Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

          Jezus dał nam nadzieję na Zmartwychwstanie!
Cieszmy się więc z tego daru i prośmy,
abyśmy umieli przyjąć go całym sercem i żyć według niego.

Wielkanocnej radości
oraz Wielkanocnego patrzenia na siebie i świat
życzą krzeszowskie benedyktynki

Wielkanoc 2018-Przełożona naszej wspólnoty
Matka Regina Szewczyk OSB