Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Środa Popielcowa – początek Wielkiego Postu

 

Duchu Boży, światło sumień,
Pomóż nam odnaleźć drogę
Nawrócenia i pokuty.

 

 

Choć grzechami obciążeni,
Wciąż szukamy Twojej woli,
Aby dojść do domu Ojca.

 

Duchu, któryś jest pokojem
I płomieniem pełnym żaru,
Rozpal nas miłością krzyża.
(z Liturgii Godzin)

Środa Popielcowa-