Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

IV. Spuścizna po byłym klasztorze OO. Benedyktynów w Krzeszowie IV. Hinterlassenschaft der ehemaligen Benediktinerabtei Grüssau

IV. Spuścizna po byłym klasztorze OO. Benedyktynów w Krzeszowie
IV. Hinterlassenschaft der ehemaligen Benediktinerabtei Grüssau

1. Generalia
1. Generalia

IV/1 Denkschriften. Politik. 1925–1933, 171 S.
IV/1 Memoriały. Polityka. 1925–1933, 171 str.

IV/586 Protokolle der Generalkapitel der Beuroner Kongretation des Benediktinerordens, 1885–1897, 419 S.
IV/586 Protokoły kapituły generalnej beurońskiej kongregacji zakonu benedyktynów, 1885–1897, 419 str.

IV/585 Gen. Kapitel VI–IX, 1901–1912, 350 S.
IV/585 Kapituła generalna VI–IX, 1901–1912, 350 str.

IV/2 Generalkapitel O. S. B., 1921–1936, 405 S.
IV/2 Kapituła generalna O.S.B., 1921–1936, 405 str.

IV/3 Arbeitsgemeinschaft klösterlicher Genossenschaften, 1929–1941, 88 S.
IV/3 Wspólnota pracy spółek (spółdzielni) klasztornych, 1929–1941, 88 str.

IV/534 Ordo diurnus quem S. Patr. in regula sua praescripsit, 19. Jh., 33×45, 1 S.
IV/534 Ordo diurnus quem S. Patr. in regula sua praescripsit, 19 w., 33×45, 1 str.

IV/4 Notizen zu den Ritualen der Benediktiner der Beuroner Kongregation, 221 S.
IV/4 Notatki o rytuałach Benedyktynów z kongregacji w Beuron, 221 str.

IV/5 Index betr. Ceremoniale & Rituale der Generalkapitel & Aebte-Konferenzen, 1885–1937, 57 S.
IV/5 Indeks dotyczący ceremoniału i rytuału kapituły generalnej i konferencji opatów, 1885–1937, 57 str.

IV/6 Scrutinum, 1898–1915, 77 S.
IV/6 Scrutinum, 1898–1915, 77 str.

IV/7 Fragebögen für den Neudruck des Realhandbuches der Diözese Breslau für Grüssau, 1939, 10 S.
IV/7 Kwestionariusze dotyczące ponowego druku słownika diecezji wrocławskiej dla Krzeszowa, 1939, 10 str.

IV/8 Tagesordnungen, 1929, 15 S.
IV/8 Porządek dzienny, 1929, 15 str.

IV/9 Tagebuch 1930–1932, 183 S.
IV/9 Dziennik 1930–1932, 183 str.

IV/10 1930 Diarium 1.11.1932–10.3.1933, 49 S.
IV/10 1930 Diarium, 01.11. 1932–10.03. 1933, 49 str.

IV/583 Rundfunk-Arbeitsgemeinschaft, 1931–1933, 48 S.
IV/583 Grupa robocza d. s. radia, 1931–1933, 48 str.

IV/576 Deutsch-sprachiger A. b. Briefwechsel, 1924–1933, 187 S.
IV/576 Niemieckojęzyczna korespondencja A. b.,1924–1933, 187 S.

IV/11 Fremdsprachige europäische Briefe O. S. B. 1925–1942, 149 S.
IV/11 Obcojęzyczne europejskie listy O.S.B. 1925–1942, 149 str.

IV/12 Korrespondenz 1927–1942, 139 S.
IV/12 Korespondencja 1927–1942, 139 str.

IV/13 Allgemeine Korrespondenz 1933–1936, 218 S.
IV/13 Korespondencja ogólna 1933–1936, 218 str.

IV/14 Korrespondenz 1933–1937, 378 S.
IV/14 Korespondencja 1933–1937, 378 str.

IV/15 Korrespondenz, 1936–1941, 248 S.
IV/15 Korespondencja 1936–1941, 248 str.

IV/16 Korrespondenz Abtei Grüssau, 1937–1941, 96 S.
IV/16 Korespondencja opactwa Krzeszów, 1937–1941, 96 str.

IV/17 Officia hebdomadaria, 1935/1936, 22 S.
IV/17 Officia hebdomadaria, 1935/1936, 22 str.

IV/18 Exercitia spiritualia. 19.XI.–5.XII.1914. In monasteria ad St. Gabrielem, 241 S.
IV/18 Exercitia spiritualia. 19.11–05.12.1914. In monasteria ad St. Gabrielem, 241 str.

IV/587 S. Anselmo, 1931–1937, 61 S.
IV/587 S. Anselmo, 1931–1937, 61 str.

IV/19 Korrespondenz mit Kloster St. Johann, Bartolfingen, 1942–1944, 60 S.
IV/19 Korespondencja z klasztorem św. Jana, Bartolfingen, 1942–1944, 60 str.

IV/574 [Korrespondenz], Brasilien, 1932–1939, 87 S.
IV/574 [Korrespondencja], Brasilien, 1932–1939, 87 S.

IV/20 Korrespondenz mit Abtei Gerleve, 1936–1941, 259 S.
IV/20 Korespondencja z opactwem Gerleve, 1936–1941, 259 str.

IV/21 Abtei Herstelle 1924–1944, 135 S.
IV/21 Opactwo Herstelle 1924–1944, 135 str.

IV/22 Korrespondenz mit Abtei Kellenried, 1924–1941, 205 S. (graphisch gestaltete Briefköpfe, S. 178: Foto d. Benediktinerabtei St. Erentraud bei Ravensburg)
IV/22 Korespondencja z opactwem Kellenried, 1924–1941, 205 str. (graficzne formularze listowe, str. 178: zdjęcie opactwa Benedyktynów St. Erentraud koło Ravensburga)

IV/23 Korrespondenz mit Benediktinerkloster in Meeresheim, 1920–1944, 202 S.
IV/23 Korespondencja z klasztorem Benedyktynów w Meeresheim, 1920–1944, 202 str.

IV/582 Benediktiner Kolleg St. Peter zu Salzburg, 1924–1936, 158 S.
IV/582 Benedyktyńskie kolegium św. Piotra w Salzburgu, 1924–1936, 158 str.

IV/24 Abtei St. Matthias, Trier, Briefe 1925–1940, 230 S.
IV/24 Opactwo św. Mateusza, Trier, listy 1925–1940, 230 str.

IV/25 Briefe, Weingarten 1924–1928, 372 S.
IV/25 Listy, Weingarten 1924–1928, 372 str.

IV/26 Korrespondenz mit Kloster Weingarten, 1929–1934, 457 S.
IV/26 Korespondencja z klasztorem Weingarten, 1929–1934, 457 str.

IV/27 Weingarten. Briefe, 1935–1937, 166 S.
IV/27 Weingarten. Listy, 1935–1937, 166 str.

IV/581 Korrespondenz mit Kloster Weingarten, 1939–1944, 183 S.
IV/581 Korespondencja z klasztorem Weingarten, 1939–1944, 183 str.

2. Sprawy administracyjne
2. Verwaltungssachen

IV/28 Varia (u. a. Festlichkeiten, administrative Vorschriften), 1899–1944, 78 S.
IV/28 Varia (m.in. uroczystości, przepisy administracyjne), 1899–1944, 78 str.

IV/29 Notizen zur Kirchenadministration, 91 S.
IV/29 Notatki dotyczące administracji kościelnej, 91 str.

IV/30 Jahresberichte des Klosters Prag-Emaus O.S.B., 1913/1914, 51 S.
IV/30 Sprawozdania roczne klasztoru Praga-Emaus O.S.B., 1913/1914, 51 str.

IV/31 Sessiones Capituli monasterii B. M. Virg. de Grüssau 1920–1946, 77 S.
IV/31 Sessiones Capituli monasterii B. M. Virg. de Grüssau 1920–1946, 77 str.

IV/32 Stellungnahme des kath. Kirchenvorstandes zum Erwerb des Klosters Grüssau durch den Benediktinerorden, 17.4.1923, 3 S.
IV/32 Stanowisko katolickiej rady kościelnej w sprawie nabycia klasztoru w Krzeszowie przez zakon Benedyktynów, 17.4.1923, 3 str.

IV/56 Benediktusverein e. V., 1923–1942, 71 S.
IV/56 Stowarzyszenie św. Benedykta, stowarzyszenie rejestrowane, 1923–1942, 71 str.

IV/33 Abteiverwaltung Grüssau, Schles., 1933, 86 S.
IV/33 Zarząd opactwa Krzeszów, Śląsk, 1933, 86 str.

IV/519 Fürstbischöfliche Verordnungen 1895/1896, 8 S.
IV/519 Zarządzenia arcybiskupie 1895/1896, 8 str.

IV/490 Tägliches Merkbuch 1934 mit Anhang für Eisenkontore, 283 S. (u. a. Exlibris der Abtei Grüssau)
IV/490 Codzienny notatnik 1934 z aneksem dla hurtowni, exlibris opactwa Krzeszów, 283 str.

IV/494 Officia hebdomadaria, 1928–1946, 187 S.
IV/494 Officia hebdomadaria, 1928–1946, 187 str.

IV/34 Teilbeschlagnahmung des Klosters, 1926–1945, 134 S. (u. a. Inventarisationszeichnungen des 1. und 2. Stocks des Mönchsflügels des Klosters)
IV/34 Częściowe zarekwirowanie klasztoru, 1926–1945, 134 str. (rysunki inwentaryzacyjne 1. i 2. piętra klasztornego skrzydła dla mnichów)

IV/516 Beschlagnahme der Abtei Grüssau durch Volksdeutsche Mittlerstelle, 1939/1940, 206 S.
IV/516 Zajęcie opactwa Krzeszów przez Urząd Pomocy Volksdeutschom. 1939/1940, 206 str.

IV/35 Beschlagnahme des Klosters durch die Volksdeutsche Mittlerstelle, 1940, 30 S.
IV/35 Zajęcie klasztoru przez Urząd Pomocy Volksdeutschom, 1940, 30 str.

IV/36 Beschlagnahme des Klosters durch die Volksdeutsche Mittlerstelle, 1940–1944, 118 S.
IV/36 Zajęcie klasztoru przez Urząd Pomocy Volksdeutschom, 1940–1944, 118 str.

IV/37 Inanspruchnahme des Klosters Grüssau durch den Oberbürgermeister der Stadt Breslau zur Unterbringung von Juden, 1941–1944, 108 S.
IV/37 Zajęcie klasztoru Krzeszów przez nadburmistrza miasta Wrocławia w celu przetrzymywania Żydów, 1941–1944, 108 str.

IV/38 Dienstaufsichtsbeschwerde wegen Beschlagnahmung des Klosters Grüssau, 1940–1943, 4 S.
IV/38 Skarga urzędowa z powodu zajęcia klasztoru Krzeszów, 1940–1943, 4 str.

IV/39 Vermietung von Wohnraum im Klosterbesitz, 1927–1937, 199 S.
IV/39 Wynajem lokali mieszkalnych należących do klasztoru, 1927–1937, 199 str.

IV/40 Mietshäuser, 1924–1936, 48 S.
IV/40 Domy do wynajęcia, 1924–1936, 48 str.

IV/41 Vermietung der Häuser Nr. 256/257, 1936/1937, 12 S.
IV/41 Wynajem budynków nr 256/256, 1936/1937, 12 str.

IV/42 Lehrerwohnungen, 1921–1935, 15 S.
IV/42 Mieszkania nauczycieli, 1921–1935, 15 str.

IV/580 Verpachtungen, 1943–1945, 36 S.
IV/590 Dzierżawy, 1943–1945, 36 str.

IV/43 Jurisdictio Confessionalis, 1919–1936, 50 S.
IV/43 Jurisdictio Confessionalis, 1919–1936, 50 str.

IV/589 Steuerfragen, 1935/1936, 64 S.
IV/589 Kwestie podatkowe, 1935/1936, 64 str.

IV/515 Betriebsführung 1939, 127 S.
IV/515 Rachunkowość 1939, 127 str.

IV/567 Korrespondenz mit dem Arbeitsamt Waldenburg, 1940–1943, 29 S.
IV/567 Korespondencja z Urzędem Pracy w Wałbrzychu, 1940–1943, 29 str.

IV/44 Erfassung von Arbeitskräften, 1940–1945, 100 S.
IV/44 Wykaz pracowników, 1940–1945, 100 str.

IV/45 Versicherungen, 1926–1933, 182 S.
IV/45 Ubezpieczenia 1926–1933, 182 str.

IV/46 Versicherungsscheine 1926–1938, 219 S. (u. a. Inventarisierungszeichnungen der Dachstühle des Klosters)
IV/46 Kwity ubezpieczeniowe 1926–1938, 219 str. (rysunki inwentaryzacyjne więźby dachowej klasztoru)

IV/47 Versicherungen, 1932–1942, 174 S.
IV/47 Ubezpieczenia 1932–1942, 174 str.

IV/48 Versicherungen III, 1941–1944, 59 S.
IV/48 Ubezpieczenia III, 1941–1944, 59 str.

IV/49 Vervielfältigte Schreiben Versicherungsfragen, 1937–1940, 120 S.
IV/49 Powielone pisma dotyczące ubezpieczeń, 1937–1940, 120 str.

IV/564 Steuern 1921–1933, 103 S.
IV/564 Podatki 1921–1933, 103 str.

IV/50 Steuererklärungen 1929–1937, 319 S.
IV/50 Zeznania podatkowe 1929–1937, 319 str.

IV/51 Steuererklärungen 1937–1940, 91 S.
IV/51 Zeznania podatkowe 1937–1940, 91 str.

IV/566 Steuererklärungen 1941–1945, 107 S.
IV/566 Zeznania podatkowe 1941–1945, 107 str.

IV/562 Steuerfragen 1939–1943, 43 S.
IV/562 Sprawy podatkowe 1939–1943, 43 str.

IV/498 Diarium für Inventur 1942, 48 S.
IV/498 Diariusz inwentaryzacji 1942, 48 str.

IV/523 Hilfe für sozial Schwache (Caritas etc.), 1927–1929, 245 S., (u. a. Plakat der Caritas-Opferwoche)
IV/523 Pomoc dla socjalnie słabych (Caritas etc.) 1927–1929, 245 str. (plakat tygodnia zbierania darów dla Caritasu)

IV/52 Hypothek Geschwister Purmann, Schömberg, Kr. Landesh., 1938–1944, 7 S.
IV/52 Hipoteka rodzeństwa Purmann, Chełmsko, powiat Kamienna Góra, 1938–1944, 7 str.

IV/53 Meßstiftungen, 1931–1936, 63 S.
IV/53 Fundacje mszalne, 1931–1936, 63 str.

IV/557 Testamentarische Stiftungen und Rechnungen (u. a. Dachreparatur) für das Benediktinerkloster Grüssau, 1929–1940, 22 S.
IV/557 Fundacje testamentowe i rachunki /m.in. naprawa dachu/ dla klasztoru benedyktyńskiego Krzeszów, 1929–1940, 22 str.

IV/54 Instruktionen für den Depositar, 2 S.
IV/54 Instrukcje dla depozytariusza, 2 str.

IV/501 Hausordnung des Klosters Grüssau für Gäste, 2 S.
IV/501 Regulamin klasztoru Krzeszów dla gości, 2 str.

IV/55 Instruktion für den Gästediener, 12 S.
IV/55 Instrukcja dla służącego opiekującego się gośćmi, 12 str.

IV/56 Instruktionen für den Hausmeister, 4 S.
IV/56 Instrukcje dla konserwatora, 4 str.

IV/57 Instruktionen für den Küchenmeister, 3 S.
IV/57 Instrukcje dla szefa kuchni, 3 str.

IV/58 Instruktionen für den Ceremoniar, 6 S.
IV/58 Instrukcje dla mistrza ceremoniału, 6 str.

IV/59 Das Amt des Präfecten der Oblatenschüler, 5 S.
IV/59 Urząd prefekta oblatów, 5 str.

IV/60 Deutsche Kunst- und Kulturgesellschaft Benediktinerkonvent Grüssau G. m. b. H., 1922–1944, 120 S.
IV/60 Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Kultury Konwent Benedyktynów w Krzeszowie Spółka z o. o., 1922–1944, 120 str.

IV/61 Niederschlesische Kunstvereinigung, 1930/1931, 12 S.
IV/61 Dolnośląskie Stowarzyszenie Sztuki, 1930/1931, 12 S.

IV/62 Bilanzen – Denkmalschutz G. m. b. H., 1923–1934, 20 str.
IV/62 Bilanse – Ochrona zabytków Spółka z o. o., 1923–1934, 20 str.

IV/63 Mitgliedschaften in verschiedenen Organisationen, 1931–1942, 43 S. (u. a. Mitgliedskarte der Görres-Gesellschaft)
IV/63 Członkostwa w różnych organizacjach, 1931–1942, 43 str. (karta członkowska Towarzystwa Görresa)

IV/64 Luftschutz, 1940, 25 S.
IV/64 Ochrona przeciwlotnicza, 1940, 25 str.

IV/555 Vermietung von Kellerräumen an die Firma Multiplex, Landeshut, 1944, 15 S.
IV/555 Wynajem piwnic firmie Multiplex, Kamienna Góra, 1944, 15 str.

IV/542 Post-Conto 1930 / Warenausgangsbuch 1936, 151 S.
IV/542 Konto pocztowe 1930 / książka wysyłki towarów 1936, 151 str.

IV/544 Warenausgangsbuch 1933/34/35, 96 S.
IV/544 Książka wysyłki towarów 1933/34/35, 96 str.

IV/539 Warenausgangsbuch 1937, 115 S.
IV/539 Książka wysyłki towarów 1937, 115 str.

IV/543 Warenausgangsbuch 1938, 140 S.
IV/543 Książka wysyłki towarów 1938, 140 str.

IV/132 Warenausgang 1939, 127 S.
IV/132 Towary wychodzące 1939, 127 str.

IV/65 Warenausgangsbuch 1940, 80 S.
IV/65 Książka towarów wychodzących 1940, 80 str.

IV/66 Frachtbriefe 1940, 126 S.
IV/66 Listy przewozowe 1940, 126 str.

IV/67 Frachtbriefe 1941–1945, 288 S.
IV/67 Listy przewozowe 1942–1945, 288 str.

IV/68 Metallspende 1941–1944, 29 S.
IV/68 Zbiórka metalu 1941–1944, 29 str.

IV/69 Empfangsbestätigungen der Reichsspinnstoffsammlung und Metallspende des deutschen Volkes 1941–1945, 24 S. (u. a. graphisch gestaltete Originalurkunden)
IV/69 Potwierdzenia przyjęcia surowców w ramach narodowej zbiórki przędziwa i metalu 1941–1945, 24 str. (graficznie zdobione oryginalne świadectwa)

IV/70 Almosen, 1940/1941, 24 S.
IV/70 Jałmużna, 1940/1941, 24 str.

IV/71 Nutzung des Wassers der Bethlehemquelle durch die Stadt Landeshut, 1904, 4 S.
IV/71 Wykorzystanie wody ze źródła Bethlehem przez miasto Kamienna Góra, 1904, 4 str.

IV/72 Benediktushof, 1945/1946, 53 S.
IV/72 Dwór Benedictus, 1945/1946, 53 str.

IV/73 Holzbearbeitungsgeräte, 1923–1935, 69 S.
IV/73 Urządzenia do obróbki drewna, 1923–1935, 69 str.

IV/74 Pferdezucht, 1922–1945, 60 S.
IV/74 Hodowla koni, 1922–1945, 60 str.

IV/75 Zuchtbuch Bullen und weibliche Tiere, 1925–1945, 71 S.
IV/75 Książka hodowlana, byki rozpłodowe i zwierzęta żeńskie, 1925–1945, 71 str.

IV/588 Zuteilung von Fettstoffen, 1940/1941, 12 S.
IV/588 Przydział tłuszczów, 1940/1941, 12 str.

IV/76 Verhandlungen wegen Verkaufs von Andenken etc., 1929, 15 S.
IV/76 Negocjacje dotyczące sprzedaży pamiątek etc., 1929, 15 str.

IV/77 Führungen 1931, 32 S.
IV/77 Oprowadzanie turystów 1931, 32 str.

IV/78 Führungen 1931/32, 65 S.
IV/78 Oprowadzenia turystów 1931/32, 65 str.

IV/79 Führungen 1932/33, 28 S.
IV/79 Oprowadzenia turystów 1932/1933, 28 str.

IV/80 Führungen 1937/38, 87 S.
IV/80 Oprowadzenia turystów 1937/38, 87 str.

IV/81 Caritas, 1924–1941, 129 S.
IV/81 Caritas, 1924–1941, 129 str.

IV/82 Kinderbetreuung 1925–1930, 148 S.
IV/82 Opieka nad dziećmi, 1925–1930, 148 str.

3. Sprawy finansowe
3. Finanzwesen

IV/83 Einnahmen u. Ausgaben des Klosters U. L. Fr. von Hartenberg. 1913–1921, 207 S.
IV/83 Wpływy i wydatki klasztoru NMP w Hartenberg, 1913–1921, 207 str.

IV/84 Schriftenwechsel mit Reichsbank, Papierüberwachungsstelle, 102 S. (u. a. Vogelperspektivansicht des Benediktinerklosters in Lubiń)
IV/84 Wymiana pism z bankiem, Urzędem Nadzorczym Papierów Wartościowych, widok z lotu ptaka klasztoru Benedyktynów w Lubiniu, 102 str.

IV/85 Korrespondenz zu Finanzfragen, 1937–1941, 50 S.
IV/85 Korespondencja w sprawach finansowych, 1937–1941, 50 str.

IV/86 Korrespondenz mit der Reichsschuldenverwaltung, 1932–1944, 46 S.
IV/86 Korespondencja z Zarządem Długów Rzeszy, 1932–1944, 46 str.

IV/87 Jahresabschlüsse 1941–1943, 110 S.
IV/87 Bilanse roczne 1941–1943, 110 str.

IV/88 Ergebnisrechnungen 1938–1944, 142 S.
IV/88 Rachunki końcowe 1938–1944, 142 str.

IV/89 Steuerfragen, 1931–1942, 279 S.
IV/89 Zagadnienia podatkowe, 1931–1942, 279 str.

IV/573 Protokolle der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen der deutschen Kunst= u. Kultugesellschaft Benediktinerkonvent Grüssau, m. b. H., 1927–1935, 12. S.
IV/573 Protokoły ze zwyczajnych i nadzwyczajnych zebrań generalnych Niemieckiego Towarzystwa Sztuki i Kultury, Konwent Benedyktynów Krzezsów, Spółka z o.o., 1927–1935, 12 str.

IV/561 Deutsche Kunst- und Kulturgesellschaft, Benediktinerkonvent Grüssau G.m.b.H., und Steuerfragen, 1923–1943, 159 S.
IV/561 Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Kultury, Konwent Benedyktynów Krzeszów Spółka z o.o., także kwestie podatkowe, 1923–1943, 159 str.

IV/90 Körperschaftssteuer, 1930–1938, 420 S.
IV/90 Podatki korporacyjne, 1930–1938, 420 str.

IV/91 Körperschaftssteuer, 1935–1943, 223 S.
IV/91 Podatki korporacyjne, 1935–1943, 223 str.

IV/556 Korrespondenz der Superiorenvereinigung der Priesterorden in Deutschland in Finanzfragen, 1938/1939, 27 S.
IV/556 Korespondencja stowarzyszenia przełożonych zakonów męskich w Niemczech w kwestiach finansowych, 1938/1939, 27 str.

IV/92 Baukonto E. Heimann, Breslau, 1.1.1932–31.12.1938, 384 S.
IV/92 Konto budowlane, bank E. Heimanna, Wrocław, 1.1.1932–31.12.1938, 384 str.

IV/563 Heimann Denkmalpflege GmbH (Baukonto) vom 1.1.1939. bis 31.12.1942, 116 S.
IV/563 Bank Heimanna – Denkmalpflege GmbH /konto bankowe/ od 1.01.1939 do 31.12.1942, 116 str.

IV/547 Benediktusverein E. V. Grüssau, Konto bei der Deutschen Bank in Aalen, 1932–1936, 36 S.
IV/547 Stowarzyszenie św. Benedykta Towarzystwo Rejestrowane Krzeszów, konto w Banku Niemieckim w Aalen, 1932–1936, 36 str.

IV/93 Konto des Benediktusverein e. V. Grüssau bei Bank E. Heimann, 1943/1944, 106 S.
IV/93 Konto Stowarzyszenia św. Benedykta Towarzystwo Rejestrowane Krzeszów, Bank E. Heinemann, 1943/1944, 106 str.

IV/94 Schenkungssteuer Hepfenzits, Zessak, Werlé, 1940, 48 S.
IV/94 Podatki od darowizn Hepfenzits, Zessak, Werlé, 1940, 48 str.

IV/95 Einnahmen [der Abtei Grüssau], 1919–1923, 125 S.
IV/95 Wpływy [opactwa Krzeszów], 1919–1923, 125 str.

IV/96 Einnahmen und Ausgaben, 1930–1932, 45 S.
IV/96 Wpływy i wydatki 1930–1932, 45 str.

IV/97 Haus-Einnahme- u. Ausgabe-Buch, 1932/1933, 9 S.
IV/97 Księga wpływów i wydatków domu, 1932/1933, 9 str.

IV/98 Abteirechnungsbuch Grüssau, 1922–1930, 196 S.
IV/98 Księga rachunkowa opactwa Krzeszów, 1922–1930, 196 str.

IV/99 Kassenbuch 1. Jan. 1925–31. Mai 1926, 141 S.
IV/99 Księga kasowa, 1. stycznia 1925–31. maja 1926, 141 str.

IV/100 Kassenbuch [der Abtei Grüssau], 1926–1931, 379 S.
IV/100 Księga asowa (opactwa Krzeszów), 1926–1931, 379 str.

IV/101 Kassabuch, 1929–1937, 9 S.
IV/101 Księga kasowa, 1929–1937, 9 str.

IV/102 Kassa-Buch, 1931/1932, 59 S.
IV/102 Księga kasowa 1931/1932, 59 str.

IV/103 Rechnungsbuch 1931/1932, 13 S.
IV/103 Księga rachunkowa 1931/1932, 13 str.

IV/537 Kirchliche Rechnungsunterlagen der vom Benediktinerkloster in Grüssau verwalteten Kassen, 1939–1941, 90 S.
IV/537 Kościelne dokumenty rachunkowe kas zarządzanych przez Klasztor Benedyktynów w Krzeszowie, 1939–1941, 90 str.

IV/104 Verzeichnis von Bergarbeitern, 1891, und Rechnungen des Benediktinerklosters Grüssau, 1932, 26 S.
IV/104 Spis górników, 1891 i rachunki Klasztoru Benedyktynów w Krzeszowie, 1932, 26 str.

IV/105 Rechnungsbuch der Abtei Grüssau, 1933, 120 S.
IV/105 Księga rachunkowa opactwa Krzeszów, 1933, 120 str.

IV/106 Einnahmebuch A. D. 1934, 41 S.
IV/106 Księga wpływów A. D. 1934, 41 str.

IV/107 Ausgabebuch A. D. 1934, 86 S.
IV/107 Księga wydatków, 1934, 86 str.

IV/108 Einnahmebuch A. D. 1935/1936 Abteiverwaltung Grüssau, 44 S.
IV/108 Księga wpływów 1935/1936 Zarząd opactwa Krzeszów, 44 str.

IV/109 Ausgabebuch A. D. 1935. Abteiverwaltung Grüssau, 87 S.
IV/109 Księga wydatków 1935. Zarząd opactwa Krzeszów, 87 str.

IV/548 Einnahmebuch A. D. 1936, 17 S.
IV/548 Księga wpływów 1936, 17 str.

IV/110 Kassabuch Abteiverwaltung Grüssau, 1934/1935, 95 S.
IV/110 Księga kasowa zarządu opactwa Krzeszów, 1934/1935, 95 str.

IV/111 Kassabuch Abteiverwaltung Grüssau, 1935/1936, 86 S.
IV/111 Księga kasowa zarządu opactwa Krzeszów, 1935/1936, 86 str.

IV/112 Kassenbuch 1.1.1937–5.8.1938, 198 S.
IV/112 Księga kasowa 1.1.1937–5.8.1938, 198 str.

IV/113 Kassa-Buch 1940–1946, 191 S.
IV/113 Księga kasowa 1940–1946, 191 str.

IV/114 Ausgabebuch A. D. 1936. Abteiverwaltung Grüssau, 31 S.
IV/114 Księga wydatków 1936. Zarząd opactwa Krzeszów, 31 str.

IV/115 Rechnung der Stiftungskasse 1937, 32 S.
IV/115 Rachunek kasy fundacyjnej 1937, 32 str.

IV/116 Unterlagen, Berechnungen & Bilanzen für den Jahresabschluß 1938, 178 S.
IV/116 Kwity, wyliczenia i bilanse na zamknięcie roku 1938, 178 str.

IV/117 Abschlußbuch Abteiverwaltung Grüssau, Schles., 1939–1942, 125 S.
IV/117 Księga bilansowa zarządu opactwa Krzeszów, Śląsk, 1939–1942, 125 str.

IV/118 Rechnungen 1940, 322 S.
IV/118 Rachunki 1940, 322str.

IV/119 Belege von Bar-Ausgaben, 1.1.–30.6.1940, 630 S.
IV/119 Pokwitowania wydatków gotówkowych, 1.01.–30.06.1940, 630 str.

IV/120 Rechnungen, 1940/1941, 239 S.
IV/120 Rachunki 1940/1941, 239 str.

IV/121 Rechnungen 1941, 522 S.
IV/121 Rachunki 1941, 522 str.

IV/572 Kopierbuch der Bestellungen des Klosters Grüssau, 1940/1941, 44 S.
IV/572 Księga kopii zamówień Klasztoru Krzeszów, 1940/1941, 44 str.

IV/122 Bareinnahmen, 1.1.–31.12.1941, 560 S.
IV/122 Wpływy gotówkowe, 1.01.–31.12.1941, 560 str.

IV/123 Barausgaben, 15.9.–31.12.1941, 361 S.
IV/123 Wydatki gotówkowe, 15.09.–31.12.1941, 361 str.

IV/124 Rechnungen für Abtei Grüssau, 1941/1942, 550 S.
IV/124 Rachunki dla opactwa Krzeszów, 1941/1942, 550 str.

IV/125 Rechnungen 1942, 257 S.
IV/125 Rachunki 1942, 257 str.

IV/126 Rechnungen, 1.1.1942–30.6.1942, 555 S.
IV/126 Rachunki, 01.01.1942–30.06.1942, 555 str.

IV/127 Kontostandsverzeichnisse 1942–1945, 98 S.
IV/127 Wykazy stanu konta 1942–1945, 98 str.

IV/128 Rechnungen, 1942–1946, 116 S.
IV/128 Rachunki, 1942–1946, 116 str.

IV/129 Rechnungen der Abtei Grüssau, 1943, 479 S.
IV/129 Rachunki opactwa Krzeszów, 1943, 479 str.

IV/130 Rechnungen 1943, 290 S.
IV/130 Rachunki 1943, 290 str.

IV/131 Rechnungen 1943, 261 S.
IV/131 Rachunki 1943, 261 str.

IV/133 Abschlußbuch 1943, 10 S.
IV/133 Księga bilansowa 1943, 10 str.

IV/134 Ausgaben 1944, 611 S.
IV/134 Wydatki 1944, 611 str.

IV/135 Einnahmen 1944, 343 S.
IV/135 Wpływy 1944, 343 str.

IV/136 Rechnungen 1944, 278 S.
IV/136 Rachunki 1944, 278 str.

IV/137 Ausgaben 2.9.1944–31.12.1944, 375 S.
IV/137 Wydatki 2.9.1944–31.12.1944, 375 str.

IV/138 Kassenstand am 31. Dezember 1944, 15 S.
IV/138 Stan kasy 31 grudnia 1944, 15 str.

IV/139 Rechnungen, 1945, 34 S.
IV/139 Rachunki, 1945, 34 str.

IV/140 Rechnungen 1944–1946, 188 S.
IV/140 Rachunki 1944–1946, 188 str.

IV/141 Rechnungen 1945, 357 S.
IV/141 Rachunki 1945, 357 str.

IV/142 Rechnungen 1946, 81 S.
IV/142 Rachunki 1946, 81 str.

IV/143 Kassenbuch Abteiverwaltung Grüssau, Schles., 1945/1946, 22 S.
IV/143 Księga kasowa zarządu opactwa Krzeszów, Śląsk, 1945/1946, 22 str.

IV/588 Lieferungen der Ökonomie an Kloster, an Hof, an Verpächter, 1946, 39 S.
IV/588 Dostawy działu ekonomicznego dla klasztoru, majątku, dzierżawców, 1946, 39 str.

IV/540 Stromverbrauchsrechnungen Kloster Grüssau, 1936–1942, 18 S.
IV/540 Rachunki zużycia prądu, klasztor Krzeszów, 1936–1942, 18 str.

IV/144 Journalblätter 1938–1940, 387 S.
IV/144 Kartki z dziennika 1938–1940, 387 str.

IV/145 Journalblätter 1941–1946, 297 S.
IV/145 Kartki z dziennika 1941–1946, 297 str.

IV/146 Journalblätter 1946, 8 S.
IV/146 Kartki z dziennika 1946, 8 str.

IV/147 Darlehn, 1935–1939, 205 S.
IV/147 Pożyczki 1935–1939, 205 str.

IV/148 Kontoauszüge 1940, 284 S.
IV/148 Wyciągi z konta 1940, 284 str.

IV/149 Kontoauszüge 1941, 307 S.
IV/149 Wyciągi z konta 1941, 307 str.

IV/150 Postscheckkonto 32127, 1919–1932, 177 S.
IV/150 Pocztowe konto czekowe 32127, 1919–1932, 177 str.

IV/151 Postanweisungen 1940, 544 S.
IV/151 Przekazy pocztowe 1940, 544 str.

IV/152 E. Heimann Breslau. Checkhefte, 1926–1938, 22 S.
IV/152 E. Heimann, Wrocław. Książeczki czekowe, 1926–1938, 22 str.

IV/153 Konto der Denkmalpflege G. m. b. H. Grüssau bei Bank E. Heimann, 1943/1944, 25 S.
IV/153 Konto Towarzystwa Ochrony Zabytków Spółka z o.o. Krzeszów, Bank E. Heinemann, 1943/1944, 25 str.

IV/154 Tagesauszüge von E. Heimann, Breslau I, 1934–1944, 49 S.
IV/154 Wyciągi dzienne E. Heimanna, Wrocław I, 1934–1944, 49 str.

IV/155 Tagesauszüge von E. Heimann, Breslau I, 1941–1944, 53 S.
IV/155 Wyciągi dzienne od E. Heimanna, Wrocław I, 1941–1944, 53 str.

IV/156 Tagesauszüge von E. Heimann, Breslau I, 1941/1942, 57 S.
IV/156 Wyciągi dzienne od E. Heimanna, Wrocław I, 1941/1942, 57 str.

IV/157 Tagesauszüge von E. Heimann, Breslau I, 1943/1944, 47 S.
IV/157 Wyciągi dzienne od E. Heimanna, Wrocław I, 1943/1944, 47 str.

IV/158 Tagesauszüge von E. Heimann, Breslau I, 1941–1944, 50 S.
IV/158 Wyciągi dzienne od E. Heimanna, Wrocław I, 1941–1944, 50 str.

IV/15 Deutsche Bank Aalen, „Meßfundationskonto“, 1938–1941, 45 S.
IV/15 Deutsche Bank Aalen, konto fundacji mszalnych, 1938–1941, 45 str.

IV/160 Deutsche Bank Aalen, „Treuhandkonto“, 1938–1940, 40 S.
IV/160 Bank Niemiecki Aalen, „konto powiernicze”, 1938–1940, 40 str.

IV/549 Kontogegenbuch Intentionen Abtei Grüssau bei der Spar- und Darlehnskasse Grüssau, 1941–1945, 8 S.
IV/549 Księga kontrolna kas opactwa Krzeszów przy kasie oszczędnościowo-pożyczkowej Krzeszów, 1941–1945, 8 str.

IV/161 Briefwechsel mit Finanzamt und Solidaris Treuhandgesellschaft, 1935–1940, 90 S.
IV/161 Wymiana korespondencji z urzędem skarbowym i towarzystwem powierniczym Solidaris, 1935–1940, 90 str.

IV/162 Rundschreiben der Solidaris Treuhand – G.m.b.H, Steuerberatungsgesellschaft, 1940–1943, 154 S.
IV/162 Okólniki Solidaris Treuhand – Spółka z o. o., towarzystwo doradztwa podatkowego, 1940–1943, 154 str.

IV/163 Landwirtschaftliche Buchführung für einfache Landwirtschaftsbetriebe. T. I: Jahres=Buchführung mit Reinertrags= und Einkommens=Berechnung, Kloster Grüssau, 1942–1945, 115 S.
IV/163 Prowadzenie ksiąg rolnych dla prostych przedsiębiorstw rolniczych, część I: prowadzenie księgi rocznej z obliczeniem czystego zysku i wpływów, klasztor Krzeszów, 1942–1945, 115 str.

IV/164 Umsatzsteuer Verlag für Liturgik, 1942–1945, 85 S.
IV/164 Podatek obrotowy, Wydawnictwo Liturgiczne, 1942–1945, 85 str.

IV/165 Drucke des Klosters Grüssau, 1932–1938, 288 S.
IV/165 Druki klasztoru Krzeszów, 1932–1938, 288 str.

IV/166 Buchhd. – Verlag S. Verzeichnis 1942, 626 S.
IV/166 Księgarnia – wydawnictwo, spis 1942, 626 str.

IV/167 Verlag für Liturgik, Briefwechsel allgemein, 1929–1935, 616 S.
IV/167 Wydawnictwo Liturgiczne, korespondencja, 1929–1935, 616 str.

IV/168 Korrespondenz des Verlags für Liturgik, Grüssau, 1935–1939, 539 S.
IV/168 Korespondencja Wydawnictwa Liturgicznego, Krzeszów, 1935–1939, 539 str.

IV/169 Korrespondenz Verlag für Liturgik, 1936–1938, 535 S.
IV/169 Korespondencja Wydawnictwa Liturgicznego 1936–1938, 535 str.

IV/170 Korrespondenz des Verlags für Liturgik, Grüssau, 1939–1944, 174 S.
IV/170 Korespondencja Wydawnictwa Liturgicznego, Krzeszów, 1939–1944, 174 str.

IV/492 Korrespondenz zwischen Verlag für Liturgik und Buchbinderei Richard Kögler, Görlitz, 1927–1931, 74 S.
IV/492 Korespondencja między Wydawnictwem Liturgicznym a introligatornią Richarda Köglera, Görlitz, 1927–1931, 74 str.

IV/538 1930. Verlag für Liturgik, Auftragsheft, 110 S.
IV/538 1930. Wydawnictwo Liturgiczne, zaszyt zamówień, 110 str.

IV/558 1931. Verlag für Liturgik, Auftragsheft, 98 S.
IV/558 1931. Wydawnictwo Liturgiczne, zeszyt zamówień, 98 str.

IV/541 1932. Verlag für Liturgik, Auftragsheft, 99 S.
IV/541 1932. Wydawnictwo Liturgiczne, zeszyt zamówień, 99 str.

IV/171 Ausgangsverzeichnis von Korrespondenz, 1942–1944, 204 S.
IV/171 Spis korespondencji wychodzącej 1942–1944, 204 str.

IV/172 Korrespondenz Verlag für Liturgik – Buchdruckerei Georg Baumeister, Lauban, 1927/1928, 34 S.
IV/172 Korespondencja Wydawnictwa Liturgicznego – drukarnia Georga Baumeistera, Lubań, 1927/1928, 34 str.

IV/173 Korrespondenz des Verlags für Liturgik mit der Buchhandlung St. Augustinus in Klosterneuburg, 1931–1936, 92 S.
IV/173 Korespondencja Wydawnictwa Liturgicznego z księgarnią św. Augustyna w Klosterneuenburg, 1931–1936, 92 str.

IV/174 Korrespondenz des Verlags für Liturgik mit der Deutschen Arbeitsfront, 1932–1937, 18 S.
IV/174 Korespondencja Wydawnictwa Liturgicznego z Niemieckim Frontem Pracy, 1932–1937, 18 str.

IV/175 Rechnungen Verlag für Liturgik, 1926–1933, 99 S.
IV/175 Rachunki Wydawnictwa Liturgicznego 1926–1933, 99 str.

IV/176 Rechnungen Verlag für Liturgik Grüssau, 1927–1934, 672 S.
IV/176 Rachunki Wydawnictwa Liturgicznego Krzeszów, 1927–1934, 672 str.

IV/177 Scheckkontoauszüge des Verlags für Liturgik bei Eichborn & Co, Filiale Landeshut, 1929–1932, 230 S.
IV/177 Wyciągi z konta czekowego Wydawnictwa Liturgicznego u Eichborna & Co, filia w Kamiennej Górze, 1929–1932, 230 str.

IV/178 Bestandverzeichnis des Verlags für Liturgik, 1933–1939, 79 S.
IV/178 Spis stanu posiadania Wydawnictwa Liturgicznego, 1933–1939, 79 str.

IV/179 Verlag für Liturgik Grüssau i. Schl., Einnahme- und Ausgabebuch, 1933, 1934 – Juni 1935, 98 S.
IV/179 Wydawnictwo liturgiczne Krzeszów na Śląsku, książka wpływów i wydatków, 1933, 1934 – czerwiec 1935, 98 str.

IV/180 Verlag für Liturgik Grüssau i. Schl., Einnahme- und Ausgabebuch, Juli 1935 – Dez. 1936, 88 S.
IV/180 Wydawnictwo liturgiczne Krzeszów na Śląsku, książka wpływów i wydatków, lipiec 1935 – grudzień 1936, 88 str.

IV/181 Rechnungen Verlag für Liturgik, 1937–1939, 299 S.
IV/181 Rachunki Wydawnictwa Liturgicznego 1937–1939, 299 str.

IV/182 Verlag für Liturgik Grüssau i. Schl., Einnahmenbuch 1938, 41 S.
IV/182 Wydawnictwo liturgiczne Krzeszów na Śląsku, książka przychodów 1938, 41 str.

IV/183 Verlag für Liturgik, Rechnungsduplikate 1939, 1535 S.
IV/183 Wydawnictwo Liturgiczne, duplikaty rachunków 1939, 1535 str.

IV/546 Verlag für Liturgik, Einnahmen 1939, 40 S.
IV/546 Wydawnictwo Liturgiczne, wpływy 1939, 40 str.

IV/184 Verlag für Liturgik, Rechnungsduplikate 1940, Januar – März, 527 S.
IV/184 Wydawnictwo Liturgiczne, duplikaty rachunków 1940, styczeń –marzec, 527 str.

IV/185 Verlag für Liturgik Grüssau i. Schl., Einnahmenbuch 1940, 54 S.
IV/185 Wydawnictwo liturgiczne Krzeszów na Śląsku, książka przychodów 1940, 54 str.

IV/186 Verlag für Liturgie, Versandverkaufsrechnungen, 1.4.–30.12.1940, 962 S.
IV/186 Wydawnictwo Liturgiczne, rachunki sprzedaży wysyłkowej, 01.04–30.12.1940, 962 str.

IV/187 Verlag für Liturgie, Versandverkauf 1940–1943, 226 S. (u. a. Ansichtskarte mit Klosterkirche in Grüssau)
IV/187 Wydawnictwo Liturgiczne, sprzedaż wysyłkowa 1940–1943, 226 str. (widokówka z kościołem klasztornym w Krzeszowie)

IV/188 Versandbuch des Verlags für Liturgik 1941, 34 S.
IV/188 Księga wysyłkowa Wydawnictwa Liturgicznego, 1941, 34 str.

IV/189 Rechnungen für Publikationen des Verlags für Lithurgik, 1941, 1086 S.
IV/189 Rachunki za publikacje Wydawnictwa Liturgicznego, 1941, 1086 str.

IV/190 Verlag für Liturgik, Rechnungsdurchschläge 1.1.–30.5.1942, 690 S.
IV/190 Wydawnictwo Liturgiczne, kopie maszynowe rachunków 1.01.–30.05.1942, 690 str.

IV/191 Versandbuch des Verlags für Liturgik, 1942, 90 S.
IV/191 Księga wysyłek Wydawnictwa Liturgicznego, 1942, 90 str.

IV/192 Verlag für Liturgik, Versandrechnungen 1943–1945, 514 S.
IV/192 Wydawnictwo Liturgiczne, rachunki wysyłkowe 1943–1945, 514 str.

IV/193 Verlag für Liturgik Grüssau i. Schl., Einnahme- und Ausgabebuch, 1942–1944, 75 S.
IV/193 Wydawnictwo liturgiczne Krzeszów na Śląsku, książka wpływów i wydatków, 1942–1944, 75 str.
IV/194 Überweisungen für den Verlag für Liturgik, 1941–1943, 385 S.
IV/194 Przekazy dla Wydawnictwa Liturgicznego, 1941–1943, 385 str.

IV/195 Verlag für Liturgik Grüssau i. Schl., Einnahmenbuch 1941, 44 S.
IV/195 Wydawnictwo liturgiczne Krzeszów na Śląsku, książka przychodów 1941, 44 str.

IV/196 Verlag für Liturgik Grüssau i. Schl., Einnahmenbuch 1942, 276 S.
IV/196 Wydawnictwo liturgiczne Krzeszów na Śląsku, książka przychodów, 1942, 276 str.

IV/197 Verlag für Liturgik Grüssau i. Schl., Ausgaben 1937–1939, 39 S.
IV/197 Wydawnictwo liturgiczne Krzeszów na Śląsku, wydatki 1937–1939, 39 str.

IV/198 Verlag für Liturgik, Grüssau, Exportvalutakontrolle, 1933–1939, 558 S.
IV/198 Wydawnictwo Liturgiczne, Krzeszów, kontrola walut z eksportu, 1933–1942, 558 str.

IV/199 Kunden 1934 + 1935, 27 S.
IV/199 Klienci 1934 + 1935, 27 str.

IV/200 Verlag für Liturgik, Grüssau, Abrechnung Buchhandlung Carl Fr. Fleischer, Leipzig, 1935–1940, 318 S.
IV/200 Wydawnictwo Liturgiczne, Krzeszów, rozliczenia z księgarnią Carla Fr. Fleischera, Lipsk, 1935–1940, 318 str.

IV/491 Verlag. Post-Conto, 1929, 97 S.
IV/491 Wydawnictwo. Konto pocztowe, 1929, 97 str.

4. Budynki
4. Gebäude

IV/568 Erbauung des Klosterplatzkreuzganges, Korrespondenz Pater Gregor mit Abt Schmitt, 1930–1943, 252 S. (S. 78: Ansichtskarte Rom, Collegio S. Anselmo sull’ Aventino, Innenansicht, S. 172: A. Jüttner, Rimertsheide, Kr. Neisse, Branitz, Exerzitienhaus St. Josef, Außenansicht, Fotopostkarte, S. 173: desgl., Innenansicht)
IV/568 Budowa drogi krzyżowej na placu klasztornym, korespondencja ojca Gregora z opatem Schmittem, 1930–1943, 252 str. (str. 78: widokówka Rzymu, Collegio S. Anselmo sull’ Aventino, widok wnętrza, str. 172: A. Jüttner, Rimertsheide, powiat Nysa, Branice, dom ćwiczeń duchowych św. Józefa, widok z zewnątrz, fotograficzna karta pocztowa, str. 173: jak ostatnio, widok wnętrza)

IV/201 Turmbau-Akten. Gelder bei Heimann-Breslau. II, 1930–1932, 170 S.
IV/201 Akta dotyczące budowy wieży. Pieniądze u Heimanna – Wrocław II, 1930–1932, 170 str.

IV/202 Renovation der Fassade, 1939–1944, 297 S.
IV/202 Renowacja fasady, 1939–1944, 297 str.

IV/203 Auftrag für Projektierung eines Klosters in Langewiese an Architekt Wilhelm Frydag 1923–1926, 48 S.
IV/203 Zlecenie na projekt klasztoru w Długołęce dla architekta Wilhelma Frydaga 1923–1926, 48 str.

IV/204 Langewiese, 1923, 29 S.
IV/204 Długołęka, 1923, 29 str.

IV/205 Blitzableiter, 1927–1942, 75 S.
IV/205 Piorunochron, 1927–1942, 75 str.

IV/206 Glockenfonds, 1934–1936, 137 S.
IV/206 Fundusz dzwonowy, 1934–1936, 137 str.

IV/207 Frachtbriefe von den Glocken, 1934/1935, 18 S.
IV/207 Listy przewozowe dzwonów, 1934/1935, 18 str.

IV/208 Glockenläutemaschine von Herforder Eletricitäts=Werke Bokelmann & Kuhlo, 1934–1938, 57 S.
IV/208 Urządzenie dzwonowe od Herforder Elektricität-Werke Bokelmann & Kuhlo, 1934–1938, 57 str.

IV/209 Marienkirche, Turmuhr, 1941/1942, 54 S.
IV/209 Kościół NMP, zegar wieżowy, 1941/1942, 54 str.

IV/210 Einrichtung der neuen Druckerei. 1) Baubewilligung, 2) Voranschlag Rösner, 3) Lageplan der Wasserleitungen, 1937, 9 S. (Baupläne)
IV/210 Organizowanie nowej drukarni. 1) zezwolenie na budowę, 2) kosztorys wstępny Rösnera, 3) plan doprowadzenia wody, 1937, plany budowy, 9 str.

IV/211 Fahrstuhl-Akten, 1927–1942, 97 S.
IV/211 Akta dotyczące windy, 1927–1942, 97 str.

IV/559 Fahrstuhl-Revisions-Buch, 1926–1942, 49 S.
IV/559 Książka przeglądów windy, 1926–1942, 49 str.

IV/212 Zentralheizung, 1940, 5 S.
IV/212 Ogrzewanie centralne, 1940, 5 str.

IV/213 1924–1926 Montage/Ges., Basel, Automatische Telefonie, Breslau, 1927–1929, 36 S.
IV/213 1924–1926 Tow. Montażowe, Bazylea, telefonia automatyczna, Wrocław, 1927–1929, 36 str.

IV/214 Gartenmeister, 1925–1943, 42 S. (Zeichnung der Wasserbehälter im Klostergarten)
IV/214 Ogrodnik, 1925–1943, 42 str. (rysunek zbiorników wodnych w ogrodzie klasztornym)

IV/215 Ladenbau bezahlte Rechnungen 1927/1928, 16 S.
IV/215 Budowa sklepu, zapłacone rachunki, 1927/1928, 16 str.

IV/216 Erwerb des Gasthofs Peschel, Grüssau, 1924–1930, 270 S.
IV/216 Nabycie gospody Peschela w Krzeszówie, 1924–1930, 270 str.

IV/517 Restaurierung des Fürstengruft, 1934/1935, 19 S.
IV/517 Konserwacja Mauzoleum Książęcego, 1934/1935, 19 str.

IV/217 Dacherneuerung der Magdalenenkapelle, 1933–1937, 8 S.
IV/217 Renowacja dachu na kaplicy św. Magdaleny, 1933–1937, 8 str.

IV/531 Bauliche Veränderungen im Klosterhof Kleinhennersdorf, 1928–1932, 13 S.
IV/531 Zmiany budowlane w majątku klasztornym w Jawiszowie, 1928–1932, 13 str.

5. Życie duchowe
5. Geistiges Leben

IV/218 Instructionen für Postulanten, 31 S.
IV/218 Instrukcje dla postulantów, 31 str.

IV/219 Regeln für die Gewissenseröffnung, 52 S.
IV/219 Reguły otwarcia sumienia, 52 str.

IV/511 Notizen zum lithurgischen Jahr, 140 S.
IV/511 Notatki dotyczące roku liturgicznego, 140 str.

IV/495 Gedenktage aus unserer Benediktiner Kongregation, 71 S.
IV/495 Rocznice naszej kongregacji benedyktyńskiej, 71 str.

IV/221 R. P. P. Paulus und Maurus, Verzeichnis von wichtigen Gedenktagen der Bendiktiner, 66 S.
IV/221 R.P.P. Paulus i Maurus, Wykaz ważnych rocznic Benedyktynów, 66 str.

IV/222 Verzeichnis der Jahrespatrone, 1920–1935, 49 S.
IV/222 Wykaz patronów roku, 1920–1935, 49 str.

IV/223 Chronik von Grüssau, 1933, 14 S.
IV/223 Kronika Krzeszowa, 1933, 14 str.

IV/496 Philosophia Nat. – Psychologia, 110 S.
IV/496 Filozofia naturalna – psycholgia, 110 str.

IV/522 Notizen zur römischen Geschichte 1902, 13 S.
IV/522 Notatki dotyczące historii Rzymu 1902, 13 str.

IV/518 Dogmatischer Kreis innerhalb der religiösen Woche v. 23.–29. August 35, 1935, 12 S.
IV/518 Koło dogmatyczne w ramach tygodnia religijnego od 23 do 29 sierpnia 35, 1935, 12 str.

IV/514 Exercitien, gehalten von P. Albert Hammenstode, Prior von Maria Laach, Grüssau 1929/1930, 113 S.
IV/514 Ćwiczenia duchowe, sprawowane przez ojca Alberta Hammenstode, przeora Maria Laach, Krzeszów, 1929/1930, 113 str.

IV/220 Exercitien von Rms D. Raphael Molitor, Abt von St. Joseph 20.–26.XI.1932, 32 S.
IV/220 Ćwiczenia duchowe Rms D. Raphaela Molitora, opata klasztoru St. Joseph, 20.–26.11.1932, 32 str.

IV/520 Erörterungen zu Psalmen 119–126, 9 S.
IV/520 Rozważania o psalmach 119–126, 9 str.

IV/526 Bene Psalliste seu Commentarius in Divinum Officium philologicus, liturgicus, asceticus auctore sacerdote dioecesis Vratislaviensis Volumen I, 180 S.
IV/526 Bene Psalliste seu Commentarius in Divinum Officium philologicus, liturgicus, asceticus auctore sacerdote dioecesis Vratislaviensis Volumen I, 180 str.

IV/224 Notizen zum Thema Arbeit, 5 S.
IV/224 Notatki na temat pracy, 5 str.

IV/225 Ave Maria, 47 S.
IV/225 Ave Maria, 47 str.

IV/226 Notizen zum Thema Buße, 52 S.
IV/226 Notatki na temat pokuty, 52 str.

IV/227 Christus in uns!, 287 S.
IV/227 Chrystus w nas!, 287 str.

IV/228 Notizen zum Thema Ehe, 103 S.
IV/228 Notatki na temat małżeństwa, 103 str.

IV/229 Notizen zum Thema Eucharistie, 20 S.
IV/229 Notatki na temat Eucharystii, 20 str.

IV/230 Exegese zur Bergpredigt, 147 S.
IV/230 Egzegeza do Kazania na Górze, 147 str.

IV/231 Notizen zu liturgischen Feiern, 10 S.
IV/231 Notatki dotyczące uroczystości liturgicznych, 10 str.

IV/232 Notizen zum Thema Firmung, 62 S.
IV/232 Notatki na temat bierzmowania, 62 str.

IV/233 Frau – Priestertum – Hysterie, 41 S.
IV/233 Kobieta – stan kapłański – histeria, 41 str.

IV/234 Notizen zum Thema Kirchenjahr, 77 S.
IV/234 Notatki na temat roku kościelnego, 77 str.

IV/235 Notizen zum Thema Leid, 8 S.
IV/235 Notatki na temat cierpienia, 8 str.

IV/236 Notizen zum Thema Liturgie, 144 S.
IV/236 Notatki na temat liturgii, 144 str.

IV/237 Notizen zum Thema Mystik, 16 S.
IV/237 Notatki na temat mistyki, 16 str.

IV/238 Notizen zum Thema Priestertum, 141 S.
IV/238 Notatki na temat stanu kapłańskiego, 141 str.

IV/239 Notizen zum Thema Regel, 69 S.
IV/239 Notatki na temat reguły, 69 str.

IV/240 Notizen zum Thema Taufe, 72 S.
IV/240 Notatki na temat chrztu, 72 str.

IV/241 Notizen zum Thema Tod, 15 S.
IV/241 Notatki na temat śmierci, 15 str.

IV/242 Vesper, 6 S.
IV/242 Nieszpory, 6 str.

IV/243 Religiöse Wirklichkeit, 25 S.
IV/243 Rzeczywistość religijna, 25 str.

IV/244 Religiöse Vorträge, 1923–1931, 61 S.
IV/244 Wykłady religijne 1923–1931, 61 str.

IV/245 Predigthemen im Kloster Grüssau, 1919–1927, 42 S.
IV/245 Tematy kazań w klasztorze Krzeszów, 1919–1927, 42 str.

IV/246 Predigten und Ansprachen, 1926–1953, 597 S.
IV/246 Kazania i mowy, 1926–1953, 597 str.

IV/247 Primizpredigten (u. a. Bernhard Görlich, 1.2.1933), 31 S.
IV/247 Kazania prymicyjne (m.in. Bernharda Görlicha, 01.02.1933), 31 str.

IV/248 Verzeichnis zur lithurgischen Gestaltung der Feiertagsmessen, 1. Adventssonntag – Sonntag nach Pfingsten, 14 S.
IV/248 Wykaz dotyczący liturgii mszy świątecznych, 1. niedziela Adwentu – niedziela po Zesłaniu Ducha Św., 14 str.

IV/249 Verzeichnis von Meßlesungen, 1921/1922, 49 S.
IV/249 Wykaz mszy 1921/1922, 49 str.

IV/250 Verzeichnis der von einzelnen Ministranten assistierten Messen, 1919, 27 S.
IV/250 Spis mszy asystowanych przez poszczególnych ministrantów, 1919, 27 str.

IV/251 Reisen [Verzeichnis der außerhalb des Klosters gelesenen Messen] Januar 1925 – Juni 1930, 107 S.
IV/251 Podróże (wykaz mszy odprawianych poza klasztorem), styczeń 1925 – czerwiec 1930, 107 str.

IV/252 Verzeichnis der Messen und liturgischen Feiern, 1940–1944, 45 S.
IV/252 Wykaz mszy i uroczystości liturgicznych, 1940–1944, 45 str.

IV/253 Messianische Weissagungen, 45 S.
IV/253 Przepowiednie mesjanistyczne, 45 str.

IV/254 Das Christus-Zeugnis des Josephus-Flavius, 42 S.
IV/254 Świadectwo Chrystusowe Josephusa Flaviusa, 42 str.

IV/255 De conceptu virginali, 15 S.
IV/255 De conceptu virginali, 15 str.

IV/256 Cui deus homo, 49 S.
IV/256 Cui deus homo, 49 str.

IV/257 Festoktav zum 700. Todestag St. Hedwigs 10.–17. Oktober 1943, Hedwigsspiel 21. Nov., 1943–1945, 44 S.
IV/257 Oktawa świąteczna z okazji 700. rocznicy śmierci św. Jadwigi, 10–17 października 1943, sztuka o św. Jadwidze 21 listopada, 1943–1945, 44 str.

IV/258 Artikel zum Thema Taufbesinnung, 2 S.
IV/258 Artykuł na temat rozważań na temat chrztu, 2 str.

IV/259 Artikel zum Thema Vesper, 6 S.
IV/259 Artykuł na temat nieszporów, 6 str.

IV/260 Rezensionen zu: Stephan, Karwochenbuch für das Volk, 18 S.
IV/260 Recenzje dotyczące: Stephan, Książka wielkotygodniowa dla ludu, 18 str.

IV/261 Rezensionen zu: Stephan, Unsere Kleinen beim Jesuskinde, 17 S.
IV/261 Recenzje dotyczące: Stephan, Nasze maluchy u dzieciątka Jezus, 17 str.

IV/262 Rezensionen zu: Stephan, Christliche Lehrer und Lehrerinnen wir brauchen Euch!, 10 S.
IV/262 Recenzje dotyczące: Stephan, Chrześcijańscy nauczyciele i nauczycielki, potrzebujemy was!, 10 str.

IV/263 Rezensionen zu: Stephan, Gemeinsame Messfeier, 6 S.
IV/263 Recenzje dotyczące: Stephan, Wspólne Msze, 6 str.

IV/264 Rezensionen zu: Stephan, Tuet dies oder macht, was ihr wollt?, 1928, 25 S.
IV/264 Recenzje dotyczące: Stephan, Czyńcie to lub róbcie, co chcecie?, 1928, 25 str.

IV/265 Rezensionen zu: Abendgebet der Kirche, 7 S.
IV/265 Recenzje dotyczące: Modlitwa wieczorna Kościoła, 7 str.

IV/266 Rezensionen zu: Choralgesänge für das Volk, 1928, 1931–1935, 22 S.
IV/266 Recenzje dotyczące: Śpiewy chóralne dla ludu, 1928, 1931–1935, 22 str.

IV/267 Kasteler Krippenspiel Weihnachten 1923, 97 S.
IV/267 Jasełka z Kastel, Boże Narodzenie 1923, 97 str.

IV/268 Officium Defunctorum Die 2 Novembris, 20 S.
IV/268 Officium Defunctorum Die 2 Novembris, 20 str.

IV/269 De divinis traditionibus, 120 S.
IV/269 De divinis traditionibus, 120 str.

IV/270 Ep. LIb. IIIa (1–44), 111 S.
IV/270 Ep. Llb. IIIa (1–44), 111 str.

IV/271 Ep. Lib. IIIc (121–188), 107 S.
IV/271 Ep. Llb. IIIc (121–188), 107 str.

IV/272 Sermones de sanctis et festivitatibus, 538 S.
IV/272 Sermones de sanctis et festivitatibus, 538 str.

IV/273 Sermones de tempore, 1279 S. (Postkarten: Gnadenbild von Ettal, Edo v. Handel-Mazetti, Innsbruck, Das goldene Dachl, ders., Innsbruck, Maria Theresia-Str. m. Nordkette, beides Aquarelle)
IV/273 Sermones de tempore, 1279 str. (pocztówki: Gnadenbild von Ettal, Edo v. Handel-Mazetti, Innsbruck, Das goldene Dachl, j.w., Innsbruck, Maria Theresia-Str. mit Nordkette, obie akwarele)

IV/274 Schriftliche Arbeiten des 1. Lehrganges, 1937, 101 S.
IV/274 Prace pisemne pierwszego roku, 1937, 101 str.

IV/275 Alttestamentliche Theologie, 119 S.
IV/275 Teologia starotestamentowa, 119 str.

IV/276 Theologische Erörterungen, 55 S.
IV/276 Rozważania teologiczne, 55 str.

IV/277 Theologische Exzerpte, 120 S.
IV/277 Ekscerpty teologiczne, 120 str.

IV/278 Theologische Notizen, 1920, 32 S.
IV/278 Notatki teologiczne, 1920, 32 str.

IV/279 Theologische Notizen, 143 S.
IV/279 Notatki teologiczne, 143 str.

IV/280 Theologische Notizen, 151 S.
IV/280 Notatki teologiczne, 151 str.

IV/281 Theologische Notizen, 155 S.
IV/281 Notatki teologiczne, 155 str.

IV/282 Theologische Notizen, 135 S.
IV/282 Notatki teologiczne, 135 str.

IV/283 Theologische Notizen, 2 S.
IV/283 Notatki teologiczne, 2 str.

IV/284 Theologische Notizen, 235 S.
IV/284 Notatki teologiczne, 235 str.

IV/285 Theologische Erörterungen, 206 S.
IV/285 Rozważania teologiczne, 206 str.

IV/286 Theologische Notizen 1914–1932, 49 S.
IV/286 Notatki teologiczne, 1914–1932, 49 str.

IV/287 Theologische Zitate, 40 S.
IV/287 Cytaty teologiczne, 40 str.

IV/288 Theologische Zitate, 32 S.
IV/288 Cytaty teologiczne, 32 str.

IV/289 Theologische Notizen, 106 S.
IV/289 Notatki teologiczne, 106 str.

IV/290 Theologische Notizen, 80 S.
IV/290 Notatki teologiczne, 80 str.

IV/291 Theologische Notizen, 60 S.
IV/291 Notatki teologiczne, 60 str.

IV/ 507 Theologische Notizen 125 S.
IV/507 Notatki teologiczne, 125 str.

IV/493 Theologische Notizen, 214 S.
IV/493 Notatki teologiczne, 214 str.

IV/527 Theologische Notizen, 43 S.
IV/527 Notatki teologiczne, 43 str.

IV/292 Schulheft, Theologische Fragen, Latein, 1906–1909, 23 S.
IV/292 Zeszyt szkolny, Zagadnienia teologiczne, łac., 1906–1909, 23 str.

IV/293 Sammlung von Litaneien, 372 S.
IV/293 Zbiór litanii, 372 str.

IV/294 Notizen für theologische Quelleneditionen, 105 S.
IV/294 Notatki do teologicznych edycji źródłowych, 105 str.

IV/295 Notizen für theologische Quelleneditionen, 140 S.
IV/295 Notatki do teologicznych edycji źródłowych, 140 str.

IV/296 Notizen für theologische Quelleneditionen, 124 S.
IV/296 Notatki do teologicznych edycji źródłowych, 124 str.

IV/297 Schon verarbeitetes [editorisches] Material, 32 S.
IV/297 Materiał (edytorski) już wykorzystany, 32 str.

IV/298 Theologische Aufsätze, 107 S.
IV/298 Wypracowania teologiczne, 107 str.

IV/299 Bibelexzerpte, 130 S.
IV/299 Wyjątki z Biblii, 130 str.

IV/300 Fotos und Notizen zu paläographischen Studien, 144 S.
IV/300 Zdjęcia i notatki do studiów paleograficznych, 144 str.

IV/301 Notizen über Religionsunterricht 1941, 136 S.
IV/301 Notatki dotyczące lekcji religii 1941, 136 str.

IV/302 Vortragsmitschriften zum Hellenismus, Academia Benedictina Laiensis, Grüssau 1937/1938, 105 S.
IV/302 Notatki z wykładów o hellenizmie, Academia Benedictina Laiensis, Krzeszów 1937–1938, 105 str.

IV/303 Der hl. Aldhelm, 61 S.
IV/303 Św. Aldhelm, 61 str.

IV/304 Anselmiana, 15 S.
IV/304 Anselmiana, 15 str.

IV/305 Dionyses Canthus, Sermones, 134 S.
IV/305 Dionises Canthus, Sermones, 134 str.

IV/306 Notizen zu Isaias, 123 S.
IV/306 Notatki do Izajasza, 123 str.

IV/307 Hl. Petrus 29. Juni, 50 S.
IV/307 Św. Piotr, 29 czerwca, 50 str.

IV/308 Proslogion, 194 S.
IV/308 Proslogia, 194 str.

IV/309 Tagebuch 1941/1942, 70 S.
IV/309 Dziennnik 1941/1942, 70 str.

IV/310 Drucke der Abtei Grüssau, 1929–1936, 224 S.
IV/310 Druki opactwa Krzeszów, 1929–1936, 224 str.

IV/311 Katalog der Drucke der Abtei Grüssau, 1939/1940, 15 S.
IV/311 Katalog druków opactwa Krzeszów, 1939/1940, 15 s

IV/528 Korrespondenz in Fragen Druckartikel der Abtei 1939/1940, 4 S.
IV/528 Korespondencja w sprawach publikacji opactwa 1939/1940, 4 str.

IV/312 Vortragsmitschriften, 27.6.1929–24.2.1930, 72 S.
IV/312 Notatki z wykładów, 27.06.1929–24.02.1930, 72 str.

IV/313 Vortragsmitschriften, 13.8.–8.10.1929, 51 S.
IV/313 Notatki z wykładów, 13.08–08.10.1929, 51 str.

IV/314 Vortragsmitschriften, 11.–18.10.10.1929, 11 S.
IV/314 Notatki z wykładów, 11–18.10.1929, 11 str.

IV/315 Notizen 1933–1947, 150 S.
IV/315 Notatki 1933–1947, 150 str.

IV/316 Notizheft kath. Dogmatik, 12 S.
IV/316 Notatnik, dogmatyka katolicka, 12 str.

IV/317 Notizblätter, theologische Fragen u. Reiseberichte, 1921–1926, 113 S.
IV/317 Kartki z notatnika, zagadnienia teologiczne i relacje z podróży, 1921–1926, 113 str.

IV/318 Pensa Graeca, 2 S.
IV/318 Pensa Graeca, 2 str.

IV/319 Übungsheft Latein, 13 S.
IV/319 Zeszyt do ćwiczeń z łaciny, 13 str.

IV/320 Heft für Lateinstunden, 1929, 69 S.
IV/320 Zeszyt do lekcji łaciny, 1929, 69 str.

IV/321 Heft für die Lateinstunden, 1929/1930, 140 S.
IV/321 Zeszyt do lekcji łaciny, 1929/1930, 140 str.

6. Muzyka
6. Musik

IV/509 Katalog für die Musikalien (instrumental u. vokal) der Abtei Grüssau – Schles., 50 S.
IV/509 Katalog muzykaliów /instrumentalnych i wokalnych/ opactwa Krzeszów – Śląsk, 50 str.

IV/322 Korrespondenz mit Verlagen und Buchhandlungen zu liturgischen und kirchenmusikalischen Werken, 1929–1932, 53 S.
IV/322 Korespondencja z wydawnictwami i księgarniami dzieł liturgicznych i muzykaliów kościelnych, 1929–1932, 53 str.

IV/323 Notizen zum Thema Choral, 126 S.
IV/323 Notatki na temat chorału, 126 str.

IV/324 Artikel zum Thema Choralgesänge, 19 S.
IV/324 Artykuł na temat śpiewów chóralnych, 19 str.

IV/325 Religiöse Lieder, 53 S.
IV/325 Pieśni religijne, 53 str.

7. Biblioteki
7. Bibliotheken

IV/326 Sachkatalog der Grüssauer Brüderbibliothek. 1930, 52 S.
IV/326 Katalog książek krzeszowskiej biblioteki braci, 1930, 52 str.

IV/327 Zuwachskatalog der Bibliothek des Klosters zum Gnadenhaus U. L. Frau zu Grüssau. O. S. B., 1920–1929, 115 S.
IV/327 Katalog nabytków biblioteki klasztoru p.w. Domu Łaski NMP w Krzeszowie. O.S.B., 1920–1929, 115 str.

IV/328 Zuwachskatalog, 1929–1942, 197 S.
IV/328 Katalog nabytków, 1929–1942, 197 str.

IV/329 Glockenspenden 1934/1935, Bibliotheksinventar u. Ausleihverzeichnis 1888, 37 S.
IV/329 Ofiary na dzwon 1934/1935, inwentarz biblioteczny i wykaz wypożyczeń, 1888, 37 str.

IV/330 Verzeichnis der Kurzlebigen Anschaffungen der Bibliothek. 1938, 1939, 1940, 46 S.
IV/330 Spis krótkotrwałych nabytków biblioteki. 1938, 1939, 1940, 46 str.

IV/332 Verzeichnis der kurzlebigen Anschaffungen der Bibliothek 1943/1944, 129 S.
IV/332 Wykaz krótkoterminowych nabytków biblioteki 1943/1944, 129 str.

IV/331 Korrespondenz der Borromäus. Bibliothek Grüssau mit der Zentralstelle des Borromäusvereins e. V., Bonn, 1933–1939, 94 S.
IV/331 Korespondencja Biblioteki św. Boromeusza w Krzeszowie z centralą Stowarzyszenia św. Boromeusza Towarzystwo Rejestrowane w Bonn, 1933–1939, 94 str.

8. Sprawy personalne
8. Personalsachen

IV/333 Verzeichnis der Mitglieder des Benediktinerklosters in Grüssau, 1924–1946, 86 S.
IV/333 Spis członków klasztoru Benedyktynów w Krzeszowie, 1924–1946, 86 str.

IV/565 Personalverzeichnis, 1926–1941, 74 S.
IV/565 Spis osobowy, 1926–1941, 74 str.

IV/529 Monatlicher Personenstand des Klosters Grüssau 1936–1952, 24 S.
IV/529 Comiesięczny stan osobowy klasztoru Krzeszów, 1936–1952, 24 str.

IV/334 Verzeichnis der Klosterinsassen, 1940–1945, 22 S.
IV/334 Wykaz mieszkańców klasztoru, 1940–1945, 22 str.

IV/335 Oblati O. S. B., 1928–1946, 551 S.
IV/335 Oblaci O.S.B., 1928–1946, 551 str.

IV/336 Lebensläufe der Benediktinermönche von Grüssau, Eintrittsjahre 1924–1938, 17 S.
IV/336 Życiorysy mnichów benedyktyńskich Krzeszowa, lata wstąpień: 1924–1938, 17 str.

IV/337 Grüssauer Mönche, April 1929 – Mai 1930, 484 S.
IV/337 Mnisi krzeszowscy, kwiecień 1929 – maj 1930, 484 str.

IV/338 Liber officialium 1924–1940, 235 S.
IV/338 Liber officialium 1924–1940, 235 str.

IV/339 Personensteuer der Ordensmitglieder, 1939–1944, 32 S.
IV/339 Podatki personalne członków zakonu, 1939–1944, 32 str.

IV/340 Ernennungsurkunden für Grüssauer Mönche zu Subdiakonen und Diakonen, 1938–1940, 5 S.
IV/340 Dyplomy powołań dla mnichów krzeszowskich na subdiakonów i diakonów, 1938–1940, 5 str.

IV/341 Scrutinum (Brüder), 1937–1944, 17 S.
IV/341 Scrutinum (bracia), 1937–1944, 17 str.

IV/342 Entlassene Brüder, 1928–1939, 95 S.
IV/342 Bracia, którzy opuścili zakon, 1928–1939, 95 str.

IV/343 Betrifft: Noviziat, Profeß, Testament, Entlassung, Fragebogen, 24 S.
IV/343 Dotyczy: nowicjat, profesja, testament, odejście z zakonu, ankieta, 24 str.

IV/344 Entlassene Novizen und Kleriker, 1912–1939, 137 S.
IV/344 Zwolnieni nowicjusze i klerycy, 1912–1939, 137 str.

IV/345 Novizenkorrespondenz, nicht angenommen, 1933–1939, 93 S.
IV/345 Korespondencja nowicjuszy, nie przyjęci, 1933–1939, 93 str.

IV/346 Verzeichnis der Laienbrüder O. S. B. in Grüssau. 1919!, 1919–1943, 49 S.
IV/346 Spis braci świeckich O.S.B. w Krzeszowie 1919!, 1919–1943, 49 str.

IV/347 Betrifft Brüderoffizium, Conferenzen d. Brüder, Betrachtung der Brüder, Akademien u. Feiern, 1929–1937, 69 S. (u. a. Gedichte u. Lieder)
IV/347 Dotyczy oficjum braci, konferencji braci, oceny braci, akademii i uroczystości, 1929–1937, m.in. wiersze i pieśni, 69 str.

IV/348 Kondolenzschreiben zu den Tod von Brüdern, 1933–1944, 194 S.
IV/348 Pisma kondolencyjne z powodu śmierci braci, 1933–1944, 194 str.

IV/349 Namenstagsreden 1921–1933, 61 S.
IV/349 Mowy z okazji imienin 1921–1933, 61 str.

IV/350 Unabkömmlichkeitserklärungen, 1940/1941, 50 S.
IV/350 Świadectwa dla osób niezastąpionych, 1940/1941, 50 str.

IV/589 Kosten der Reisen von Brüdern, 1939–1945, 61 S.
IV/589 Koszty podróży braci, 1939–1945, 61 str.

IV/535a-e Verleihungsurkunden der Silbernen Ehrenmedaille vom Roten Kreuz mit Kriegsdekoration für die Brüder Albert Auer, Nikolaus von Lutterotti, Hugo Merz, Mauritius Schmidt und Othmar Spöth, Wien 20.01.1917, 42,5×51, 5 S.
IV/535a-e Świadectwa przyznania srebrnych medali honorowych Czerwonego Krzyża za czas wojny dla braci Alberta Auera, Nicolasusa von Lutterotti, Hugo Merza, Mauritiusa Schmidta i Othmara Spötha, Wiedeń 20.01.1917, 42,5×51, 5 str.

IV/351 Verträge mit Angestellten, 1929–1938, 137 S.
IV/351 Umowy z pracownikami, 1929–1938, 137 str.

IV/352 Versicherung in der Ortskrankenkasse 1908–1936, 332 S.
IV/352 Ubezpieczenie w miejscowej kasie chorych 1908–1936, 332 str.

IV/353 Krankenkasse Benediktushof Kl-Hermsdorf, 1940–1945, 233 S.
IV/353 Kasa chorych, Dwór Benediktus, Jawiszów, 1940–1945, 223 str.

IV/354 Sozialversicherung von Mitarbeitern, 1940–1946, 124 S.
IV/354 Ubezpieczenie socjalne pracowników, 1940–1946, 124 str.

IV/554 Krankenkasse für Mitarbeiter, 1940–1944, 77 S.
IV/554 Kasa chorych dla pracowników, 1940–1944, 77 str.

IV/355 Altersversicherung, 1941, 33 S.
IV/355 Ubezpieczenia emerytalne, 1941, 33 str.

IV/356 Gästebuch des Klosters Grüssau, 1925/1926, 71 S.
IV/356 Księga gości klasztoru Krzeszów, 1925/1926, 71 str.

IV/ 545 Gästeverzeichnis 1930–1940, 148 S.
IV/545 Spis gości 1930–1940, 148 str.

IV/357 Caritas, Personalunterlagen, 1925–1931, 548 S.
IV/357 Caritas, dokumenty osobiste, 1925–1931, 548 str.

IV/358 Matrimonia mixta et dispensationes, 1931–1945, 71 S.
IV/358 Matrimonia mixta et dispensationes, 1931–1945, 71 str.

IV/530 Übersetzungen des Pater Studený für Ehescheidungsprozesse, 1938/1939, 38 S.
IV/530 Tłumaczenia ojca Studeny dla procesów rozwodowych, 1938/1939, 38 str.

IV/521 Darlehn Hoffmann (Bürgel), 1940–1944, 6 S.
IV/521 Pożyczka Hoffmann (Bürgel), 1940–1944, 6 str.

IV/359 Fragment genealogischer Nachweise, 62 S.
IV/359 Fragment wywodów genealogicznych, 62 str.

IV/360 Genealogische Notizen, 867 S.
IV/360 Notatki genealogiczne, 867 str.

IV/361 Ahnentafel Rupprecht, 82 S.
IV/361 Drzewo genealogiczne Rupprecht, 82 str.

IV/362 Schlagwortsammlung (Zeitungsausschnitte und vervielfältigte Schreiben zu solchen Themen, wie z. B. Feuerbestattung, Bibel etc.), 272 S.
IV/362 Zbiór haseł (wycinki z gazet i powielone pisma na tematy takie jak n. p. kremacja, biblia etc.), 272 str.

IV/363 R. P. Aldhelm, Briefe, 1937–1942, 59 S.
IV/363 R.P. Aldhelm. Listy, 1937–1942, 59 str.

IV/364 R. P. Petrus Auer, Briefe, 1926–1944, 114 S.
IV/364 R.P. Petrus Auer. Listy, 1926–1944, 114 str.

IV/365 Pater Basilius, theolog. Texte, 54 S.
IV/365 Ojciec Basilius, teksty teologiczne, 54 str.

IV/366 Rupert Bauch, Die Transsubjektivität der sekundären Sinnesqualitäten, Grüssau 1938, Hs., 13 S.
IV/366 Rupert Bauch, Transsubjektywność sekundarnych jakości zmysłów, Krzeszów 1938, rękopis, 13 str.

IV/504 Rupert Bauch, Theologia moralis, pars IV, De virtute institiae et viliis oppositis, 107 S.
IV/504 Rupert Bauch, Theologia moralis, pars IV, De virtute institiae et viliis oppositis, 107 str.

IV/499 Rupertus Bauch, Prof. Ketler, Sommersemester 1938, Exegese zur Bergpredigt, 1 S.
IV/499 Rupertus Bauch, prof. Ketler, semester letni 1938, Egzegeza do Kazania na Górze, 1 str.

IV/367 Dogmatik a. u. fr. Ruperti Bauch O. S. B. mon. Grissovienses, 1938, 281 S.
IV/367 Dogmatyka m.in. fr. Ruperti Bauch O.S.B. mon. Grissovienses, 1938, 281 str.

IV/368 Notizen Frater Benno, 11 S.
IV/368 Notatki o. Benno, 11 str.

IV/369 Verzeichnis der von Pater Benno gelesenen Messen, 12.12.1928–14.9.1931, 40 S.
IV/369 Wykaz mszy odprawianych przez ojca Benno, 12.12.1928–14.09.1931, 40 str.

IV/502 R. P. Urbanus Bomm, Schrifterklärung aus dem Geiste der Lithurgie, 27.1.1937, 118 S.
IV/502 Urbanus Bomm, Objaśnienie Pisma Św. w duchu liturgii, 27.01.1937, 118 str.

IV/370 R. P. Ildefons Böse. Briefe. 1930–1938, 156 S.
IV/370 R.P.Ildefons Böse. Listy. 1930–1938, 156 str.

IV/371 Leopold v. Brühl, Allegorese als kultische Funktion, Grüssau 1939, Hs., 63 S.
IV/371 Leopold von Brühl, Alegorie jako funkcja kultowa, Krzeszów 1939, rękopis, 63 str.

IV/372 Leopold von Brühl, Über den onthologischen Gottesbeweis des hl. Anselm im Lichte der neuesten Forschung, Grüssau 1937, Hs., 23 S.
IV/372 Leopold von Brühl, O ontologicznym dowodzie na istnienie Boga u św. Anzelma w świetle najnowszych badań, Krzeszów 1937, rękopis, 23 str.

IV/373 Fr. Bruno O. S. B., Erklärung der Psalmen, 1920–1922, 49 S.
IV/373 Ojciec Bruno O.S.B., Objaśnienie psalmów, 1920–1922, 49 str.

IV/374 Persönliche Unterlagen von Pater Josef Michael Burkhard, 1903–1911, S. 3–16
IV/374 Dokumenty osobiste o. Josefa Michaela Burkharda, 1903–1911, str. 3–16

IV/375 Conrad Cerezzo O. F. M., Übersetzung von Julian Marias, Der hl. Anselm und der Tor, 36 S.
IV/375 Conrad Cerezzo O. F. M., tłumaczenie Julián Marías Aguilera, San Anselmo y el insensato, 36 str.

IV/575 R. P. Alban Dreiner. Briefe, 1930–1944, 247 S.
IV/575 R. P. Alban Dreiner. Listy, 1930–1944, 247 str.

IV/533 Promotionsurkunde zum Dr. der Theologie für Franz Drewniak O. S. B. der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, 1934, 1 S.
IV/533 Świadectwo nadania tytułu doktora teologii Śląskiego Uniwersytetu Friedricha Wilhelma we Wrocławiu dla Franza Drewniaka O.S.B., 1934, 1 str.

IV/488 Ahnennachweis für Maria Elisabeth Fliegel (* 1890), 114 S.
IV/488 Świadectwo pochodzenia Marii Elisabeth Fliegel (*1890), 114 str.

IV/376 Tagebuch des Bruders Florian von Grüssau, 1948–1954, 141 S.
IV/376 Dziennik brata Floriana z Krzeszowa, 1948–1954, 141 str.

IV/377 VI. Classe. Deutsche Aufsätze Gustav Göpfl, 1892/1893, 60 S.
IV/377 Gustav Göpfl, VI klasa. Niemieckie wypracowania, 1892/1893, 60 str.

IV/378 VI. Classe. Deutsche Aufsätze Gustav Göpfl, 1892/1893, 39 S.
IV/378 Gustav Göpfl, VI klasa. Niemieckie wypracowania, 1892/1893, 39 str.

IV/379 Dom Guéranger, 1876–1933, 70 S.
IV/379 Dom Gueranger, 1876–1933, 70 str.

IV/380 Don Guéranga, Professexercitien der 5 ersten Benediktinerinnen von Ste. Cécile 8. August 1868, 138 S.
IV/380 Dom Guéranga, ćwiczenia profesyjne pięciu pierwszych Benedyktynek z Ste. Cécile, 8. sierpnia 1868, 138 str.

IV/381 Ildefons Herwegen, Erklärung der Sancta Regula, T. II, 1. Folge, Maria Laach 1937, 54 S.
IV/381 Ildefons Herwegen, Objaśnienia świętej reguły, cz.II, 1. kontynuacja, Maria Laach 1937, 54 str.

IV/382 Dogmatica II De virtutibus infusis O. Hildebrand, 120 S.
IV/382 Dogmatica II De virtutibus infusis O. Hildebrand, 120 str.

IV/384 R. P. Hildebrand Höpfl. Briefe. Juli 1924 – Dezember 1924, 110 S.
IV/384 R.P. Hildebrand Höpfl. Listy, lipiec 1924 – grudzień 1924, 110 str.

IV/385 Apologetica. a u. fr. Joannis mon. Griss., S. 410–509
IV/385 Apologetica, a. u. fr. Joannis mon. Griss., str. 410–509

IV/386 Isaias. A. U. fr. Joannis mon. Griss., 108 S.
IV/386 Isaias, a. u. fr. Joannis mon. Griss., 108 str.

IV/387 Apologetica. a. u. fr. Joannis mon. Griss., 423 S.
IV/387 Apologetica, a.u. fr. Joannis mon. Griss., 423 str.

IV/388 De Sacre Scriptura A. n. fr. Joannis mon. Griss., 63 S.
IV/388 De Sacra Scriptura, a. u. fr. Joannis mon. Griss., 63 str.

IV/389 Einleitung ins Alte Testament. A. U. fr. Joannis Griss., 80 S.
IV/389 Wprowadzenie do Starego Testamentu, a. u. fr. Joannis mon. Griss., 80 str.

IV/390 1932/1933. Theologia dogmatica de Sacramento. a. u. fr. Joannis Griss., 75 S.
IV/390 1932/1933. Theologia dogmatica de Sacramento, a. u. fr. Joannis Griss., 75 str.

IV/391 Apologia. A. U. fr. Joannis mon. Griss., 82 S.
IV/391 Apologia, a. u. fr. Joannis mon. Griss., 82 str.

IV/392 R. S. Romuald Jordan, 1931–1935, 126 S.
IV/392 R.S. Romuald Jordan, 1931–1935, 126 str.

IV/393 Korrespondenz des Pater Prior Justinus, 1930–1933, 359 S.
IV/393 Korespondencja ojca przeora Justinusa, 1930–1933, 359 str.

IV/394 Johannes-Evangelium. Exegese Prof. Ketter WS 1935/6 II. Kap. 6–11, 16, S. 175–193
IV/394 Ewangelia św. Jana. Egzegeza prof. Kettera W.S. 1935/6 II. Rozdziały 6–11, 16., str. 175–193

IV/395 Kursorische Lektüre Philemon- und Römerbrief von Prof. P. Ketter, o. J., 62 S.
IV/395 Lektura kursowa Listu do Filemonów i Rzymian prof. P. Kettera, bez daty, 62 str.

IV/396 Streit zwischen den Mietern Langer und Heering, Eitrich etc., 1937–1940, 66 S.
IV/396 Spór między najemcami Langerem i Heeringiem, Eitrich etc., 1937–1940, 66 str.

IV/397 R. P. Adalbert Lemich. Briefe. gest. 27.3.1941, 120 S.
IV/397 R.P. Adalbert Lemich. Listy, zm. 27.3.1941, 120 str.

IV/398 [Marie v. Lutterotti, geb. Hepperger], Wirtschafts=Aufschreibung begonnen im Jahre 1897–1911, 68 S.
IV/398 Notatki gospodarcze [Marii von Lutterotti z domu Hepperger] począwszy od roku 1897–1911, 68 str.

IV/399 Verlagsvertrag des R. O. Nikolaus mit Kath. Sonntagsblatt „Alt-Grüssauer Geschichten“, 1930–1932, 9 S.
IV/399 Umowa wydawnicza R.O. Nikolausa z Katolicką Gazetą Niedzielną „Alt-Grüssauer Geschichten”, 1930–1932, 9 str.

IV/400 Rezensionen zu: Lutterotti, Vom ubekannten Grüssau, Altgrüssauer Klostergeschichten, 14 S.
IV/400 Recenzje dotyczące: Lutterotti, O nieznanym Krzeszowie, Altgrüssauer Klostergeschichten, 14 str.

IV/401 [Nicolaus v. Lutterotti], Der Dom von Breslau und seine Erneuerung, 54 S.
IV/401 (Nicolaus Lutterotti), Katedra Wrocławska i jej renowacja, 54 str.

IV/402 Nicolaus v. Lutterotti, Neisse, 1939, 84 S.
IV/402 Nicolaus Lutterotti, Nysa, 1939, 84 str.

IV/403 [Nicolaus v. Lutterotti], Oberglogau, 30 S.
IV/403 (Nicolaus Lutterotti), Głogówek, 30 str.

IV/404 [Nikolaus v. Lutterotti], Schömberg, Vortragsskizze, o. J., 85 S.
IV/404 (Nikolaus Lutterotti), Chełmsko, szkice do wykładów, bez daty, 85 str.

IV/405 Vorlesungsskizze Katholische Pfarrkirche von Schweidnitz. a. D. 1934 P. Nikolaus O.S.B., 93 S.
IV/405 Szkice do wykładów, katolicki kościół parafialny w Świdnicy, 1934, ojciec Nicolaus O.S.B., 93 str.

IV/406 [Nicolaus v. Lutterotti], Wahlstatt, Vortragsskizze, 26 S.
IV/406 (Nicolaus Lutterotti), Legnickie Pole, szkic do wykładu, 26 str.

IV/552 Nicolaus v. Lutterotti, Freskenzyklus der Grüssauer Josephs-Kirche von Michael Willmann, Vorlesungsskizze, 26 S.
IV/552 Nicolaus von Lutterotti, cykl fresków Michaela Willmanna z krzeszowskiego kościoła św. Józefa, szkice do wykładu, 26 str.

IV/407 Briefe an Pater Nicolaus v. Lutterotti von ehem. Klosterschülern und Mitbrüdern aus Polen, 1939/1940, 57 S.
IV/407 Listy do ojca Nicolausa Lutterottiego od byłych braci klasztornych i współbraci z Polski, 1939/1940, 57 str.

IV/569 Nicolaus v. Lutterotti, Abschrift, Denkwürdigkeiten des Abtes Bernard Rosa, 1651–1677, 186 S.
IV/569 Nicolaus von Lutterotti, odpis, Wspomnienia opata Bernarda Rosy, 1651–1677, 186 str.

IV/570 Nicolaus v. Lutterotti, Fortsetzung der Abschrift der Denkwürdigkeiten des Abtes Bernard Rosa von Grüssau, 1677–1690, 76 S.
IV/570 Nicolaus von Lutterotti, ciąg dalszy odpisu Wspomnień opata Bernarda Rosy z Krzeszowa, 1677–1690, 76 str.

IV/408 R. P. Ildefons Martin. Briefe, 1931/1932, 87 S.
IV/408 R.P. Ildefons Martin. Listy, 1931/1932, 87 str.

IV/508 Pater Odilo, Tagebuch, 1905–1924, 202 S.
IV/508 Ojciec Odilo, Dziennik, 1905–1924, 202 str.

IV/409 R.P. Maurus Oswald. Briefe I., 1924–1933, 220 S. (u. a. Foto d. Hofkirche d. Schaffgotschpalais in Hirschberg – Bad Warmbrunn)
IV/409 R.P. Maurus Oswald. Listy I. 1924–1933, 220 str. (m. in. zdjęcie kościoła pałacowego w pałacu Schaffgotschów w Jeleniej Górze – Cieplicach)

IV/410 Verzeichnis der von Pater Petrus gelesenen Messen, 18.12.1928–25.10.1931, 32 S.
IV/410 Wykaz mszy odprawianych przez ojca Petrusa, 18.12.1928–25.10. 1931, 32 str.

IV/411 Grüße aus München an Pater Prior, 19.2.1934, 7 S. (u. a. St. Paul in München, Holzschnitt)
IV/411 Pozdrowienia z Monachium dla Ojca Priora, 19.02.1934, 7 str. (m. in. Kościół św. Pawła w Monachium, drzeworyt)

IV/412 Verzeichnis der von Pater Prior gelesenen Messen, 30.5.1930–8.6.1932, 40 S.
IV/412 Wykaz mszy odprawianych przez ojca przeora, 30.05.1930–08.06.1932, 40 str.

IV/413 Notizbuch Maria Richter mit theologischen Zitaten, 56 S.
IV/413 Notatnik Marii Richter z teologicznymi cytatami, 56 str.

IV/503 Ambrosius Rose, Academia Benedictina Lacensis, 1936/37, Rms. D. D. Abbas: Regelerklärung, S. 1–200
IV/503 Ambrosius Rose, Academia Benedictina Lacensis, 1936/37, Rms. D. D. Abbas: Objaśnienie reguły, str. 1–200

IV/500 P. Ambrosius Rose O. S. B. Abtei Grüssau, Academia Benedictina Lacensis, 1936/37, R. P. A. Stephanus Hilpisels, De historia Monastica, 152 S.
IV/500 Ojciec Ambrosius Rose O.S.B. opactwo Krzeszów, Academia Benedictina Lacensis, 1936/37, R.P.A. Stephanus Hilpisels, De historia Monastica, 152 str.

IV/505 Ambrosius Rose, Academia Benedictina Lacensis, 1937/38, Rms. D. D. Abbas: De Sancta Regula, cp. 1, S. 393–583
IV/505 Ambrosius Rose, Academia Benedictina Lacensis, 1937/38, Rms. D. D. Abbas: De Sancta Regula, cp. 1, str. 393–583

IV/506 Ambrosius, Erklärung der Sancta Regula, cap. LX, S. 201–345
IV/506 Ambrosius, Objaśnienie Świetej Reguły, cap. LX, str. 201–345

IV/414 P. Ambrosius Rose O. S. B. Abtei Grüssau. Prof. F. W. Maier: Neues Testam., 1939/1940, 252 S.
IV/414 Ojciec Ambrosius Rose O.S.B. opactwo Krzeszów. Profesor F. W. Maier: Nowy Testament, 1939/1940, 252 str.

IV/415 Pater Ambrosius Rose, Materialsammlung zu Ecclesia exsultans, 415 S.
IV/415 Ojciec Ambrosius Rose, materiały do Ecclesia exsultans, 415 str.

IV/416 A. Rose, O. S. B., Prof. J. Vogt: Röm: Staat Judentum, Christentum, 99 S.
IV/416 A. Rose, O.S.B., prof. J. Vogt: Rzymskie państwo, Żydzi, chrześcijaństwo, 99 str.

IV/417 Persönliche Unterlagen von Karl Rupprecht – Bruder Plaucidus, 1899–1937, 95 S. (Fotos von Placidus)
IV/417 Dokumenty osobiste Karla Rupprechta – brata Placidusa, 1899–1937, 95 str. (zdjęcia br. Placidusa)

IV/418 Intensionsbuch für K. Rupprecht Kpl. (genealogische Informationen, vor allem aus der Grafschaft Glatz), 65 S.
IV/418 Książka intencji dla K. Rupprechta kapelana (informacje genealogiczne, przede wszystkim z Hrabstwa Kłodzkiego), 65 str.

IV/571 [Pater Sales], Ausgaben- und Adressenverzeichnis, 1907–1909, 120 S.
IV/571 [Pater Sales], Spis wydatków i adresów, 1907–1909, 120 str.

IV/419 Pater Sales, Kurzcharakteristiken verschiedener Codices, 162 S.
IV/419 Ojciec Sales, Krótkie charakterystyki różnych kodeksów, 162 str.

IV/420 Pater Sales, Kurzcharakteristiken verschiedener Codices, 171 S.
IV/420 Ojciec Sales, Krótkie charakterystyki różnych kodeksów, 171 str.

IV/421 Pater Sales, Kurzcharakteristiken verschiedener Codices aus der Biblioteca Vaticana, 159 S.
IV/421 Ojciec Sales, Krótkie charakterystyki różnych kodeksów z Biblioteca Vaticana, 159 str.

IV/510 Notizen über Codices in italienischen Bibliotheken, 140 S.
IV/510 Notatki o kodeksach we włoskich bibliotekach, 140 str.

IV/422 Studien zu Anselm von Canterburry, 70 S.
IV/422 Studia do Anzelma z Canterburry, 70 str.

IV/423 Fotos für die Studien zum hl. Anselmus von Pater Sales 1899, 8 S.
IV/423 Zdjęcia do studiów nad św. Anzelmem ojca Salesa 1899, 8 str.

IV/424 Pater Sales, Studien zu: Anselm von Canterburry, Epistolae, Bd. IVa, 81 S.
IV/424 Ojciec Sales, Studia do Anselma z Canterburry, Epistolae, cz. IVa, 81 str.

IV/425 Pater Sales, Studien zu: Anselm von Canterburry, Epistolae, Bd. Ia , 84 S.
IV/425 Ojciec Sales, Studia do Anzelma z Canterburry, Epistolae, tom Ia, 84 str.

IV/426 Pater Sales, Studien zu: Anselm von Canterburry, Epistolae, Bd. II, 120 S.
IV/426 Ojciec Sales, Studia do Anzelma z Canterbury, Epistolae, tom II, 120 str.

IV/427 Pater Sales, Studien zu: Anselm von Canterburry, Epistolae, Bd. IIb, 87 S.
IV/427 Ojciec Sales, Studia do Anzelma z Canterbury, Epistolae, tom IIb, 87 str.

IV/428 Pater Sales, Studien zu: Anselm von Canterburry, Epistolae, Bd. IVa, 52 S.
IV/428 Ojciec Sales, Studia do Anzelma von Canterbury, Epistolae, tom IVa
52 str.

IV/429 Tractatus IV. De Deo inquantum per gratiam suam hominem iuravit, 31 S.
IV/429 Tractatus IV. De Deo inquantum per gratiam suam hominem iuravit, 31 str.

IV/430 Editionsunterlagen zu Anselm z Canterburry, Brief I,4, an Gundolf, 49 S.
IV/430 Materiały do edycji, Anselm z Canterburry, list I, 4, do Gundolfa, 49 str.

IV/431 Anselm z Canterburry (Incipit prologus …), 37 S.
IV/431 Anzelm z Canterburry (Incipit prologus…), 37str.

IV/432 Pater Sales, Studien zu: Anselm von Canterburry, Orationes sive meditationes, 106 S.
IV/432 Ojciec Sales, Studia do Anzelma z Canterbury, Orationes sive meditationes, 106 str.

IV/433 Editionsvorbereitung von De processione Spiritus Sancti, 68 S.
IV/433 Prace edytorskie nad De processione Spiritus Sancti, 68 str.

IV/434 Editionsexemplar von Pater Sales, Anselm von Canterburry, De processione spiritus Sancti, 79 S.
IV/434 Egzemplarz wydawniczy ojca Salesa, Anzelm von Canterbury, De processione Spiritus Sancti, 79 str.

IV/435 Pater Sales, Studien zu Anselm von Canterburry, Voluntatis divino, 155 S.
IV/435 Ojciec Sales, Studia do Anzelma z Canterbury, Voluntatis divino, 155 str.

IV/512 Reise Granada, 1919, 29 S.
IV/512 (Ojciec Sales), Podróż do Granady, 1919, 29 str.

IV/513 Reise Sevilla Oktober 1919, 35 S.
IV/513 (Ojciec Sales), Podróż do Sevilli, październik 1919, 35 str.

IV/550 Meldungsbuch des Studierenden der Theologie P. Benedictus Erich Sarues O. S. B., 1926, 2 S.
IV/550 Książka meldunkowa studiującego teologię ojca Benedictusa Ericha Sarues O.S.B., 1926, 2 str.

IV/551 Theologische Fakultät Salzburg. Legitimation für den Hörer Herrn P. Benedictus (Erich) Sarues O. S. B., 1926/1927, 7 S.
IV/551 Fakultet teologiczny w Salzburgu. Legitymacja słuchacza pana ojca Benedictusa /Ericha/ Sarues O.S.B., 1926/1927, 7 str.

IV/584 R. P. Benedikt Sarues. Briefe, 1930–1938, 228 S.
IV/584 R. P. Benedikt Sarues. Listy, 1930–1938, 228 str.

IV/436 Feier anläßlich des 10. Jahrestages der Novizenmeisterzeit von Alexander Schlachta, 21.9.1937, 13 S.
IV/436 Święto z okazji 10. rocznicy mistrza nowicjuszy Aleksandra Szlachty, 21.9.1937, 13 str.

IV/439 Pater Alexander Schlachta, Predigten, 1932, 79 S.
IV/439 Ojciec Alexander Schlachta, Kazania, 1932, 79 str.

IV/437 Index für eine wissenschaftliche Edition (Latein), 51 S.
IV/437 Indeks edycji naukowej (łacina), 51 str.

IV/440 Korrespondenz Abt Albert Schmitt, 1926–1943, 352 S.
IV/440 Korespondencja opata Alberta Schmitta, 1926–1943, 352 str.

IV/441 Korrespondenz Abt Albert Schmitt 1934–1936, 117 S.
IV/441 Korespondencja opata Alberta Schmitta 1934–1936, 117 str.

IV/442 Korrespondenz von Abt Albert Schmitt von Grüssau mit Marco Graf Ballestrem, 1928–1942, 304 S.
IV/442 Korespondencja opata Alberta Schmitta z Krzeszowa z Marco hrabim Ballestrem, 1928–1942, 304 str.

IV/443 Rms Dominus Abbas, Liederbuch, 61 S.
IV/443 Rms Dominus Abbas, Śpiewnik, 61 str.

IV/444 Erinnerungen von Maria und Anna Schmidt, 1911–1932, 19 S.
IV/444 Wspomnienia Marii i Anny Schmidt, 1911–1932, 19 str.

IV/445 Übergabe-Vertrag zwischen Frau Mathilde Schmitt Wittwe und ihren Kindern, 1944, 10 S.
IV/445 Umowa przekazania pomiędzy panią Mathildą Schmitt wdową a jej dziećmi, 1944, 10 str

IV/438 R. P. Sales Schmitt. Briefe. 1930–1938, 163 S.
IV/438 R.P. Sales Schmitt. Listy, 1930–1938, 163 str.

IV/446 Fr. Paulus (Wilhelm Sommer), Fr. Hieronymus (Alfons Pietsch), 1929–1938, 69 S.
IV/446 Ojciec Paulus (Wilhelm Sommer), o. Hieronymus (Alfons Pietsch), 1929–1938, 69 str.

IV/524 Bruder Stephan, Übersetzung von Stellen aus dem Paulus-Briefen, 114 S.
IV/524 Brat Stephan, tłumaczenie fragmentów z listów św. Pawła, 114 str.

IV/447 Dr. Stephan II. 1.) Reichsausgleichsamt Berlin SW. 48, Berl. Hedemannstr. 7, 2) Stadt-Spar u. Girokasse Marklissa, 3) Maria Hellmann – Berlin, 4) Firma Basold (M. Zimmermann) Marklissa, 1912–1934, 106 S.
IV/447 Dr Stephan II. 1) Państwowy Urząd Wyrównawczy Rzeszy Berlin SW. 48, Berlin Hedemannstrasse 7, 2) Miejska Kasa Oszczędności i Żyrowa Leśna, 3) Maria Hellmann – Berlin, 4) firma Basold (M. Zimmermann) Leśna, 1912–1934, 106 str.

IV/448 Erbe Dr. Stephan, 1926–1931, 78 S.
IV/448 Spadek dr Stephan, 1926–1931, 78 str.

IV/449 Erbe Stephan, 1926–1930, 117 S.
IV/449 Spadek Stephan, 1926–1930, 117 str.

IV/450 Erbe Dr. Stephan, 1926, 266 S.
IV/450 Spadek Dr. Stephan, 1926, 266 str.

IV/451 R. P. Martin Tschichoflos. Briefe. 1924–1938, 110 S.
IV/451 R.P. Martin Tschichoflos. Listy. 1924–1938, 110 str.

IV/577 R. P. Martin Tschichoflos. Briefe, 1938–1944, 44 S.
IV/577 R. P. Martin Tschichoflos. Listy, 1938–1944, 44 str.

IV/452 Persönliche Dokumente Bruder Alfons Veit, 1936–1955 (* 1901), 155 S.
IV/452 Osobiste dokumenty brata Alfonsa Veita, 1936–1955 (*1901), 155 str.

IV/453 Rechnungen Kapellan Ernst Weiß, 1899–1912, 287 S. (u. a. Erstkommunionszeugnis u. Studienabschlußdiplom Theologie der Uni Breslau)
IV/453 Rachunki kapelana Ernsta Weissa, 1899–1912, (świadectwo I Komunii i dyplom ukończenia studiów teologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim), 287 str.

IV/454 Krankenbuch, Weiß, Kaplan. Freiburg/Schles., 1919, 7 S.
IV/454 Książeczka zdrowia, Weiss, kapłan. Świebodzice/Śląsk, 1919, 7 str.

IV/383 Weiss, Theologische Notizen, 93 S.
IV/383 Weiss, notatki teologiczne, 93 str.

IV/455 Korrespondenz Pater Bernhard Weiss, 36 S.
IV/455 Korespondencja o. Bernharda Weissa, 36 str.

IV/456 Ernst Weiss, Brevier, 80 S.
IV/456 Ernst Weiss, Brewiarz, 80 str.

IV/457 E. Weiss, Deutsche Aufsätze, 1903, 33 S.
IV/457 E. Weiss, Wypracowania niemieckie, 1903, 33 str.

IV/458 E. Weiss, Deutsche Aufsätze, 1903, 31 S.
IV/458 E. Weiss, Wypracowania niemieckie, 1903, 31 str.

IV/459 E. Weiss, Deutsche Aufsätze, 1904, 36 S.
IV/459 E. Weiss, Wypracowania niemieckie, 1904, 36 str.

IV/460 E. Weiss, Deutsche Aufsätze, O I G. 1904/1905, 80 S.
IV/460 E. Weiss, Wypracowania niemieckie, O I G, 1904/1905, 80 str.

IV/461 Ernst Weiss, Didaktik, 66 S.
IV/461 Ernst Weiss, Dydaktyka, 66 str.

IV/462 Ernst Weiss, Einnahmen- u. Ausgabenbuch 1907, 31 S.
V/462 Ernst Weiss, książka wpływów i wydatków, 1907, 31 str.

IV/463 Ernst Weiss, Geschäftsstil, 8 S.
IV/463 Ernst Weiss, Styl prowadzenia interesów, 8 str.

IV/464 [Ernst Weiss, Geschichte des Volkes Israel], 127 S.
IV/464 [Ernst Weiss, Historia narodu izraelskiego], 127 str.

IV/497 Ernst Weiss, Geschichte des Volkes Israel, 86 S.
IV/497 Ernst Weiss, Historia narodu izraelskiego, 86 str.

IV/465 [Ernst Weiss, Hebräisch], 13 S.
IV/465 (Ernst Weiss, Hebrajski), 13 str.

IV/466 Ernst Weiss, Katechetik, 93 S.
IV/466 Ernst Weiss, Katechetyka, 93 str.

IV/467 [Weiss], Kirchenhistorische Notizen, 9 S.
IV/467 [Weiss], Notatki kościelno-historyczne, 9 str.

IV/468 Ernst Weiss, Kirchenrecht III o. J., 78 S.
IV/468 Notatki Ernsta Weissa, prawo kościelne III, bez daty, 78 str.

IV/469 Weiss, Mathematikheft, 1899, 14 S.
IV/469 Ernst Weiss, zeszyt do matematyki, 1899, 14 str.

IV/470 Weiss, Mathematikheft, 1902, 13 S.
IV/470 Weiss, zeszyt matematyczny, 1902, 13 str.

IV/471 Ernst Weiss, Moral I, 96 S.
IV/471 Ernst Weiss, Moralność I, 96 str.

IV/472 Ernst Weiss, Moral II, 96 S.
IV/472 Ernst Weiss, Moralność II, 96 str.

IV/473 Ernst Weiss, Moral III, 288 S.
IV/473 Ernst Weiss, Moralność III, 288 str.

IV/474 Ernst Weiss, Moral IV, 96 S.
IV/474 Ernst Weiss, Moralność IV, 96 str.

IV/475 Ernst Weiss, Moral V, 96 S.
IV/475 Ernst Weiss, Moralność V, 96 str.

IV/476 Ernst Weiss, Moral VI, 95 S.
IV/476 Ernst Weiss, Moralność VI, 95 str.

IV/477 Ernst Weiss, Moral VII, 95 S.
IV/477 Ernst Weiss, Moralność VII, 95 str.

IV/478 Ernst Weiss, Moral IX 96 S.
IV/478 Ernst Weiss, Moralność IX, 96 str.

IV/479 Ernst Weiss, Moral X, 34 S.
IV/479 Ernst Weiss, Moralność X, 34 str.

IV/480 Ernst Weiss, Spezielle Moraltheolgie, II. Teil, Sommersemester 1907, 42 S.
IV/480 Ernst Weiss, Specjalna teologia moralności, cz. II, semestr letni 1907, 42 str.

IV/481 Ernst Weiss, Perikopenerklärung, 20 S.
IV/481 Ernst Weiss, objaśnienia do Ewangelii, 20 str.

IV/482 Ernst Weiss, Physik, 21 S.
IV/482 Ernst Weiss, Fizyka, 21 str.

IV/483 Weiss, Religionsgeschichtliche Aufzeichnungen, 93 S.
IV/483 Ernst Weiss, Szkice o historii religii, 93 str.

IV/484 Ernst Weiss, Messinaische Weissagungen, 14 S.
IV/484 Ernst Weiss, Przepowiednie mesjanistyczne, 14 str.

IV/485 Persönliche Unterlagen von Karl Josef Weisser, 1897–1921, 11 S.
IV/485 Dokumenty osobiste Karla Josefa Weissera, 1897–1921, 11 str.

IV/486 Paß Karl Josef Weisser, 1919 24 S.
IV/486 Paszport Karla Josefa Weissera, 1919, 24 str.

IV/487 Persönlicher Notizkalender eines der Brüder, 61 S.
IV/487 Prywatny kalendarz z notatkami jednego z braci, 61 str.

9. Nauka
9. Wissenschaft

IV/489 Beda, Leben der Heiligen Benedict, Ceolfrid Easterwean, Sigfrid u. Huetbert Aebte des Klosters Wearmauth-Yarrow, Grüssau 1935, 43 S.
IV/489 Beda, Życie świętych Benedykta, Ceolfrid Easterwean, Sigfrid i Huetbert opatów klasztoru Wearmauth-Yarrow, Krzeszów 1935, 43 str.

10. Varia
10. Varia

IV/536 Ehrenurkunde der Großen Polizeiausstellung Berlin 1926 für das Archiv des Benediktinerordens in Grüssau 55×41 cm, 1 S.
IV/536 Dyplom uznania Wielkiej Wystawy Policyjnej Berlin 1926 dla archiwum klasztoru Benedyktynów w Krzeszowie, 55×41 cm, 1 str.