Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

Zawiadamiamy, że 18.05.2018 roku
odeszła do swojego Oblubieńca Jezusa Chrystusa
– po długim życiu, przepojonym radosną wiarą i ufnością Bogu –

 

ś.p.  Siostra Maura Wanda Bryła

 

Mniszka Opactwa Sióstr Benedyktynek w  Krzeszowie
(w 87 roku życia i w 60 roku profesji zakonnej)

Requiescat in pace!

Matka Przeorysza Regina Szewczyk OSB  ze Wspólnotą Sióstr

50-lecie Profesji Monastycznej 2lipca 2008r.
W złotych wiankach Jubilatki :
m. Alojza Dobek, s. Maura Bryła, s. Stefania Rojowska.
Towarzyszy im ówczesna przełożona, m. ksieni Edyta Wójcik

 

Siostra Maura Wanda Bryła urodziła się 25 kwietnia 1931 r. w Dąbrowie Tarnowskiej w rodzinie nauczycielskiej. Ojciec Jej – Jan – był profesorem licealnym, matka Elżbieta nauczycielką w szkole podstawowej. S. Maura miała czworo rodzeństwa, w tym – żyjącego brata Tadeusza bliźniaka. Ukończyła szkołę średnią, a po maturze także Państwowy Kurs Biblioteczny, po czym podjęła pracę w bibliotece w Dąbrowie Tarnowskiej. Po czterech latach pracy zawodowej zdecydowała się na wstąpienie do klasztoru i 22 sierpnia 1956 roku (wraz z późniejszą ksienią M. Alojzą) zapukała do furty Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie.

 

Wychowanie, jakie S. Maura wyniosła z domu rodzinnego, charakteryzowało się dwoma cechami, które dały się także zauważyć i w Jej zakonnym życiu. Były to: głęboka i szczera pobożność oraz  silne poczucie rodzinnej więzi. Atmosferę wiary wprowadzał ojciec, który wpierw zamierzał zostać kapłanem, ale – ze względu na słabe zdrowie – musiał opuścić seminarium duchowne. Natomiast poczucie rodzinnej więzi S. Maura poszerzyła na rodzinę zakonną, nie tracąc łączności z rodziną naturalną.

 

Obłóczyny Siostry Maury (wraz z S. Alojzą i S. Stefanią) miały miejsce w 1957 roku, w rok później składały pierwsze śluby, po nich w 1961 roku odbyły się śluby wieczyste, po nich w 1962 roku – przyjęła konsekrację monastyczną.

 

W latach swego życia zakonnego wedle zakonnego posłuszeństwa – S. Maura podejmowała wiele różnych obowiązków, a to: pomagała w kuchni, pomagała w przedszkolu prowadzonym przez S. Celestynę, z dużym oddaniem i cierpliwością opiekowała się chorymi. Najdłużej posługiwała w klasztornej zakrystii pod okiem S. Ewangelisty, gdzie dała się poznać jako oddana, skrupulatna i dbająca o chwałę Bożą zakrystianka.

 

Ostatnie 5 lat życia spędziła unieruchomiona chorobą, którą znosiła z pogodą ducha.

 

Msza św. pogrzebowa została odprawiona we wtorek 22.05.2018 roku o godzinie 14.00 w Bazylice Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, po niej nastąpiło odprowadzenie ciała na cmentarz klasztorny.