Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Archiwum w Krzeszowie otwarte

 

Archiwum Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie udostępnione
dla publiczności.

 

25 maja podczas uroczystej ceremonii udostępniono publiczności pochodzące z czasów niemieckich i długo uznawane za zaginione archiwalia Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie. Inwentaryzacji zbiorów obejmujących lata 1436 – 1945 i liczących niemal 2000 historycznych dokumentów dokonał polsko-niemiecki zespół badaczy w ramach kilkuletniej akcji. Inwentarz opublikowany jest na stronie internetowej klasztoru, wgląd do dokumentów można uzyskać po dokonaniu wcześniejszego zgłoszenia w klasztorze.

 

Oprócz Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie projekt wsparli również Uniwersytet Wrocławski, Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów za pośrednictwem Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury, Fundacja im. Eriki Simon, a także Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu.

 

Krzeszów jest dzisiaj najważniejszym i najlepiej zachowanym obiektem klasztornym na Śląsku. Goście uczestniczący w uroczystości otwarcia skorzystali z okazji i oprócz nowego archiwum zwiedzili również wspaniale odrestaurowane barokowe kościoły, a także historyczną bibliotekę klasztoru – tylko w tym dniu wyjątkowo otwartą dla zwiedzających.