Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Skarby lwowskie w Krzeszowie

Niedawno ukazał się bogato ilustrowany album Skarby lwowskie w Opactwie Benedyktynek w Krzeszowie. Zawartość tego pięknego wydawnictwa (zwłaszcza fotograficzna) w pełni odpowiada tytułowemu określeniu – skarby. Są to prawie całe zasoby dzieł sztuki sakralnej, które nasze siostry przywiozły w 1946 roku ze Lwowa do Krzeszowa, zmuszone wówczas do opuszczenia swojego klasztoru we Lwowie na skutek zmian politycznych w wyniku II wojny światowej.

Zawartość albumu jest przebogata, zaopatrzona w znakomite fotografie (Fr. Grzywacz) i wszechstronny tekst (B. Skoczylas-Stadnik). Tekst opowiada o początkach opactwa benedyktynek we Lwowie, opisuje kościół i klasztor, przedstawia kolejne ksienie klasztoru, życie mniszek w klasztorze (duchowość, modlitwa, praca, rekreacja), a to wszystko na tle rysu historycznego zakonu od św.Benedykta poczynając i na tle jego Reguły jako podstawy życia mniszek.


M
ożna te skarby oglądać w oryginale (Muzeum w Krzeszowie, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze), bądź w przedstawianym tu wydawnictwie. Bliższy opis zawartości albumu i tak nie oddałby w pełni jego piękna, więc pozostaje nam tylko zaprosić do zakupu wydawnictwa: w klasztorze sióstr w Krzeszowie, w Obsłudze Pielgrzyma także w Krzeszowie, w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze lub w Wydawnictwie Edytor.