Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Letnie Rekolekcje z Ikoną

Ikona może być najwspanialszym dziełem sztuki, może też nim nie być, lecz u jej podstaw nieuchronnie leży rzeczywisty odbiór świata niewidzialnego, rzeczywiste doświadczenie duchowe. Paweł Florenski

 

Od 12 lipca do 22 lipca odbyły się w naszym Opactwie Rekolekcje z ikoną. Prowadzenie duchowe objął ks. dr Mariusz Marszałek SAC, temat: Mnich w wielkim mieście – monastyczne inspiracje dla współczesnego człowieka, warsztat Honorata Wojczyńska.

Zapraszamy do udziału w Rekolekcjach za rok oraz w naszej 2-letniej Szkoły Pisania Ikon.

 

Anioł Stróż