Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Uroczystość Bożego Narodzenia 

   Niech tajemnica Betlejem i Nazaretu,

     tajemnica Bożego Wcielenia,

     pełna miłości i pokoju,

     przenika codzienność życia   i uświęca ją nieustannie.

     Niech jej światło rozświetla ludzkie drogi

     przez cały 2018 rok!