Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Album – Polskie benedyktynki mniszki

Album - Polskie benedyktynki mniszkiW Polsce jest obecnie dziewięć klasztorów mniszek reguły św. Benedykta. Mają za sobą długą i burzliwą historię: wojny, kasaty, wygnania… Wiele klasztorów „obca przemoc” zniszczyła skutecznie, inne jednak bądź przetrwały, bądź odrodziły się po okresie prześladowań. I żyją nadal według napisanej w piątym wieku reguły.


Album
, który przedstawiamy Sza­nownym Czytelnikom, ma być opro­wadzeniem po współczesnych klasz­torach benedyktyńskich mniszek,
widzianych oczyma artysty fotogra­fika, Pana Wojciecha Stana, który z pietyzmem rejestrował wyrażoną w architekturze miłość człowieka do Boga i do ludzi, piękno przyro­dy otaczającej klasztory, modlitwę i pracę dzisiejszych mniszek, które próbują tłumaczyć na współczesny język wyzwanie rzucone przez Św. Benedykta przed z górą półtora tysiącem lat. Obszerne fragmenty Reguły, płynące niejako równole­gle do zdjęć fotograficznych, niech pomogą powiązać początki z rze­czywistością dzisiejszą i pozwolą na przybliżenie życzliwym Czytelnikom tego wszystkiego, co dzieje się we współczesnych klasztorach.

 

Tekst do albumu jest dziełem s. Małgorzaty Borkowskiej (Żarnowiec) znanej autorki wielu książek o polskich mniszkach, a piękne fotografie wykonał Wojciech Stan artysta fotografik, absolwent Historii Sztuki UJ. Całość wspaniale ilustruje ważne aspekty życia mniszek benedyktynek w wyżej wymienionych klasztorach: od duchowości, przez pracę, po rekreację. Zagląda za klauzurę, która zwykle jest niedostępna dla osób spoza klasztoru.