Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Pragniemy przekazać z serca płynące „Bóg zapłać!”

Drodzy nasi Współparafianie, Goście i Przyjaciele! Czas pandemii spowodował rozluźnienie naszych wzajemnych kontaktów. Wymagały tego przepisy sanitarne, sformułowane zarówno dla Waszego jak i naszego dobra. Oddalenie Wasze od nas było li tylko zewnętrzne, bowiem w modlitwach, zwłaszcza podczas Ofiary Mszy Św. i adoracji Najświętszego Sakramentu obejmowałyśmy modlitwą Was Wszystkich, zarówno potrzeby Waszego zdrowia fizycznego, jak i duchowego. Był (i jest) nasz nieustanny dyżur przed naszym najlepszym Ojcem, jakim jest Bóg w Niebie.

Doświadczyłyśmy przez ten szczególnie zamknięty czas Waszej życzliwej pamięci, jak i szczere chęci pomocy! Dlatego w tym miejscu pragniemy przekazać wszystkim z serca płynące Bóg zapłać! 

Niech Bóg wynagrodzi Wam stokrotnie wszelkie formy dobroci i wzruszającej niejednokrotnie życzliwości dla nas.

 

 

Korzystając z okazji chcemy też poinformować , że od początków lipca przyjmujemy chętnych na pobyt w naszym Domu Gości, ale w ograniczonej liczbie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

 

scholastykabenedykt

Święte rodzeństwo: Św. Benedykt i Św. Scholastyka