Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Po raz kolejny otrzymałyśmy środki finansowe z MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało naszemu Opactwu dwie dotacje: na kolejny – VI etap  remontu dachu naszego klasztoru – w wysokości 370 000 zł., a także na dalszy remont zabytkowej biblioteki – renowacja wystroju ścian i wyposażenia stolarskiego – etap II w wysokości 150 000 zł. Pragniemy nadmienić, iż klasztor jest częścią zabytkowego pocysterskiego kompleksu. Wszystkim zaangażowanym w pozyskaniu  środków serdecznie dziękujemy!

 

 

 

 

Elementy naszej biblioteki po renowacji: