Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

II. Archiwum byłej niemieckiej parafii katolickiej w Krzeszowie II. Archiv der ehemaligen deutschen katholischen Pfarrei Grüssau

II. Archiwum byłej niemieckiej parafii katolickiej w Krzeszowie
II. Archiv der ehemaligen deutschen katholischen Pfarrei Grüssau

1. Generalia
1. Generalia

II/291 Frater Gabriel Maliske, Ex Rituali Wratislaviensi quaedam ad usum Curatiae Grüssoviensis, 1803, 35 S.
II/291 Frater Gabriel Maliske, Ex Rituali Wratislaviensi quaedam ad usum Curatiae Grüssoviensis, 1803, 35 S.

II/287 Jugendseelsorge, 1941–1944, 142 str.
II/287 Duszpasterstwo młodzieży, 1941–1944, 142 str.

II/1 Materialanweisung für die Seelsorge, 1939–1943, 156 S.
II/1 Przydział materiałów dotyczących duszpasterstwa, 1939–1943, 156 str.

II/2 Acta die Errichtung eines katholischen Schullehrer=Seminars in Grüssau betreffend, 1851, 19 S.
II/2 Akta dotyczące utworzenia katolickiego seminarium dla nauczycieli szkolnych w Krzeszowie, 1851, 19 str.

II/3 Graue Schwestern in Grüssau 1890–1910, 140 S.
II/3 Elżbietanki w Krzeszowie, 1890–1910, 140 str.

II/4 Niederlassung der Grauen=Schwestern [Grüssau], 1918–1932, 56 S.
II/4 Filia Elżbietanek [Krzeszów], 1918–1932, 56 str.

II/5 Graue Schwestern, 1931–1941, 23 S.
II/5 Elżbietanki, 1931–1941, 23 str.

II/6 Kirchliche Statistik der Pfarrgemeinde Grüssau, 1915–1943, 184 S.
II/6 Statystyka kościelna parafii Krzeszów, 1915–1943, 184 str.

II/7 Notizen zum Kirchenleben, 1945/1946, 88 S.
II/7 Notatki dotyczące życia Kościoła, 1945/1946, 88 str.

II/8 Acta Die aus den aufgehobenen Stiften und Klöstern disponible gebliebenen Meßverrichtungen betreffend, 1829–1847, 22 S.
II/8 Akta dotyczące fundacji mszalnych pozostałych do dyspozycji po zlikwidowanych kolegiatach i klasztorach, 1829–1847, 22 str.

2. Sprawy administracyjne
2. Verwaltungssachen

II/283 Korrespondenz zu den verschiedenen Themen (u.a. Schulsachen), 1812–1931, 87 S.
II/283 Korespondencja o różnej tematyce (m.in. sprawy szkolne), 1812–1931, 87 str.

II/9 Korrespondenz kath. Pfarrgemeinde Grüssau, 1835, 37 S.
II/9 Korespondencja katolickiej parafii w Krzeszowie, 1835, 37 str.

II/10 Korrespondenz kath. Pfarrei Grüssau, 1871–1905, 89 S.
II/10 Korespondencja katolickiej parafii w Krzeszowie, 1871–1905, 89 str.

II/273 Ausläufe (Briefexpeditionsbuch) 1899–1939, 399 S.
II/273 Spis listów wychodzących 1899–1939, 399 str.

II/282 Brief-Tagebuch des Katholischen Pfarramtes Grüssau in Schlesien zugleich für den Kirchenvorstand, 1939–1946, 70 S.
II/282 Dziennik wysyłki listów dla katolickiej parafii Krzeszów na Śląsku oraz dla zarządu kościelnego, 1939–1946, 70 str.

II/11 Pfarrangelegenheiten Grüssau 1890–1913, 31 S.
II/11 Sprawy parafialne, Krzeszów, 1890–1913, 31 str.

II/12 Amtlicher Briefverkehr, 30.3.1931–1935, 46 S.
II/12 Korespondencja urzędowa, 30.03. 1931–1935, 46 str.

II/13 Acta Kirchen=Revisions=Verhandlungen betreffend 1847–1861, 484 S.
II/13 Akta dotyczące kościelnych postępowań rewizyjnych, 1847–1861, 484 str.

II/14 Eigentumsverhältnisse des ehem. Klostergrundstücke, Grüssau, 1859–1905, 86 S.
II/14 Status własnościowy dawnych gruntów klasztornych, Krzeszów, 1859–1905, 86 str.

II/15 Stiftungsurkunden Grüssau, 1873–1914, 111 S.
II/15 Dokumenty fundacyjne Krzeszów, 1873–1914, 111 str.

II/16 Anstellung eines Kreisvikars in Grüssau, 1898–1928, 46 S.
II/16 Zatrudnienie wikariusza powiatowego w Krzeszowie, 1989–1928, 46 str.

II/17 Rezeß zwischen kgl. Generalkommission zur Regulierung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse in der Provinz Schlesien und der kath. Pfarrei und den beiden Kapellaneien in Grüssau, 26.10.1878, 91 S.
II/17 Układ pomiędzy królewską komisją generalną do spraw regulacji stosunków pomiędzy posiadaczami ziemskimi a chłopstwem w prowincji śląskiej a katolicką parafią i obydwoma majątkami kapelanów w Krzeszowie, 26.10.1878, 91 str.

II/18 Kath. Kirchenvorstand Grüssau, 1939–1943, 5 S.
II/18 Katolicka rada kościelna Krzeszów, 1939–1943, 5 str.

II/274 Protokollbuch des kath. Kirchenvorstandes zu Grüssau, 1890–1910, 191 S.
II/274 Księga protokołów katolickiej rady kościelnej w Krzeszowie, 1890–1910, 191 str.

II/19 Protokollbuch der Gemeindevertretung der kath. Kirchgemeinde in Grüssau, 1897–1925, 100 S.
II/19 Księga protokołów rady gminy katolickiej parafii kościelnej w Krzeszowie, 1897–1925, 100 str.

II/20 Protokollbuch des kath. Kirchenvorstandes Grüssau, 1925–1945, 176 S.
II/20 Książka protokołów katolickiej rady kościelnej w Krzeszowie, 1925–1945, 176 str.

II/21 Haftpflichtversicherung der kath. Kirchgemeinde Hermsdorf-Grüssau, 1904–1908, 71 S.
II/21 Ubezpieczenie od odpowiedzialności katolickiej gminy kościelnej Jarkowice-Krzeszów, 1904–1908, 71 str.

II/22 Kirchenvermögen [Grüssau], 1930–1943, 132 S.
II/22 Majątek kościelny [Krzeszów], 1930–1943, 132 str.

II/23 Gehalt der Priester der kath. Pfarrei Grüssau-Hermsdorf, 1893–1925, 206 S.
II/23 Pensja księży katolickiej parafii Krzeszów-Jarkowice, 1893–1925, 206 str.

II/24 Kirchliche Einkünfte des Organisten an der Pfarrkirche Grüssau, 1911–1939, 162 S.
II/24 Kościelne dochody organisty kościoła parafialnego Krzeszów, 1911–1939, 162 str.

II/260 Vermeldungsbuch, 1835–1841, 300 S.
II/260 Księga ogłoszeń z ambony, 1835–1841, 300 str.

II/254 Vermeldungsbuch, 1842–1849, 363 S.
II/254 Księga ogłoszeń z ambony, 1842–1849, 363 str.

II/275 Vermeldungs Buch pro 1850–1854, 165 S.
II/275 Księga ogłoszeń z ambony za lata 1850–1854, 165 str.

II/251 Vermeldungen, 26.3.1854–12.5.1861, 372 S.
II/251 Ogłoszenia z ambony, 26.3.1854–12.5.1861, 372 str.

II/261 Vermeldungsbuch vom Jahre 1880 an, 1880–1885, 128 S.
II/261 Księga ogłoszeń z ambony od 1880 roku, 1880–1885, 128 str.

II/255 Vermeldungsbuch, 1885–1891, 238 S.
II/255 Księga ogłoszeń z ambony, 1885–1891, 238 str.

II/263 Vermeldungsbuch für Grüssau, 1891–1898, 301 S.
II/263 Księga ogłoszeń z ambony dla Krzeszowa, 1891–1898, 301 str.

II/253 Vermeldungsbuch der Pfarrei Grüssau, 1899–1905, 253 S.
II/253 Księga ogłoszeń z ambony parafii w Krzeszowie za lata 1899–1905, 253 str.

II/262 Vermeldungsbuch ab 1906, 1906–1915, 555 S.
II/262 Książka ogłoszeń z ambony od 1906, 1906–1915, 555 str.

II/25 Vermeldungsbuch, 1915–1920, 290 S.
II/25 Książka ogłoszeń z ambony, 1915–1920, 290 str.

II/26 Vermeldungen ab 21. Juni 1925 bis 7. Juni 1931, 384 S.
II/26 Ogłoszenia od 21 czerwca 1925 do 7 czerwca 1931, 384 str.

II/27 Vermeldungsbuch,1926–1934, 469 S.
II/27 Książka ogłoszeń 1926–1934, 469 str.

II/28 Vermeldebuch 1934–1939, 280 S.
II/28 Książka ogłoszeń 1934–1939, 280 str.

II/252 Journal über Einnahme und Ausgabe bei der Pfarrkirche und den dazu gehörigen Feldkirchen, 1852–1862, 73 S.
II/252 Książka wpływów i wydatków kościoła parafialnego i przynależnych kościołów polnych, 1852–1862, 73 str.

II/256 Pfarrliche Dispositionskasse P. Raban Muth, Grüssau ab 27.III.1939, 1939–1946, 61 S.
II/256 Parafialna kasa dyspozycyjna o. Rabana Mutha, Krzeszów od 27.03.1939, 1939–1946, 61 str.

II/29 Totengräber, 1937–1943, 21 S.
II/29 Grabarze, 1937–1943, 21 str.

II/30 Kirchvater [der Pfarrei Grüssau], 1934–1946, 35 S.
II/30 Windyk [parafii Krzeszów], 1934–1946, 35 str.

II/31 Kindergarten, 1931–1942, 221 S.
II/31 Przedszkole, 1931–1942, 221 str.

II/32 Caritas 1924–1929, 61 S.
II/32 Caritas, 1924–1929, 61 str.

II/33 Caritas, 1932–1941, 97 S.
II/33 Caritas, 1932–1941, 97 str.

II/34 Caritas, 1933–1942, 126 S.
II/34 Caritas, 1933–1942, 126 str.

II/35 Acten betreffend die Fühmansche Fundation per 220 Rtlr. bey der Kirche zu Grüsau. 6 Maertz 1811–1813, 18 S.
II/35 Akta dotyczące fundacji Fühmana na 220 talarów reńskich przy kościele w Krzeszowie, 6 marca 1811–1813, 18 str.

II/283 Nachweisung der FundationsCapitalien, bey der Pfarrkirche zu Grüssau, und der dafür zu erfüllenden Geistlichen Verrichtungen, Ende December 1831, 49 S.
II/283 Wykaz kapitałów fundacji przy kościele parafialnym w Krzeszowie oraz wynikających z nich obowiązków duchowych, koniec grudnia 1831 roku, 1831

II/36 Holztransport kgl. Forst in Grüssau 1860/1861, 38 S. (u. a. Karten des kgl. Forsts in Grüssau)
II/36 Transport drewna w królewskich lasach w Krzeszowie, 1860–1861, 38 str. (m.in. mapa lasów królewskich w Krzeszowie)

3. Sprawy finansowe
3. Finanzwesen

II/37 Verhandlungen über die Fundationen der Stifts Kirche zu Grüssau vom 17ten Aprill 1812 1812–1814, 17 S.
II/37 Negocjacje dotyczące fundacji kościoła klasztornego w Krzeszowie z 17. kwietnia 1812, 1812–1814, 17 str.

II/38 Acta die Fundations Angelegenheiten bei der Pfarr=Kirche zu Grüssau betreffend, 1817–1859, 105 S.
II/38 Akta dotyczące spraw fundacyjnych przy kościele parafialnym w Krzeszowie, 1817–1859, 105 str.

II/272 Testamente und Zuwendungen an Kirchen und Kapellen 1873–1924, 155 S.
II/272 Testamenty i darowizny dla kościołów i kaplic, 1873–1924, 155 str.

II/39 Ablösung des Dezems in Grüssau, 1867/1868, 167 S.
II/39 Wykup obowiązku składania dziesięciny w Krzeszowie, 1867/1868, 167 str.

II/40 Ausgeliehene Kapitale Pfarrei Grüssau, 1839–1852, 48 S.
II/40 Wypożyczone kapitały parafii Krzeszów, 1839–1852, 48 str.

II/41 Nachweisung aller Kirchenkapitalien 1935, 10 S.
II/41 Wykaz wszystkich kapitałów kościelnych 1935, 10 str.

II/42 Nachweisung der Kirchenkapitalien in Grüssau 1936, 12 S.
II/42 Wykaz kapitałów kościelnych w Krzeszowie 1936, 12 str.

II/43 Dotations=Ausschuss der Pfarrei Grüssau 1922–1932, 23 S.
II/43 Komisja uposażeniowa parafii Krzeszów, 1922–1932, 23 str.

II/44 Kirchenrechnungen 1824/1825, 209 S.
II/44 Rachunki kościelne, 1824/1825, 209 str.

II/45 Kirchenrechnungen Grüssau, 1869–1871, 118 S.
II/45 Rachunki kościelne, Krzeszów, 1869–1871, 118 str.

II/46 Journal über Einnahme und Ausgabe bei der Pfarrkirch und Fundationskasse zu Grüssau, 1876–1884, 114 S.
II/46 Książka wpływów i wydatków kościoła parafialnego i kasy fundacyjnej w Krzeszowie, 1876–1884, 114 str.

II/47 Journal für die Einnahmen und Ausgaben bei allen Kassen der katholischen Pfarrkirche in Grüssau. Begonnen mit dem Jahre 1890–1903, 112 S.
II/47 Książka wpływów i wydatków wszystkich kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszowie począwszy od roku 1890 do 1903,112 str.

II/48 Journal der Einnahmen und Ausgaben bei allen Kassen der Kath. Pfarrkirche in Grüssau angefangen mit d. J. 1892–1903, 305 S.
II/48 Książka wpływów i wydatków wszystkich kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszowie począwszy od roku 1892–1903, 305 str.

II/49 Journal der Einnahmen und Ausgaben bei allen Kassen der katholischen Pfarrkirche in Grüssau angefangen mit dem Jahre 1904–1915, 358 S.
II/49 Książka wpływów i wydatków wszystkich kas katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszowie począwszy od roku 1904 do 1915, 358 str.

II/50 Ein= und Auslaufbuch [der kath. Pfarrei Grüssau], 1904–1930, 202 S.
II/50 Książka wpływów i wydatków (katolickiej parafii Krzeszów), 1904–1930, 202 str.

II/51 Kirchen=Rechnungen, 1928–1939, 46 S.
II/51 Rachunki kościelne, 1928–1939, 46 str.

II/277 Kirchenrechnungen (1936/1938) 1939/1941, 285 S.
II/277 Rachunki kościelne (1936/1938), 1939/1941, 285 str.

II/52 Rechnung der Pfarrkirchenkasse 1937, 9 S.
II/52 Rachunek kasy kościoła parafialnego 1937, 9 str.

II/53 Rechnung der Caplaneikasse 1937, 9 S.
II/53 Rachunek kasy kapłańskiej 1937, 9 str.

II/278 Kirchenrechnungen 1939/1940, 399 S.
II/278 Rachunki kościelne 1939/1940, 399 str.

II/54 Rechnungen 1939–1943, 265 S.
II/54 Rachunki 1939–1943, 265 str.

II/55 Katholische Pfarrei Grüssau. Schriftstücke betr. Kirchkasse, Kirchensteuer, Kirchenvermögens verschiedenen Inhalts, 1928–1940, 10 S.
II/55 Katolicka parafia Krzeszów. Dokumenty dotyczące kasy kościelnej, podatku kościelnego, majątku kościelnego różnej treści, 1928–1940, 10 str.

II/56 Beläge zur Pfarrkirchenrechnung 1936, 84 S.
II/56 Pokwitowania do rachunku kościoła parafialnego 1936, 84 str.

II/57 Notaten-Beantwortung über die kirchlichen Rechnungen der Pfarrei Grüssau Archipresbyterat Landeshut pro 1885, 7 S.
II/57 Odpowiedzi na zapytania dotyczące rachunków kościelnych parafii Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski za rok 1885, 7 str.

II/58 Extract aus der Jahres Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Katholischen Kirch=Casse zu Grüssau im Landeshuter Kreiße gelegen für das Jahr 1823, 9 S.
II/58 Wyciąg z rachunku rocznego o wpływach i wydatkach katolickiej kasy kościelnej w Krzeszowie w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 9 str.

II/59 Rechnung der Pfarrkasse zu Grüssau 1936, 27 S.
II/59 Rachunek kasy parafialnej w Krzeszowie 1936, 27 str.

II/60 Beläge der Pfarrkirchkasse 1937, 86 S.
II/60 Pokwitowania dla kościelnej kasy parafialnej 1937, 86 str.

II/61 Beläge der Kapellenkasse 1937, 57 S.
II/61 Pokwitowania kasy kaplicowej 1937, 57 str.

II/62 Kirchenkasse Grüssau, 1941–1946, 103 S.
II/62 Kasa kościelna Krzeszów, 1941–1946, 103 str.

II/63 Beläge für kath. Kirchkasse Grüssau 1940–1944, 78 S.
II/63 Pokwitowania dla katolickiej kasy kościelnej Krzeszów, 1940–1944, 78 str.

II/268 Kasse für durchgehende Gelder (Durchgangskasse) ab 1. Jan. 1943, 152 S.
II/268 Kasa pieniędzy przechodnich od 1 stycznia 1943, 152 str.

II/289 Katholisches Pfarramt Grüssau. Belege der Durchgangs=Kasse, 1939–1945, 173 S.
II/289 Katolicki urząd parafialny w Krzeszowie. Pokwitowania kasy przechodniej, 1939–1945, 173 str.

II/271 Accidenz: Register 1872, 1872, 32 S.
II/271 Akcydencje: Rejestr za rok 1872, 1872, 32 str.

II/267 Accidenz: Register Pro anno 1875, 34 S.
II/267 Akcydencje: Rejestr za rok 1875, 34 str.

II/64 Durchschnitts-Berechnung über Einnahme und Ausgabe der Kasse der Römisch-katholischen Kirchen in Grüssau und Neuen 1894–1912, 40 S.
II/64 Obrachunek uśredniony o wpływach i wydatkach kasy rzymsko-katolickich kościołów w Krzeszowie i w Krzeszówku, 1894–1912, 40 str.

II/65 Kassentagebuch Pfarramt Grüssau, 1925–1946, 271 S.
II/65 Księga kasowa urzędu parafialnego w Krzeszowie, 1925–1946, 271 str.

II/66 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Mariam in Grüssau, Parochie Grüssau, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1935, 25 S.
II/66 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. NMP w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1935, 25 str.

II/67 Rechnung der Pfarrkirchenkasse Grüssau 1935, 23 S.
II/67 Rachunek kasy kościoła parafialnego w Krzeszowie, 1935, 23 str.

II/68 Beläge der Pfarrkirchkassenrechnung zu Grüssau 1935, 84 S.
II/68 Pokwitowania do rachunku kasy kościoła parafialnego w Krzeszowie, 1935, 84 str.

II/69 Rechnung über das Gesamt=Vermögen der Pfarrei und Küsterei bei der katholischen Pfarrkirche ad St. Mariam zu Grüssau, Parochie Grüssau, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1935, 8 S.
II/69 Rachunek całego majątku parafii i plebanii przy katolickim kościele parafialnym p.w. NMP w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1935, 8 str.

II/70 Beläge zur Pfarrei und Küstereikasse zu Grüssau 1935, 2 S.
II/70 Pokwitowania dla kasy parafii i plebanii w Krzeszowie 1935, 2 str.

II/71 Rechnung der Pfarrei & Küstereikasse Grüssau 1936, 8 S.
II/71 Rachunek kasy parafii i plebanii w Krzeszowie 1936, 8 str.

II/264 Verrechnungen mit dem Postscheckamt Breslau auf Konto 35443 des kath. Kirchenvorstandes Grüssau, Kr. Landeshut Schles. von 1923 an, 1923–1930, 37 S.
II/264 Rozliczenia z pocztowym urzędem czekowym we Wrocławiu w sprawie konta 35443 katolickiego zarządu kościelnego w Krzeszwie, pow. kamiennogórski od 1923 roku, 1923–1930, 37 str.

II/270 Steuerfragen 1932–1934, 74 S.
II/270 Sprawy podatkowe 1932–1934, 74 str.

II/72 Beläge zur Pfarrei u. Küstereirechnung 1936, 2 S.
II/72 Pokwitowania do rachunku parafii i plebanii 1936, 2 str.

II/73 Beläge zur Caplaneikassenrechnung zu Grüssau 1935, 11 S.
II/73 Pokwitowania do rachunku kasy kapelana w Krzeszowie 1935, 11 str.

II/74 Rechnung über das Gesamt=Vermögen der Caplanei bei der katholischen Pfarrkirche ad St. Mariam zu Grüssau, Parochie Grüssau, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1935, 8 S.
II/74 Rachunek całego majątku kapłańskiego przy katolickim kościele parafialnym p.w. NMP w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1935, 8 str.

II/75 Rechnung der Caplaneikasse zu Grüssau 1936, 8 S.
II/75 Rachunek kasy kapelana w Krzeszowie 1936, 8 str.

II/76 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Fundationskasse bei der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Mariam in Grüssau, Parochie Grüssau, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1936, 26 S.
II/76 Rachunek wpływów i wydatków kasy fundacyjnej przy katolickim kościele parafialnym p.w. NMP w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1936, 26 str.

II/77 Voranschlag für die Kasse der römisch-katholischen Neben Kirche ad St. Annam in Grüssau Parochie Grüssau Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bezirk Liegnitz für die Zeit vom 1. Januar 1912 bis 31. Dezember 1914 auf Grund der zuletzt gelegten Jahres=Rechnung und einer dreijährigen Durchschnitts=Berechnung, 12 S.
II/77 Prognoza finansowa dla kasy rzymsko-katolickiego kościoła pomocniczego p.w. św. Anny w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka dla okresu od 1. stycznia 1912 do 31. grudnia 1914 na podstawie ostatnio złożonego rachunku rocznego i trzyletniego obrachunku uśrednionego, 12 str.

II/78 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Anna zu Grüssau, Parochie Grüssau, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1935 auf Grund des Voranschlags für 1933/35, 13 S.
II/78 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1935 na podstawie prognozy na lata 1933/35, 13 str.

II/79 Beläge zur Annakirchenkassenrechnung in Grüssau 1935, 12 S.
II/79 Pokwitowania do rachunku kasy kościoła św. Anny w Krzeszowie 1935, 12 str.

II/281 Voranschläge 1936–1938, 49 S.
II/281 Prognozy finansowe 1936–1938, 49 str.

II/80 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse der katholischen Kirche ad St. Annam zu Grüssau, Parochie Grüssau, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1936 auf Grund des Voranschlags für 1936/38, 13 S.
II/80 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła p.w. św. Anny w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat kamienna Góra, rejencja legnicka, za rok 1936 na podstawie prognozy na lata 1936/1938, 13 str.

II/81 Beläge zur Annakirchenrechnung 1936, 11 S.
II/81 Pokwitowania do rachunku kościoła św. Anny, 1936, 11 str.

II/82 Rechnung der Annakirchenkasse 1937, 17 S.
II/82 Rachunek kasy kościoła św. Anny 1937, 17 str.

II/83 Beläge der Annakirchenkasse 1937, 14 S.
II/83 Pokwitowania kasy kościoła św. Anny 1937, 14 str.

II/84 Journal über Einnahme u. Ausgabe bei der Sct: Josephi Kirche zu Grüssau pro 1863–1875, 110 S.
II/84 Książka wpływów i wydatków kościoła św. Józefa w Krzeszowie w latach 1863–1875, 110 str.

II/85 Durchschnitts-Berechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kasse der römisch-katholischen Neben Kirche ad St. Josephum in Grüssau Parochie Grüssau Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut auf Grund der letzten drei Jahres-Rechnungen für 1896 bis 1898, 12 S.
II/85 Uśrednione wyliczenie wpływów i wydatków kasy rzymsko-katolickiego kościoła pomocniczego p.w. św. Józefa w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, na podstawie rachunków z ostatnich trzech lat na lata 1896–1898, 12 str.

II/86 Voranschlag für die Kasse der römisch-katholischen Neben Kirche ad St. Josephum in Grüssau Parochie Grüssau Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bezirk Liegnitz für die Zeit vom 1. Januar 1912 bis 31. Dezember 1914. auf Grund der zuletzt gelegten Jahres=Rechnung und einer dreijährigen Durchschnitt=Berechnung, desgl. 1908-1910, 18 S.
II/86 Prognoza finansowa dla kasy rzymsko-katolickiego kościoła pomocniczego p.w. św. Józefa w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka na okres od 1 stycznia 1912 do 31 grudnia 1914 na podstawie ostatnio złożonego rachunku rocznego i trzyletniego wyliczenia uśrednionego, 1908–1910, 18 str.

II/87 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse der katholischen Pfarr=Kirche ad St. Joseph zu Grüssau, Parochie Grüssau, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1935, 13 S.
II/87 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła parafialnego p.w. św. Józefa w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1935, 13 str.

II/88 Beläge zur Josephkirchenkassenrechnung in Grüssau 1935, 13 S.
II/88 Pokwitowania do rachunku kasy kościoła św. Józefa w Krzeszowie 1935, 13 str.

II/89 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse der katholischen Kirche ad St. Joseph zu Grüssau, Parochie Grüssau, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1936 auf Grund des Voranschlages für 1936/38, 14 S.
II/89 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej kościoła katolickiego p.w. św. Józefa w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1936 na podstawie prognozy na lata 1936/1938, 14 str.

II/90 Beläge zur Josefkirchenrechnung 1936, 13 S.
II/90 Pokwitowania do rachunku kościoła św. Józefa 1936, 13 str.

II/91 Beläge der Josefkirchkasse 1937, 27 S.
II/91 Pokwitowania kasy kościoła św. Józefa, 1937, 27 str.

II/92 Rechnung der Josephkasse, 1939, 17 S.
II/92 Rachunek kasy kościoła św. Józefa, 1939, 17 str.

II/93 Durchschnitts-Berechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kasse der Kreuzweg Kapelle der römisch-katholischen Pfarr=Kirche ad St. Mariam in Grüssau Parochie Grüssau Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut auf Grund der letzten drei Jahres-Rechnungen für 1894 bis 1896, 12 S.
II/93 Uśredniony obrachunek wpływów i wydatków kasy przy Kaplicy Drogi Krzyżowej rzymsko-katolickiego kościoła parafialnego p.w. NMP w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra na podstawie rachunków z ostatnich trzech lat na lata 1894 do 1896, 12 str.

II/94 Voranschlag für die Kasse der Kreuzweg Kapellen bei der römisch-katholischen Pfarr=Kirche ad St. Mariam in Grüssau Parochie Grüssau Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut Reg.=Bez. Liegnitz für die Zeit vom 1. Januar 1900 bis 31. Dezember 1902 auf Grund der zuletzt gelegten Jahres=Rechnung und einer dreijährigen Durchschnitts=Rechnung, 11 S.
II/94 Prognoza finansowa dla kasy Kaplicy Drogi Krzyżowej przy rzymsko-katolickim kościele parafialnym p.w. NMP w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka dla okresu od 1. stycznia 1900 do 31. Grudnia 1902 na podstawie ostatnio złożonego rachunku rocznego oraz trzyletniego rachunku uśrednionego, 11 str.

II/95 Beläge zur Kapellenkassenrechnung zu Grüssau 1935, 5 S.
II/95 Pokwitowania do rachunku kasy kaplicy w Krzeszowie 1935, 5 str.

II/96 Rechnung über Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse der katholischen Kapellenkasse zu Grüssau, Parochie Grüssau, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1935 auf Grund des Voranschlags für 1933/35, 11 S.
II/96 Rachunek wpływów i wydatków katolickiej kościelnej kasy kaplicowej w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1935 na podstawie prognozy na lata 1933/35, 11 str.

II/97 Beläge zur Kapellenrechnung 1936, 4 S.
II/97 Pokwitowania do rachunku kaplic 1936, 4 str.

II/98 Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Kirchkasse der katholischen Kirche ad St. Kreuzwegkapellen zu Grüssau Parochie Grüssau, Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Reg.=Bez. Liegnitz für 1936 auf Grund der Voranschlags für 1936/38, 13 S.
II/98 Rachunek wpływów i wydatków kasy kościelnej katolickiego kościoła dla kaplic drogi krzyżowej w Krzeszowie, parafia Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, rejencja legnicka za rok 1936 na podstawie prognozy na lata 1936/1938, 13 str.

II/99 Stolgebühren=Anteile der Herren Kaplans in Grüssau v. 15.X.1912 ab, 1888–1931, 160 S.
II/99 Opłaty kościelne – udział panów kapłanów w Krzeszowie od 15.10.1912, 1888–1931, 160 str.

II/100 Stolgebühren. ab Dez. 1936. – Dez. 1943, 90 S.
II/100 Opłaty kościelne od grudnia 1936 do grudnia 1943, 90 str.

II/101 Stolgebühren (Berechnungen.) ab Februar 1944 – 1946, 37 S.
II/101 Opłaty kościelne (obliczenia) od lutego 1944–1946, 37 str.

II/102 Stolgebührenbuch, Katholisches Pfarramt Grüssau, 1939–1946, 61 S.
II/102 Książka opłat kościelnych, katolicki urząd parafialny Krzeszów, 1939–1946, 61 str.

II/103 Rosenkranzkasse Pfarramt Grüssau, 1939–1944, 23 S.
II/103 Kasa różańcowa urzędu parafialnego Krzeszów, 1939–1944, 23 str.

II/104 Hypothekendarlehn des kath. Kirchenkollegiums in Grüssau, 1820–1905, 262 S.
II/104 Pożyczki hipoteczne katolickiego kolegium kościelnego w Krzeszowie, 1820–1905, 262 str.

4. Budynki/paramenty
4. Gebäude/Paramente

II/105 Bauakten Grüssau, 1929–1932, 29 S.
II/105 Akta budowlane Krzeszów, 1929–1932, 29 str.

II/106 Katasterauszüge. Kirche – Kapellen – Kloster, 1921–1923, 20 S.
II/106 Wyciągi katastralne. Kościół – kaplice – klasztor, 1921–1923, 20 str.

II/107 Feuerversicherung, 1899–1902, 34 S.
II/107 Ubezpieczenia na wypadek pożaru, 1899–1902, 34 str.

II/108 Acta betreffend die Bauten bei der katholischen Pfarrkirche zu Grüssau pro 1828, 15 S.
II/108 Akta dotyczące inwestycji budowlanych przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszowie za rok 1828, 15 str.

II/109 Bauakten der kath. Pfarrkirche in Grüssau, 1845–1871, 7 S.
II/109 Akta budowlane katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszowie, 1845–1871, 7 str.

II/110 Bauakten kath. Pfarrei Grüssau, 1860–1907, 413 S.
II/110 Akta budowlane katolickiej parafii Krzeszów, 1860–1907, 413 str.

II/111 Bauarbeiten Kloster u. Klosterkirche Grüssau 1905–1909, 114 S.
II/111 Prace budowlane przy klasztorze i kościele klasztornym w Krzeszowie, 1905–1909, 114 str.

II/112 Projekt für einen Anbau an den Südflügel des Klosters Grüssau, 1934, 4 S.
II/112 Projekt dobudowy do południowego skrzydła klasztoru Krzeszów, 1934, 4 str.

II/113 Restaurierung des Fürstenmausoleums, 1934/1935, 132 S.
II/113 Konserwacja mauzoleum książęcego, 1934/1935, 132 str.

II/114 Dach der Fürstengruft, 1929–1934, 150 S.
II/114 Dach na krypcie książęcej, 1929–1934, 150 str.

II/115 Kirchenausstattung Grüssau, 1911–1940, 313 S.
II/115 Wyposażenie kościoła w Krzeszowie, 1911–1940, 313 str.

II/116 Grüssau. Acta die Orgel in der Pfarrkirche betreffend, 1838–1895, 88 S.
II/116 Krzeszów. Akta dotyczące organów w kościele parafialnym, 1838–1895, 88 str.

II/117 Uhr und Orgel der kath. Pfarrkirche in Grüssau, 1873–1924, 72 S.
II/117 Zegar i organy katolickiego kościoła parafialnego w Krzeszowie, 1873–1924, 72 str.

II/118 Glocken. Neubeschaffung 1934/1935, 14 S.
II/118 Dzwony. Zakup 1934/1935, 14 str.

II/119 Kostenanschlag für Glockenläutemaschine und Vertrag zwischen der Benediktinerabtei und der kath. Pfarrgemeinde in Grüssau über Anschaffung eines Geläutes für die Klosterkirche Grüssau, 1934, 7 S.
II/119 Kosztorys urządzenia dzwonnego oraz umowa między opactwem Benedyktynów a katolicką gminą parafialną w Krzeszowie dotyczące nabycia zestawu dzwonów dla kościoła klasztornego w Krzeszowie, 1934, 7 str.

II/120 Klosterhof in Grüssau 1847–1872, 49 S.
II/120 Majątek klasztorny w Krzeszowie, 1847–1872, 49 str.

II/121 Acta betreffend die Schatzgräberei in Grüssau 1852–1859, 50 S.
II/121 Akta dotyczące poszukiwania skarbów w Krzeszowie, 1852–1859, 50 str.

II/122 Instandsetzungs=Arbeiten der Josephs=Kirche, [1813] 1927–1932, 52 S.
II/122 Prace remontowe przy kościele św. Józefa, [1813] 1927–1932, 52 str.

II/123 Acta betreffend die Bau=Angelegenheiten der Feld=Kirchen, 1841–1855, 56 S.
II/123 Akta dotyczące spraw budowlanych przy kościołach polnych, 1841–1855, 56 str.

II/124 Kosten=Anschlag der Arbeiten und Materialien zum Wiederaufbau der abgebrannten St. Anna Kirche zu Hermsdorf (Grüssau:) Krs Landeshuth, 1885, 14 S.
II/124 Kosztorys prac i materiałów do odbudowy spalonego kościoła św. Anny w Jarkowicach (Krzeszów), powiat Kamienna Góra, 1885, 14 str.

II/125 Reparatur d. Behlehemkapelle bei Grüssau 1863–1902, 38 S.
II/125 Renowacja kaplicy betlejemskiej w Krzeszowie, 1863–1902, 38 str.

II/126 Neubedachung der Hedwigskapelle in Grüssau, 1912, 7 S.
II/126 Nowe pokrycie dachu kaplicy św. Jadwigi w Krzeszowie, 1912, 7 str.

II/127 Acta betreffend die Unterhaltung des Kirchhofes der katholischen Pfarrkirche zu Grüssau, 1830–1859, 90 S.
II/127 Akta dotyczące utrzymania cmentarza przy katolickim kościele parafialnym w Krzeszowie, 1830–1859, 90 str.

II/128 Kath. Friedhof in Grüssau, 1896–1908, 193 S. (u. a. Plan des Friedhofs)
II/128 Katolicki cmentarz w Krzeszowie, 1896–1908, 193 str., (plan cmentarza)

II/279 Verzeichnis der Reihengräber auf dem Katholischen Friedhof in Grüssau, 1937–1945, 12 S.
II/279 Wykaz zwykłych grobów na cmentarzu katolickim w Krzeszowie, 1937–1945, 12 str.

II/129 Katholisches Pfarramt Grüssau i. Schles. Verzeichnis der Wahlgrabstellen, 1943, 100 S.
II/129 Katolicki urząd parafialny Krzeszów na Śląsku. Wykaz płatnych miejsc do wyboru na cmentarzu, 1943, 100 str.

II/130 Genehmigungen von Grabdenkmälern auf dem Friedhof der katholischen Gemeinde Grüssau i. Schles., 1939–1943, 17 S.
II/130 Zezwolenie na wystawienie pomników nagrobnych na cmentarzu gminy katolickiej Krzeszów na Śląsku, 1939–1943, 17 str.

II/131 Verhandlungen über die zur Vertheilung an den andern Kirchen bestimmte Paramente der Stiftskirche zu Grüssau 1811–1814, 37 S.
II/131 Negocjacje dotyczące elementów wyposażenia kośicioła klasztornego w Krzeszowie przeznaczonych do rozdzielenia między inne kościoły, 1811–1814, 37 str.

II/132 Acta die Inventarienstücke der Pfarrkirche zu Grüssau betreffend, 1839–1850, 195 S.
II/132 Akta dotyczące wyposażenia kościoła parafialnego w Krzeszowie, 1839–1850, 195 str.

II/133 Acta betreffend die zu den 4 Feldkirchen in Grüssau zugehörigen Paramenten Stücke, 1818–1826, 104 S.
II/133 Akta dotyczące wyposażenia kościelnego należącego do czterech kościołów polnych w Krzeszowie, 1818–1826, 104 str.

II/134 Acta betreffend die zu den 4 Feldkirchen in Grüssau zugehörigen Paramanten Stücke, 1815–1834, 30 S.
II/134 Akta dotyczące elementów wyposażenia kościelnego należącego do czterech kościołów polnych w Krzeszowie, 1815–1834, 30 str.

II/135 Acta betreffend den Kreuzweg in Grüssau 1815–1872, 29 S.
II/135 Akta dotyczące drogi krzyżowej w Krzeszowie, 1815–1872, 29 str.

II/136 Wasserleitungen in Grüssau, 1869–1915, 25 S.
II/136 Wodociągi w Krzeszowie, 1869–1915, 25 str.

II/137 Armenhaus, 1929–1934, 361 S. (S. 346 Bauaufnahme der Scheune der Grüssauer Revierförsterei)
II/137 Dom ubogich, 1929–1934, 361 str. (str. 346: inwentaryzacja stodoły krzeszowskiego leśnictwa rewirowego)

II/138 Acta betreffend Klage wider den Oberkretschmer Bauman in Hermsdorf wegen des Eigenthumsrecht des zum VorwerksrechtsGüthern gehörigen Steingrabens. Im Jahr 1848 1832–1851, 176 S.
II/138 Akta dotyczące skargi przeciwko karczmarzowi Baumanowi w Jarkowicach z powodu prawa własnościowego do należącego do dóbr folwarcznych rowu kamiennego w roku 1848, 1832–1851, 176 str.

II/139 Besitztitel der Mehl- und Brettmühle in Hermsdorf-Grüssauisch und persönliche Unterlagen von deren Besitzern, 1792–1944, 217 S.
II/139 Tytuły własności młyna i tartaku w Jarkowicach-Krzeszowie i osobiste dokumenty ich właścicieli, 1792–1944, 217 str.

II/140 Stauweiler 1904, 14 S.
II/140 Zalew wodny, 1904, 14 str.

5. Życie duchowe
5. Geistiges Leben

II/141 Meßtext= und Jugendseelsorge=Kasse der Pfarrei Grüssau, 1939–1946, 99 S.
II/141 Kasa dla tekstów mszy i duszpasterstwa młodzieży parafii Krzeszów, 1939–1946, 99 str.

II/142 Mai=Andacht Grüssau 1883–1946, 117 S.
II/142 Nabożeństwa majowe w Krzeszowie, 1883–1946, 117 str.

II/143 Pfarrei [Grüssau], 1929–1939, 37 S.
II/143 Parafia [Krzeszów], 1929–1938, 37 str.

II/144 Eintrage-Buch für die in der Marienkirche gehaltenen Predigten. 1932–1942, 187 S.
II/144 Księga kazań głoszonych w kościele św. Marii w Krzeszowie, 1932–1942, 187 str.

II/285 Verzeichnis der in der Pfarrei Grüssau gehaltenen Hauptpredigen ab Juli 1942, 1942–1947, 87 S.
II/285 Wykaz kazań głównych wygłoszonych w parafii Krzeszów od lipca 1942, 1942–1947, 87 str.

II/145 Meßintentionen der Pfarrei Grüssau. Von März 1939–1946, 332 S.
II/145 Intencje mszalne parafii Krzeszów od marca 1939–1946, 332 str.

II/146 Verzeichniß der Fundationen und Messen /Statuten des lebendigen Rosenkranz=Vereins in der Parochie Hermsdorff bei Grüssau/, 1847, 1893–1927, 57 S.
II/146 Spis fundacji i mszy (statuty stowarzyszenia żywego różańca w parafii Jarkowice koło Krzeszowa), 1847, 1893–1927, 57 str.

II/257 Protokoll für den katholischen Jungfrauenverein „Grüssau“, 1911–1924, 78 S.
II/257 Protokoły katolickiego Stowarzyszenia Panien „Krzeszów”, 1911–1924, 78 s.

II/147 Mitgliederverzeichnis der in u. aktiven Mitglieder für das Jahr 1932 [des Kolpingvereins Grüssau?], 21 S.
II/147 Wykaz członków biernych i aktywnych za rok 1932 [Bractwa Kolpinga w Krzeszowie?], 21 str.

II/148 Gesellen [Sitzungsprotokolle der Kolpingbrüder] 1933–1938, 9 S.
II/148 Czeladnicy [protokoły z posiedzenia Bractwa Kolpinga], 1933–1938, 9 str.

II/149 Beläge 1929 des Kth. Gesellenverein Grüssau, 53 S.
II/149 Pokwitowania za rok 1929 Katolickiego Związku Czeladników, Krzeszów, 53 str.

II/150 Einkehrtag des kath. Gesellenvereins, 1920–13.11.1932, 28 S.
II/150 Dzień kontemplacji Katolickiego Związku Czeladników,1920–13.11.1932, 28 str.

II/151 Notizen über Vereinsveranstaltungen. Pfarrei Grüssau. Januar 1931. bis März 1932, 36 S.
II/151 Notatki z działalności stowarzyszenia. Parafia Krzeszów. Styczeń 1931 do marca 1932, 36 str.

II/259 St. Vincenz Verein, Gründungsurkunde, Statuten, Spendenverzeichnisse, 1890–1913, 74 S.
II/259 Stowarzyszenie św. Wincentego, dokument fundacyjny, statut, wykaz ofiarodawców, 1890–1913, 74 str.

II/152 Seelsorge der Umsiedler, 1940/1941, 10 S.
II/152 Duszpasterstwo przesiedleńców, 1940/1941, 10 str.

II/153 Katholisches Pfarramt Grüssau i. Schles., Stoffbuch: Christenlehre, 1940–1946, 17 S.
II/153 Katolicki urząd parafialny Krzeszów na Śląsku, księga materiałów: nauki chrześcijańskie, 1940–1946, 17 str.

6. Biblioteki
6. Bibliotheken

II/154 Inventar der Bibliothek der kath. Pfarrgemeinde in Grüssau, 1939, 60 S.
II/154 Inwentarz biblioteki katolickiej gminy parafialnej w Krzeszowie, 1939, 60 str.

II/155 Inventur 1941 [der Bibliothek des kath. Pfarrgemeinde in Grüssau], 92 S.
II/155 Inwentura 1941 [biblioteki katolickiej gminy parafialnej w Krzeszowie], 92 str.

II/156 Katalog der Pfarrbibliothek, Religion Belehrung, 9 S.
II/156 Katalog biblioteki parafialnej: nauczanie religii, 9 str.

II/157 Katalog der Pfarrbibliothek, Jugend, 16 S.
II/157 Katalog biblioteki parafialnej: lit. młodzieżowa, 16 str.

II/158 Katalog der Pfarrbibliothek, Historische Romane, 23 S.
II/158 Katalog biblioteki parafialnej: powieści historyczne, 23 str.

II/159 Katalog der Pfarrbibliothek, Unterhaltung, Historische Romane, 23 S.
II/159 Katalog biblioteki parafialnej: beletrystyka, powieści historyczne, 23 str.

II/160 Katalog der Pfarrbibliothek, Zeitschriften, Erdkunde – Reisebeschreibungen, Abenteuer, 9 S.
II/160 Katalog biblioteki parafialnej: czasopisma, geografia – opisy podróży, literatura przygodowa, 9 str.

7. Sprawy personalne
7. Personalsachen

II/161 Acta. II. betreffend Die Bevormundungen im Kirchsprengel Grüssau, Hermsdorf und Antheil Lindenau 1869–1873, 122 S.
II/161 Akta II dotyczące kurateli w parafiach Krzeszów, Jarkowice i części Lipienicy, 1869–1873, 122 str.

II/162 Personalbezogene Angaben Grüssau, 1890–1903, 9 S.
II/162 Dane personalne, Krzeszów, 1890–1903, 9 str.

II/163 Verzeichnis der Funktionsträger des Grüssauer Kovents, 1813/1814, 2 S.
II/163 Spis osób funkcyjnych kowentu krzeszowskiego, 1813/1814, 2 str.

II/164 Acta betreffend die Praestationen bei der Pfarr=Kirche, Pfarrei und Schule [Grüssau] 1846–1858, 176 S.
II/164 Akta dotyczące propozycji obsadzenia urzędów przy kościele parafialnym, parafii i szkole (Krzeszów), 1846–1858, 176 str.

II/165 Aufgebotsunterlagen, 1813–1870, 20 S.
II/165 Dokumenty dotyczące zapowiedzi, 1813–1870, 20 str.

II/166 Aufgebote, 1839/1840, 31 S.
II/166 Zapowiedzi, 1839/1940, 31 str.

II/167 Aufgebote, 1904–1944, 280 S.
II/167 Zapowiedzi, 1904–1944, 280 str.

II/168 Aufgebote, 1910–1939, 168 S.
II/168 Zapowiedzi, 1910–1939, 168 str.

II/169 Aufgebote und Vermeldungen, 1911–1924, 291 S.
II/169 Zapowiedzi i ogłoszenia, 1911–1924, 291 str.

II/170 Trauungen 1931, 163 S.
II/170 Śluby 1931, 163 str.

II/171 Trauungen 1932, 81 S.
II/171 Śluby 1932, 81 str.

II/172 Trauungen Grüssau, 1933, 207 S.
II/172 Śluby Krzeszów, 1933, 207 str.

II/173 Trauungen 1936, 113 S.
II/173 Śluby 1936, 113 str.

II/174 Trauungen Grüssau 1937, 198 S.
II/174 Śluby Krzeszów 1937, 198 str.

II/175 Trauungen 1938, 167 S.
II/175 Śluby 1938, 167 str.

II/176 Eheschließungen, 1940–1943, 377 S. (u. a. Lageplan d. neuen Friedhofs in Grüssau)
II/176 Związki małżeńskie 1940–1943, 377 str. (m.in. plan nowego cmentarza w Krzeszowie)

II/177 Eheschließungen, 1942–1946, 101 S.
II/177 Związki małżeńskie, 1942–1946, 101 str.

II/178 Aufgebote gemischter Ehen und Vaterschaftserklärungen Grüssau 1841–1872, 11 S.
II/178 Zapowiedzi małżeństw dwuwyznaniowych i deklaracje uznania ojcostwa, Krzeszów, 1841–1872, 11 str.

II/269 Ehedispense, 1872–1901, 96 S.
II/269 Dyspensy małżeńskie, 1872–1901, 96 str.

II/180 Geburtenverzeichnis, 1900–1905, 16 S.
II/180 Spis urodzeń, 1900–1905, 16 str.

II/179 Ehe-Dispense, 1898–1939, 112 S.
II/179 Dyspensy małżeńskie, 1898–1939, 112 str.

II/181 Erstkommunikanten der Pfarrei Grüssau-Lindenau, 1856–1946, 142 S.
II/181 Osoby przystępujące do pierwszej komunii świętej w parafii Krzeszów-Lipienica, 1856–1946, 142 str.

II/182 Acta betreffend die bei der Parochie Grüssau befindlichen Communicanten und Seelen zahl, 1829–1872, 45 S.
II/182 Akta dotyczące osób przystępujących do komunii oraz liczby wiernych w parafii Krzeszów, 1829–1872, 45 str.

II/183 Erstkommunikantenverzeichnis, 1915–1917, 29 S.
II/183 Wykaz osób przystępujących do I Komunii św., 1915–1917, 29 str.

II/184 Nachweisung derjenigen aus der Parochie Grüssau, welche am 16.ten Juli 1859. durch Seine Fürstbischöfliche Gnaden, den Hochwürdigsten Herrn Fürst.Bischof Heinrich gefirmt worden sind, 426 S.
II/184 Wykaz osób z parafii Krzeszów, które 16 lipca 1859 zostały wybierzmowane przez jego ekscelencję księcia biskupa Heinricha, 426 str.

II/185 Firmungsbuch der Pfarrei Grüssau i. Schl. beginnend mit dem Jahre 1859–1946, 133 S.
II/185 Książka bierzmowań parafii Krzeszów na Śląsku począwszy od roku 1859–1946, 133 str.

II/186 Firmung, 1931–1946, 39 S.
II/186 Bierzmowanie, 1931–1946, 39 str.

II/265 Bestattungsverzeichnis kath. Pfarrei Grüssau, 1906–1940, 79 S.
II/265 Spis pochówków kat. parafii w Krzeszowie, 1906–1940, 79 str.

II/187 Begräbnisbuch Grüssau, 1931–1936, 100 S.
II/187 Książka pochówków Krzeszów, 1931–1936, 100 str.

II/188 Totenscheine Grüssau, 1939–1946, 276 S.
II/188 Akty zgonu Krzeszów, 1939–1946, 276 str.

II/189 Konvertiten der Pfarrei Grüssau, 1893–1945, 11 S.
II/189 Konwertyci parafii Krzeszów, 1893–1945, 11 str.

II/190 Akten über Konversionen in der Pfarrei Grüssau von 1920–1945, 228 S.
II/190 Akta dotyczące konwersji w parafii Krzeszów 1920–1945, 228 str.

II/191 Bestellung von Vormündern, 1827–1850, 30 S.
II/191 Ustanowienia opiekunów, 1827–1850, 30 str.

II/192 Schutzaufsichten, 1931–1941, 23 S.
II/192 Opieka, 1931–1941, 23 str.

II/193 Fürsorge, 1931–1937, 23 S.
II/193 Opieka, 1931–1937, 23 str.

II/194 Arische Nachweise, 1937/1938, 318 S.
II/194 Świadectwa aryjskiego pochodzenia, 1937/1938, 318 str.

II/195 Wähler=Liste von der Gemeinde Hermsdorfgr. u. Grüssau für die Kirchen= Vorstands= und Gemeinde-Vertretungs=Wahlen, 1884, 28 S.
II/195 Lista wyborców gmin Jarkowice i Krzeszów do wyborów do rad kościelnych oraz przedstawicielstw gminnych, 1884, 28 str.

II/196 Liste der wahlberechtigten Mitglieder in der römisch-katholischen Pfarr=Gemeinde Hermsdorf-Grüssau u. Antheil Lindenau Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, 21.8.–4.9.1896, 2 S.
II/196 Lista uprawnionych do głosowania członków rzymsko-katolickiej gminy parafialnej Jarkowice-Krzeszów i części Lipienicy, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, 21.8.–4.9.1896, 2 str.

II/197 Liste der wahlberechtigten Mitglieder in der römisch-katholischen Pfarr=Gemeinde Hermsdorf=Grüssau u. Anteil Lindenau Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut. 1902, 39 S.
II/197 Lista uprawnionych do głosowania członków w rzymsko-katolickiej parafii Jarkowice-Krzeszów i części Lipienicy w archiprezbiteriacie kamiennigórskim, powiat Kamienna Góra, 1902, 39 str.

II/198 Liste der wahlberechtigten Mitglieder in der römisch-katholischen Pfarr=Gemeinde Hermsdorf-Grüssau mit Pfarranteil Lindenau Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, Schlesien. 1908, 29 S.
II/198 Lista uprawnionych do głosowania członków rzymsko-katolickiej gminy parafialnej Jarkowice-Krzeszów wraz z częścią Lipienicy, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, Śląsk, 1908, 29 str.

II/199 Liste der wahlberechtigten Mitglieder in der römisch-katholischen Pfarr=Gemeinde Hermsdorfgrüssau Archipresbyterat Landeshut Kreis Landeshut, 22.7.–6.8.1914, 2 S.
II/199 Lista uprawnionych do głosowania członków rzymsko-katolickiej gminy parafialnej Jarkowice-Krzeszów, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, 22.7.–6.8.1914, 2 str.

II/200 Liste der wahlberechtigten Mitglieder in der römisch=katholischen Pfarrgemeinde Grüssau, Pfarranteil Lindenau, Archipresbyterat Landeshut, Kreis Landeshut, Schlesien. 26.1.–24.2.1925, 6 S.
II/200 Lista uprawnionych do głosowania członków w rzymsko-katolickiej w parafii Krzeszów, części Lipienicy, archiprezbiteriat kamiennogórski, powiat Kamienna Góra, Śląsk, 26.1.–24.2. 1925, 6 str.

II/201 Wählerliste für die Kirchenvorstandswahl in der katholischen Kirchengemeinde Grüssau im Jahre 1934, 82 S.
II/201 Lista wyborców wyborów do rady kościelnej w katolickiej gminie kościelnej Krzeszów w roku 1934, 82 str.

II/202 Wahlprotokolle Grüssau 1878–1899, 395 S.
II/202 Protokoły wyborcze Krzeszów, 1878–1899, 395 str.

II/203 Kirchenaustritte (und etwaige Rücktritte) der Pfarrei Grüssau, 1921–1945, 40 S.
II/203 Wystąpienia (i ewentualne ponowne wstąpienia) parafii Krzeszów, 1921–1945, 40 str.

II/204 Kirchenaustritts=Register der Pfarrei Grüssau von 1939 an, 6 S.
II/204 Rejestr wystąpień z Kościoła w parafii Krzeszów od roku 1939, 6 str.

II/205 Verzeichnis der Mitglieder des Rosenkranz-Vereins zu Grüssau, 1890–1946, 32 S.
II/205 Spis członków towarzystwa różańcowego w Krzeszowie, 1890–1946, 32 str.

II/206 Verzeichniß der Mitglieder des lebendigen Rosenkranz=Verein in Hermsdorf Grüßau o. J., 7 S.
II/206 Spis członków towarzystwa żywego różańca w Jarkowicach Krzeszowie, bez daty, 7 str.

II/207 Haftpflichtversicherung für den Pfarrer von Grüssau persönlich, 1938–1940, 32 S.
II/207 Ubezpieczenie od odpowiedzialności dla proboszcza Krzeszowa, 1938–1940, 32 str.

II/208 Friedhofsgärtner Grüssau, 1910–1928, 81 S.
II/208 Ogrodnicy cmentarza Krzeszów, 1910–1928, 81 str.

II/209 Acta die Angelegenheiten des Sakristaners zu Grüssau betreffend 1829–1931, 118 S.
II/209 Akta dotyczące spraw zakrystiana w Krzeszowie, 1829–1931, 118 str.

II/210 Gehaltsberechnung Pfarrer Willibald Klepka, 1934–1940, 57 S.
II/210 Obliczenia pensji proboszcza Willibalda Klepki, 1934–1940, 57 str.

II/211 Vortragsmitschriften Pfarrer Klepka, 1920, 58 S.
II/211 Notatki z wykładów proboszcza Klepki, 1920, 58 str.

II/212 Klepka, Euripides, Iphigene bei den Taurern, Vokabeln, 42 S.
II/212 Klepka, Eurypides, Ifigenia w Taurydzie, słówka, 42 str.

II/213 Paul Klepka, Neue Bahnen im Schulgesangsunterricht mit besonderer Berücksichtigung des Eitzschen Tonwortsystems, o. J., 14 S.
II/213 Paul Klepka, Nowe drogi w szkolnych zajęciach muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem systemu tonalnego Eitza, bez daty, 14 str.

II/214 Milewski, A., Ordo quem tenet Ecclesia. Parochialis Grüssoviensis in cultu divino exercendo post meridiano per annum integrum juxta Breviarum Romanum Rituali Dioecesano Vratislaviensi accomodatus, 1858, 94 S.
II/214 Milewski, A., Ordo quem tenet Ecclesia. Parochialis Gruessoviensis in cultu divino exercendo post meridian per annum integrum juxta Breviarum Romanum Rituali Dioecesano Vratislaviensi accomodatus, 1858, 94 str.

II/215 Totenbuchauszug für Elisabeth, Frau des Ferdinand Werscheck, Niederfleischermeister in Grüssau, 1782, 1 S.
II/215 Wypis z księgi zmarłych dla Elisabeth, żony Ferdynanda Werschecka, mistrza rzeźnickiego w Krzeszowie, 1782, 1 str.

8. Sprawy szkolne
8. Schulsachen

II/216 Schulverfügungen, 1888–1898, 223 S.
II/216 Rozporządzenia szkolne, 1888–1898, 223 str.

II/217 Schulangelegenheiten Grüssau, 1828–1834 (die ersten Seiten fehlen), 176 S.
II/217 Sprawy szkolne, Krzeszów, 1828–1834 (brak pierwszych stron), 176 str.

II/218 Schulakten Grüssau, 1871–1898, 68 S.
II/218 Akta szkolne Krzeszów, 1871–1898, 68 str.

II/219 Schulsachen Grüssau, 1891–1914, 224 S.
II/219 Sprawy szkolne Krzeszów, 1891–1914, 224 str.

II/220 Schulakten Grüssau, 1891–1917, 200 S.
II/220 Akta szkolne Krzeszów, 1891–1917, 200 str.

II/221 Schulsachen Grüssau, 1903–1905, 57 S.
II/221 Sprawy szkolne Krzeszów, 1903–1905, 57 str.

II/222 Schulsache Hermsdorf-Grüssau, 1922–1926, 19 S.
II/222 Sprawy szkolne Jarkowice-Krzeszów, 1922–1926, 19 str.

II/266 Haupt-Catalog der Schule zu Grüssau Kreis Landeshut angefangen, den 12ten April 1875, 1875–1944, 334 S.
II/266 Katalog główny szkoły w Krzeszowie, powiat kamiennogórski, rozpoczęty 12.04.1875, 1875–1944, 334 str.

II/284 Hauptkatalog der evang. Schule zu Grüssau, 1894–1940, 63 S.
II/284 Katalog główny szkoły ewangelickiej w Krzeszowie, 1894–1940, 63 str.

II/224 Kath. Schule in Grüssau. Bauliche Unterhaltung durch den Fiskus, 1827, 1930, 37 S.
II/224 Katolicka szkoła w Krzeszowie. Obowiązek utrzymania budynku przez fiskus, 1827, 1930, 37 str.

II/225 Acta betreffend die Inventarien bei der hiesigen Pfarr=Schule [Grüssau] 1840–1865, 27 S.
II/225 Akta dotyczące inwentarzy tutejszej szkoły parafialnej [Krzeszów] 1840–1865, 27 str.

II/226 Inventur=Buch. Unbestimmte Einnahmen, o. D., 23 S.
II/226 Książka inwentarzowa; nieokreślone wpływy, b. d., 23 str.

II/227 Inventurverzeichnis [der Pfarrei Grüssau?], 1942/1943, 67 S.
II/227 Spis inwentarza [parafii Krzeszów?], 1942/1943, 67 str.

II/228 Acta betreffend die Vermögens=Verhältnisse bei der Schule zu Grüssau, 1829–1859, 84 S.
II/228 Akta dotyczące stosunków majątkowych przy szkole w Krzeszowie, 1829–1859, 84 str.

II/229 Verwaltungsstreitsachen kath. Schulvorstand Hermsdorf-Grüssau kontra Vorwerksbesitzer ebd. 1906, 73 S.
II/229 Spory administracyjne Katolickiej Rady Szkolnej w Jarkowicach-Krzeszowie z właścicielem folwarku tamże, 1906, 73 str.

II/230 Verwaltungs-Streit-Verfahren des Schulvorstandes [Hermsdorf-Grüssau] 1907–1925, 45 S.
II/230 Spór administracyjny rady szkolnej [Jarkowice-Krzeszów] 1907–1925, 45 str.

II/231 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Schule in Grüssau pro 1894, 7 S.
II/231 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiej szkoły w Krzeszowie za rok 1894, 7 str.

II/232 Etat der katholischen Schule in Grüssau für die Zeit vom 1. Januar 1895 bis dahin 1898, 1895–1898, 7 S.
II/232 Budżet katolickiej szkoły w Krzeszowie na okres od 1 stycznia 1895 do 1898, 7 str.

II/233 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Schule in Grüssau pro 1895, 7 S.
II/233 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiej szkoły w Krzeszowie za rok 1895, 7 str.

II/234 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Schule in Grüssau pro 1896, 6 S.
II/234 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiej szkoły w Krzeszowie za rok 1896, 6 str.

II/235 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Schule in Grüssau pro 1897, 6 S.
II/235 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiej szkoły w Krzeszowie za rok 1897, 6 str.

II/236 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Schule in Grüssau pro 1898, 6 S.
II/236 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiej szkoły w Krzeszowie za rok 1898, 6 str.

II/237 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Schule in Grüssau pro 1899, 6 S.
II/237 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiej szkoły w Krzeszowie za rok 1899, 6 str.

II/238 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Schule in Grüssau pro 1900, 6 S.
II/238 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiej szkoły w Krzeszowie za rok 1900, 6 str.

II/239 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Schule in Grüssau pro 1901, 6 S.
II/239 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiej szkoły w Krzeszowie za rok 1901, 6 str.

II/240 Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Kasse der katholischen Schule in Grüssau pro 1902, 6 S.
II/240 Rachunek wpływów i wydatków kasy katolickiej szkoły w Krzeszowie za rok 1902, 6 str.

II/ 241 Beläge zur Rechnung der Kasse der katholischen Schule in Grüssau pro 1898 32 S.
II/241 Pokwitowania do rachunku kasy katolickiej szkoły w Krzeszowie za rok 1898, 32 str.

II/242 Beläge zur Rechnung der Kasse der katholischen Schule in Grüssau pro 1899, 22 S.
II/242 Pokwitowania do rachunku kasy katolickiej szkoły w Krzeszowie za rok 1899, 22 str.

II/243 Schulprüfungen, 1838–1848, 151 S.
II/243 Egzaminy szkolne, 1838–1848, 151 str.

II/244 Grüssau, Acta betreffend die Schul=Prüfungs=Verhandlungen, 1855–1858, 60 S.
II/244 Krzeszów, akta dotyczące obrad w sprawie egzaminów szkolnych, 1855–1858, 60 str.

II/258 Religionsunterricht für Kinder, 1938–1944, 136 S.
II/258 Nauka religii dla dzieci, 1938–1944, 136 str.

II/245 Kath. Schulorganisation. Elternbeirat bei der Kath. Volksschule Grüssau 1906–1945, 40 S.
II/245 Katolicka Organizacje Szkolna. Rada Rodziców przy Katolickiej Szkole Ludowej w Krzeszowie, 1906–1945, 40 str.

9. Varia
9. Varia

II/246 Varia 1816–1823, 19 S.
II/246 Varia, 1816–1823, 19 str.

II/247 Varia kath. Pfarrei 1884–1892, 13 S.
II/247 Varia, parafia katolicka, 1884–1892, 13 str.

II/248 Korrespondenz der kath. Pfarrgemeinde in Grüssau und der kgl. Regierung in Liegnitz zu Baufragen (Uhr und Orgel der kath. Pfarrkirche St. Maria, Anschluß des Klosters an das Wassernetz von Landeshut), 1906–1909, 114 S.
II/248 Korespondencja katolickiej gminy parafialnej w Krzeszowie i rządu królewskiego w Legnicy dotyczące spraw budowlanych (zegar i organy katolickiego kościoła parafialnego p.w. N.M.P., podłączenia klasztoru do sieci wodnej z Kamiennej Góry), 1906–1909 114 str.

II/288 Ernennung des Pfarrers, Urlaub des Pfarrers, Ernennung der Kaplane, 1939–1943, 22 S.
II/288 Mianowanie proboszcza. Urlop proboszcza. Mianowanie kapłanów, 1939–1943, 2