Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

przyznało naszemu Opactwu trzy dotacje: na kolejny – VII etap  remontu dachu naszego klasztoru – w wysokości 580 000 zł. A także na konserwację dwóch zabytkowych obrazów – Święty Benedykt ( 15 000 zł) i kolejny obiekt z kolekcji barokowych obrazów z klasztoru sióstr benedyktynek w Krzeszowie (20 000 zł). Pragniemy nadmienić, iż klasztor jest częścią zabytkowego pocysterskiego kompleksu.
Wszystkim zaangażowanym w pozyskaniu  środków serdecznie dziękujemy!