Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

III. Archiv der ehemaligen deutschen kath. Pfarrei in Neuen III. Archiwum byłej niemieckiej parafii katolickiej w Krzeszówku

III. Archiv der ehemaligen deutschen kath. Pfarrei in Neuen
III. Archiwum byłej niemieckiej parafii katolickiej w Krzeszówku

1. Generalia
1. Generalia

III/1 Verschiedene alte Aktenstücke, 1814–1850, S. 144
III/1 Akta stare różne, 1814–1850, 144 str.

III/2 Alte Aktenstücke, 1855–1881, 404 S.
III/2 Akta stare, 1855–1881, 404 str.

III/3 Currenden=Buch Der Pfarrkirche S. Laurenz zu Neuen de Ao: 1781–1818, 598 S.
III/3 Książka kurend kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, 1781–1818, 598 str.

III/4 Currendenbuch der Kirche Neuen 1820–1879, 803 S.
III/4 Księga kurend kościoła w Krzeszówku, 1820–1879, 803 str.

III/5 Parochie Neuen. Acta betreffend Hirtenbriefe, 1758–1898, 354 S.
III/5 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące listów pasterskich, 1758–1898, 354 str.

2. Sprawy administracyjne
2. Verwaltungssachen

III/6 Parochie Neuen. Acta betreffend Kirchenangelegenheiten im Allgemeinen, 1834–1856, 58 S.
III/6 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące ogólnych spraw kościelnych, 1834–1856, 58 str.

III/7 Acta die Parochie Neuen betreffend. 1812–1847, 142 S.
III/7 Akta dotyczące parafii Krzeszówek, 1812–1847, 142 str.

III/8 Kirchenakten Neuen 1850–1852, 59 S.
III/8 Akta kościelne, Krzeszówek, 1850–1852, 59 str.

III/9 Acta parochalia 1873–1889, 433 S.
III/9 Akta parafialne 1873–1889, 433 str.

III/10 Kirchliche Statistik der kath. Pfarrei Neuen, 1914–1943, 221 S.
III/10 Kościelna statystyka parafii katolickiej Krzeszówek, 1914–1943, 221 str.

III/11 Inventarium des Beilasses bei der Pfarrhei ad Sanctum Laurentium zu Neuen vom 4ten März 1813. und was dagegen am 30sten July 1834. davon vorhanden ist, 1810–1855, 163 S.
III/11 Inwentarz rzeczy pozostawionych w parafii św. Wawrzyńca w Krzeszówku z 4 marca 1813 i pozostałości z tego na dzień 30 lipca 1834, 1810–1855, 163 str.

III/12 Parochie Neuen Acta betreffend: Kirchen-Inventarium 1851–1889, 88 S.
III/12 Akta dotyczące parafii Krzeszówek: inwentarz kościelny, 1851–1889, 88 str.

III/13 Parochie Neuen. Acta betreffend: Pfarrbeilaß=Inventar, 1855, 10 S.
III/13 Parafia Krzeszówek, akta dotyczące inwentarza parafialnego, 1855, 10 str.

III/14 Inventarium der katholischen Pfarr-Kirche ad St Lauretium in Neuen Parochie Neuen Archipresbyrat Landeshut Kreis Landeshut umfassend Kirche, Pfarrei, Küsterei etc. 1898–1909, 52 S.
III/14 Inwentarz katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, obejmujący kościół, parafię, plebanię etc., 1898–1909, 52 str.

III/15 Inventarium der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut umfassen Kirche, Pfarei, Küsterei etc., 1900–1930, 127 S.
III/15 Inwentarz katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, obejmujący kościół, parafię, plebanię etc., 1900–1930, 127 str.

III/16 Inventarium der Katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut umfassen Kirche, Pfarei, Küsterei etc., 1937, 21 S.
III/16 Inwentarz katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra obejmujący kościół, parafię, plebanię etc., 1937, 21 str.

III/17 Pfarreiübergaben Neuen, 1897–1937, 104 S.
III/17 Przekazania parafii Krzeszówek, 1897–1937, 104 str.

III/18 Zusammenstellung derjenigen Meßstiftungen bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut. die ein aufgewertetes Stiftungsvermögen von weniger als 100 RM.- haben, 1937, 8 S.
III/18 Zestawienie fundacji mszalnych przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, które mają wartość rewaloryzowaną mniejszą niż 100 RM, 1937, 8 str.

III/19 Verzeichnis der Pfarrkirch=Fundationen, o. J., 12 S.
III/19 Spis kościelnych fundacji parafialnych, bez daty, 12 str.

III/20 Akten der Fundation Ferschke 1897–1908, 18 S.
III/20 Akta fundacji Ferschke 1897–1908, 18 str.

III/21 Nachweis über die Lesung der heil. Messen aus Fundationen, 1909–1911, 7 S.
III/21 Wykaz mszy świętych odprawionych ze środków fundacyjnych, 1909–1911, 7 str.

III/22 Nachweis über die Lesung der heil. Messen aus Fundationen, 1920, 7 S.
III/22 Wykaz mszy świętych odprawionych ze środków fundacyjnych, 1920, 7 str.

III/158 Parochie Neuen. Acta betreffend Fundations=Rechnungen, 1821–1876, 13 S.
III/158 Parafia w Krzeszówku. Akta dotyczące rachunków fundacyjnych, 1821–1876, 13 str.

III/23 Journal 1899–1926, 302 S.
III/23 Journal 1899–1926, 302 str.

III/24 Protokollbuch des katholischen Kirchenvorstandes zu Neuen 1886–1925, 166 S.
III/24 Książka protokołów katolickiej rady parafialnej w Krzeszówku, 1886–1925, 166 str.

III/25 Protokollbuch der Gemeindevertretung Neuen 1902–1924, 73 S.
III/25 Książka protokołów rady parafialnej, Krzeszówek, 1902–1924, 73 str.

III/ 26 Vermelde-Buch Neuen 1893–1911, 570 S.
III/26 Książka ogłoszeń parafialnych, Krzeszówek, 1893–1911, 570 str.

III/27 Parochie Neuen. Acta betreffend: die Sandgrube auf der Pfarr=Widmuth 1857/1858, 28 S.
III/27 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące piaskowni na terenie dóbr parafialnych, 1857/1858, 28 str.

III/28 Parochie Neuen. Acta betreffend: Duplicat-Zeugnisse über Einsendung der Kirchen=Bücher, 1836–1874, 61 S.
III/28 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące duplikatów świadectw o dostarczeniu ksiąg kościelnych, 1836–1874, 61 str.

III/29 Parochie Neuen. Acta betreffend: den Pfarr=Wiedmuth=Forst, 1835–1887, 124 S. (u. a. Karte der Pfarrwiedmut)
III/29 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące lasów w kościelnych dobrach parafialnych, 1835–1887, 124 str. (mapa dóbr parafialnych)

III/30 Deputatholzangelegenheiten Neuen, 1868–1875, 86 S.
III/30 Sprawy dotyczące deputatu drzewnego, Krzeszówek, 1868–1875, 86 str.

III/31 Parochie Neuen. Acta betreffend: Register über geleistete Fuhrdienste der spannpflichtigen Grundbesitzer in den Kirchgemeinden Goertelsdorf, Kleinhennersdorf u. Neuen für die Pfarrthei u. Küsterwohnung zu Neuen, 1843–1886, 78 S.
III/31 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące rejestru usług transportowych świadczonych przez zobowiązanych do pańszczyzny sprzężajnej właścicieli ziemskich w gminach kościelnych Gorzeszów, Jawiszów i Krzeszówek dla parafii i plebanii w Krzeszówku, 1843–1886, 78 str.

III/32 Ablieferung von Metallgegenständen 1942/43, 15 S.
III/32 Oddawanie przedmiotów metalowych 1942/43, 15 str.

III/33 Pachtkontrakte der Wiedmuth in Neuen, 1893–1924, 216 S.
III/33 Kontrakty dzierżawne w dobrach kościelnych Krzeszówek, 1893–1924, 216 str.

III/499 Pacht- und Versicherungsverträge, 1912–1943, 164 S.
III/499 Kontrakty dzierżawne i ubezpieczenia 1912–1943, 164 s.

3. Sprawy finansowe
3. Finanzwesen

III/498 Korrespondenz zu finanziellen Fragen 1910–1937, 36 S.
III/498 Korespondencja w sprawach finansowych 1910–1937, 36 str.

III/496 Korrespondenz zu Finanzfragen 1920–1931, 29 S.
III/496 Korespondencja w sprawach finansowych 1920–1931, 29 str.

III/34 Kirche und Pfarrei, 1812–1876, 236 S.
III/34 Dotowanie kościoła i parafii 1812–1876, 236 str.

III/35 Schulden Register bey der Kirche St. Laurentii Neuen de 1776–1828, 146 S.
III/35 Rejestr długów kościoła św. Wawrzyńca w Krzeszówku, 1776–1828, 146 str.

III/36 Grundsteuerrechnungen etc., 1935–1938, 42 S.
III/36 Rachunki dotyczace podatków od gruntów etc., 1935–1938, 42 str.

III/37 Kirchenzehntenablösung kath. Pfarrei Neuen, 1867, 302 S.
III/37 Wykup obowiązku płacenia dziesięciny kościelnej, parafia katolicka Krzeszówek, 1867, 302 str.

III/38 Parochie Neuen. Acta betreffend den Auseinandersetzungsplan in der Reallastenablösungs Sache von Neuen Görtelsdorf und Klein Hennersdorf Krs. Landeshut, o. D., 20 S.
III/38 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące planu rozliczenia się w sprawie wykupu realnych obciążeń w Krzeszówku, Gorzeszowie i Jawiszowie, powiat Kamienna Góra, 20 str.

III/39 Kirchen: und Fundations:Rechnungs:Sache und Notaten:Beantwortung, 1856–1873, 84 S.
III/39 Sprawy dotyczace rachunków kościelnych i fundacyjnych oraz odpowiedzi na uwagi, 1856–1873, 84 str.

III/40 Concept zur Kirchen Rechnung pro 1812–1819 [Neuen], 65 S.
III/40 Brudnopis rachunków kościelnych na lata 1812–1819 [Krzeszówek], 65 str.

III/41 Acta betreffend die Rechnungslegung, Abnahme, Revision, Notatenbeantwortung und Decharge bei der katholischen Pfarrkirche zu Neuen 1817–1856, 218 S.
III/41 Akta dotyczące składania, przyjmowania oraz rewizji rachunków, odpowiedzi na uwagi oraz de charge przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, 1817–1856, 218 str.

III/42 Kirchen=Rechnung über Einnahme und Ausgabe bey der Katholischen – Pfarrkirche zu Neuen Vom 1ten Januar 1811 bis zum 31.ten December 1811, 43 S.
III/42 Rachunki kościelne dotyczące wpływów i wydatków przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku od 1. stycznia 1811 do 31. grudnia 1811, 43 str.

III/43 Kirch=Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Pfarrkirche zu Neuen pro Ao. 1812, 35 S.
III/43 Rachunki kościelne o wpływach i wydatkach kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1812, 35 str.

III/44 Kirch=Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Cathol Pfarrkirche zu Neuen pro Ao: 1813, 45 S.
III/44 Rachunki kościelne o wpływach i wydatkach katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1813, 45 str.

III/45 Kirch=Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Cathol Pfarrkirche zu Neuen pro Ao: 1814, 45 S.
III/45 Rachunki kościelne o wpływach i wydatkach katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1814, 45 str.

III/46 Kirch=Rechnung über Einnahme und Ausgabe bey der Cathol Pfarrkirche zu Neuen pro Ao: 1815, 45 S.
III/46 Rachunki kościelne o wpływach i wydatkach katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1815, 45 str.

III/47 Kirch=Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Cathol: Pfarrkirche zu Neuen pro 1816, 45 S.
III/47 Rachunek kościelny wpływów i wydatków przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1816, 45 str.

III/48 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarrkirchen Casse zu Neuen, Landeshuter Bezirks vom 1. Januar 1817 bis ult Decbr. 1817, 62 S.
III/48 Rachunek wpływów i wydatków katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku, powiat kamiennogórski od 1. stycznia 1817 do ostatniego grudnia 1817, 62 str.

III/49 Etat über Einnahme und Ausgabe der katholischen Parochial Kirche zu Neuen Bolkenhayn Landeshutschen Creises pro 1817–1824, 26 S.
III/49 Wykaz wpływów i wydatków katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, powiat bolkowsko-kamiennogórski za lata 1817–1824, 26 str.

III/50 Jahres=Berechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Pfarr=Kirch=Casse zu Neuen, Landeshuter Bezirks vom 1ten Januar bis ult. December Ao: 1817, 65 S.
III/50 Obrachunek roczny dla wpływów i wydatków parafialnej kasy kościelnej w Krzeszówku, powiat kamiennogórski, od 1 stycznia do ostatniego grudnia 1817, 65 str.

III/51 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bey der katholischen Pfarr Kirchen Casse zu Neuen in Bolckenhayner Creis vom 1.t Januar bis ulto: Decbr: 1818, 49 S.
III/51 Rachunki dotyczące wpływów i wydatków w kasie katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku w powiecie bolkowskim od 1. stycznia do końca grudnia 1818, 49 str.

III/52 Rechnung bei der katholischen Pfarr=Kirch=Casse zu Neuen im Landeshutter Kreise vom Jahre 1820, 40 S.
III/52 Rachunki katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku w powiecie kamiennogórskim z roku 1820, 40 str.

III/53 Rechnung bei der katholischen Pfarr=Kirche=Casse zu Neuen im Landeshutter=Kreise vom Jahre 1821, 40 S.
III/53 Rachunek katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku w powiecie kamiennogórskim za rok 1821, 40 str.

III/54 Rechnung bei der katholischen Pfarr=Kirch=Casse zu Neuen im Landeshutter = Kreise vom Jahre 1822 nebst 1. Vol. Beläge von Nr. 1. bis 38, 41 S.
III/54 Rachunki katolickiej kasy kościelnej w Krzeszówku w powiecie kamiennogórskim za rok 1822 oraz 1 wolumin kwitów od nr 1 do nr 38, 41 str.

III/55 Rechnung bei der katholischen Pfarr=Kirch=Casse zu Neuen im Landeshuter Kreise vom Jahre 1823. nebst 1 Vol.: Beläge von No 1 bis 39, 40 S.
III/55 Rachunki katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku w powiecie kamiennogórskim z roku 1823 oraz 1 wolumin kwitów od nr 1 do 39, 40 str.

III/56 Rechnung bei der katholischen Pfarr=Kirchen Casse zu Neuen im Landeshuter Kreise vom Jahre 1824. nebst 1 Vol: Beläge von No 1. bis 38, 47 S.
III/56 Rachunki katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku w powiecie kamiennogórskim z roku 1824 oraz 1 wolumin kwitów od nr 1 do 38, 47 str.

III/57 Rechnung bei der katholischen Pfarr=Kirchen=Casse zu Neuen im Landeshuter Kreise vom Jahr 1825 nebst 1. Vol. Beläge vom Nro 1. bis 35, 47 S.
III/57 Rachunki katolickiej kasy parafialnej w Krzeszówku, w powiecie kamiennogórskim z roku 1825 oraz 1 wolumin pokwitowań od nr 1 do 35, 47 str.

III/58 Rechnung der katholischen Pfarr Kirchen=Casse zu Neuen. Landeshuter Kreises. Vom Jahre 1826, 47 S.
III/58 Rachunki katolickiej kasy parafialnej w Krzeszówku w powiecie kamiennogórskim za rok 1826, 47 str.

III/59 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarr=Kirch=Kasse zu Neuen, im Kreise Landeshut gelegen. Vom 1t Januar bis ultimo Decemb. 1827, 43 S.
III/59 Rachunki wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, w powiecie kamiennogórskim, od 1 stycznia do ostatniego grudnia 1827, 43 str.

III/60 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarr=Kirch=Kasse zu Neuen, im Kreise Landeshut Kreise gelegen, Vom 1t Januar bis ultimo December 1828 43 S.
III/60 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku w powiecie kamiennogórskim, od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1828, 43 str.

III/61 Kirchenrechnungen 1828–1863, 158 S.
III/61 Rachunki kościelne, 1828–1863, 158 str.

III/62 Rechnung über Einnahme und Ausgabe, bei der katholischen Pfarrkirch=Casse zu Neuen, im Landeshuter Kreise gelegen; vom 1. Januar bis ulto December 1829, 43 S.
III/62 Rachunek wpływów i wydatków katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku, w powiecie kamiennogórskim, od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1829, 43 str.

III/63 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Kirch Pfarr Casse zu Neuen Pro 1830, 49 S.
III/63 Rachunki o wpływach i wydatkach katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku za rok 1830, 49 str.

III/64 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarrkirchen Casse zu Neuen. Pro 1832, 39 S.
III/64 Rachunek wpływów i wydatków katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku za rok 1832, 39 str.

III/65 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarrkirchen Casse zu Neuen pro 1833, 40 S.
III/65 Rachunki o wpływach i wydatkach katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku za rok 1833, 40 str.

III/66 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarrkirche=Kasse zu Neuen im Landeshutter=Kreise pro 1834, 34 S.
III/66 Rachunek katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku w powiecie kamiennogórskim za rok 1834, 34 str.

III/67 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Pfarr:Kirchen zu Neuen. Für das Jahr. 1835, 34 S.
III/67 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, za rok 1835, 34 str.

III/68 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Kirchen:Kasse zu Neuen, Landeshuter Kreises. Pro 1836, 34 S.
III/68 Rachunek wpływów i wydatków katolickiej kasy kościelnej w Krzeszówku, powiat Kamienna Góra, za rok 1836, 34 str.

III/69 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei Kasse der katholischen Pfarr=Kirch zu Neuen. Für das Jahr 1837, 34 S.
III/69 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1837, 34 str.

III/70 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen Für das Jahr 1838, 41 S.
III/70 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1838, 41 str.

III/71 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Pfarr=Kirche zu Neuen im Jahre 1839, 34 S.
III/71 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1839, 34 str.

III/72 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarr=Kirchen Kasse zu Neuen im Jahre 1831, 38 S.
III/72 Rachunki o wpływach i wydatkach katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku za rok 1831, 38 str.

III/73 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Pfarr:Kirche zu Neuen im Jahre 1840, 34 S.
III/73 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku w roku 1840, 34 str.

III/74 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Pfarr=Kirche zu Neuen im Jahre 1841, 34 S.
III/74 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku w roku 1841, 34 str.

III/75 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Pfarr=Kirche zu Neuen im Jahre 1842, 42 S.
III/75 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku w roku 1842, 42 str.

III/76 Kirchenrechnungen kath. Pfarrkirche Neuen, 1845–1873, 197 S.
III/76 Rachunki kościelne katolickiego kościoła parafialnego Krzeszówek, 1845–1873, 197 str.

III/77 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen= und Fundations=Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1845, 37 S.
III/77 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy kościelnej i fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1845, 37 str.

III/78 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen= und Fundations=Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1846, 39 S.
III/78 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy kościelnej i fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1846, 39 str.

III/79 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen= und Fundations=Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1847, 37 S.
III/79 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy kościelnej i fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1847, 37 str.

III/80 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen= und Fundations=Kasse der katholischen Pfarrkirche, so wie bei der Forstkasse der katholischen Pfarrei zu Neuen pro 1848, 50 S.
III/80 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej i fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego, jak również kasy leśnej katolickiej parafii w Krzeszówku za rok 1848, 50 str.

III/81 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchenkasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1848, 25 S.
III/81 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1848, 25 str.

III/82 Parochie Neuen. Acta betreffend Parochalia 1. der alte Etat 1849–1854, 2. Fundat. Etat do 1828, 1828–1889, 205 S.
III/82 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące spraw parafialnych: 1. stary budżet 1849–1854, 2. budżet fundacyjny za rok 1828, 1828–1889, 205 str.

III/83 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchenkasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1850, 26 S.
III/83 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1850, 26 str.

III/84 Rechnung über Einnahme uns Ausgabe bei der Kirchen:Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1851, 57 S.
III/84 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1851, 57 str.

III/85 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Kasse der katholischen Pfarrei zu Neuen pro 1852, 62 S.
III/85 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiej parafii w Krzeszówku za rok 1852, 62 str.

III/86 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen:Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1853, 55 S.
III/86 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1853, 55 str.

III/87 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Casse der katholischen Pfarrkirch zu Neuen pro 1854, 60 S.
III/87 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1854, 60 str.

III/88 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Casse der katholischen Pfarrkirch zu Neuen pro 1855, 63 S.
III/88 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1855, 63 str.

III/89 Rechnung über Einnahme uns Ausgabe bei der Kirchen=Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1856, 63 S.
III/89 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1856, 63 str.

III/90 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1857, 25 S.
III/90 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1857, 25 str.

III/91 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1858, 25 S.
III/91 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1858, 25 str.

III/92 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1859, 57 S.
III/92 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1859, 57 str.

III/93 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Casse der katholischen Pfarrkirch zu Neuen pro 1860, 57 S.
III/93 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1860, 57 str.

III/94 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Casse der katholischen Pfarrkirch zu Neuen pro 1861, 60 S.
III/94 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1861, 60 str.

III/95 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen 1863, 25 S.
III/95 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, 1863, 25 str.

III/96 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1864, 25 S.
III/96 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1864, 25 str.

III/97 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Kasse der katholischen Pfarrkirche Neuen pro 1865, 25 S.
III/97 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej przy katolickim kościele parafialnym Krzeszówek, za rok 1865, 25 str.

III/98 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Kasse der katholischen Pfarrkirche Neuen pro 1866, 23 S.
III/98 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1866, 23 str.

III/99 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1867, 24 S.
III/99 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1867, 24 str.

III/100 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1868, 24 S.
III/100 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1868, 24 str.

III/101 Journal der Rechnung 1874–1897, 207 S.
III/101 Journal rachunków 1874–1897, 207 str.

III/491 Kirchenrechnungen 1888–1939, 356 S.
III/491 Rachunki kościelne 1888–1939 356 str.

III/504 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen Archiprebyterat Landeshut Reg.=Bezirk Liegnitz Kreis Landeshut pro 1885 auf Grund des Etats pro 1883–1885, 16 S.
III/504 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra rejencja legnicka za rok 1885 na podstawie budżetu na lata 1885–1885, 16 str.

III/102 Etat für die Kasse der katholischen Pfarrkirche ad. St. Laurentium in Neuen, Archipresbyterat und Kreis Landeshut für die Zeit vom 1. Januar 1892 bis ult. December 1894, 13 S.
III/102 Budżet dla kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, archiprezbiteriat i powiat kamiennogórski, za okres od 1 stycznia 1892 do ostatniego grudnia 1894, 13 str.

III/522a, b Voranschlag für die Kasse der römisch=katholischen Pfarr Kirche ad St. Laurentium in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.-Bez. Liegnitz für die Zeit vom 1. Januar 1895 bis 31. Dezember 1899 und verlängert von 1898 – 31. Dezember 1900 auf Grund der zuletzt gelegten Jahres=Rechnung und einer dreijährigen Durchschnitts=Berechnung, 8 S.
III/522a, b Prognoza finansowa dla kasy rzymsko-katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, na okres od 1. stycznia 1895 do 31. grudnia 1899 z przedłużeniem od 1898 do 31. grudnia 1900 na podstawie przedłożonego ostatnio rachunku rocznego i trzyletniego wyliczenia średniego, 8 str.

III/506 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahres=Rechnungen pro 1896, 16 S.
III/506 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych na rok 1896, 16 str.

III/103 Rechnung des Gesammt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archiprebyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1897, 8 S.
III/103 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na rok 1897, 8 str.

III/505 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der Kirchhofkasse in Neuen, Archipresb. Landeshut pro 1897, 3 S.
III/505 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski na rok 1897, 3 str.

III/507 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen Archiprebyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bezirk Liegnitz für 1897 auf Grund des Voranschlags für 1895–1897, 16 S.
III/507 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na rok 1897 na podstawie prognozy na lata 1895–1897, 16 str.

III/510 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1898, 24 S.
III/510 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na rok 1898, 24 str.

III/507 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen Archiprebyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bezirk Liegnitz für 1898 auf Grund des Voranschlags für 1895–1900 prolongiert bis 31.12.1900, 16 S.
III/507 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archibrezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na rok 1898 na podstawie prognozy na lata 1895–1900 z przedłużeniem do 31.12.1900, 16 str.

III/508 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahres=Rechnungen pro 1898, 16 S.
III/508 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbitariat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych na rok 1898, 16 str.

III/509 Rechnung des Gesammt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archiprebyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1898, 8 S.
III/509 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Rachunek Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na rok 1898, 8 str.
III/525 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahres=Rechnungen pro 1898, 16 S.
III/525 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych na rok 1898, 16 str.

III/104 Nachweisung der Einnahmen und Ausgaben bei allen Kassen der kathol. Pfarrkirche in Neuen 1898–1917, 383 S.
III/104 Wykaz wpływów i wydatków wszystkich kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, 1898–1917, 383 str.

III/526 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der Kirchhofkasse in Neuen, Archipresb. Landeshut pro 1899, 3 S.
III/526 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski na rok 1899, 3 str.

III/509 Rechnung des Gesammt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archiprebyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1899, 8 S.
III/509 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na rok 1899, 8 str.

III/507 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen Archiprebyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bezirk Liegnitz für 1899 auf Grund des Voranschlags für 1898–1900, 16 S.
III/507 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na rok 1899 na podstawie prognozy na lata 1898–1900, 16 str.

III/514 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1899, 24 S.
III/514 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzezsówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na rok 1899, 24 str.

III/515 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der Kirchhofkasse in Neuen, Archipresb. Landeshut pro 1899, 3 S.
III/515 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski na rok 1899, 3 str.

III/513 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahres=Rechnungen pro 1899, 16 S.
III/513 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1899, 16 str.

III/105 Pfarreieinkommen, 1899–1927, 113 S.
III/105 Wpływy parafii, 1899–1927, 113 str.

III/516 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen Archiprebyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bezirk Liegnitz für 1900 auf Grund des Voranschlags für 1899–1900, 16 S.
III/516 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na rok 1900 na podstawie prognozy na lata 1899–1900, 16 str.

III/106 Rechnung des Gesamt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1900, 8 S.
III/106 Rachunek całego majątku parafii i plebanii katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1900, 8 str.

III/107 Rechnung des Gesamt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1901, 8 S.
III/107 Rachunek całego majątku parafii i plebanii katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1901, 8 str.

III/108 Rechnung der Gesamt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1902, 11 S.
III/108 Rachunek całego majątku parafii i plebanii katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1902, 11 str.

III/109 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentius zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1902. auf Grund des Voranschlags für 1901–1903, 16 S.
III/109 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1902 na podstawie prognozy finansowej na lata 1901–1903, 16 str.

III/110 Rechnung des Gesamt=Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz pro 1904, 10 S.
III/110 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówek, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1904, 10 str.

III/111 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1904, 16 S.
III/111 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1904, 16 str.

III/112 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1905 auf Grund des Voranschlags für 1904–1906, 16 S.
III/112 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy katolickiego kościoła parafialnego św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1905, na podstawie prognozy finansowej na lata 1904–1906, 16 str.

III/113 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1906 auf Grund des Vorschlags für 1904–1906, 16 S.
III/113 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1906 na podstawie prognozy na lata 1904–1906, 16 str.

III/114 Rechnung des Gesamt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1906, 10 S.
III/114 Rachunek całego majątku parafii i plebanii katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1906, 10 str.

III/115 Rechnung des Gesamt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1905, 10 S.
III/115 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, za rok 1905, 10 str.

III/494 Rechnung des Gesamt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1907, 10 S.
III/494 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, za rok 1907, 10 str.

III/116 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1907 auf Grund des Vorschlags für 1907–1909, 18 S.
III/116 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1907 na podstawie prognozy na lata 1907–1909, 18 str.

III/117 Rechnung des Gesamt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1908, 10 S.
III/117 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1908, 10 str.

III/118 Rechnung über Einnahmen u. Ausgaben bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1908 auf Grund des Voranschlags für 1907–1909, 18 S.
III/118 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1908 na podstawie prognozy finansowej na lata 1907–1909, 18 str.

III/119 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1909 auf Grund des Voranschlags für 1907–1909, 20 S.
III/119 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1909 na podstawie prognozy finansowej za lata 1907–1909, 20 str.

III/518 Abschluß über die Kassen bei der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.-Bez. Liegnitz von heut als Beilage zum Übergabe-Protokoll vom 2. Dezember 1909, 4 S.
III/518 Protokół końcowy kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka z dnia dzisiejszego jako załącznik do protokołu przekazania z 2. grudnia 1909, 4 str.

III/120 Rechnung des Gesammt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archiprebyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1909, 10 S.
III/120 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1909, 10 str.

III/490 Rechnung des Gesamt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarrkirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochei Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1910, 10 S.
III/490 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1910, 10 str.

III/121 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1910 auf Grund des Voranschlags für 1910–1912, 20 S.
III/121 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1910 na podstawie prognozy finansowej na lata 1910–1912, 20 str.

III/122 Rechnung des Gesamt=Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1911, 1912, und 1913 und 1914, 10 S.
III/122 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za lata 1911, 1912, 1913 i 1914, 10 str.

III/123 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archiprebyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz für 1911 auf Grund des Voranschlags für 1910–1912, 20 S.
III/123 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1911 na podstawie prognozy na lata 1910–1912, 20 str.

III/124 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche zum Hl. Laurentius zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1912 auf Grund des Voranschlags für 1910–1912, 20 S.
III/124 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1912 na podstawie prognozy finansowej na lata 1910–1912, 20 str.

III/125 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1913 auf Grund des Voranschlages für 1913–1915, 20 S.
III/125 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamianna Góra, rejencja legnicka za rok 1913 na podstawie prognozy finansowej na lata 1913–1915, 20 str.

III/126 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1914 auf Grund des Voranschlags für 1913–1915, 20 S.
III/126 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1914 na podstawie prognozy finansowej na lata 1913–1915, 20 str.

III/127 Rechnung des Gesamt=Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1915, 10 S.
III/127 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1915, 10 str.

III/128 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kasse bei der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1915, 20 S.
III/128 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1915, 20 str.

III/129 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1915, 16 S.
III/129 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1915, 16 str.

III/130 Kirchenkasse 1916, 91 S.
III/130 Kasa kościelna 1916, 91 str.

III/131 Rechnung des Gesamt=Vermögens der Pfarrei u. Küsterei bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz für 1916, 8 S.
III/131 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1916, 8 str.

III/132 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1917 auf Grund des Voranschlags für 1916–1918, 20 S.
III/132 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat Kamienna Góra, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na rok 1917 na podstawie prognozy na lata 1916–1918, 20 str.

III/133 Rechnung des Gesamt=Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1917, 8 S.
III/133 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1917, 8 str.

III/134 Rechnungsbuch der kath. Pfarrei Neuen, 1918–1940, 373 S.
III/134 Książka rachunkowa katolickiej parafii Krzeszówek, 1918–1940, 373 str.

III/135 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben bei der Kasse der Katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz für 1918 auf Grund des Voranschlags für 1916–1918, 20 S.
III/135 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1918 na podstawie prognozy finansowej na lata 1916–1918, 20 str.

III/136 Rechnung über das Gesamt-Vermögen der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1918, 8 S.
III/136 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1918, 8 str.

III/137 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1919 auf Grund des Voranschlags für 1919–1921, 3 S.
III/137 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1919 na podstawie prognozy na lat 1919–1921, 3 str.

III/138 Rechnung des Gesamt-Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1919, 8 S.
III/138 Rachunek całego majątku parafii i plebanii katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1919, 8 str.

III/524 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Glockenkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1920, 2 S.
III/524 Rachunek wpływów i wydatków kasy dzwonowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1920, 2 str.

III/139 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kirchenkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1920, 3 S.
III/139 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1920, 3 str.

III/140 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1920 auf Grund des Voranschlags für 1919–1921, 20 S.
III/140 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1920 na podstawie prognozy na lata 1919–1921, 20 str.

III/141 Rechnung des Gesamt=Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1920 und 1921, 8 S.
III/141 Rachunki całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za lata 1920–1921, 8 str.

III/142 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1921 auf Grund des Voranschlags für 1919–1921, 20 S.
III/142 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1921 na podstawie prognozy na lata 1919–1921, 20 str.

III/143 Rechnung des Gesamt=Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz pro 1903, 10 S.
III/143 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1903, 10 str.

III/493 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1916 auf Grund des Voranschlags für 1916–1918, 20 S.
III/493 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1916 na podstawie prognozy na lata 1916–1918, 20 str.

III/144 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1922 u. 1923, 16 S.
III/144 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za lata 1922 i 1923, 16 str.

III/145 Abschluß über die Kassen bei der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen 1924, 4 S.
III/145 Bilans kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, 1924, 4 str.

III/519 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben bei der Kasse der Katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz für 1924 auf Grund des Voranschlags für 1924, 16 S.
III/519 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1924 na podstawie prognozy na rok 1924, 16 str.

III/146 Rechnung über das Gesamt-Vermögen der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1925, 4 S.
III/146 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1925, 4 str.

III/147 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben bei der Kasse der Katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz für 1925, 20 S.
III/147 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1925, 20 str.

III/148 Kirchenrechnungen Neuen, 1930, 19 S.
III/148 Rachunki kościelne Krzeszówek, 1930, 19 str.

III/149 Rechnung des Gesamt=Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1930, 8 S.
III/149 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1930, 8 str.

III/150 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1931 auf Grund Voranschlags für 1930/1932, 20 S.
III/150 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1931 na podstawie prognozy na lata 1930/1932, 20 str.

III/151 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1932 auf Grund Voranschlags für 1930/1932, 19 S.
III/151 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1932 na podstawie prognozy na lata 1930/1932, 19 str.

III/152 Rechnung des Gesamt=Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1931, 8 S.
III/152 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1931, 8 str.

III/153 Rechnung des Gesamt=Vermögens der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1932, 8 S.
III/153 Rachunek całego majtku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1932, 8 str.

III/154 Kirchenrechnungen 1933–1943, 516 S.
III/154 Rachunki kościelne 1933–1943, 516 str.

III/155 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen für das Rechnungsjahr 1943, auf Grund des Haushaltsplanes für 1942/1944, 19 S.
III/155 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku za rok rachunkowy 1943, na podstawie planu gospodarczego na lata 1942/1944, 19 str.

III/156 Rechnung über das Gesamtvermögen der Pfarrei und Küsterei usw. bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen für das Rechnungsjahr 1943, 8 S.
III/156 Rachunek całego majątku parafii i plebanii itd. przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku za rok rachunkowy 1943, 8 str.

III/157 Entlastungen, kath. Kirche Neuen, 1851–1910, 183 S.
III/157 Absolutoria, kościół katolicki Krzeszówek, 1851–1910, 183 str.

III/159 Beläge und Quittungen der Kirchrechnung zu Neuen pro Ao. 1812, 62 S.
III/159 Pokwitowania do rachunku kościelnego w Krzeszówku za rok 1812, 62 str.

III/160 Beläge und Quittungen zur Kirch=Rechnung zu Neuen pro Ao: 1813, 59 S.
III/160 Pokwitowania i zaświadczenia do rachunku kościelnego w Krzeszówku za rok 1813, 59 str.

III/161 Beläge und Quittungen zur Kirch=Rechnung zu Neuen pro Ao: 1814, 60 S.
III/161 Pokwitowania i zaświadczenia do rachunku kościelnego w Krzeszówku za rok 1814, 60 str.

III/162 Beläge zur Kirch=Rechnung der chatol: Pfarrkirche zu Neuen pro Ao: 1815, 69 S.
III/162 Pokwitowania do rachunku kościelnego katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1815, 69 str.

III/163 Beläge zur Kirch=Rechnung bei der Cathol: Pfarrkirche zu Neuen pro Ao: 1816, 62 S.
III/163 Pokwitowania do rachunku kościelnego przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1816, 62 str.

III/164 Beläge zur Neuer Pfarr Kirchen Rechnung pro 1817, 48 S.
III/164 Pokwitowania do rachunku kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1817, 48 str.

III/165 Beläge zur katholischen Pfarr Kirchen Rechnung zu Neuen. pro. 1818, 45 S.
III/165 Pokwitowania do rachunków katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, 1818, 45 str.

III/166 Beläge zur Kirchen=Rechnung der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1819 von Nro 1 bis 42, 42 S.
III/166 Pokwitowania do rachunków kościelnych katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1819 od nr 1 do nr 42, 42 str.

III/167 Beläge zur Kirch=Rechnung der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1820 von Nro 1 bis 43, 35 S.
III/167 Pokwitowania do rachunków kościelnych katolickiego kościoła para finalnego w Krzeszówku za rok 1820, od nr 1 do 43, 35 str.

III/168 Beläge zur Kirchen=Rechnung der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1822, 41 S.
III/168 Pokwitowania do rachunków kościelnych katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1822, 41 str.

III/169 Beläge zur Kirchen=Rechnung der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1823 von Nro 1 bis 39, 51 S.
III/169 Pokwitowania do rachunków kościelnych katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1823, od nr 1 do 39, 51 str.

III/170 Beläge zur Kirchen=Rechnung der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1824, 51 S.
III/170 Pokwitowania do rachunków kościelnych katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1824, 51 str.

III/171 Beläge der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Pfarrkirche zu Neuen im Landeshuter Kreise gelegen, Von No 1 bis 39. Beiliegend der Etat vom Jahre 1824, 1827, 39 S.
III/171 Pokwitowania do rachunków o wpływach i wydatkach katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku w powiecie kamiennogórskim, od nr 1 do 39. Dołączono budżet z roku 1824, 1827, 39 str.

III/172 Beläge zur Kirchen=Rechnung der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1825, 46 S.
III/172 Pokwitowania do rachunku kościelnego katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1825, 46 str.

III/173 Beläge zur Kirchen=Rechnung der kathol. Pfarr=Kirche zu Neuen. pro 1826, 48 S.
III/173 Pokwitowania do rachunków kościelnych katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1826, 48 str.

III/174 Beläge der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der kathol. Pfarr=Kirche zu Neuen im Landeshuter Kreise gelegen, Von No 1 bis 40, beiliegend der Etat vom Jahr 1828/1830, 40 S.
III/174 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku w powiecie kamiennogórskim, od nr 1 do 40, dołączono wykaz z lat 1828/1830, 40 str.

III/175 Belege zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe der kath. Pfarrkirch=Casse zu Neuen, im Landeshuter Kreise gelegen: Vom 1t Januar bis ult. December 1829, 42 S.
III/175 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków katolickiej kasy kościoła parafialnego w Krzeszówku, w powiecie kamiennogórskim, od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1829, 42 str.

III/176 Belege zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarrkirche Casse zu Neuen pro 1830. gehörig, 40 S.
III/176 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku za rok 1830, 40 str.

III/177 Belege zur Rechnung über Einnahmen und Ausgabe bei der katholischen Pfarrkirchen Casse zu Neuen pro 1831. gehörig, 33 S.
III/177 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku za rok 1831, 33 str.

III/178 Belege zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarrkirchenkasse zu Neuen pro 1832. gehörig, 40 S.
III/178 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku za rok 1832, 40 str.

III/179 Beläge zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarrkirchen Casse zu Neuen pro 1833 gehörig, 36 S.
III/179 Pokwitowania do rachunków o wpływach i wydatkach katolickiej kasy parafialnej w Krzeszówku, 1833, 36 str.

III/180 Beläge zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarrkirchen:Kasse zu Neuen pro 1836 gehörig, 35 S.
III/180 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku za rok 1836, 35 str.

III/181 Beläge Zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarrkirchen=Kasse zu Neuen pro 1837, 37 S.
III/181 Pokwitowania dotyczące rachunków wpływów i wydatków katolickiej kasy kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1837, 37 str.

III/182 Beläge Zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Pfarr=Kirchen=Kasse zu Neuen pro 1838, 36 S.
III/182 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków katolickiej kasy kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1838, 36 str.

III/183 Beläge Zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Pfarr:Kirche zu Neuen pro 1839, 37 S.
III/183 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1839, 37 str.

III/184 Beläge zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Pfarr:Kirche zu Neuen pro 1840, 35 S.
III/184 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1840, 35 str.

III/185 Beläge zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Pfarr=Kirche zu Neuen pro 1841, 40 S.
III/185 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1841, 40 str.

III/186 Beläge zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kase der katholischen Pfarr=Kirche zu Neuen. pro 1842, 34 S.
III/186 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1842, 34 str.

III/187 Beläge I zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der Kirche von Nr. 1 bis 31, II zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Kasse derselben katholischen Pfarr:Kirche von Nr. 1 bis Nr. 9 zu Neuen pro 1844, 39 S.
III/187 Pokwitowania I do rachunków o wpływach i wydatkach kasy kościelnej od nr 1 do 31, II do rachunków o wpływach i wydatkach kasy fundacyjnej tegoż samego parafialnego kościoła od nr 1 do 9, Krzeszówek za rok 1844, 39 str.

III/188 Beläge I zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Kasse von Nr. 1 bis 32, II zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Kasse derselben katholischen Pfarrkirche von Nr. 1 bis Nr. 9 zu Neuen pro 1845, 42 S.
III/188 Pokwitowania I do rachunków o wpływach i wydatkach kasy kościelnej od nr 1 do 32, II do rachunków o wpływach i wydatkach kasy fundacyjnej tegoż samego kościoła parafialnego od nr 1 do 9, Krzeszówek za rok 1845, 42 str.

III/189 Beläge I zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Kasse von Nr. 1 bis Nr. 33. II zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Kasse Nr. 1 bis 11 zu Neuen pro 1846, 24 S.
III/189 Pokwitowania I do rachunków o wpływach i wydatkach kasy kościelnej od nr 1 do 33, II do rachunków o wpływach i wydatkach kasy fundacyjnej tegoż samego kościoła parafialnego od nr 1 do 11, Krzeszówek za rok, 1846, 24 str.

III/190 Beläge I zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen Kasse von Nr. 1 bis Nr. 30. II zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Kasse von Nr. 1 bis Nr. 14. der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1847, 43 S.
III/190 Pokwitowania I do rachunków o wpływach i wydatkach kasy kościelnej od nr 1 do 30, II do rachunków o wpływach i wydatkach kasy fundacyjnej od nr 1 do 14 katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1847, 43 str.

III/191 Beläge zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirch=Kasse von Nr. 1 bis Nr. 32. II zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Kasse von Nr. 1 bis Nr. 8. der katholischen Pfarrkirche und III zur Rückrechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forstkasse der Pfarrei zu Neuen pro 1848, 31 S.
III/191 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków kasy kościelnej od nr 1 do nr 32; II do rachunku wpływów i wydatków kasy fundacyjnej od nr 1 do nr 8 katolickiego kościoła parafialnego oraz III do rachunku zwrotnego wpływów i wydatków kasy leśnej parafii w Krzeszówku za rok 1848, 31 str.

III/192 Beläge zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1849, 29 S.
III/192 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1849, 29 str.

III/193 Beläge zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirchen=Kasse der katholischen Pfarr=Kirche zu Neuen pro 1850, 27 S.
III/193 Pokwitowania do rachunku o wpływach i wydatkach kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1850, 27 str.

III/194 Beläge zur Kirchen:Rechnung in Neuen pro Anno 1857, 33 S.
III/194 Pokwitowania do rachunku kościelnego w Krzeszówku za rok 1857, 33 str.

III/195 Beläge zur Kirchenrechnung in Neuen pro 1858, 72 S.
III/195 Pokwitowania do rachunku kościelnego w Krzeszówku za rok 1858, 72 str.

III/196 Beläge zur Kirchen:Rechnung in Neuen pro 1863, 36 S.
III/196 Pokwitowania do rachunku kościelnego w Krzeszówku za rok 1863, 36 str.

III/197 Beläge zur Kirchen:Rechnung in Neuen pro anno 1864, 36 S.
III/197 Pokwitowania do rachunku kościelnego w Krzeszówku za rok 1864, 36 str.

III/198 Beläge zur Kirchen:Rechnung in Neuen pro 1865, 38 S.
III/198 Pokwitowania do rachunku kościelnego w Krzeszówku za rok 1865, 38 str.

III/199 Beläge zur Kirchen=Rechnung der Kirche in Neuen pro 1866, 39 S.
III/199 Pokwitowania do rachunku kościelnego kościoła w Krzeszówku za rok 1866, 39 str.

III/200 Beläge zur Kirchen=Rechnung in Neuen pro 1867, 38 S.
III/200 Pokwitowania do rachunku kościelnego w Krzeszówku za rok 1867, 38 str.

III/201 Beläge zur Kirchen=Rechnung in Neuen pro 1868, 38 S.
III/201 Pokwitowania do rachunku kościelnego w Krzeszówku za rok 1868, 38 str.

III/202 Beläge zu den Rechnungen aller Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen pro 1896, 79 S.
III/202 Pokwitowania do rachunków wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku na rok 1896, 79 str.

III/203 Beläge. zu den Rechnungen aller Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen Archipresbyterat Landeshut. pro 1897, 85 S.
III/203 Załączniki do rachunków wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski za rok 1897, 85 str.

III/204 Beläge zu den Jahres=Rechnungen aller Kassen bei der kathol. Pfarrkirche in Neuen, Archipresbyt. Landeshut pro 1898, 82 S.
III/204 Pokwitowania do rachunku rocznego wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski za rok 1898, 82 str.

III/205 Beläge zu den Rechnungen aller Kassen bei der kathol. Pfarrkirche in Neuen pro 1899,
96 S.
III/205 Pokwitowania do rachunków wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1899, 96 str.

III/206 Beläge zu den Rechnungen aller Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen pro 1900, 83 S.
III/206 Pokwitowania do rachunków wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1900, 83 str.

III/207 Beläge zu den Jahres=Rechnungen aller Klassen bei der kathol. Pfarrkirche in Neuen pro 1901, 76 S.
III/207 Pokwitowania do rachunków rocznych wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1901, 76 str.

III/208 Beläge zu den Jahres=Rechnungen aller Kassen bei der kathol. Pfarrkirche in Neuen pro 1902, 78 S.
III/208 Pokwitowania do rachunków rocznych wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1902, 78 str.

III/209 Beläge zu den Rechnungen aller Kassen bei der kath. Pfarrkirche in Neuen Kreis Landeshut pro 1903, 90 S.
III/209 Pokwitowania do rachunków wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, powiat Kamienna Góra za rok 1903, 90 str.

III/210 Beläge zur den Rechnungen aller Kasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen, Kreis Landeshut pro 1904, 35 S.
III/210 Pokwitowania do rachunków wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, powiat Kamienna Góra za rok 1904, 35 str.

III/211 Beläge zu den Rechnungen aller Kasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen, Kreis Landeshut pro 1904, 85 S.
III/211 Pokwitowania do rachunku wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, powiat Kamienna Góra za rok 1904, 85 str.

III/212 Beläge zu den Rechnungen aller Kassen bei der kathol. Pfarrkirche in Neuen pro 1905, 91 S.
III/212 Pokwitowania do rachunków wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1905, 91 S.

III/213 Beläge zu den Rechnungen der Kassen der katholischen Pfarrkirche in Neuen pro 1906, 91 S.
III/213 Pokwitowania do rachunków kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1906, 91 str.

III/214 Belege zu den Rechnungen aller Kassen der katholischen Pfarrkirche in Neuen, Kreis Landeshut, für das Jahr 1907, 99 S.
III/214 Pokwitowania do rachunków wszystkich kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, powiat kamiennogórski za rok 1907, 99 str.

III/215 Belege zu den Rechnungen aller Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen, Kreis Landeshut, für 1908, 112 S.
III/215 Pokwitowania do rachunków wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, powiat Kamienna Góra, za rok 1908, 112 str.

III/216 Beläge zu den Rechnungen der Kassen der kathol. Pfarrkirche in Neuen, Kreis Landeshut für 1909, 112 S.
III/216 Pokwitowania do rachunków kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, powiat Kamienna Góra za rok 1909, 112 str.

III/217 Belege zu den Rechnungen der Kassen der katholischen Pfarrkirche in Neuen Archipresbyterat Landeshut für 1910, 89 S.
III/217 Pokwitowania do rachunków kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski za rok 1910, 89 str.

III/218 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1911, 99 S.
III/218 Pokwitowania do rachunków kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1911, 99 str.

III/219 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1912, 89 S.
III/219 Pokwitowania do rachunków kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1912, 89 str.

III/500 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche Neuen für 1913, 91 S.
III/500 Pokwitowania do rachunków kasy przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1913, 91 str.

III/220 Belege zu den Kirchkassen Rechnungen der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1914, 101 S.
III/220 Pokwitowania do rachunków kas kościelnych katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1914, 101 str.

III/221 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für 1915, 170 S.
III/221 Pokwitowania do rachunków kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1915, 170 str.

III/222 Belege zu den Kirchenkassen=Rechnungen bei der kath. Pfarrkirche zu Neuen für das Jahr 1916, 135 S.
III/222 Pokwitowania do rachunków kas kościelnych przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1916, 135 str.

III/223 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen 1917, 134 S.
III/223 Załączniki do rachunków kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, 1917, 134 str.

III/224 Belege zur Rechnung der Kirchkasse Neuen 1918, 51 S.
III/224 Załączniki do rachunku kasy kościelnej Krzeszówek 1918, 51 str.

III/225 Belege zur Rechnung der Pfarrei= und Küsterei=Kasse Neuen 1918, 3 S.
III/225 Pokwitowania do rachunku kasy parafii i plebanii Krzeszówek, 1918, 3 str.

III/226 Belege zu den Rechnungen der Kirchlichen Kasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1919, 150 S.
III/226 Pokwitowania do rachunków kasy kościelnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1919, 150 str.

III/227 Beläge zu den Rechnungen der kirchlichen Kassen bei der katholischen Pfarrkirche zu Neuen für das Jahr 1920, 116 S.
III/227 Pokwitowania do rachunków wszystkich kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1920, 116 str.

III/228 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1921, 159 S.
III/228 Pokwitowania do rachunków kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1921, 159 str.

III/229 Belege zu den Rechnungen der Kasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für die Jahre 1922 u. 1923, 183 S.
III/229 Pokwitowania do rachunków kasy przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za lata 1922 i 1923, 183 str.

III/230 Belege zu den Jahresrechnungen der kirchlichen Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1924, 75 S.
III/230 Pokwitowania do rachunków rocznych kas kościelnych przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1924, 75 str.

III/231 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1925, 96 S.
III/231 Pokwitowania do rachunków kas przy katolickim kościele parafialnym za rok 1925, 96 str.

III/492 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche Neuen für das Jahr 1926, 103 S.
III/492 Pokwitowania i rachunki kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1926, 103 s.

III/232 Belege und Rechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1927, 100 S.
III/232 Pokwitowania i rachunki kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1927, 100 str.

III/233 Belege zu den Rechnungen der Kirchkasse bei der katholischen Pfarrkirche zu Neuen für das Jahr 1928, 54 S.
III/233 Pokwitowania do rachunków kasy kościelnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1928, 54 str.

III/234 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1929, 120 S.
III/234 Pokwitowania do rachunków kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1929, 120 str.

III/235 Belege zu den Jahresrechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche zu Neuen für das Jahr 1930, 121 S.
III/235 Pokwitowania do rachunków rocznych kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1930, 121 str.

III/236 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1931, 114 S.
III/236 Pokwitowania do rachunków kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1931, 114 str.

III/237 Belege zu den Rechnungen der kirchlichen Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1932, 116 S.
III/237 Pokwitowania do rachunków kas kościelnych przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1932, 116 str.

III/238 Belege zu den Rechnungen der kirchl. Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1933, 110 S.
III/238 Pokwitowania do rachunków kas kościelnych przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1933, 110 str.

III/239 Belege zu den Jahresrechnungen der kirchlichen Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1934, 75 S.
III/239 Pokwitowania do rachunków rocznych kas kościelnych przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1934, 75 str.

III/240 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1934, 121 S.
III/240 Pokwitowania do rachunków kas kościelnych przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1934, 121 str.

III/241 Belege zu den Rechnungen der kirchl. Kassen bei der kathol. Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1935, 124 S.
III/241 Pokwitowania do rachunków kas kościelnych przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1935, 124 str.

III/242 Belege zu den Rechnungen der kirchl. Kassen bei der kathol. Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1936, 142 S.
III/242 Pokwitowania do rachunków kas kościelnych przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1936, 142 str.

III/243 Belege zu den Jahresrechnungen 1937 der Pfarrei Neuen Krs Landeshut, 151 S.
III/243 Pokwitowania do rachunków rocznych 1937 parafii Krzeszówek , powiat Kamienna Góra, 151 str.

III/244 Belege zu den Jahresrechnungen 1938 der Kath. Pfarrkirche zu Neuen, 160 S.
III/244 Pokwitowania do rachunków rocznych 1938 katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, 160 str.

III/245 Belege zu den Jahresrechnung 1939. der Kath. Pfarrkirche in Neuen, 158 S.
III/245 Pokwitowania do rachunku rocznego 1939 katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, 158 str.

III/246 Belege zu den Kirchenkassenrechnungen für 1940 der Kath. Pfarrkirche in Neuen, 149 S.
III/246 Pokwitowania do rachunków kas kościelnych za rok 1940 katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, 149 str.

III/247 Belege zu den Kirchenrechnungen für 1941 der kath. Pfarrkirche zu Neuen, 129 S.
III/247 Pokwitowania do rachunków kościelnych za rok 1941 katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, 129 str.

III/248 Belege zu den Rechnungen der Kassen bei der Kath. Pfarrkirche in Neuen für 1942, 148 S.
III/248 Pokwitowania do rachunków kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1942, 148 str.

III/249 Belege für die Kirchenrechnungen der katholischen Pfarrkirche Neuen Kr Landeshut/Schl. für 1944, 128 S.
III/249 Pokwitowania do rachunków kościelnych katolickiego kościoła parafialnego Krzeszówek, powiat Kamienna Góra/Śląsk na rok 1944, 128 str.

III/489 Kapitale der Kirche Neuen, 1834–1892, 18 S.
III/489 Kapitały kościoła w Krzeszówku, 1834–1892, 18 str.

III/250 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den kirchlichen Rechnungen pro 1897, 16 S.
III/250 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków kościelnych za rok 1897, 16 str.

III/251 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahres=Rechnungen pro 1902, 19 S.
III/251 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archprezbiteriat kamiennogórski, powiat kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1902, 19 str.

III/252 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den kirchlichen Rechnungen pro 1900, 16 S.
III/252 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków kościelnych za rok 1900, 16 str.

III/253 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahresrechnungen für 1901, 16 S.
III/253 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1901, 16 str.

III/254 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahres=Rechnungen pro 1903, 18 S.
III/254 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówek , parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1903, 18 str.

III/255 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahres=Rechnungen pro 1904, 20 S.
III/255 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1904, 20 str.

III/256 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahres=Rechnungen pro 1907, 20 S.
III/256 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1907, 20 str.

III/257 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr=Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehörend als Beilage zu den Jahres=Rechnungen pro 1907, 20 S.
III/257 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1907, 20 str.

III/258 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahres=Rechnungen für 1908, 20 S.
III/258 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamiena Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1908, 20 str.

III/259 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen bei der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahres=Rechnungen für 1909, 18 S.
III/259 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1909, 18 str.

III/260 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz, zugehören, als Beilage zu den Jahres=Rechnungen für 1910, 20 S.
III/260 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1910, 20 str.

III/261 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahresrechnungen für 1911, 20 S.
III/261 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1911, 20 str.

III/262 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr=Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehörend als Beilage zu den Jahresrechnungen für 1912 und 1913 und 1914, 20 S.
III/262 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka jako załączniki do rachunków rocznych za lata 1912, 1913 i 1914, 20 str.

III/263 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr=Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage den Jahresrechnungen für 1917, 12 S.
III/263 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1917, 12 str.

III/264 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.Bez. Liegnitz zugehören als Beilage zu den Jahresrechnungen für 1920 u. 1921, 18 S.
III/264 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka jako załącznik do rachunków rocznych za lata 1920 i 1921, 18 str.

III/265 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr=Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahresrechnungen für 1922/23, 3 S.
III/265 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka jako załącznik do rachunków rocznych za lata 1922/23, 3 str.

III/266 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage den Jahresrechnungen für 1925, 12 S.
III/266 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1925, 12 str.

III/267 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.Bez. Liegnitz zugehören als Beilage zu den Jahresrechnungen für 1929, 8 S.
III/267 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1929, 8 str.

III/268 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.Bez. Liegnitz zugehören als Beilage zu dem Visitationsprotokoll vom 25. Nov. 1930, 4 S.
III/268 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienn Góra, rejencja legnicka jako załącznik do protokołu wizytacyjnego z 25 listopada 1930, 4 str.

III/269 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr=Kirche in Neuen, Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz zugehören als Beilage zu den Jahresrechnungen für 1930, 8 S.
III/269 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1930, 8 str.

III/270 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.Bez. Liegnitz zugehören als Beilage zu dem Visitationsprotokoll vom 10. Nov. 1931, 4 S.
III/270 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka jako załącznik do protokołu wizytacyjnego z 10 listopada 1931, 4 str.

III/271 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.Bez. Liegnitz zugehören als Beilage zu den Jahresrechnungen für 1931, 8 S.
III/271 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1931, 8 str.

III/272 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr Kirche in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage den Jahresrechnungen für 1932, 8 S.
III/272 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1932, 8 str.

III/273 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.Bez. Liegnitz zugehören als Beilage zu den Jahresrechnungen für 1933 und 1934, 8 S.
III/273 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka jako załącznik do rachunków rocznych za lata 1933 i 1934, 8 str.

III/274 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Pfarr-Kirche in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.Bez. Liegnitz zugehören als Beilage zu den Jahresrechnungen für 1935, 8 S.
III/274 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rajencja legnicka jako załącznik do rachunków rocznych za rok 1935, 8 str.

III/275 Nachweisung aller Kapitalien, welche den Kassen der katholischen Kirche in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz zugehören, als Beilage zu den Jahresrechnungen 1943, 8 S.
III/275 Wykaz wszystkich kapitałów należących do kas katolickiego kościoła w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamianna Góra, rejencja legnicka jako załącznik do rachunków rocznych 1943, 8 str.

III/276 Extract aus der Kirchen=Cassen=Rechnung bei der katholischen Pfarrkirche zu Neuen im Landeshuter Kreis pro Anno 1823, 19 S.
III/276 Wyciąg z rachunków kasy kościelnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 19 str.

III/277 Durchschnitts-Berechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kasse der römisch-katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archiprebyterat Landeshut, Kreis Landeshut auf Grund der letzten drei Jahres-Rechnungen für 1892 bis 1894, 12 S.
III/277 Uśrednione wyliczenia wpływów i wydatków kasy rzymsko-katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra na podstawie rachunków z trzech ostatnich lat na lata 1892-1894, 12 str.

III/278 Voranschlag für die Kasse der kathol. Pfarrkirche in Neuen Archipresbyterat und Kreis Landeshut pro 1901-1904, S. 12
III/278 Prognoza finansów dla kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, archiprezbiteriat i powiat kamiennogórski, 1901–1904, 12 str.

III/279 Durchschnitts-Berechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kasse der römisch-katholischen Pfarr=Kirche zu St. Laurentius in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut auf Grund der letzten drei Jahres-Rechnungen für 1904 bis 1906, 8 S.
III/279 Uśrednione obliczenia wpływów i wydatków kasy rzymsko-katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra na podstawie rachunków z ostatnich trzech lat na lata 1904–1906, 8 str.

III/280 Voranschlag für die Kasse der kath. Pfarrkirche in Neuen Archipresbyterat und Kreis Landeshut pro 1907/08/09, 8 S.
III/280 Prognoza finansowa dla kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, archiprezbiteriat i powiat kamiennogórski na lata 1907/08/09, 8 str.

III/281 Durchschnitts-Berechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kasse der römisch-katholischen Pfarr=Kirche zu St. Laurentius in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut auf Grund der letzten drei Jahres-Rechnungen für 1910 bis 1912, 7 S.
III/281 Uśrednione obliczenia wpływów i wydatków kasy rzymsko-katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra na podstawie rachunków z ostatnich trzech lat na lata 1910–1912, 7 str.

III/282 Voranschlag für die Kasse der römisch-katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz für die Zeit vom 1. Januar 1913 bis 31. Dezember 1915 auf Grund der zuletzt gelgten Jahres=Rechnung und einer dreijährigen Durchschnitts=Rechnung, desgl. 1.1.1924–31.12.1924, 23 S.
III/282 Prognoza finansowa dla kasy rzymsko-katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na okres od 1 stycznia 1913 do 31 grudnia 1915 na podstawie złożonego ostatnio rachunku rocznego oraz trzyletniego rachunku uśrednionego; to samo dla okresu: 1.1. 1924–31.12.1924, 23 str.

III/283 Voranschlag für die Kasse der katholischen Pfarrkirche in Neuen Archipresbyterat u. Kreis Landeshut für 1919, 1920, 1921, 12 S.
III/283 Prognoza finansowa dla kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, archiprezbiteriat i powiat kamiennogórski na lata 1919, 1920, 1921, 12 str.

III/284 Voranschlag für die Kasse der katholischen Pfarrkirche in Neuen Archipresbyterat und Kreis Landeshut für 1927, 1928, 1929, 13 S.
III/284 Prognoza finansowa dla kasy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, archiprezbiteriat i powiat kamiennogórski na lata 1927, 1928, 1929, 13 str.

III/285 Haushaltsplan für die Kirchkasse bei der kath. Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen für das Rechnungsjahr 1942/1944, 14 S.
III/285 Plan gospodarczy dla kasy kościelnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku na rok rachunkowy 1942/1944, 14 str.

III/286 Kirchensteuerakten, 1901–1940, 58 S.
III/286 Akta dotyczące podatku kościelnego, 1901–1940, 58 str.

III/287 Katholischer Kirchenvorstand Neuen. Kirchensteuerheberolle pro 1. April 1929/30, 25 S.
III/287 Katolicka rada kościelna Krzeszówek. Wykaz poboru podatku kościelnego za 1 kwietnia 1929/30, 25 str.

III/288 Zahl und Betrag der Fundationen bey der Kirche St. Laurenz in Neuen 1811–1889, 54 S.
III/288 Liczba i wartość fundacji przy kościele św. Wawrzyńca w Krzeszówku, 1811–1889, 54 str.

III/289 Tabelle betreffend die Reduktion von Fundationsverpflichtungen bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen, Archipresbyterat Landeshut, 1899–1911, 48 S.
III/289 Tabela dotycząca redukcji zobowiązań fundacyjnych przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski, 1899–1911, 48 str.

III/290 Jahres=Rechnung der Fundations=Casse bei der Pfarr=Kirche zu Neuen vom 1ten Januar bis ult. December 1813, 27 S.
III/290 Rachunek roczny kasy fundacyjnej przy kościele parafialnym w Krzeszówku od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1813, 27 str.

III/291 Jahres=Rechnung der Fundations=Casse bei der Pfarr=Kirche zu Neuen vom 1ten Januar bis ult. Decembr. Anno 1814, 27 S.
III/291 Rachunek roczny kasy fundacyjnej przy kościele parafialnym w Krzeszówku od 1 stycznia do ostatniego grudnia roku 1814, 27 str.

III/292 Jahres=Rechnung über die Fundations=Casse bey der kathol. Pfarr=Kirche zu Neuen. vom 1ten Januar bis ult December Ao: 1815, 25 S.
III/292 Rachunek roczny kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku od 1 stycznia do ostatniego grudnia roku 1815, 25 str.

III/293 Fundations=Rechnung bei der Cathol: Pfarrkirche zu Neuen Landeshutter Bezirks vom 1ten Januar bis ulto December im Jahre 1816, 41 S.
III/293 Rachunek fundacyjny przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, powiat kamiennogórski, od 1 stycznia do ostatniego grudnia w roku 1816, 41 str.

III/294 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben bei der Fundations:Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1842, 9 S.
III/294 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1842, 9 str.

III/295 Kirchenfundationskapital 1843–1895, 76 S.
III/295 Kościelny kapitał fundacyjny 1843–1895, 76 str.

III/296 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirche und Fundations:Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1843, 33 S.
III/296 Rachunek wpływów i wydatków kościoła i kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1843, 33 str.

III/297 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kirche und Fundations:Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1844, 39 S.
III/297 Rachunek wpływów i wydatków kościoła i kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1844, 39 str.

III/299 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1849, 9 S.
III/299 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1849, 9 str.

III/300 Rechnung über Einnahmen u. Ausgaben bei der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1850, 13 S.
III/300 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1850, 13 str.

III/301 Rechnung über Einnahmen u. Ausgaben bei der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1850, 12 S.
III/301 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1850, 12 str.

III/302 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1851, 12 S.
III/302 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1851, 12 str.

III/303 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1852, 12 S.
III/303 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1852, 12 str.

III/304 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei Fundations=Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1853, 22 S.
III/304 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1853, 22 str.

III/305 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei Fundations=Kasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1854, 10 S.
III/305 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1854, 10 str.

III/298 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1857, 12 S.
III/298 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1857, 12 str.

III/306 Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Fundations=Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1858, 13 S.
III/306 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1858, 13 str.

III/307 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1859, 13 S.
III/307 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1859, 13 str.

III/308 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Casse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1860, 21 S.
III/308 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1860, 21 str.

III/309 Fundations-Rechnung bei der katholischen Pfarr=Kirche zu Neuen, Archipresbyterat Landeshut. 1861, 27 S.
III/309 Rachunek fundacyjny przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski, 1861, 27 str.

III/310 Fundations-Rechnung bei der katholischen Pfarr=Kirche zu Neuen, Archipresbyterat Landeshut, pro 1862, 27 S.
III/310 Rachunek fundacyjny kościoła parafialnego w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski za rok 1862, 27 str.

III/311 Fundations-Rechnung bei der katholischen Pfarr Kirche zu Neuen Archiprebyterat Landeshut pro 1863, 29 S.
III/311 Rachunek fundacyjny katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski za rok 1863, 29 str.

III/312 Fundations-Rechnung bei der katholischen Pfarr=Kirche zu Neuen, Archipresbyterat Landeshut. 1864, 20 S.
III/312 Rachunek fundacyjny katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski, 1864, 20 str.

III/313 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Kasse der katholischen Pfarr:Kirche ad St. Laurentiam zu Neuen Kreis Landeshut pro 1865, 29 S.
III/313 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, powiat kamiennogórski, za rok 1865, 29 str.

III/314 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben bei der Fundations=Kasse der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Kreis Landeshut pro 1866, 25 S.
III/314 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, powiat Kamienna Góra za rok 1866, 25 str.

III/315 Fundations=Rechnung bei der Fundationskasse der katholischen Pfarrkirche ad St. Laurentiam zu Neuen Kreis Landeshut 1867, 35 S.
III/315 Rachunek fundacyjny kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, powiat kamiennogórski, 1867, 35 str.

III/316 Fundations=Rechnung bei der katholischen Pfarrkirche ad St. Laurentiam zu Neuen bei Grüssau, Archipresbyterat Landeshut pro 1868, 20 S.
III/316 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1868, 20 str.

III/317 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archiprebyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1897, 24 S.
III/317 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1897, 24 str.

III/318 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1900, 24 S.
III/318 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1900, 24 str.

III/319 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1901, 16 S.
III/319 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1901, 16 str.

III/320 Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentius zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1901, 24 S.
III/320 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1901, 24 str.

III/321 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Kasse der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1902, 24 S.
III/321 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1902, 24 str.

III/322 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1903 auf Grund Voranschlages für 1901–1903, 16 S.
III/322 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1903 na podstawie prognozy na lata 1901–1903, 16 str.

III/323 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz pro 1903, 24 S.
III/323 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1903, 24 str.

III/324 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz pro 1904, 24 S.
III/324 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1904, 24 str.

III/325 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1905, 24 S.
III/325 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1905, 24 str.

III/326 Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Fundations=Kasse bei der Katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1906, 24 S.
III/326 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1906, 24 str.

III/327 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz pro 1907, 24 S.
III/327 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamenna Góra, rejencja legnicka za rok 1907, 24 str.

III/328 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz pro 1908, 24 S.
III/328 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1908, 24 str.

III/329 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1910, 24 S.
III/329 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1910, 24 str.

III/330 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz pro 1911, 24 S.
III/330 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek , archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka, za rok 1911, 24 str.

III/331 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen Parochie Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz für 1912, 28 S.
III/331 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1912, 28 str.

III/332 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1913, 24 S.
III/332 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1913, 24 str.

III/333 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der Pfarrei und der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1914, 24 S.
II/333 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy parafii i katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1914, 24 str.

III/334 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1915, 24 S.
III/334 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1915, 24 str.

III/335 Rechnung über Einnahme und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1916, 24 S.
III/335 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1916, 24 str.

III/336 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1917, 24 S.
III/336 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1917, 24 str.

III/337 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1918, 24 S.
III/337 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1918, 24 str.

III/338 Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium zu Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1919, 24 S.
III/338 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1919, 24 str.

III/339 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1920, 24 S.
III/339 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1920, 24 str.

III/340 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1921, 24 S.
III/340 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1921, 24 str.

III/341 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz für 1925, 20 S.
III/341 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1925, 20 str.

III/342 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Lauretium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1930, 30 S.
III/342 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1930, 30 str.

III/343 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1931, 23 S.
III/343 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1931, 23 str.

III/344 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1932, 24 S.
III/344 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1932, 24 str.

III/345 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1933, 27 S.
III/345 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1933, 27 str.

III/346 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1934, 28 S.
III/346 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1934, 28 str.

III/347 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.Bez. Liegnitz für 1935, 28 S.
III/347 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1935, 28 str.

III/348 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftungskasse bei der katholischen Pfarr-Kirche ad St. Laurentium in Neuen Parochie Neuen, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.-Bez. Liegnitz für 1938, 21 S.
III/348 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1938, 21 str.

III/349 Rechnung über die Stiftungskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Laurentium in Neuen, Parochie Neuen, Dekanat Landeshut, Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1943, 12 S.
III/349 Rachunek kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia Krzeszówek, dekanat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1943, 12 str.

III/350 Beläge zur Jahres=Rechnung über die Fundations=Casse bey der Pfarr=Kirche zu Neuen. pro Ao: 1815, 8 S.
III/350 Pokwitowania do rachunku rocznego kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1815, 8 str.

III/351 Beläge zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der katholischen Pfarrkirchen:Kasse zu Neuen pro 1835 gehörig, 41 S.
III/351 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków katolickiej kościelnej kasy parafialnej w Krzeszówku za rok 1835, 41 str.

III/352 Beläge I zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse oder Kirche von Nr. 1 bis Nr. 27 II zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Fundations=Kasse derselben katholischen Pfarr:Kirche on Nr. 1 bis Nr. zu Neuen pro 1843, 35 S.
III/352 Załączniki I do rachunku wpływów i wydatków kasy kościoła od nr 1 do nr 27; II do rachunku wpływów i wydatków kasy fundacyjnej tegoż katolickiego kościoła parafialnego od nr 1 do nr … w Krzeszówku za rok 1843, 35 str.

III/353 Belege zur Fundations:Rechnung der kathol. Pfarr=Kirche in Neuen pro 1853, 7 S.
III/353 Pokwitowania do rachunku fundacyjnego katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1853, 7 str.

III/354 Beläge zur Fundations=Rechnung der Kirche in Neuen pro 1864, 9 S.
III/354 Pokwitowania do rachunku fundacyjnego kościoła w Krzeszówku za rok 1864, 9 str.

III/355 Belege zur Rechnung der Fundationskasse Neuen 1918, 20 S.
III/355 Pokwitowania do rachunku kasy fundacyjnej, Krzeszówek, 1918, 20 str.

III/356 Belege zu den Rechnungen der Fundations=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1928, 4 S.
III/356 Załączniki do rachunków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1928, 4 str.

III/357 Rechnung über die Einnahmen u. Ausgaben der Umlage=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für das Jahr 1907, 3 S.
III/357 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1907, 3 str.

III/358 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Umlage=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für 1908, 3 S.
III/358 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1908, 3 str.

III/359 Rechnung über die Einnahmen u. Ausgaben der Umlage=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für 1909, 3 S.
III/359 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1909, 3 str.

III/495 Rechnung über die Einnahme u. Ausgaben der Umlagekasse bei der kathol. Pfarrkirche in Neuen für 1910, 3 S.
III/495 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1910, 3 str.

III/360 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Umlagekasse bei der kathol. Pfarrkirche in Neuen für 1911, 3 S.
III/360 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1911, 3 str.

III/361 Rechnung über die Einnahme und Ausgabe bei der Umlagekasse der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1913, 4 S.
III/361 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1913, 4 str.

III/362 Umlage=Kasse 1914, 3 S.
III/362 Kasa składkowa 1914, 3 str.

III/363 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der Umlage=Kasse der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1915, 4 S.
III/363 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy składkowej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, 1915, 4 str.

III/497 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der Umlage=Kasse der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1916, 3 S.
III/497 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy składkowej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, 1916, 3 str.

III/364 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der Umlage=Kasse der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1917, 4 S.
III/364 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1917, 4 str.

III/365 Rechnung über der Einnahmen und Ausgaben der Umlage=Kasse der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1918, 4 S.
III/365 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1918, 4 str.

III/366 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Umlage=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für 1919, 3 S.
III/366 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1919, 3 str.

III/367 Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Umlage=Kasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1920, 3 S.
III/367 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1920, 3 str.

III/368 Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Umlage=Kasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1921, 3 S.
III/368 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1921, 3 str.

III/369 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Umlage=Kasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1921, 3 S.
III/369 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1921, 3 str.

III/370 Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Umlage=Kasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1922 und 1923, 7 S.
III/370 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za lata 1922 i 1923, 7 str.

III/371 Rechnung über die Einnahme und Ausgabe der Umlage=Kasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1924, 2 S.
III/371 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1924, 2 str.

III/372 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Umlage=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für 1931, 4 S.
III/372 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1931, 4 str.

III/373 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Umlage=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für 1932, 4 S.
III/373 Rachunek wpływów i wydatków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1932, 4 str.

III/374 Belege zur Rechnung der Umlagen=Kasse Neuen 1918, 20 S.
III/374 Pokwitowania do rachunku kasy składkowej, Krzeszówek, 1918, 20 str.

III/375 Belege zu den Rechnungen der Umlage=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche zu Neuen für das Jahr 1928, 20 S.
III/375 Pokwitowania do rachunków kasy składkowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1928, 20 str.

III/376 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der Kirchhofkasse in Neuen Archipresbyterat Landeshut pro 1900, 3 S.
III/376 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski za rok 1900, 3 str.

III/377 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der Kirchhofkasse in Neuen Archipresbyterat Landeshut. pro 1901, 3 S.
III/377 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski za rok 1901, 3 str.

III/378 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der Kirchhofkasse in Neuen Archipresbyterat Landeshut pro 1902, 4 S.
III/378 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski za rok 1902, 4 str.

III/379 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kirchhofkasse in Neuen, Kreis Landeshut pro 1903, 4 S.
III/379 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej w Krzeszówku, powiat kamiennogórski za rok 1903, 4 str.

III/380 Rechnung über die Einnahme und Ausgaben der Kirchhofkasse in Neuen Kreis Landeshut pro 1905, 3 S.
III/380 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy cmentarnej w Krzeszówku, okręg kamiennogórski, 1905, 3 str.

III/381 Rechnung über die Einnahmen u. Ausgaben der Kirchhofkasse in Neuen, Kreis Landeshut für 1907, 3 S.
III/381 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej w Krzeszówku, powiat kamiennogórski za rok 1907, 3 str.

III/382 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kirchhofkasse in Neuen, Kreis Landeshut für 1908, 3 S.
III/382 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej w Krzeszówku, powiat Kamienna Góra za rok 1908, 3 str.

III/383 Rechnung über die Einnahmen u. Ausgaben der Kirchhofkasse bei der kathol. Pfarrkirche in Neuen für 1910, 4 S.
III/383 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1910, 4 str.

III/384 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kirchhofkasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für 1911, 3 S.
III/384 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1911, 3 str.

III/385 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kirchhofkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1913, 4 S.
III/385 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1913, 4 str.

III/386 Kirchhof=Kasse 1914, 4 S.
III/386 Kasa cmentarna 1914, 4 str.

III/387 Rechnung über die Einnahme und Ausgaben der Kirchhofskasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1916, 3 S.
III/387 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1916, 3 str.

III/388 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kirchhofkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1918, 3 S.
III/388 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1918, 3 str.

III/389 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kirchhofkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1919, 3 S.
III/389 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1919, 3 str.

III/390 Rechnung über die Einnahmen u. Ausgaben der Kirchhofkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1909, 4 S.
III/390 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1909, 4 str.

III/391 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kirchhof=Kasse bei der kathol. Pfarrkirche in Neuen für 1921, 3 S.
III/391 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1921, 3 str.

III/392 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kirchhof=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für 1922 u. 1923, 3 S.
III/392 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za lata 1922 i 1923, 3 str.

III/393 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kirchhofkasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für 1924, 4 S.
III/393 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1924, 4 str.

III/394 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kirchhofkasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für 1931, 4 S.
III/394 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1931, 4 str.

III/395 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kirchhofkasse bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen für 1932, 4 S.
III/395 Rachunek wpływów i wydatków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1932, 4 str.

III/396 Beläge zur Rechnung der Kasse des Kirchhofes bei der katholischen Pfarrkirche in Neuen, Archipresbyterat Landeshut bis 1. Juli 1889, 7 S.
III/396 Załączniki do rachunku kasy cmentarza przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku, archiprezbiteriat kamiennogórski do 1. Lipca 1889, 7 str.

III/397 Belege zur Rechnung der Kirchhofskasse Neuen 1918, 9 S.
III/397 Pokwitowania do rachunku kasy cmentarnej, Krzeszówek, 1918, 9 str.

III/398 Belege zu den Rechnungen der Kirchhofs=Kasse bei der katholischen Pfarrkirche zu Neuen für das Jahre 1928, 7 S.
III/398 Załączniki do rachunków kasy cmentarnej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1928, 7 str.

III/399 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Orgelkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1917 errichtet am 16. Oktober 1917, 2 S.
III/399 Rachunek wpływów i wydatków kasy organowej utworzonej 16 października 1917 przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1917, 2 str.

III/400 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Orgelkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1918 errichtet am 16. Oktober 1917, 2 S.
III/400 Rachunek wpływów i wydatków kasy organowej utworzonej 16 października 1917 przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1918, 2 str.

III/401 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Orgelkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1919 errichtet am 16. Oktober 1917, 2 S.
III/401 Rachunek wpływów i wydatków kasy organowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku utworzonej 16. października 1917 za rok 1919, 2 str.

III/402 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Orgelkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1920, 2 S.
III/402 Rachunek wpływów i wydatków kasy organowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1920, 2 str.

III/403 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Orgelkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1921, 2 S.
III/403 Rachunek wpływów i wydatków kasy organowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1921, 2 str.

III/404 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Orgelkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1922 u. 1923, 2 S.
III/404 Rachunek wpływów i wydatków kasy organowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za lata 1922 i 1923, 2 str.

III/405 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Glockenkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1917, 2 S.
III/405 Rachunek wpływów i wydatków kasy dzwonowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1917, 2 str.

III/406 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Glockenkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1919 errichtet am 16. Oktober 1917, 3 S.
III/406 Rachunek wpływów i wydatków kasy dzwonowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku utworzonej 16 października 1917 za rok 1919, 3 str.

III/407 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Glockenkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1918 errichtet am 16. Oktober 1917, 2 S.
III/407 Rachunek wpływów i wydatków kasy dzwonowej utworzonej 16 października 1917 przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1918, 2 str.

III/408 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Glockenkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1921, 2 S.
III/408 Rachunek wpływów i wydatków kasy dzwonowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za rok 1921, 2 str.

III/409 Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Glockenkasse bei der kath. Pfarrkirche in Neuen für 1922 und 1923, 2 S.
III/409 Rachunek wpływów i wydatków kasy dzwonowej przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszówku za lata 1922 i 1923, 2 str.

III/410 Belege zur Rechnung der Glockenkasse Neuen 1918, 6 S.
III/410 Załączniki do rachunku kasy dzwonowej Krzeszówek, 1918, 6 str.

III/411 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forstkasse der katholischen Pfarrkirche zu Neuen pro 1849, 13 S.
III/411 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku za rok 1849, 13 str.

III/412 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forstkasse der Pfarrei zu Neuen pro 1850, 13 S.
III/412 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii w Krzeszówku za rok 1850, 13 str.

III/413 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forst=Casse der Pfarrei zu Neuen pro 1851, 13 S.
III/413 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii w Krzeszówku za rok 1851, 13 str.

III/414 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forst=Casse der Pfarrei zu Neuen pro 1852, 13 S.
III/414 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej parafii w Krzeszówku za rok 1852, 13 str.

III/415 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forst=Casse der katholischen Pfarrei zu Neuen pro 1853, 13 S.
III/415 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy katolickiej parafii w Krzeszówku za rok 1853, 13 str.

III/416 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei Forst=Casse der Pfarrei zu Neuen pro 1854, 13 S.
III/416 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii w Krzeszówku za rok 1854, 13 str.

III/417 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei Forst=Casse der Pfarrei zu Neuen pro 1855, 13 S.
III/417 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii w Krzeszówku za rok 1855, 13 str.

III/418 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forst=Casse der Pfarrei Neuen pro 1858, 13 S.
III/418 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii Krzeszówek za rok 1858, 13 str.

III/419 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forst=Kasse der Pfarrei zu Neuen pro 1857, 13 S.
III/419 Rachunki o wpływach i wydatkach kasy leśnej parafii w Krzeszówku za rok 1857, 13 str.

III/420 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forst=Casse der katholischen Pfarrei zu Neuen pro 1860, 12 S.
III/420 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy katolickiej parafii w Krzeszówku za rok 1860, 12 str.

III/421 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forst=Casse der Pfarrei Neuen pro 1861, 15 S.
III/421 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii Krzeszówek za rok 1861, 15 str.

III/422 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forst=Casse der Pfarrei Neuen pro 1862, 15 S.
III/422 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii Krzeszówek za rok 1862, 15 str.

III/423 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forst=Casse der Pfarrei zu Neuen pro 1863, 15 S.
III/423 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej parafii w Krzeszówku za rok 1863, 15 str.

III/424 Rechnung über Einnahme u. Ausgabe bei der Forst=Kasse der Pfarrei zu Neuen pro 1864, 13 S.
III/424 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii w Krzeszówku za rok 1864, 13
str.

III/425 Rechnung über Einnahme u. Ausgabe bei der Forst=Kasse der Pfarrei zu Neuen pro 1865, 14 S.
III/425 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii w Krzeszówku za rok 1865, 14 str.

III/426 Rechnung über Einnahme u. Ausgabe bei der Forst=Kasse der Pfarrei zu Neuen pro 1866, 14 S.
III/426 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii w Krzeszówku za rok 1866, 14 str.

III/427 Rechnung über Einnahme u. Ausgabe bei der Forst Kasse der Pfarrei zu Neuen pro 1867, 14 S.
III/427 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii w Krzeszówku za rok 1867, 14 str

III/428 Rechnung über Einnahme u. Ausgabe bei der Forst=Kasse der Pfarrei zu Neuen pro 1868, 13 S.
III/428 Rachunek wpływów i wydatków kasy leśnej przy parafii w Krzeszówku za rok 1868, 13 str.

III/429 Beläge zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Forstkasse der katholischen Pfarrei zu Neuen pro 1849, 10 S.
III/429 Pokwitowania do rachunku wpływów i wydatków kasy leśnej przy katolickiej parafii w Krzeszówku za rok 1849, 10 str.

III/430 Kollekten, 1938–1946, 46 S.
III/430 Kolekty, 1938–1946, 46 str.

III/431 Neuen, Kirchensteuerhebeliste der katholischen Kirchengemeinde pro 1. April 1942/44, 41 S.
III/431 Krzeszówek, lista poboru podatków kościelnych katolickiej gminy kościelnej za 1 kwietnia 1942/44, 41 str.

III/432 Neuen, Kirchensteuerhebeliste der katholischen Kirchengemeinde pro 1. April 1944/47, 37 S.
III/432 Krzeszówek, lista poboru podatków kościelnych katolickiej gminy kościelnej za 1 kwietnia 1944/47, 37 str.

III/433 Kath. Pfarrei Neuen. Restantenliste der Kirchensteuer pro 1. April 1941–1944, 8 S. III/433 Katolicka parafia Krzeszówek. Lista dłużników podatku kościelnego za 1 kwietnia 1941–1944, 8 str.

III/434 Unbestimmte Einnahmen Neuen, 1918, 12 S.
III/434 Niestałe wpływy, Krzeszówek, 1918, 12 str.

III/435 Notata Super quasita de Ecclesia S: Laurenty in Neuen Anno 1749: 18 July, 11 S.
III/435 Notatki o kwestach kościoła św. Wawrzyńca w Krzeszówku, 18 lipca roku 1749, 11 str.

III/436 Parochia Neuen. Acta betreffend Ablösung der Auengrundstücke 1866–1885, 4.7.1870, 130 S. (Gemarkungskartenauszug Kleinhennersdorf, Nr. 23)
III/436 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące wykupu od podatku kościelnego nieruchomości rolnych, 1866–1885, 130 str. (wyciąg z map gruntów Jawiszów nr 23 z 4.7.1870)

III/437 Zession von 97 Rtlr. 10 Sgr. Kapital auf d. Großgärtnerstelle Nr. 53 d. Augustin Jungnitsch an d. Kirchenärar in Neuen durch Joseph Jungnitsch, Vorwerksbesitzer in Trautliebersdorf, 1809–1811, 5 S.
III/437 Cesja 97 talarów reńskich i 10 groszy srebrnych kapitału ciążącego na posesji ogrodniczej nr 53, własności Augustina Jungnitscha, na rzecz majątku kościelnego w Krzeszówku, dokonana przez Józefa Jungnitscha, właściciela folwarku w Kochanowie, 1809–1811, 5 str.

4. Wizytacje
4. Visitationen

III/438 Visitationsbericht Neuen 1828, 56 S.
III/438 Sprawozdanie wizytacyjne, Krzeszówek, 1828, 56 str.

III/439 Visitationsberichte kath. Pfarrei Neuen 1851–1908, 605 S.
III/439 Sprawozdania wizytacyjne parafii katolickiej, Krzeszówek, 1851–1908, 605 str.

III/440 Visitations Verhandlungen Neuen, 1909–1940, 218 S.
III/440 Czynności wizytacjne Krzeszówek, 1909–1940, 218 str.

5. Budynki
5. Gebäude

III/443 Acta verschiedene Bausachen betreffend, 1839–1885, 108 S.
III/443 Akta dotyczące różnych spraw budowlanych, 1839–1885, 108 str.

III/520 Bausachen, 1890–1943, 58 S.
III/520 Sprawy budowlane, 1890–1943, 58 str.

III/501 Bausachen, 1901–1931, 263 S.
III/501 Sprawy budowlane, 1901–1931, 263 str.

III/441 Parochie Neuen. Bauakten, 1903–1907, 12 S.
III/441 Parafia Krzeszówek. Akta budowlane, 1903–1907, 12 str.

III/442 Bauakten, 1937–1940, 58 S.
III/442 Akta budowlane, 1937–1940, 58 str.

III/444 Kath. Schul- u. Kirchenbaurechnungen d. Pfarrei Neuen 1856–1882, 246 S.
III/444 Rachunki budowlane szkoły i kościoła katolickiej parafii w Krzeszówku, 1856–1882, 246 str.

III/445 Acta betreffend Bauten und Reparaturen bei der Pfarrkirche zu Neuen, 1817–1850, 160 S.
III/445 Akta dotyczące budowy i remontów przy kościele parafialnym w Krzeszówku, 1817–1850, 160 str.

III/446 Turm-Glocken [Neuen], 1901–1904, 50 S.
III/446 Dzwony wieżowe (Krzeszówek), 1901–1904, 50 str.

III/447 Kirchenstände 1775 [Neuen], 42 S.
III/447 Rezerwowane miejsca w kościele, 1775 [Krzeszówek], 42 str.

III/448 Verzeichnis der Kirchenstände der katholischen Kirche hierselbst wie solche der Nummer nach auf jede Besitzung in der Kirchengemeinde vertheilt sind. Neuen den 1. Juni 1883–1907, 46 S.
III/448 Wykaz ławek kościelnych tutejszego kościoła katolickiego rozdzielonych wg numerów siedzeń wśród gminy kościelnej. Krzeszówek, 1. czerwca 1883–1907, 46 str.

III/449 Floriankapelle in Neuen, 1904–1907, 22 S.
III/449 Kaplica św. Floriana w Krzeszówku, 1904–1907, 22 str.

III/450 Kreuzweg [in Neuen], 1902, 8 S.
III/450 Droga krzyżowa [w Krzeszówku], 1902, 8 str.

III/451 Parochie Neuen. Acta betreffend Kirchhof=Angelegenheiten, 1853–1909, 89 S.
III/451 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące cmentarza, 1853–1909, 89 str.

III/452 Friedhofssachen Neuen, 1910–1939, 52 S. (Situationsplan des kath. Friedhofs in Neuen)
III/452 Sprawy dotyczące cmentarza w Krzeszówku, 1910–1939, 52 str. (plan sytuacyjny cmentarza katolickiego w Krzeszówku)

III/453 Abrechnung des Umbaus der kath. Volksschule in Neuen, 1.12.1931, 22 S. (mit Umbauplänen)
III/453 Rozliczenie przebudowy katolickiej szkoły ludowej w Krzeszówku, 1.12.1931, 22 str. (plany przebudowy)

6. Biblioteki
6. Bibliotheken

III/454 Inventare des Archivs und der Bücherei d. kath. Pfarrkirche Neuen 1899–1937, 27 S.
III/454 Inwentarze archiwum i biblioteki katolickiego kościoła parafialnego Krzeszówek 1899–1937, 27 str.

III/455 Pfarrbibliothek Neuen, 1928–1937, 99 S.
III/455 Biblioteka parafialna Krzeszówek, 1928–1937, 99 str.

7. Sprawy szkolne
7. Schulsachen

III/456 Localschulinspection Neuen, 1882–1911, 119 S.
III/456 Lokalne inspekcja szkolna Krzeszówek, 1882–1911, 119 str.

III/457 Orts-Schul-Inspection Neuen. Acta betreffend: Regierungs-Veorordnungen 1888 bis 1898–1908, 191 S.
III/457 Inspekcja szkoły miejscowej, Krzeszówek. Akta dot. rozporządzeń rządowych 1888 do 1898–1908, 191 str.

III/458 Inventarium der Schule zu Neuen, Kreis Landeshut, 1836–1890, 53 S.
III/458 Inwentarz szkoły w Krzeszówku, powiat Kamienna Góra, 1836–1890, 53 str.

III/459 Verkauf des Küsterschulhauses an die Landgemeinde Neuen 1929–1940, 41 S.
III/459 Sprzedaż budynku byłej szkoły gminie wiejskiej Krzeszów, 1929–1940, 41 str.

III/460 Renovation der Kirche [in Neuen], 1900–1902, 39 S. (u. a. Plakat einer Schüleraufführg. zugunsten der Erneuerung der kath. Kirche in Neuen, 3.3.1901)
III/460 Renowacja kościoła [w Krzeszówku], 1900–1902, 3.3.1901, 39 str. (plakat przedstawienia uczniowskiego na rzecz odnowienia katolickiego kościoła w Krzeszówku)

8. Sprawy personalne
8. Personalsachen

III/461 Prästations=Tabelle der kathol: Pfarrthei in Neuen bei Grüssau 1851, 101 S.
III/461 Tabela wolnych posad w katolickiej parafii w Krzeszówku koło Krzeszowa 1851, 101 str.

III/462 Matrikel der katholischen Pfarrkirche zu Neuen Landeshuter Kreises, ca 1. H. 19. Jh., 22 S.
III/462 Metryki katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, powiat kamiennogórski, ok. I poł. XIX w., 22 str.

III/463 Matricel der kathol: Pfarrkirche in Neuen. 1841, 75 S.
III/463 Metryki katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszówku, 1841, 75 str.

III/464 Aufgebote 1858–1861 [1940], 113 S.
III/464 Zapowiedzi, 1858–1861 [1940], 113 str.

III/465 Acta Ehe Dispensationen betreffend bei der parochie Neuen 1835–1848, 29 S.
III/465 Akta dotyczące dyspens małżeńskich w parafii Krzeszówek, 1835–1848, 29 str.

III/466 Parochie Neuen. Acta betreffend Dispense-Angelegenheit 1873–1892, 30 S.
III/466 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące dyspens, 1873–1891, 30 str.

III/467 Ehescheidungen, 1908–1913, 12 S.
III/467 Rozwody, 1908–1913, 12 str.

III/468 Parochie Neuen. Acta betreffend die Anerkennung der Vaterschaft zu den unehelichen Kindern. Auch Militaria 1839–1881, 116 S.
III/468 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące uznania ojcostwa dzieci nieślubnych. Także militaria, 1839–1881, 116 str.

III/502 Konvertiten 1902–1904, 9 S.
III/502 Konwertyci 1902–1904, 9 str.

III/469 Vormundschaftssachen, 1827–1829, 11 S.
III/469 Sprawy dotyczące kurateli, 1827–1829, 11 str.

III/470 Nachweisung der Neo=Kommunikanten in der Parochie Neuen 1900–1945, 104 S.
III/470 Wykaz osób przystępujących do I komunii w parafii w Krzeszówku, 1900–1945, 104 str.

III/471 Parochie Neuen. Acta betreffend: Communicanden, 1878–1898, 22 S.
III/471 Parafia Krzeszówek. Akta dotyczące osób przystępujących do komunii, 1878–1898, 22 str.

III/472 Kath. Pfarrei Neuen, Caritas-Spenden an Bedürftige, 1936/1937, 14 S.
III/472 Katolicka parafia Krzeszówek, dary Caritasu dla potrzebujących, 1936/1937, 14 str.

III/473 Kath. Pfarrei Neuen, St. Familia, 1900–1910, 20 S.
III/473 Katolicka parafia Krzeszówek, Św. Rodzina, 1900–1910, 20 str.

III/474 Bruderschaftsbuch des Rosenkranzvereins der Pfarrei Neuen 1899–1925, 152 S.
III/474 Księga bracka Towarzystwa Różańcowego parafii w Krzeszówku, 1899–1925, 152 str.

III/475 Pfarrei Neuen Acta betreffend: Kirchen-Vorstands und Gemeinde-Vertretungs-Wahlen, 1875–1890, 117 S.
III/475 Parafialne akta Krzeszówka dotyczące wyborów rady parafialnej i przedstawicielstwa gminy, 1875–1890, 117 str.

III/476 Kirchenvorstands- u. Gemeindewahlprotokolle Neuen, 1890–1907, 159 S.
III/476 Protokoły obrad rady parafialnej i wyborów gminnych Krzeszówek, 1890–1907, 159 str.

III/523 Gemeinderatswahlen, 1905–1923, 180 S.
III/523 Wybory do rady gminnej, 1905–1923, 180 str.

III/477 Kirchenvorstands Wahlen [Neuen], 1925–1938, 167 S.
III/477 Wybory do rady kościelnej [Krzeszówek], 1925–1938, 167 str.

III/478 Wahl der Kirchen=Vorsteher im Jahre 1925, 20 S.
III/478 Wybory przewodniczącego rady kościelnej w roku 1925, 20 str.

III/479 Liste der wahlberechtigten Mitglieder in der römisch=katholischen Pfarr=Gemeinde Neuen Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Schlesien, 10–24.8.1902, 8 S.
III/479 Lista uprawnionych do głosowania członków rzymsko-katolickiej gminy parafialnej Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, Śląsk, 10–24.8.1902, 8 str.

III/480 Liste der wahlberechtigten Mitglieder in der römisch-katholischen Pfarr=Gemeinde Neuen, Gemeinde Görtelsdorf Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, 15.8.–29.8.1911, 8 S.
III/480 Lista uprawnionych do głosowania członków rzymsko- katolickiej gminy parafialnej Krzeszówek, gminy Gorzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, 15.8.–29.8.1911, 8 str.

III/481 Liste der wahlberechtigten Mitglieder in der römisch-katholischen Pfarr=Gemeinde Neuen, Ortschaft Kleinhennersdorf Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, 15.8.–29.8.1911, 10 S.
III/481 Lista uprawnionych do głosowania członków rzymsko-katolickiej gminy parafialnej Krzeszówek, miejscowość Jawiszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, 15.8.–29.8. 1911, 10 str.

III/482 Liste der wahlberechtigten Mitglieder in der römisch-katholischen Pfarr=Gemeinde Neuen, Ortschaft Neuen Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, 15.8.–29.8.1911, 5 S.
III/482 Lista uprawnionych do głosowania członków rzymsko-katolickiej gminy parafialnej Krzeszówek, miejscowość Krzeszówek, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, 15.8.–29.8.1911, 5 str.

III/483 Wählerliste für die Kirchenvorstandswahl in der katholischen Kirchengemeinde Neuen im Jahre 1937, 66 S.
III/483 Lista wyborców wyborów do rady kościelnej w katolickiej gminie kościelnej Krzeszówek w roku 1937, 66 str.

III/484 Anstellung von Kirchen-Beamten, 1894–1936, 28 S.
III/484 Zatrudnienie urzędników kościelnych, 1894–1936, 28 str.

III/485 Trennung des Küster- und des Organistenamtes, 1924–1926, 22 S.
III/485 Rozdział urzędu organisty i kościelnego, 1924–1926, 22 str.

III/486 Küster- und Organisten=Einkommen [Neuen], 1889–1941, 77 S.
III/486 Dochody kościelnych i organistów [Krzeszówek], 1889–1941, 77 str.

III/487 Beschwerde Küster Burkert, Görtelsdorf, gegen Pfarradministrator Schoenwaelder, Neuen, 1835, 13 S.
III/487 Skarga kościelnego Burkerta, Gorzeszów, przeciwko administratorowi parafialnemu Schoenwaelderowi, Krzeszówek, 1835, 13 str.

III/488 Akte Kleingärtner Richard Eitrich, Neuen 1931–1944, 78 S.
III/488 Akta ogrodnika Richarda Eitricha, Krzeszówek 1931–1944, 78 str.