Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

I. Byłe archiwum prezbiteriatu kamiennogórskiego / Archiv des ehemaligen Archipresbyterats Landeshut

I. Archiwum byłego prezbiteriatu kamiennogórskiego
I. Archiv des ehemaligen Archipresbyterats Landeshut

1. Generalia
1. Generalia

I/1 Fragment eines Kurrendenbuches, 1808/1809, 20 S.
I/1 Fragment księgi kurend, 1808/1809, 20 str.

I/2 Kurrendenbuch, 1809–1817, 908 S.
I/2 Księga kurend, 1809–1817, 908 str.

I/3 Kurrenden, 1817, 6 S.
I/3 Kurendy, 1817, 6 str.

I/4 Zirkulare 1895/1896, 49 S.
I/4 Cyrkularze 1895/1896, 49 str.

I/199 General Vicariats Amts Currenden von den Jahren 1799–1808, 917 S.
I/199 Kurendy Generalnego Urzędu Wikarialnego z lat 1799–1808, 917 str.

I/5 Fürst Bischöfliche General Vicariat Amts Currenden 1828–1834, 321 S.
I/5 Kurendy Metropolitalnego Głównego Urzędu Wikarialnego, 1828–1834, 321 str.

I/199 1509 General Vicariats Amts Currenden von den Jahren 1799–1808, 917 S.
I/199 Kurendy Generalnego Urzędu Wikarialnego z lat 1799–1808, 917str.

I/6 Kirchenrechtsfragen 1882–1907, 86 S.
I/6 Kwestie dotyczące prawa kościelnego, 1882–1907, 86 str.

I/7 Strafsachen 1895–1912, 20 S.
I/7 Sprawy karne, 1895–1912, 20 str.

I/201 Acta die Taufhandlungen zur Winterzeit betreffend, 1829, 35 S.
I/201 Akta dotyczące chrztów zimą, 1829, 35 str.

I/8 Verordnungen der geistl. u. staatl. Behörden aus der Kriegszeit, 1916–1919, 54 S.
I/8 Zarządzenia władz duchownych i państwowych z okresu wojny, 1916–1919, 54 str.

I/9 Acta Geistl. Amts=Vefügungen betreffend. 1835–1845, 220 S.
I/9 Akta dotyczące rozporządzeń Urzędu Duchownego, 1835–1845, 220 str.

I/10 Acta geistliche Amts=Verfügungen betreffend v. Mai 1842–1865, 280 S.
I/10 Akta dotyczące rozporządzeń Urzędu Duchownego, od maja 1842–1865, 280 str.

I/11 Acta Regierungs=Verordnungen in Kirchlichen u. Pfarrlichen Sachen betreffend. 1834–1846, 139 S. (u. a. betr. Orgelreparatur)
I/11 Akta rozporządzeń rządowych dotyczących spraw kościelnych i parafialnych, 1834–1846, (dotyczą m. in. naprawy organów) 139 str.

I/12 General Vicarial Amts Currenden von den Jahren 1792–1798, 494 S.
I/12 Kurendy Generalnego Urzędu Wikarialnego z lat 1792–1798, 494 str.

I/13 Acta betreffend die canonicas episcopales 1834/1835, 51 S.
I/13 Akta dotyczące canonicas episcopales, 1834/1835, 51 str.

I/14 Acta betreffend die Diözesen=Conferenzen, 1854–1859, 32 S.
I/14 Akta dotyczące konferencji diecezjalnych, 1854–1859, 32 str.

I/15 Acta die Kirchen=u Schul=Tabellen des Regierunsgbezirks = Breslau betreffend. 1846–1864, 20 S.
I/15 Akta dotyczące tabel kościelnych i szkolnych rejencji wrocławskiej, 1846–1864, 20 str.

I/16 Aufforderung zur Übersendung von persönlichen Daten für Catalogus Cleri d. Diözese Breslau an der Priester, 1798, 4 S.
I/16 Wezwanie do księży dotyczące wysłania danych osobowych do Catalogus Cleri diecezji wrocławskiej, 1798, 4 str.

I/17 Verhandlungen über die Jährl: Beiträge zur Abhülfe des Mangels an jungen Geistlichen. Fürst Bischöfl Aufforderung an die Pfarrer d: d 9 Novembr / 15 Decembr 1815–1816, 84 S.
I/17 Negocjacje na temat rocznych składek dla przeciwdziałania brakowi młodych duchownych. Odezwa księcia biskupa do proboszczów z 9 listopada/15 grudnia, 1815–1816, 84 str.

I/18 Acta betreffend die Alumnats=Fundations Beiträge 1829–1852, 39 S.
I/18 Akta dotyczące składek na seminaria duchowne, 1829–1852, 39 str.

I/19 Verhandlungen über die Beiträge zum Prister Hauße zu Neisse 8 Decembr 1812–1816, 41 S.
I/19 Negocjacje dotyczące składek na Dom Księży w Nysie, 8 grudnia 1812–1816, 41 str.

I/20 Acta betreffend den Priester=Verein in Deutschland zur Dotierung deutscher Missionen 1855, 17 S.
I/20 Akta dotyczące Związku Księży w Niemczech na Rzecz Dotowania Misji Niemieckich, 1855, 17 str.

I/21 Bibelgesellschaft 1821/1822, 60 S.
I/21 Towarzystwo biblijne, 1821/1822, 60 str.

I/22 Vermutlich Liste zentral subventionierter Bauvorhaben: kath. Kirche St. Georg in Reichenbach, Kirche in Sulau, kath. Kirche in Jauer, kath. Hospital in Reichthal, kath. Kirche in Kaltwasser, kath. Kirche in Kulsche, 1790, 1 S.
I/22 Przypuszczalnie wykaz centralnie subwencjonowanych projektów budowlanych: katolickiego kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie, kościoła w Sułowie, katolickiego kościoła św. Marcina w Jaworze, katolickiego kościoła szpitalnego w Rychtalu, kościołów katolickich w Kaltwasser i Kulsche, 1790, 1 str.

I/23 Acta den Kölner = Dombau betreffend 1842–1848, 24 S.
I/23 Akta dotyczące budowy katedry w Kolonii, 1842–1848, 24 str.

2. Sprawy organizacyjne
2. Verwaltungssachen

I/24 Acta generalia über die Verordnungen des General=Vicariat=Amtes zu Breslau für das Archipresbyterat Landeshut. 1847–1887, 287 S.
I/24 Akta ogólne dotyczące rozporządzeń Urzędu Wikariusza Generalnego we Wrocławiu dla archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1847–1887, 287 str.

I/25 Acta die Archypresbiterat Sachen betreffend 1829–1834, 266 S.
I/25 Akta dotyczące spraw archiprezbiteriatu, 1829–1834, 266 str.

I/26 Acta generalia die Kirchen u. Parochien des Archipresbyt: Landeshut betreffend. 1848–1868, 49 S.
I/26 Akta ogólne dotyczące kościołów i parafii archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1848–1868, 49 str.

I/27 Tagebuch Archipresbyterat Landeshut i. Schl. Angefangen 7.II.1931–1945, 261 S.
I/27 Dziennik archiprezbiteriatu kamiennogórskiego na Śląsku począwszy od 7 II 1931–1945, 261 str.

I/28 Geistl Amt. Seelsorgliches u. a., 1922–1937, 61 S.
I/28 Urząd duszpasterski, sprawy duszpasterskie i inne, 1922–1937, 61 str.

I/29 Archipresbyteral Acten pro 1814, 220 S.
I/29 Akta archiprezbiterialne, 1814, 220 str.

I/30 Archipresbyteral Acten pro 1815, 220 S.
I/30 Akta archiprezbiterialne, 1815, 220 str.

I/31 62 Duplicat der Archipresbyteral Acten pro 1816, 188 S.
I/31 Duplikaty akt archiprezbiterialnych na rok 1816, 188 str.

I/32 Duplicat der Archipresbyteral Acten pro 1817, 273 S.
I/32 Duplikaty akt archiprezbiterialnych za rok 1817, 273 str.

I/33 Ein Volumen Currenden für das Landeshuter Archipresbyterat aus den Jahren 1825–1828, 224 S.
I/33 Wolumin kurend dla archiprezbiteriatu kamiennogórskiego z lat 1825–1828, 224 str.

I/34 Acta die Pfarrtheiligen Sachen im Landeshuter Archypresbiterat betreffend. Vom 1829–1834, 250 S.
I/34 Akta dotyczące spraw z udziałem parafii w archiprezbiteriacie kamiennogórskim,1829–1834, 250 str.

I/35 Patronatsverhältnisfeststellung für das Archipresbyterat Landeshut, 1826, 17 S.
I/35 Ustalenie prawa do patronatu nad kościołami archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1826, 17 str.

I/36 Gottesdienstordnungen, 6.4.1941–6.4.1946, 290 S.
I/36 Porządek mszy świętych, 6.4.1941–6.4.1946, 290 str.

I/37 Acta Ueber die geistlichen Bruderschaften des Landeshutter Archipresbyterats. 23 Aprill 1811, 19 S.
I/37 Akta o bractwach duchowych archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 23 kwietnia 1811, 19 str.

I/38 Acta das Kirchenvorsteher Amt im Landeshuter Archypresbiterat betreffend 1829–1832, 82 S.
I/38 Akta dotyczące urzędu windyka w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1829–1832, 82 str.

I/206 Kirchen=Vorsteher=Sache, 1834–1845, 126 S.
I/206 Akta dotyczące urzędu windyka, 1834–1845, 126 str.

I/39 Maculare der Archipresbiteral Relation pro Anno 1793 bis 1797, 33 S.
I/39 Brudnopis relacji archiprezbitera za rok 1793 do 1797, 33 str.

I/40 Archipresbyteral Relation pro 1820 sämtlicher Kirchen des Landeshuter Archiprebyterats eingereicht d: 14 August 1820, 347 S.
I/40 Relacje wszystkich kościołów archiprezbiteriatu kamiennogórskiego składane archiprezbiterowi i przekazane 14 sierpnia 1820, 347 str.

I/41 Nachweisung der katholischen Kirchen in dem Landeshuter Archipresbyterate 1835/1836, 96 S.
I/41 Wykaz kościołów katolickich w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1835–1836, 96 str.

I/42 Protocoll Buch der Convents Verhandlungen des Landeshutter Archipresbyterats 1800–1814, 301 S. (u. a. Noten der Deutschen Messe)
I/42 Książka protokołów z obrad konwentu archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1800–1814, 301 str. (w jednostce nuty Mszy Niemieckiej)

I/43 Convents Verhandlungen des Landeshutter Archiprebyterats vom Jahre 1815 anzufangen, 1815–1818, 511 S.
I/43 Obrady konwentu archiprezbiteriatu kamiennogórskiego począwszy od roku 1815, 1815–1818, 511 str.

I/44 Convents Verhandlungen des Landeshuter Archipresbyterats vom Jahre 1819 anzufangen – 1824, 514 S.
I/44 Obrady konwentu archiprezbiteriatu kamiennogórskiego od roku 1819 do 1824, 514 str.

I/45 Convents=Verhandlungen 1841–1848, 126 S.
I/45 Obrady konwentu, 1841–1848, 126 str.

I/46 Acta die Archipresbyterats=Convents=Verhandlungen betreffend, 1841–1867, 332 S.
I/46 Akta dotyczące obrad konwentu archiprezbiterialnego, 1841–1867, 332 str.

I/47 Acta betreffend die Convents=Verhandlungen Von 1842–1848, 133 S.
I/47 Akta dotyczące obrad konwentu, 1842–1848, 133 str.

I/48 Acta betreffend die Archipresbyterats=Convents=Verhandlungen von 1866–1876, S. 149
I/48 Akta dotyczące obrad konwentu archiprezbiterialnego, 1866–1876, 149 str.

I/49 Archiprebyteral Acten über sämtliche Kirchen des Landeshutter Archipresbyterats D. 20 Octobr 1818 eingereicht, 187 S.
I/49 Akta archiprezbiterialne dotyczące wszystkich kościołów archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, przekazane 20 października 1818, 187 str.

I/50 Acta die provocirten u. reclamirten kathol. Kirchen des Archipresbyterats Landeshut betreffend. 1836–1848, S. 94
I/50 Akta dotyczące starań o stanowiska w kościołach katolickich archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1836–1848, 94 str.

I/51 Kreis=Kirchen Extracte nebst Capital Nachweisung über Kirch– und Fundations=Capitalien pro 1819, 415 S.
I/51 Wyciągi z akt dotyczących kościołów w powiecie oraz wykaz kapitałów kościelnych i fundacyjnych na rok 1819, 415 str.

I/52 Fundationen des Kreißes pro 1818 an das Capitular Vicariat Amt auch an die Königl: Regierung sub A: et B. sind 1823 nebst Balance abermal einzureichen 1818–1828, 188 S. (S. 188: Noten)
I/52 Fundacje powiatu na rok 1818 [adresaci]: urząd wikariusza kapituły oraz królewski rząd pod literami A i B, które trzeba po raz drugi wysłać w 1823 razem z bilansem, 1818–1828, 188 str. (str. 188: nuty)

I/53 Acta die neu=gestifteten Fundationen des Archipresbyterats Landeshut betreffend 1835–1883, 170 S.
I/53 Akta dotyczące nowo założonych fundacji archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1835–1883, 170 str.

I/53a Kirchen- und Schul-Tabelle 1822–1846, 292 S.
I/53a Tabele kościelne i szkolne, 1822–1846, 292 str.

I/114 Acta der erledigten oder neu creirten Geistlichen Kirchendiener und Schulstellen des Landeshuter Archipresbyterats betreffend, 1829–1835, 124 S.
I/114 Akta dotyczące wolnych oraz nowo utworzonych miejsc pracy dla duchownych służb kościelnych i stanowisk szkolnych w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1829–1835, 124 str.

I/54 Acta die Nachweisung der erledigten oder neu creirten Geistlichen= Kirchendiener u. Schulstellen betreffend 1840–1867, 138 S.
I/54 Akta dotyczące wykazu wolnych oraz nowo utworzonych stanowisk dla duchownych, służb kościelnych oraz pracowników szkolnych, 1840–1867, 138 str.

I/55 Acta betreffend die Nachweisung des Kirchenvermögens der Kirchen Archipresbyterat Landeshut. 1842–1875, 114 S.
I/55 Akta dotyczące wykazu majątku kościołów archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1842–1875, 114 str.

I/56 Acta, betreffend 1) die Special- und General-Summe der Kirchen-Kapitalien vom Jahre 1843, 2) die Kirchen- und Schulen-Tabelle, 3) die Nachweisung aller erledigten, wie auch besetzten oder neu creirten Geistlichen- Kirchendiener- und Schul-Stellen vom Jahre 1845. 4) die Uebersicht des Schulwesens. 5) die stattgefundenen Conversionen 1846–1851, 52 S.
I/56 Akta dotyczące 1) sumy specjalnej i ogólnej kapitałów kościelnych z roku 1843, 2) tabel kościelnych i szkolnych, 3) wykazu wszystkich wolnych jak również obsadzonych lub nowo utworzonych miejsc pracy dla duchownych, służby kościelnej oraz w szkołach z roku 1845, 4) przeglądu szkolnictwa, 5) konwersji, 1846–1851, 52 str.

I/57 Acta über die Wegnahme der Pfarr Widmuthen zur Dismembration unter die Weber und KleinGärtner D: 8 November 1812–1814, 65 S.
I/57 Akta o konfiskacie parafialnych gruntów rolniczych celem podziału między tkaczy i ogrodników z 8 listopada 1812–1814, 65 str.

I/58 Acta betreffend die Ablösung von Real=Lasten bei Kirchen=Pfarren u Schulen (nach d. Gesetz vom 2ten Maerz 1850 und 15ten April 1857.) im Archpresbyterate Landeshut 1858–1862, 40 S.
I/58 Akta dotyczące zniesienia realnych obciążeń parafii i szkół kościelnych (wedługg ustawy z 2 marca 1850 i 15 kwietnia 1857) w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1858–1862, 40 str.

I/59 Acta des als Fürstbischöflicher Commisarius für die Decem=Ablösungen des Archipresbyterats Landeshut ernannten Erzpriester Hauffe daselbst 1866–1871, 251 S.
I/59 Akta archiprezbitera Hauffe w Kamiennej Górze powołanego na stanowisko komisariusza metropolitalnego do spraw wykupu dziesięcin w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1866–1871, 251 str.

I/60 Caritas 1925–1939, 183 S.
I/60 Caritas 1925–1939, 183 str.

I/61 Bonifatiusverein im Dekanat Landeshut, 1940/1941, 27 S.
I/61 Stowarzyszenie św. Bonifacego w dekanacie kamiennogórskim, 1940/1941, 27 str.

I/62 Begräbnisgebühren im Archipresbyterat Landeshut, 1819, 91 S.
I/62 Opłaty za pogrzeby w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1819, 91 str.

I/63 Acta die Uebergabe des Archivs vom Archiprebyterate und der Schulen=Inspektion betreffend 1829–1868, 77 S.
I/63 Akta dotyczące przekazania archiwum archiprezbiteriatu i inspekcji szkolnej, 1829–1868, 77 str.

I/64 Acta über combinirten Parochien adjungirte MutterKirchen, Filialen Dörfer Wirthe und Communicanten von 7 September 1811, 1811–1814, 86 S.
I/64 Akta dotyczące kościołów przyłączonych do kościołów parafialnych, o filiach, wsiach, gospodarzach i przystępujących do komunii z 7 września 1811, 1811–1814, 86 str.

I/65 Metallbeschlagnahme, 1917–1919, 78 S.
I/65 Konfiskata metalu, 1917–1919, 78 str.

3. Sprawy finansowe
3. Finanzwesen

I/202 Acta die dem Wechsel unterworfenen Dezem und andern Parochial-Abgaben betreffend. 1841, 1839–1841, 130 S.
I/202 Akta dotyczące zmiennej dziesięciny i innych świadczeń parafialnych 1841, 1839–1841, 130 str.

I/66 Fundations=Buch des Archipresbyterats Landeshut, 1849, 121 S.
I/66 Księga fundacyjna archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1849, 121 str.

I/205 Kirchen=Rechnungs=Extrakte und Kapitals Nachweisungen pro 1825, 261 S.
I/205 Wyciągi z rachunków kościelnych i wykazy kapitałów za 1825, 261 str.

I/67 Acta Archipresbyterats=Rechnungs Sachen betreffend 1847–1877, 46 S.
I/67 Akta dotyczące spraw rachunkowych archiprezbiteriatu, 1847–1877, 46 str.

I/68 Acta die Kirchen Rechnungs Sache im Landeshuter Archypresbiterat betreffend 1827–1834, 271 S.
I/68 Akta dotyczące kościelnych spraw rachunkowych w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1827–1834, 271 str.

I/69 Acten die Kirchen Rechnungs Sache im Landeshuter Archybresbiterat betreffend 1828–1833, 140 S.
I/69 Akta dotyczące rachunków kościelnych w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1828–1833, 140 str.

I/70 Verzeichniß des Kirchen=Vermögens nebst deren Einnahme und Ausgabe Archipresbyterat pro 1814–1816, 167 S.
I/70 Wykaz majątku kościelnego wraz z wpływami i wydatkami w archiprezbiteriacie za lata 1814–1816, 167 str.

I/71 Kirchenrechnungen des Archipresbyterats Landeshut 1813/1814, 71 S.
I/71 Rachunki kościelne archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1813/1814, 71 str.

I/72 Kirchenrechnungen des Archipresbyteriats Landeshut für 1818, 136 S.
I/72 Rachunki kościelne archiprezbiteriatu kamiennogórskiego za rok 1818, 136 str.

I/73 Kirchesteuerhebelisten, 1911–1929, 188 S.
I/73 Wykazy poboru podatku kościelnego, 1911–1929, 188 str.

I/74 Acta betreffend monita der Kirchen=Rechnungs=Extracte und Fundations=Rechnungen 1865. Für das Archiprebyterat, 1860–1874, 242 S.
I/74 Akta dotyczące monitów w sprawie wyciągów z rachunków kościelnych i rachunków fundacyjnych, 1865, dla archiprezbiteriatu, 1860–1874, 242 str.

I/213 Antworten auf die Monita zu den Visitationsberichten 1862–1865, 137 S.
I/213 Odpowiedzi na monity dotyczące sprawozdań wizytacyjnych 1862–1865, 137 str.

I/75 Extract aus denen Kirchen=Rechnungen des Archiprebyterats zu Landeshutt fürs Jahr 1798, 3 S.
I/75 Wyciąg z rachunków kościelnych archiprezbiteriatu kamiennogórskiego za rok 1798, 3 str.

I/211 Die bei Kirchen-Fundations=Kassen vorkommenden Kapital=Veränderungen, 1806–1858, 296 S.
I/211 Zmiany kapitału w kasach fundacji kościelnych, 1806–1858, 296 str.

I/76 Summarischer Extract aus den Kirchen Fundations Rechnungen des Archipresbyterats zu Landeshutt fürs Jahr 1811, 5 S.
I/76 Sumaryczny wyciąg z kościelnych rachunków fundacyjnych archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, za rok 1811, 5 str.

I/77 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Landeshutt im Kreise desselben gelegen für das Jahr 1826 Angaben f. alle Kirchen d. Archipresbyterats, 351 S.
I/77 Wyciąg z rachunków dotyczących wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Kamiennej Górze, w tymże powiecie za rok 1826, dane dla wszystkich kościołów archiprezbiteriatu, 351 str.

I/78 Kirchenkapitale des Archipresbyterats Landeshut, 1820, 377 S.
I/78 Kapitały kościelne archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1820, 377 str.

I/79 Acta über die Special=u. General=Summe aller von den kathol: Kirchen=Kollegien im Archipresbyterate Landeshut verwalteten Kasen. 1841–1854, 72 S.
I/79 Akta dotyczące sum szczegółowych i ogólnych wszystkich kas zarządzanych przez katolickie kolegia kościelne w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1841–1854, 72 str.

I/80 Kollekten und Zahlungen, 1927–1944, 153 S.
I/80 Kolekty i opłaty, 1927–1944, 153 str.

I/81 Konto-Auszüge der Kommunalbank für Niederschlesien öffentliche Bankanstalt Zweigstelle Langenbielau in Langenbielau I Mittelstraße 54, Konto 806, 1930–1937, 426 S.
I/81 Wyciągi z konta Banku Komunalnego dla Dolnego Śląska, publiczny zakład bankowy filia Bielawa w Bielawie I Mittelstrasse 54, konto 806, 1930–1937, 426 str.

I/82 Acta die eingegangenen Kollekten=Gelder und Beiträge für den St. Michaels=Verein betreffend. 1846–1881, 96 S.
I/82 Akta dotyczące wpływów z kolekty i składek na rzecz Towarzystwa św. Michała, 1846–1881, 96 str.

I/83 Acta über den seit 1758 verlorenen Decem der Parochien des Landeshutter Archipresbyterats 1811–1817, 20 S.
I/83 Akta na temat dziesięcin utraconych od roku 1758 przez parafie archiprezbiteriatu kamiennigórskiego, 1811–1817, 20 str.

I/84 Verhandlungen über den Pfarr Zehnten, namentlich an jenen Orten, wo evangelische Bauer Güther an Katholiken verkauft werden, z: B: in Nieder Zieder, 1824–1828, 29 S.
I/84 Negocjace na temat dziesięcin parafialnych, szczególne w tych miejscowościach, gdzie majątki ewangelickich rolników zostały sprzedane katolikom, np. w Nieder Zieder (obecnie dzielnica Kamiennej Góry), 1824–1828, 29 str.

I/85 Acta über Dotation der Kirchen Königl. Patronats Grüssau – Wittgendorf – Neuen Trautliebersdorf – Schoemberg – Albendorf – Liebau und Oppau Regierungs Rescripte 28 Februar 1817, 303 S.
I/85 Akta dotyczące dotacji na rzecz kościołów patronatu królewskiego Krzeszów – Witków – Krzeszówek – Kochanów – Chełmsko – Okrzeszyn – Lubawka – Opawa, reskrypty rządowe, 28 lutego 1817, 303 str.

I/200 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Landeshutt im Kreiße gleichen Nahmens gelegen für das Jahr 1817, S. 413
I/200 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Kamiennej Górze w tymże powiecie za rok 1817, 413 str.

4. Wizytacje
4. Visitationen

I/86 Kirchvisitationen des Landeshuter Kreises, 1800, 48 S.
I/86 Wizytacje kościelne powiatu kamiennogórskiego, 1800, 48 str.

I/89 Kirchen Visitations Acten des Landeshutter Archipresbyterats pro Anno 1804, 118 S.
I/89 Akta wizytacji kościelnych archiprezbiteriatu kamiennogórskiego za rok 1804, 118 str.

I/87 Kirchen Visitations Acten des Landeshutter Archipresbyterats pro 1806, 79 S.
I/87 Akta wizytacji kościelnych archiprezbiteriatu kamiennogórskiego za rok 1806, 79 str.

I/88 Kirchenvisitationsprotokolle des Archipresbyterats Landeshut, 1808/1809, 139 S.
I/88 Protokoły wizytacji kościelnych archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1808/1809, 139 str.

I/203 Kirchen Visitations Acten des Landeshutter Archipresbyterats pro anno 1810, 140 S.
I/203 Akta wizytacji kościelnych archiprezbiteriatu kamiennogórskiego za rok 1810, 140str.

I/90 Kirchen Visitations Acten des Landeshutter Archipresbyteriats pro Anno 1811, 1803–1811, 219 S.
I/90 Akta wizytacji kościelnych archiprezbiteriatu kamiennogórskiego za rok 1811, 1803–1811, 219 str.

I/91 Kirchenvisitation des Kr. Landeshut 1812, 173 S.
I/91 Wizytacja kościelna powiatu kamiennogórskiego, 1812, 173 str.

I/92 Visitationsberichte 1816/1817, 292 S.
I/92 Sprawozdania wizytacyjne, 1816/1817, 292 str.

I/93 Acta betreffend Oberkirchliche Erlasse 1822/1823, 149 S.
I/93 Akta dotyczące rozporządzeń zwierzchności kościelnej, 1822/1823, 149 str.

I/94 Revisionsprotokolle d. Visitationsberichte d. Archipresbyterats Landeshut 1843–1861, 507 S.
I/94 Protokoły rewizyjne ze sprawozdań wizytacyjnych archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1843–1861, 507 str.

5. Budynki
5. Gebäude

I/204 Acta über Kirchbau-Anschaffungen, und Reparaturen, 1805–1815, 21 S.
I/204 Akta dotyczące zakupów przeznaczonych na budowę i naprawy kościołów, 1805–1815, 21 str.

I/95 Acta die Feld=Kirchen im Archipresbyterat Landeshut betreffend. 1835–1867, 55 S.
I/95 Akta dotyczące kościołów polnych w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1835–1867, 55 str.

I/96 Acta der Feld= und Anna Kapellen Sachen im Landeshuter Archypresbiterats betreffend 1829–1836, 67 S.
I/96 Akta dotyczące kaplic polowych oraz św. Anny w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1829–1836, 67 str.

I/97 Acta die Detaxationen in der Geistlichen Feuer=Societaet betreffend. 1809, 1838–1895, 83 S.
I/97 Akta dotyczące detaksacji w towarzystwie ubezpieczeń przeciwpożarowych dla duchownych, 1809, 1838–1895, 83 str.

I/98 Acta Ueber die geistliche Feuer Societaet vom 30 Juni 1809, 1806–1825, 249 S.
I/98 Akta o towarzystwie ubezpieczeń przeciwpożarowych dla duchownych od 30 czerwca 1809, 1806–1825, 249 str.

I/99 Acta Ueber den Beitritt der Kirchen Landeshutter Archiprebyterats zur Feuer Societaet 1811, 27 S.
I/99 Akta o przystąpieniu kościołów archiprezbiteriatu kamiennogórskiego do towarzystwa ubezpieczeń przeciwpożarowych, 1811, 27 str.

I/100 Die Geistliche Feuer=Sozietät des Landeshuter Archipresbyterats betreffend, 1829–1841, 271 S.
I/100 Towarzystwo ubezpieczeń przeciwpożarowych dla duchownych archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1829–1841, 271 str.

I/101 Acta die Feuer=Societät der Kirch= u Schul=Gebäude betreffend. 1842–1845, 33 S.
I/101 Akta dotyczące towarzystwa ubezpieczeń przeciwpożarowych dla budynków kościelnych i szkolnych, 1842–1845, 33 str.

I/102 Acta die Beiträge der Geistlichen zur Feuer=Societaet betreffend 1843–1870, 84 S.
I/102 Akta dotyczące składek duchownych dla Towarzystwa Ubezpieczeń Przeciwpożarowych, 1843–1870, 84 str.

I/212 Quittungen über die unter dem H. Canonicus Weber angeschaffte neue Monstranz u den neuen großen gläsernen Kronleuchter (soviel ich davon aufgefunden) 1820–1828, 20 S.
I/212 Pokwitowania za nową monstrancję i nowy duży szklany świecznik zakupionych w czasach kanonika Webera (o ile mogłem je znaleźć) 1820–1828 20 str.

6. Muzyka
6. Musik

I/103 Acta die Ausbildung der Musick und Gesang betreffend, 1834, 32 S.
I/103 Akta dotyczące nauki muzyki i śpiewu, 1834, 32 str.

I/207 Tuba canente, 1875–1882, 40 S.
I/207 Tuba canente, 1875–1882 40 str.

7. Biblioteki
7. Bibliotheken

I/105 Bibliothekskatalog, 2. H. 18. Jh., 45 S.
I/105 Katalog biblioteczny, 2. poł. XVIII w., 45 str.

I/104 Acta Biblothecae Archipresbyteratus Landeshuttensis 1816, 81 S.
I/104 Akta biblioteki archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1816, 81 str.

I/106 Acta den Leseverein der Archipresb: Geistlichkeit betreffend. 1838–1879, 248 S.
I/106 Akta dotyczące towarzystwa czytelniczego duchowieństwa archiprezbiteriatu, 1838–1879, 248 str.

8. Sprawy personalne
8. Personalsachen

I/107 Acta die Populations=Listen betreffend. Regierungsbezirk Liegnitz 1846–1865, 219 S.
I/107 Akta dotyczące spisów ludności, rejencja legnicka, 1846–1865, 219 str.

I/108 Bevölkerungslisten, 1825, 73 S.
I/108 Spisy ludności 1825, 73 str.

I/109 Bevölkerungslisten, 1826, 59 S.
I/109 Spisy ludności 1826, 59 str.

I/110 Bevölkerungslisten, 1827, 42 S.
I/110 Spisy ludności 1827, 42 str.

I/111 Bevölkerungslisten, 1841–1845, 84 S.
I/111 Spisy ludności, 1841–1845, 84 str.

I/112 Bevölkerungslisten, 1849–1864, 179 S.
I/112 Spisy ludności, 1849–1864, 179 str.

I/214 Personalunterlagen, 1865–1929, 38 S.
I/ 214 Dokumenty personalne, 1865–1929, 38 str.

I/113 Erzpriester, 1916–1938, 23 S.
I/113 Archiprezbiterzy, 1916–1938, 23 str.

I/115 1811 Acta die Anstellung eines Kreis=Vikars im Archipresbyterat Landeshut betreffend. 1811–1898, 64 S.
I/115 Akta dotyczące zatrudnienia wikariusza powiatowego w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1811–1898, 64 str.

I/116 Acta den Personen=Wechsel der Pfarr=Aemter und Kapellan Stellen betreffend. 1848–1877, 125 S.
I/116 Akta dotyczące zmiany osób zatrudnionych w urzędach kościelnych i na stanowiskach kapelanów, 1848–1877, 125 str.

I/ 117 Acta die Reisekosten versetzter Kapelläne betreffend. 1829–1847 27 S.
I/117 Akta dotyczące kosztów podróży przeniesionych kapelanów, 1829–1847, 27 str.

I/118 Militärpflicht von Geistlichen des Archipresbyterats Landeshut, 1889–1896, 8 S.
I/118 Obowiązek służby wojskowej duchownych archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1889–1896, 8 str.

I/119 Conduitenlisten, 1848–1904, 183 S.
I/119 Wykazy stanowisk, 1848–1904, 183 str.

I/120 Acta die Kirchenvorsteher des Archipresbyterat’s Landeshut betreffend. 1848–1849, 39 S.
I/120 Akta dotyczące przewodniczących rady kościelnej archiprezbiteriatu kamiennogórskiego, 1848–1849, 39 str.

I/121 Acta betreffend Unterstützung an Gesperrte, 1874–1880, 145 S.
I/121 Akta dotyczące wsparcia dla księży z blokadą poborów, 1874–1880, 145 str.

I/122 Accidenz:Register 1870 (Verzeichnis d. Taufen, Todesfälle u. Heiraten), 26 S.
I/122 Wykaz Akcydencji 1870 (wykaz chrztów, zgonów i ślubów), 26 str.

I/123 General=Nachweisung der Zahl der in den Parochien des Landeshuter Archipresbyterats mit Ende Juny 1823. befindlichen Communicanten und katholischen Seelen. 1824–1828, 18 S.
I/123 Wykaz liczby osób przyjmujących komunię oraz dusz katolickich w parafiach archiprezbiteriatu kamiennogórskiego w końcu czerwca 1823, 1824–1828, 18 str.

I/124 Acta die Nachweisung der eigesegneten, gemischten Ehen im Archipresbyterat Landeshut betreffend 1847–1849, 12 S.
I/124 Akta dotyczące wykazu pobłogosławionych dwuwyznaniowych małżeństw w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1847–1849, 12 str.

I/125 Ehedispense, 1902–1926, 40 S.
I/125 Dyspensy małżeńskie, 1902–1926, 40 str.

I/210 Gemischte Ehen, 1900–1900, 40 S.
I/210 Małżeństwa mieszane, 1900–1900 40 str.

I/126 Acta betreffend die Vaterschaft bei unehelichen Kindern, welche durch die nachfolgende Ehe der Eltern legitim geworden 1838–1871, 64 S.
I/126 Akta dotyczące uznania ojcostwa nieślubnych dzieci, które dzięki późniejszemu małżeństwu rodziców uzyskały legitymizację, 1838–1871, 64 str.

I/127 Acta die Nachweisung der Mehrgeburten im Archipresbyterat Landeshut betreffend, 1847, 7 S.
I/127 Akta dotyczące urodzeń mnogich w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1847, 7 str.

I/128 Acta Confirmanden betreffend vom Jahre 1839 bis 1858, 176 S.
I/128 Akta dotyczace konfirmantów od roku 1839 do 1858, 176 str.

I/129 Armenunterstützungssachen, 1839–1859, 307 S.
I/129 Sprawy dotyczące wsparcia dla ubogich, 1839–1859, 307 str.

I/130 Buchinderrechnung für Kaplan Gottschlich, Trebnitz, 1845, 1 S.
I/130 Rachunek od introligatora dla kapłana Gottschlicha, Trzebnica, 1845, 1 str.

I/131 Ernennungsdekret für Benedict Heinzel, Kleingärtner in Trautliebersdorf zum Kirchenvorsteher der kath. Kirche ebd., 1838, 1 S.
I/131 Dekret nominacji dla Benedicta Heinzla, ogrodnika w Kochanowie, na windyka kościoła katolickiego tamże, 1838, 1 str.

I/132 Ad Acta Archiprebyteratus Landeshuttensis ex anno 1815. an die Königl: Regierung d: 25 Juli 1815 eingeschickt dafür H. rector Jaekel 3 Rtlr. n: M: doceas ex Convent Casse, 271 S.
I/132 Akta archiprezbiteriatu kamiennogórskiego z 1815 roku przesłane do Rządu Królewskiego 25 lipca 1815, za co pan rektor Jaekel ma otrzymać następnego miesiąca 3 talary reńskie z kasy konwentu, 271 str.

I/133 Personalakte Joseph Jung, 1823–1834, 39 S.
I/133 Akta personalne Josepha Junga, 1823–1834, 39 str.

I/134 Betrifft Ehesache Hermann Schiedeck in Rudelsdorf, 1911–1914, 42 S.
I/134 Dotyczy sprawy małżeństwa Hermanna Schiedecka w Ciechanowicach, 1911–1914, 42 str.

I/135 Fundationen, Beschwerde gegen Pfarrer Schönwälder, 1836–1846, 50 S.
I/135 Fundacje, skarga na proboszcza Schoenwaeldera, 1836–1846, 50 str.

I/136 Ernennungsurkunde zum Diakon für Ferdinand Weißer, Breslau 1921, 1 S.
I/136 Świadectwo mianowania na diakona dla Ferdinanda Weissera, Wrocław, 1921, 1 str.

9. Sprawy szkolne
9. Schulsachen

I/137 Fürsorge-Erziehung, 1903–1932, 155 S.
I/137 Opieka i wychowanie, 1903–1932, 155 str.

I/138 Acta Generalia das Schul=Inspectorat des Bolckenhayn-Landeshutter Creise betreffend 1797–1802, 33 S.
I/138 Akta ogólne dotyczące inspektoratu szkolnego powiatu bolkowsko-kamiennogórskiego, 1797–1802, 33 str.

I/208 Schulangelegenheiten, 1838–1848, 575 S.
I/208 Sprawy szkolne, 1838–1848, 575 str.

I/139 Schulsachen Archipresbyterat Landeshut, 1882–1897, 45 S.
I/139 Sprawy szkolne, archiprezbiteriat kamiennogórski, 1882–1897, 45 str.

I/209 Schulangelegenheiten, 1909–1918, 260 S.
I/209 Sprawy szkolne, 1909–1918, 260 str.

I/140 Acta die evangelischen Schulpflichtigen Kinder im Landeshuter Archypresbierats betreffend, 1818–1833, 24 S.
I/140 Akta dotyczące dzieci ewangelickich podlegających obowiązkowi szkolnemu w archiprezbiteriacie kamiennogórskim, 1818–1833, 24 str.

I/141 Acta betreffend die Kirch Pro Cente zur Renumeration für die Kreis=Schulen=Inspectoren in den Jahren 1824–1832, 123 S.
I/141 Akta dotyczące procentowego udziału kościołów w renumeracji dla powiatowych inspektorów szkolnych w latach 1824–1832, 123 str.

I/142 Conduiten Liste sämtlicher Schullehrer in der Landeshuter Kreis=Schulen Inspektion. angelegt im Jahre 1829–1847, 217 S.
I/142 Wykaz stanowisk wszystkich nauczycieli szkolnych w kamiennogórskiej powiatowej inspekcji szkolnej w latach 1829–1847, 217 str.

I/143 Acta betreffend die Resultate der Schulprüfungen 1847–1870, 63 S.
I/143 Akta dotyczące wyników egzaminów szkolnych, 1847–1870, 63 str.

I/144 Acta betreffend die Schul=Versäumnisse und Schul=Strafen und der Zahl der Schüler 1841–1859, 145 S.
I/144 Akta dotyczące absencji i kar szkolnych oraz liczby uczniów, 1841–1859, 145 str.

I/145 Schreiben betreffend die Schulfleißtabellen, 1817, 4 S.
I/145 Pismo dotyczące tabeli pilności uczniów, 1817, 4 str.

I/146 Verwaltungsstreitsache in Fragen Unterhaltung d. kath. Volksschule in Liebau zwischen d. kgl. Domänenfiskus u. Magistrat von Liebau, 1910, 12 S.
I/146 Spór administracyjny w sprawie utrzymania katolickiej szkoły ludowej w Lubawce pomiędzy królewskim fiskusem domen i magistratem w Lubawce, 1910, 12 str.

I/147 Acta die Wiederbesetzung der 1ten und 2ten Lehrerstelle an der Schule zu Schoemberg nach der Resignation des Rectors Treutler und dem Abgange des 2t Lehrers Klapper mit den 1ten Lehrer und ChorRector Geisler und dem 2ten Lehrer und Organisten Rotter betreffend 1838/1839, 184 S.
I/147 Akta dotyczące ponownego obsadzenia stanowisk pierwszego i drugiego nauczyciela w szkole w Chełmsku po rezygnacji rektora Treutlera oraz odejściu drugiego nauczyciela Klappera, pierwszym nauczycielem i rektorem chóru Geislerem oraz drugim nauczycielem i organistą Rotterem, 1838/1839, 184 str.

10. Poszczególne parafie
10. Einzelne Pfarreien

I/148 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Adelsbach im Kreiße Waldenburg gelegen für das Jahr 1823, 8 S.
I/148 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Strudze w powiecie wałbrzyskim za rok 1823, 8 str.

I/149 Extract aus der Kirchenrechnung über Einnahme u. Ausgabe bei der katholischen Kirchen Casse Albendorf im Kreise Landeshutt gelegen für das Jahr 1823, 11 S.
I/149 Wyciąg z kościelnego rachunku wpływów i wydatków katolickiej kasy kościelnej Okrzeszyn w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 11 str.

I/150 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Friedland im Kreiße Waldenburg gelegen für das Jahr 1823, 7 S.
I/150 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Mieroszowie w powiecie wałbrzyskim za rok 1823, 7 str.

I/151 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Gaablau im Kreiße Landeshut gelegen für das Jahr 1823, 7 S.
I/151 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Jabłowie w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 7 str.

I/152 Hebeliste für kathol. Kirchensteuer. Gemeinde Görtelsdorf, 1916, 31 S.
I/152 Lista poboru podatków kościelnych. Gmina Gorzeszów, 1916, 31 str.

I/153 Acta die Errichtung einer Localie zu Ober=Haselbach betreffend 1847–1875, 123 S.
I/153 Akta dotyczące założenia punktu parafialnego w Leszczyńcu, 1847–1875, 123 str.

I/154 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Ober Haselbach im Kreiße Landeshut gelegen für das Jahr 1823, 12 S.
I/154 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Leszczyńcu w powiecie kamiennogórskim, za rok 1823, 12 str.

I/155 Schulsachen Hermsdorf, 1819/1820, 4 S.
I/155 Sprawy szkolne, Jarkowice, 1819/1820, 4 str.

I/156 Journal über vorgekommene Taufen und Geburten in der Kirchgemeinde Hermsdorf gr. 1852–1859, 93 S.
I/156 Księga chrztów i urodzeń w gminie kościelnej Jarkowice, 1852–1859, 93 str.

I/157 Journal über Geburten und Taufen in der Kirchgemeinde Hermsdorf und Antheil Lindenau pro 1859–1865 (de facto nur Taufen 1859–1866), 97 S.
I/157 Księga urodzeń i chrztów w gminie kościelnej Jarkowice i przynależnej części Lipienicy za lata 1859–1865 (de facto tylko chrzty 1859–1866), 97 str.

I/158 Ablösungsverhandlungen der Verpflichtung der Stellenbesitzer in Hermsdorf, das Holz für die kath. Pfarrei unentgeltlich zu zerkleinern, 1875, 4 S.
I/158 Negocjacje w sprawie zniesienia obowiązku darmowego rozrąbywania drewna dla parafii katolickiej, ciążącego na właścicielach gruntów w Jarkowicach 1875, 4 str.

I/159 Acten der St: Anna Capelle in Kl: Hennersdorf 1863–1872, 39 S.
I/159 Akta kaplicy św. Anny w Jawiszowie, 1863–1872, 39 str.

I/160 Rechnungen u. Akten d. Anna-Kapelle in Klein Hennersdorf 1863, 24 S.
I/160 Rachunki i akta kaplicy Św. Anny w Jawiszowie, 1863, 24 str.

I/161 Leihvertrag über 100 Rtlr. Cour. an Großgärtner Ferdinand Bischoff in Trautliebersdorf aus d. neuen Pfarrkirchenkasse in Klein Hennersdorf 31.7.1797, 1842/1843, 7 S.
I/161 Umowa pożyczki 100 talarów reńskich obiegowych ogrodnikowi w Kochanowie Ferdinandowi Bischoffowi z nowej kasy kościoła parafialnego w Jawiszowie 31.7.1797, 1842/1843, 7 str.

I/162 Extract aus der Rechnung über Einnahme et Ausgabe bei der katholischen Kirchen Casse zu Jannowitz im Schönauer Kreiße pro 1823, 10 S.
I/162 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiej kasy kościelnej w Janowicach Wielkich w powiecie świeżawskim, za rok 1823, 10 str.

I/163 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirchen Kasse zu Cammerswaldau im Schoenauer Kreiße gelegen pro 1823, 21 S.
I/163 Wyciąg z rachunku o wpływach i wydatkach katolickiej kasy kościelnej w Komarnie w powiecie świeżawskim za rok 1823, 21 str.

I/164 Extract der katholischen Kirchen Rechnung zu Kauffung 1823, 16 S.
I/164 Wyciąg z rachunków katolickiego kościoła w Wojcieszowie, 1823, 16 str.

I/165 Prozeßsache Besitzung Nr. 23 in Kindelsdorf, 1908/1909, 32 S.
I/165 Sprawa procesu dotyczącego posiadłości nr 23 w Dobromyślu, 1908/1909, 32 str.

I/166 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Conradswaldau im Kreiße Landeshuth gelegen für das Jahr 1823, 5 S.
I/166 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Grzędach w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 5 str.

I/167 Bericht aus dem Turmknopf der kath. Kirche in Konradswaldau, 1817, 3 S.
I/167 Dokument z gałki wieży katolickiego kościoła w Grzędach, 1817, 3 str.

I/168 Extract Aus der katholische Stadt=Pfarrkirchen Rechnung zu Kupferberg pro 1823, 12 S.
I/168 Wyciąg z rachunku miejskiego kościoła parafialnego w Miedziance za rok 1823, 12 str.

I/169 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Landeshut im Kreiße Landeshut gelegen für das Jahr 1823, 9 S.
I/169 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Kamiennej Górze w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 9 str.

I/170 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Langwaltersdorf im Kreiße Waldenburg gelegen für das Jahr 1823, 6 S.
I/170 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Unisławiu Śląskim w powiecie wałbrzyskim za rok 1823, 6 str.

I/171 4 Acta die Parochie Liebau betreffend. 1811–1869, 242 S.
I/171 Akta dotyczące parafii Lubawka, 1811–1869, 242 str.

I/172 Protocolle die Übergabe des Pfarr:Beneficii in Liebau betreffend nebst der Abschätzung desselben 1809–1868, 219 S.
I/172 Protokoły dotyczące przekazania beneficjum parafii w Lubawce, wraz z jego wyceną, 1809–1868, 219 str.

I/173 Kirch Visitations Protokolle zu Liebau, 1814–1848, 244 S.
I/173 Protokoły wizytacji kościelnych w Lubawce, 1814–1848, 244 str.

I/174 Einpfarrung der ev. Bürger der Stadt Liebau in das Michelsdorfer Kirchensystem, 1835, 21 S.
I/174 Wcielenie obywateli ewangelickich miasta Lubawka do systemu kościelnego parafii Miszkowice, 1835, 21 str.

I/175 Extract aus der Kirchen Cassen Rechnung bei der katholischen Pfarrkirche zu Liebau im Landeshutter Kreise pro 1823, 13 S.
I/175 Wyciąg z rachunku kasy kościelnej przy katolickim kościele parafialnym w Lubawce w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 13 str.

I/176 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Liebersdorff im Kreiße Landeshut gelegen für das Jahr 1823, 3 S.
I/176 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Lubominie w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 3 str.

I/177 Verzeichniß der auf Hypothequen außenstehenden Capitalien bei der katholischen Kirche in Liebersdorf Landeshuter Archipresbyteriat auf dem Grund der Rechnung vom 31. December 1813, 2 S.
I/177 Wykaz kapitałów wypożyczonych na hipoteki przy kościele katolickim w Lubominie w archiprezbiteriacie kamiennogórskim na podstawie rachunku z 31 grudnia 1813, 2 str.

I/178 Acta die Parrochie zu Michelsdorf betreffend 1840–1876, 346 S.
I/178 Akta dotyczące parafii w Miszkowicach, 1840–1876, 346 str.

I/179 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Michelsdorf im Kreiße Landeshut gelegen für das Jahr 1823, 14 S.
I/179 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Miszkowicach w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 14 str.

I/180 Acta die Erledigung und Wiederbesetzung der Parochie Michelsdorf nach dem Tode des Pfarrers Anton Lindner betreffend. 1829/1830, 118 S.
I/180 Akta dotyczące wakatu i ponownego obsadzenia stanowiska proboszcza w parafii Miszkowice po śmierci proboszcza Antona Lindnera, 1829/1830, 118 str.

I/181 Nachlaßregulierung Pfarrer Lange, Michelsdorf, 1840, 196 S.
I/181 Sprawy spadkowe po proboszczu Lange, Miszkowice, 1840, 196 str.

I/182 Acta die Parochie Oppau betreffend. 1815–1871, 263 S.
I/182 Akta dotyczące parafii Opawa, 1815–1871, 263 str.

I/183 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Rengersdorff im Kreiße Landehutt gelegen für das Jahr 1823, 6 S.
I/183 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Rengersdorf w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 6 str.

I/184 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der Katholischen Kirche zu Rohnau im Kreiße Landeshutt gelegen für das Jahr 1823, 6 S.
I/184 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków kościoła katolickiego w Wieściszowicach w powiecie kamiennogórskim, za rok 1823, 6 str.

I/185 Acta die Parochie Schoemberg betreffend. 1812–1828, 172 S.
I/185 Akta dotyczące parafii Chełmsko, 1812–1828, 172 str.

I/186 Acta die Parochie Schoemberg betreffend. 1828–1867, 342 S.
I/186 Akta dotyczące parafii w Chełmsku, 1828–1867, 342 str.

I/187 Acta Commissionis über die Dotirung der Kirche und Pfarrthey zu Schoemberg vom Maertz 1812, 71 S.
I/187 Akta komisyjne dotyczące uposażenia kościoła i parafii w Chełmsku z marca 1812, 71 str.

I/188 Rechnungs Extract über das Kirchen Vermögen der katholischen Kirche zu Schreibendorf pro 1802–1815, 35 S.
I/188 Wyciąg z rachunku dotyczącego majątku kościelnego katolickiego kościoła w Pisarzowicach za lata 1802–1815, 35 str.

I/189 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Schreibendorff im Kreiße Landeshutt gelegen für das Jahr 1823, 10 S.
I/189 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Pisarzowicach w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 10 str.

I/190 Extract aus der katholischen Kirchenrechnung zu Seifersdorf pro 1823, 6 S.
I/190 Wyciąg z katolickiego rachunku kościelnego w Mściszowie za rok 1823, 6 str.

I/191 Acta die Parochie Trautliebersdorf betreffend 1811–1873, 264 S.
I/191 Akta dotyczące parafii Kochanów, 1811–1873, 264 str.

I/192 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Trautliebersdorf im Landeshuter Creiße gelegen für das Jahr 1823, 17 S.
I/192 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Kochanowie w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 17 str.

I/193 Acta die Parochie Ulbendorf betreffend. 1815–1849, 291 S.
I/193 Akta dotyczące parafii Okrzeszyn, 1815–1849, 291 str.

I/194 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Alt Weisbach im Kreiße Landeshut gelegen für das Jahr 1823, 7 S.
I/194 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Starej Białce w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 7 str.

I/195 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Wernersdorff im Kreiße Bolkenhain gelegen für das Jahr 1823, 6 S.
I/195 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Dobrocieszu w powiecie Bolków za rok 1823, 6 str.

I/196 Extract aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirche zu Wittgendorf im Kreiße Landeshut gelegen für das Jahr 1823, 7 S.
I/196 Wyciąg z rachunku wpływów i wydatków katolickiego kościoła w Witkowie w powiecie kamiennogórskim za rok 1823, 7 str.

I/197 Inventar des Archivs bei der römisch-katholischen Pfarrkirche ad annutiationem beatam Mariae Virginis zu Wittgendorf Archipresbyterat und Kreis Landeshut/Schlesien 1938, 7 S.
I/197 Inwentarz archiwum przy rzymsko-katolickim kościele parafialnym p.w. św. Marii Dziewicy w Witkowie, archiprezbiteriat i powiat Kamienna Góra, Śląsk 1938, 7 str.

I/198 Extract Aus der Kirchen Cassen Rechnung bey der katholischen Kirche zu Wüsten Röhrsdorf im Kreise Hirschberg gelegen pro 1823, 13 S.
I/198 Wyciąg z rachunku kasy kościelnej przy katolickim kościele w Rędzinach w powiecie jeleniogórskim za rok 1823, 13 str.