Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Rekolekcje biblijne

 

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zakończyły się w naszym klasztorze trzydniowe rekolekcje biblijne, które prowadził ks. Marek Michalski z Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. Nauki rekolekcyjne oparte były o Księgę Powtórzonego Prawa, która przede wszystkim jest wyrazem miłości Boga do człowieka, wyraża się ona m.in. w określeniu ludzkiej powinności wobec miłującego Boga, prowadzącej do miłości Boga w bliźnim, chodzenia Bożymi drogami i czci Boga w życiu i kulcie religijnym.

 

Centrum każdego dnia stanowiła Eucharystia. Natomiast czas Adoracji Najświętszego Sakramentu był czasem pogłębienia treści konferencji w osobistej modlitwie i zatrzymaniem się  sam na sam z Panem Jezusem.

 

W rekolekcjach brało udział ponad 20 osób, wśród których była para obchodząca jubileusz 15-lecia zawarcia sakramentu małżeństwa. Z tej okazji w niedzielę rekolektanci wraz z Gośćmi Jubilatów uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez ks. Marka w kościele św. Józefa. Na zakończenie Eucharystii miał miejsce akt zawierzenia się św. Józefowi, który w swoim życiu był wzorem wsłuchiwania się w głos Boży i Jego wolę, zwłaszcza w trudnych, niezrozumiałych sytuacjach życiowych.

 

Dopełnieniem rekolekcji było nawiedzenie krzeszowskiej bazyliki i modlitwa przed cudownym Obrazem Łaskawej Pani.

 

 

Tekst: Brygida Gucwa

Zdjęcia: Piotr Popowicz