Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Nasza wspólnota na drodze lectio divina
ze św. Łukaszem
W dniach od 29 stycznia do 6 lutego br. nasza wspólnota uczestniczyła w rekolekcjach zamkniętych. Było to trzecie już przeżywanie Ewangelii, tym razem Ewangelii św. Łukasza. . Św. Łukasz wciąż na nowo uczy czytających Słowo Boże, że to co zwyczajne jest ulubionym miejscem działania Boga. Autor Ewangelii przypomina też o paschalnej perspektywie naszego życia: że Zmartwychwstanie Chrystusa rzuca światło na każde wydarzenie,
a Chrystus żyje pośród nas
.

 

Również dziś mogą się w nas rodzić pytania i wątpliwości, jakie w tamtych czasach nurtowały chrześcijańskie wspólnoty żydowskie np., czy Bóg nie przegrywa z siłami zła w świecie. Ewangelia Łukaszowa była skierowana do Żydów, którzy mieli wątpliwości, czy obietnice Boże się spełnią. Sytuacja zewnętrzna Izraela była dramatyczna: Jerozolima była zburzona przez Rzymian, Świątynia Pańska nie istniała. Podobne wątpliwości mają miejsce w każdym ludzkim pokoleniu. I w odpowiedzi św. Łukasz wskazuje na Nazaret: Bóg zbawia zawsze, ale w ukryciu i małości, w wybranym przez siebie czasie i w perspektywie wieczności, a na wszystko co się dziś dzieje, należy patrzeć w perspektywie Zmartwychwstania Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.

 

Rekolekcje Lectio Divina głosił dla nas już po raz trzeci – ks. Piotr Stawarz SDS (salwatorianin, dyrektor CFD w Trzebini)
(W poprzednich latach kroczyłyśmy drogą św. Marka i św..Mateusza.)