Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Rekolekcje dla każdego

Terminy kolejnych rekolekcji
dla wszystkich, którzy pragną pogłębienia swojej relacji z Bogiem.
Poprowadzą je:
o. Rafał Prusko OCD (karmelita bosy z Czernej)    16-18 listopada 2018 r. -rekolekcje w milczeniu

 

Ks. Marek Michalski    23-25 listopada 2018 r.
Kontakt i zapisy:
s. Paula –Teresa OSB
Tel. 519 483 543       lub:  paula.kurek@onet.pl

 

Ofiara za utrzymanie w Opactwie wynosi 160zł
Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego przed zapisaniem na listę uczestników
prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości 40 zł
na konto:

45 1140 2004 0000 3102 3488 1997
w rubryce tytułem prosimy podać termin rekolekcji i ich nazwę.

 

Refleksje uczestnika ostatnich rekolekcji:

 

W listopadowe dwa weekendy , po raz kolejny w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie odbyły się dwie tury rekolekcji dla osób świeckich pragnących pogłębić swoją wiarę i odnowić przyjaźń z Jezusem.

 

Pierwsze dotyczyły przebaczenia i pojednania w naszym życiu , zarówno ze sobą samym, z drugim człowiekiem jak i z Bogiem. Dla wielu było to błogosławionym odkryciem. Pierwsze rekolekcje poprowadził Ks. Marek z sanktuarium św. Jacka z Legnicy. Ksiądz Marek ukazał uczestnikom rekolekcji jak głęboko i w całej pełni można uczestniczyć w Eucharystii , jak bardzo można kochać Jezusa i poczuć Jego troskę o każdego człowieka. Można to było poczuć w trakcie licznych adoracji żywego Pana Jezusa jak i osobistych rozmów z księdzem w sakramencie pokuty.

 

Drugie rekolekcje odbyły się w całkowitym milczeniu. Były to rekolekcje pogłębiania codzienności w oparciu o Pismo Święte.

 

Rekolekcje  prowadził o. Rafał Prusko OCD karmelita bosy z Czernej. Ojciec Rafał jak się okazało to człowiek żyjący nakazami Ewangelii i chcący ten sposób życia przekazać wszystkim ludziom nie tylko w formie słowa ale przede wszystkim własnym postępowaniem. Posiada On wyjątkowy dar wyjaśniania i interpretowania Pisma Świętego oraz przekładania prawd tam zawartych na nasze obecne życie. Dzięki temu Ewangelia stawała się  drogowskazem dla ludzi żyjących w dzisiejszym „zalatanym” świecie. Obecność i otwartość o. Rafała dawała możliwość pogłębienia przyjaźni z Jezusem , przyjęcia Jego miłości i przebaczenia.

 

Centralnym punktem rekolekcji była Eucharystia przy głównym ołtarzu Bazyliki krzeszowskiej, adoracja Najświętszego Sakramentu , wspólne: jutrznia ,nieszpory i  kompleta.

 

Brak możliwości rozmów w czasie całych rekolekcji dawał możliwości większego skupienia się nad poruszanymi tematami.

 

Bardzo ważnym przeżyciem było wspólne rozważanie Pisma Świętego. Każdy z uczestników wybierał swój fragment Pisma Świętego , zapisywał go na karteczce i odbywało się losowanie. Potem odczytywany był wylosowany fragment i każdy miał możliwość wypowiedzenia się co go w tych słowach najbardziej dotknęło. W rekolekcjach brało udział 37 osób. Wszyscy przeżywali je w swój niepowtarzalny sposób.   Po zakończeniu rekolekcji wszyscy uczestnicy rozjeżdżali się do domów pełni otuchy.

 

 Artur Kaszuba (Złotoryja)