Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Święto Ofiarowania Pańskiego Dniem Życia
Konsekrowanego

 

Blask gorejących świec oznacza najpierw Bożą chwałę Tego, który przychodzi, przez którego wszystko jaśnieje od czasu, kiedy blask światła wiecznego rozproszył złe ciemności.  Oznacza także i nade wszystko,
że trzeba nam z jasną duszą wyjść na spotkanie Chrystusa.

                                                                                                              św. Sofroniusz

 

2 luty