Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego

Życzymy głębokich przeżyć duchowych,

zanurzenia w misterium Wielkiego Tygodnia

i wielu łask Bożych

do życia w nowym świetle

Wielkanocnego Poranka