grüssau 1933, 93 S.
V/15 Książka wydatków gminy Krzeszów, 1933, 93 str.

V/16 Bürgersteuer-Liste. Gemeinde Grüssau 1941, 41 S.
V/16 Lista podatkowa obywateli, gmina Krzeszów, 1941, 41 str.

V/17 Steuer=Einhebeliste für Staats= und Gemeindesteuern sowie für Abgaben und Beiträge. Grüssau, 1944, 320 S.
V/17 Lista poboru podatków państwowych i gminnych jak również innych danin i składek, 1944, 320 str.

V/18 Gehaltsabrechnung der Gemeindeangestellten in Grüssau 1945, 18 S.
V/18 Rozliczenie pensji urzędników gminnych w Krzeszowie 1945, 18 str.

V/20 Steuer=Einhebeliste Gemeinde Klein=Hennersdorf, Rechnungsjahr 1944, 105 S.
V/20 Lista podatkowa gminy Jawiszów, rachunek roczny 1944, 105 str.

V/21 Einnahme=Tagebuch Geimeinde Klein=Hennersdorf Rechnungsjahr 1944 (1945), 20 S.
V/21 Dziennik wpływów gminy Jawiszów, rachunek roczny 1944 (1945), 20 str.

V/22 Ausgabe=Tagebuch Kleinhennersdorf, Rechnungsjahr 1944, 17 S.
V/22 Dziennik wydatków, Jawiszów, rok rozliczeniowy 1944, 17 str.

V/23 Einnahme=Tagebuch Gemeinde Lindenau Krs. Landeshut Rechnungsjahr 1944+1945, 41 S.
V/23 Dziennik wpływów gminy Lipnica, powiat Kamienna Góra, rok rozliczeniowy 1944+1945, 41 str.

4. Życie duchowe
4. Geistiges Leben

V/24 2 Hirtenbriefe, 1941, 105 S.
V/24 2 listy duszpasterskie, 1941, 105 str.

V/25 Die Schule und die Aufgaben der Seelsorge, 1936, 15 S.
V/25 Szkoła i zadania duszpasterskie, 1936, 15 str.

V/26 Berichte über das kirchliche Leben in den Jahren 1944–45 (Erzdiözese Breslau), 273 S.
V/26 Relacje dotyczące życia kościelnego w latach 1944–45 (archidiecezja wrocławska), 273 str.

V/27 Amtliche katechetische Vorlage für die kirchl. Jugendstunden. Als Rundverfügung an die Seelsorgegeistlichen und die kirchl. beauftragen Katecheten herausgegeben. Breslau, den 16. August 1943, 22 S.
V/27 Urzędowe katechetyczne podstawy kościelnych lekcji dla młodzieży. Wydane jako okólnik dla duszpasterzy i katechetów zatrudnionych przez kościoły. Wrocław, 16 sierpnia 1943, 22 str.

V/62 Religions Unterricht im Auszuge, 77 S.
V/62 Lekcje religii w wyciągach, 77 str.

V/73 Pater Gabriel Maliske, Ex Rituali Wratislaviensi quaedam ad udum Curatiae Grüssoviensis, 1803, 35 S.
V/73 Ojciec Gabriel Maliske, Ex Rituali Wratislaviensi quaedam ad udum Curatiae Grüssoviensis, 1803, 35 str.

V/29 Jahresführbitten, 1911–1922, 197 S.
V/29 Intencje roczne, 1911–1922, 197 str.

V/30 Jahresfürbitten 1926–1939, 155 S.
V/30 Intencje roczne, 1926–1939, 155 str.

V/31 Instruktionen und Informationen des Erzbischof von Breslau, 1938/1939, 42 S.
V/31 Instrukcje i informacje arcybiskupa Wrocławia, 1938/1939, 42 str.

V/33 Revermann, Rosa, Gedanken zur Frohen Botschaft – ein Geschenk, 1991, 67 S.
V/33 Revermann, Rosa, Rozmyślania nad Dobrą Nowiną – prezent, 1991, 67 str.

5. Muzyka
5. Musik

V/34 Ein Gesang Büchlein von Maria Anna Magdalena Beuerin Hennersdorf bey Lauban Anno 1815 den 18 Juni geschriben, 32 S.
V/34 Śpiewnik Marii Anny Magdaleny Beuer, Henryków Lubański k. Lubania, pisany w 1815, 18 czerwca, 32 str.

V/35 Mitgliederverzeichnis eines Gesangsvereins, 1931–1943, 15 S.
V/35 Lista członków nieustalonego towarzystwa śpiewaczego, 1931–1943, 15 str.

6. Sprawy personalne
6. Personalsachen

V/13 Standesamtliche Geburtsscheine [Görtelsdorf], 1937–1946, 184 S.
V/13 Urzędowe metryki urodzenia /Gorzeszów/, 1937–1946, 184 str.

V/36 Türckenstewer [von Zwickau], 1542, 14 S.
V/36 Podatek na wojnę z Turkami [z miasta Zwickau], 1542, 14 str.

V/37 Hebeliste der Staatl. Hauszinssteuer [Grüssau] 1933, 15 S.
V/37 Lista podatkowa państwowych opłat za komorne [Krzeszów], 1933, 15 str.

V/65 Grüssau i/Schles. Hausbewohner-Verzeichnis, ca 1938, 298 S.
V/65 Krzeszów na Śląsku. Spis mieszkańców, ca 1938, 298 str.

V/32 Stammbuch Betty Stelling, Hamburg 1792, 38 str.
V/32 Sztambuch Betty Stelling, Hamburg 1792, 38 S.

V/73 Stammbuch D. Z., 1814–1839, 48 S.
V/73 Szammbuch D. Z., 1814–1839, 48 str.

V/38 Stammbuch einer Unbekannten, 1836–1868, 14 S.
V/38 Sztambuch nieznajomej, 1836–1868, 14 str.

V/70 Stammbuch/Rezeptzbuch (sekundäre Nutzung) einer Unbekannten, 1. Viertel 19. Jh., 38 S.
V/70 Sztambuch/Książka kucharska (wykorzystanie wtórne), autor nieznany, 1. poł. 19 w., 38 str.

V/71 Stambuch von Mathilde NN, 1 H. 19. Jh., 41 S.
V/71 Sztambuch Mathilde NN, 1 poł. 19 w., 41 str.

V/72 Stammbuch einer Unbekannten, 1. H. 19. Jh., 89 S.
V/72 Sztambuch nieznajomej, 1 poł. 19 w., 89 str.

V/66 Kassabuch Maria Friese, 1908–1910, 4 S.
V/66 Książka kasowa Marii Friese, 1908–1909, 4 str.

V/19 Gewerbliche Berufsschule. Tage=Buch (Journal) Getrud Kirchner, 1933, 8 S.
V/19 Rzemieślnicza szkoła zawodowa. Dziennik (Journal) Gertrudy Kirchner, 1933, 8 str.

V/68 Mitgliedsausweis der Deutschen Jugendkraft für Waldemar Köhler, 1929, 8 S.
V/68 Legitymacja członkowska organizacji „Deutsche Jugendkraft“ dla Waldemara Köhlera, 1929, 8 str.

V/63 Persönliche Papiere von Heinz Meier, Mechaniker, in Berlin (u. a. Lebenslauf, Meisterprüfungszeichnung) 1938–1944, 9 S.
V/63 Dokumenty osobiste Heinza Meiera, machanika w Berlinie /m.in. życiorys, projekt do egzaminu mistrzowskiego/, 1938–1944, 9 str.

V/5 Französischer Paß für Graf de Montessny, französischen charge d affaire in Neapel, 1847, 1 S.
V/5 Francuski paszport hrabiego de Montessny, francuskiego charge d affaire w Neapolu, 1847, 1 str.

V/67 Arbeitsbuch für den Schmied Waldemar Oder, 1932, 6 S.
V/67 Książeczka pracy kowala Waldemara Odera, 1932, 6 str.

V/59 Sparkassenbuch Anna Scholz, Kunzendorf, 1911, 13 S.
V/59 Książeczka oszczędnościowa Anny Scholz, Kunzendorf, 1911, 13 str.

V/60 Sparkassenbuch Josef Scholz, Kunzendorf, 1903, 29 S.
V/60 Książeczka oszczędnościowa Josefa Scholza, Kunzendorf, 1903, 29 str.

V/61 Sparkassenbuch Josef Scholz, Kunzendorf, 1924, 8 S.
V/61 Książeczka oszczędnościowa Josefa Scholza, Kunzendorf, 1924, 8 str.

V/2 Abschied des Andreas v. Waldenburg, pfalz-neuburgischen Generalwachtmeisters, Düsseldorf, 16.11.1675, 5 S.
V/2 Odprawa Andreasa von Waldenburg, wachmistrza generalnego księcia Palatynatu-Neuburga, Duesseldorf, 16.11.1675, 5 str.

7. Sprawy szkolne
7. Schulsachen

V/39 Katholische Schulorganisation Deutschlands, 1932, 13 S.
V/39 Katolicka Organizacja Szkolna Niemiec, 1932, 13 str.

V/40 Würdigung der Gründe für Maturitätsprüfung und „Einjährig. Exam.“ der Oblatenschüler o. J., S. 5-16 S.
V/40 Uznanie podstaw dopuszczenia uczniów ojców oblatów do egzaminu maturalnego i „egzaminu dla jednorocznych”, bez daty, 5-16 str.

V/41 Heyse, Pensen-Verteilung für die Halbtags- und einklassige Volksschule auf grund der Allgemeinen Bestimmungen vom 15. Oktober 1872 entworfen, Breslau 1886, 10 S.
V/41 Heyse, Przydział godzin dla szkół półdniowych oraz jednoklasowej szkoły ludowej przygotowany na podstawie rozporządzeń ogólnych z 15 października 1872, Wrocław 1886, 10 str.

V/223 Hauptkatalog der evang. Schule zu Grüssau, 1894–1940, 63 S.
V/223 Katalog główny szkoły ewangelickiej w Krzeszowie, 1894–1940, 63 str.

8. Varia
8. Varia

V/42 Verzeichnis von 1272 bis 1606 der Stadt Breslau verliehenen Dokumenten, 5 S.
V/42 Spis dokumentów wystawionych dla miasta Wrocławia od 1272 do 1606 roku, 5 str.

V/43 Fragmente von juristischen Kommentaren, 1699–1704, 2 S.
V/43 Fragmenty komentarzy prawniczych, 1699–1704, 2 str.

V/44 Semesterberichte Brandenburgiae, Winter=Semester 1908/1909 – Wintersemester 1913/14, 120 S.
V/44 Sprawozdania semestralne [korporacji studenckiej] Branderburgiae, semestr zimowy 1908/1909 – semestr zimowy 1913/1914, 120 str.

V/45 Johanna Jänsch, Kochbuch, 162 S.
V/45 Johanna Jaenisch, książka kucharska, 162 str.

V/46 Gertrud Kirchner, Kochbuch, 55 S.
V/46 Gertruda Kirchner, książka kucharska, 55 str.

V/47 Anna Richter, Kochbuch, 1894, 60 S.
V/47 Anna Richter, książka kucharska, 1894, 60 str.

V/48 Handschriftliches Kochbuch, 200 S.
V/48 Książka kucharska – rękopis, 200 str.

V/49 Inventar einer Münzsammlung, o. J., 232 S.
V/49 Inwentarz zbioru numizmatycznego, bez daty, 232 str.

V/50 Bindungslehre. Joseph Stroiczek in Merzdorf Krs Bolkenhain, o. J., 113 S.
V/50 Nauka splotów tkackich. Joseph Stroiczek w Marciszowie, powiat Bolków, bez daty, 113 str.

V/51 Bindungslehre für Joseph Stroiczek, o. J., 64 S.
V/51 Nauka o splotach dla Josepha Stroiczka, bez daty, 64 str.

V/52 Notizen verschiedenen Inhalts (Spiele, Volkstheater, Musik), 365 S. (u. a. Andachtsbild d. hl. Bruno, Litho)
V/52 Notatki różne (gry, teatr ludowy, muzyka), 365 str. (m.in. obrazek św. Brunona, litografia)

V/53 Johannes Haney, Beschreibung des Brauchtums bei Brautwerbung und Hochzeit, Warmbrunn 1899, 18 S.
V/53 Johannes Haney, opis obyczajów zaręczynowych i ślubnych, Cieplice 1899, 18 str.

V/54 Skizzenheft Georg Rührdich Grüssau, Zimmerer, 10 S.
V/54 Szkicownik Georga Rührdicha, Krzeszów, cieśla, 10 str.

V/55 Cuanderno de Hanna Abu-Amsica. Appartenant à Quadermo di Storia Profana. Continuo della Storia Greca. del 1924, 23 S.
V/55 Cuanderno de Hanna Abu-Amsica. Appurtenant á Quadermo di Storia Profana. Continuo della Storia Greca del 1924, 23 str.

V/56 Griechischnotizbuch Isaac Kabib, Klasse 1, 1922/1923, 27 S.
V/56 Notatnik do greki Isaaca Kabiba, klasa I, 1922/1923, 27 str.

V/57 Quaderno Speciale Geometria Antonio Guiseppe Salah, 15 S.
V/57 Quaderno Speciale Geometria Antonio Giuseppe Salah, 15 str.

V/58 Lehrheft Italienisch, 29 S.
V/58 Zeszyt do języka włoskiego, 29 str.