Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

W listopadzie szczególniej pamiętamy o zmarłych

 

dzien zaduszny.

Modlitwy za zmarłych są – rzec można – stałą częścią naszej liturgii. Codziennie w południe polecamy dusze naszych zmarłych sióstr, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców. W listopadzie , miesiącu szczególnie poświęconym modlitwie za zmarłych, prosimy Boga i świętych za wszystkie dusze, które w nadziei oczekują pełnego spotkania z Bogiem w niebie. W tym czasie niektóre z naszych sióstr obejmują wstawiennictwem u Boga także i tych, którzy w ciągu tego roku odejdą z tego świata i dla których wypraszają łaskę dobrej śmierci.