Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

To już 5 lat naszej pracy z ikoną w Krzeszowie

Wszystkim dziękujemy za obecność i zapraszamy na następne zajęcia letnich warsztatów i szkoły w ciągu roku. Zainteresowanym podajemy poniżej terminy zajęć pierwszego roku.

Podczas naszych spotkań z ikoną, uczestnicy włączają się w rytm modlitewny mniszek poprzez wspólną Eucharystię, modlitwę w ciszy oraz kompletę. Przestrzeń pracy z ikoną jest przeżywana zgodnie z jej istotą w duchu skupienia, milczenia i ciszy. 

 

„Dlatego czymś naturalnym jest, że proces pisania zaczyna się od długich godzin patrzenia na Wcielonego. A kiedy wreszcie już całe wnętrze, umysł, serce i zmysły są nastrojone i przesycone obecnością Pana, kiedy „pisanie” dzieje się już w sercu ikonopisarza i jest już modlitwą, może zetknąć się ono z martwą materią deski”.
(Jan P. Strumiłowski, Nadia Miazhevich, Ikony Zbawienia)

 

krzeszowska szkoła ikony

Więcej informacji w zakładce Kurs Pisania Ikon